Informace č.: 99 - 2015 (připomínky k návrhu Pečovatelského volna po připomínkách)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení dlouhodobého pečovatelského volna, a to až po dobu 6m měsíců. 

Zaměstnavatel by byl povinen takové volno poskytnout a zaměstnanec by měl mít zvýšenou ochranu při návratu do práce po skončení pečovatelského volna. Po dobu pečovatelského volna by měla pečující osoba, která je účastna nemocenského pojištění, nárok na dávku z nemocenského pojištění, pracovně nazvanou dlouhodobé ošetřovné. Od „krátkodobého“ ošetřovného, které náleží po dobu až 9 nebo až 16 prvních kalendářních dnů potřeby ošetřování, by se dlouhodobé ošetřovné lišilo v podmínkách nároku. U dlouhodobého ošetřovného by se vyžadovala náhlá změna zdravotní stavu vyžadující hospitalizaci po určitou dobu s prognózou trvání ošetřování po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení po dobu alespoň 30 dnů. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo záměr nové úpravy, který musí být zaslán ke konzultaci vybraným odborným a zainteresovaným subjektům ještě před zpracováním zásad navrhované úpravy. Obracím se na Vás s žádostí o Vaše připomínky na zavedení takového opatření a připomínek k připojenému materiálu. V předloženém materiálu jsou u řady návrhů navrhovány varianty úprav, například u vymezení okruhu pečujících osob, u doby trvání dlouhodobého ošetřovného (3 nebo 6 měsíců).  Každá varianta má jiný dopad na náklady, administrativní náročnost, na zaměstnavatele apod. 

Prosím Vás o vaše vyjádření nejdéle do 8. prosince 2015. Vaše připomínky zasílejte na email

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel