Informace č.: 46 - 2016 (návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů. Jedná se o dlouho očekávanou normu, která již byla jednou projednávána  v roce 2014, ale návrh neprošel Legislativní radou vlády. Tudíž se jedná o přepracovaný návrh zákona. Status veřejné prospěšnosti nebude podmínkou pro poskytování prostředků z veřejných rozpočtů. Což byl základní problém předcházející legislativní úpravy. Cílem návrhu zákona je skrze zavedení soukromoprávního institutu statusu veřejné prospěšnosti zvýšit transparentnost a důvěryhodnost neziskového sektoru. Bude to jaká si záruka, že příslušná právnická osoba splňuje dostatečné podmínky, ohledně své činnosti, hospodaření, a že reálně slouží veřejně prospěšným účelům. 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste Vaše případné připomínky poslali nejpozději do 25. 5. 2016 na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR