Informace č.: 69 - 2015 (připomínky k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, úpravě některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je pro nás velmi důležitý, protože upravuje podmínky poskytování zdravotnických prostředků. Naše připomínky vycházejí především z připomínek některých členských organizací a jednotlivců. Musím však konstatovat, že vzhledem k důležitosti zákona jsme obdrželi připomínky pouze od několika organizací a jednotlivců. O novele zákona se bude i nadále jednat. Současné připomínkové řízení bylo tzv. vnitřní připomínkové řízení, to je pouze v rámci ministerstva zdravotnictví. Je velmi dobře, že ministerstvo zdravotnictví umožnilo připomínkovat zákon již v této fázi. 

Tento týden se uskuteční seminář k tomuto zákonu a dále ministerstvo zdravotnictví bude s jednotlivými připomínkovými místy jednat o vypořádání připomínek. Teprve potom bude vytvořena konečná verze novely zákona, která poté projde standardním připomínkovým řízením. Ve skutečnosti to znamená, že všichni budou mít ještě jednu možnost připomínkovat konečné znění návrhu zákona. Dnes jsme konzultovali způsob připomínkování s ministerstvem zdravotnictví, a bylo nám přislíbeno, že o našich připomínkách se bude jednat individuálně, pravděpodobně na půdě NRZP ČR. 

Přeji Vám všechno dobré

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR