Informace č.: 32 - 2016 (zákon o veřejných zakázkách+připomínky k 505/2006)

Vážení přátelé,

Senát včera projednával návrh zákona o veřejných zakázkách. Jak jsem Vás již informoval, Poslanecká sněmovna neschválila pozměňovací návrh, který by do návrhu zákona zahrnul zvýhodnění zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50 % OZP. Dosud toto zvýhodnění v zákoně je. Snažili jsme se společně s Asociací zaměstnavatelů zaměstnávající zdravotně postižené uplatnit pozměňovací návrh na zvýhodnění zakázek zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50 % OZP také v Senátu. Byli jsme motivováni tím, že tento návrh v Poslanecké sněmovně nebyl schválen, ke schválení chyběly pouze 4 hlasy. Náš návrh spočíval v tom, že by zůstalo 15% cenové zvýhodnění pro výše uvedené zaměstnavatele s tím, že zákon by současně stanovil, že 15 – 20 % realizované zakázky by prokazatelně musely realizovat přímo osoby se zdravotním postižením. Bohužel Senát, a to ani ve Výborech, se našim návrhem vůbec nezabýval. Došlo na politické rozhodnutí. Senát sice vrátí návrh zákona do Poslanecké sněmovny, a to pouze s jedním pozměňovacím návrhem, který spočívá v odložení platnosti zákona o 6 měsíců. 

Při rozhovorech s jednotlivými senátory jsme společně se zaměstnavateli byli připraveni snížit cenové zvýhodnění zakázek na 10 % a zároveň jsme navrhovali případně zvýšit podíl prací, které musí provést při realizaci zakázky přímo osoby se zdravotním postižením. Senátoři však na naše návrhy vůbec nereagovali. Znamená to, že od účinnosti nového zákona, která bude přibližně koncem roku, již zákon o veřejných zakázkách nebude obsahovat cenové zvýhodnění při výběrovém řízení pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP. Považujeme to za vážný problém a chybu. Hlavní argumenty paní ministryně Karly Šlechtové a dalších bylo, že tento institut cenového zvýhodnění je občas zneužíván. Musíme objektivně přiznat, že skutečně v některých případech byl tento institut zneužit. Domníváme se však, že zneužití nepoctivými zaměstnavateli ještě není důvodem k vypuštění tohoto ustanovení. Stát má využít svoji moc a represivní orgány, aby zabránil zneužívání zákonů obecně. Současný systém, kdy při zneužívání jakékoliv věci je tendence taková zvýhodnění okamžitě zrušit, považujeme za velmi nešťastné a nepřijatelné. Budeme hledat cestu, jak institut zvýhodnění do zákona navrátit. 

Vážení přátelé, jak víte, MPSV ČR přišlo s tím, že by provedlo novelizaci Přílohy vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se stanoví vymezení schopností zvládat základní životní potřeby. Komise pro sociální politiku NRZP ČR připravila připomínky k návrhu MPSV ČR, které jsou v textu označeny červeně. Bohužel MPSV ČR naše návrhy prakticky vůbec neakceptovalo. Žlutě označené pasáže ve sloupci vypořádání je reakce NRZP ČR na zamítavá stanoviska MPSV ČR. Tento materiál Vám posílám v příloze na vědomí, abyste byli informováni o aktuálním dění. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel