Informace č.: 62 - 2015 (Jednání o zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé, 

dnes se uskutečnilo dlouho avízované jednání o návrhu NRZP ČR o zvýšení příspěvku na péči o 10 % od 1. 1. 2016.

Jednání se účastnili předseda vlády B. Sobotka, ministryně práce a sociálních věcí M. Marksová, ministr financí A. Babiš a poslankyně ANO R. Maxová.

Jednání trvalo celkem jednu hodinu a bylo velmi složité. Paní ministryně M. Marksová představila návrh se zvýšením příspěvku o 10 % od 1. července 2016. Vyslovil jsem s tímto návrhem nesouhlas, protože náš návrh byl na zvýšení PnP od 1. 1. 2016. Všichni ministři i paní poslankyně prohlásili, že z hlediska legislativy není možné návrh stihnout do konce roku. Pan ministr financí vyslovil názor, že je možné zvýšit příspěvek maximálně o 5 % a na tomto návrhu setrval. Jasně jsem uvedl, že nižší valorizace příspěvku na péči pod 10 % je pro nás nepřijatelná.

Jednání skončilo na tom, že pan předseda vlády uložil paní ministryni M. Marksové, aby co nejdříve připravila návrh zákona, kde budou dvě varianty valorizace PnP:

1)      Zvýšení PnP o 10 % od 1. 7. 2016

2)      Zvýšení PnP o 5 % od 1. 7. 2016 a o dalších 5 % od 1. 1. 2017.

Uvedl jsem, že pro nás je přijatelná pouze první varianta. Vláda předloží do Parlamentu návrh pouze v jedné z obou variant.

Vážení přátelé, je teď také na nás, abychom apelovali na jednotlivé členy vlády, aby preferovali pouze variantu jedna. Obracíme se tudíž na Vás všechny, které tíží nízká výše PnP, abyste psali členům vlády a apelovali na ně, aby vláda schválila první variantu. Argumenty najdete v informaci č. 60, kde je návrh zákona na zvýšení PnP vypracovaný NRZP ČR.

Na jednání jsme diskutovali ještě varianty posuzování nároku na příspěvek na péči a dále problém, který je při pobírání I. stupně PnP při dovršení 18, kdy dochází ke snížení z 3000 Kč na 800 Kč měsíčně.

Vážení přátelé, přeji Vám všechno dobré a věřím, že nám pomůžete při diskusi s členy vlády o zvýšení PnP.

 

Václav Krása

Předseda NRZP ČR