Informace č.: 82 - 2015 (jednání kolem valoriozace PnP)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo mimořádné jednání předsednictva NRZP ČR. Zabývalo se návrhem státního rozpočtu na rok 2016, který neobsahuje nezbytné finanční prostředky na valorizaci příspěvku na péči. V příloze Vám posílám usnesení předsednictva, ze kterého je zřejmé, že vedení NRZP ČR ještě upřednostnilo snahu o jednání. Pověřilo předsedu, aby oslovil předsedy koaličních stran k uspořádání společné schůzky, na které by měl být dohodnut postup, jak zajistit dostatek finančních prostředků v příštím roce na valorizaci příspěvku na péči. Pokud se tato schůzka neuskuteční v nejbližších 14 dnech a představitelé koalice veřejně neprohlásí, že tento problém bude vyřešen, tak NRZP ČR uspořádá demonstraci před Úřadem vlády. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní věc, o které jednáme s představiteli státu již deset měsíců, domníváme se, že nemáme již jinou volbu. Pokud selžou i jednání v nejbližších dnech, pak nám nezbývá nežli veřejně protestovat proti tomu, že občané, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, jsou až na posledním místě.  O přípravě demonstrace bychom Vás samozřejmě včas informovali. 

Vážení přátelé, velmi by nám pomohlo, kdybyste již dnes oslovovali ministry a poslance a psali jim o neudržitelné situaci v případě příspěvku na péči, a že je nutné zajistit dostatek prostředků na jeho valorizaci. V příloze Vám ještě posíláme argumentaci pro poslance a ministry, kterou můžete využít při psaní dopisu. Dokument obsahuje důležitá čísla a odůvodnění, proč je nezbytné příspěvek na péči valorizovat. Spoléháme na Vaši spolupráci. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel