Informace č.: 74 - 2015 (výměna průkazu OZP do konce roku 2015)

Vážení přátelé,

podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením končí platnost průkazů osob se zdravotním postižením, které byly vydány před rokem 2015, a to dne 31. 12. 2015. V letošním roce probíhá výměna těchto průkazů. Vzhledem k tomu, že se blíží termín, do kdy je potřeba průkazy vyměnit, doporučuji Vám, kteří jste ještě nepožádali o výměnu průkazu, abyste tak co nejdříve učinili. Úřady práce sice většinu držitelů vyzvaly k výměně průkazu, ale je nepochybné, že v řadě případů mohlo dojít ke ztrátě dokumentace a Úřad práce nemá kompletní databázi držitelů průkazů OZP.

Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR? Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP - na výměnu mají nárok pouze držitelé platného průkazu, který má platnost delší než 1. 1. 2015. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. Tuto fotografii mohou lidé přinést až dodatečně, při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP není nezbytná. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. 

Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby. 

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP. 

Vážení přátelé, prosím, abyste tuto věc nepodceňovali, a pokud jste nebyli vyzváni Úřady práce k výměně průkazů OZP, prosím, abyste urychleně navštívili svoje Úřady práce a požádali o výměnu. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel