Informace č.: 59 - 2015 (Příloha vyhlášky č. 505/2006 Sb.,+NSRSS)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám návrh novely přílohy č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. V příloze jsou přesněji vymezeny schopnosti zvládat základní životní potřeby. MPSV ČR připravilo změnu o vymezení jednotlivých základních životních potřeb. Navrhovaná změna je vyznačena v textu červeně. Ministerstvo k tomu přistoupilo na základě návrhu zákona č. 108/2006 Sb., který podala paní poslankyně Hnyková. Pod zákonem jsou spolupodepsáni ještě další poslanci. Zákon byl podán na základě iniciativy Sdružení zdravotně postižených v ČR. Bylo jasné, že zákon nebude mít šanci na přijetí, což nám také MPSV ČR sdělilo. Jak jsem již jednou psal, NRZP ČR se nedomnívá, že je správná cesta se vrátit zpět o 4 roky a tvářit se, že takto to je správně. Kvalitativní změna musí být jiná, a to především na základě skutečně spotřebovaného času, který osoba potřebuje na péči. Přesto je dobré podpořit změnu přílohy č. 1 ve vyhlášce, protože tím dojde nepochybně ke zpřesnění posuzovacích kritérií při posuzování míry závislosti. Prosím Vás o Vaše připomínky k tomuto materiálu, které však potřebuji nejpozději do pondělí 27. 7. 2015 na adresu . Vaše připomínky budou vyhodnoceny legislativním odborem NRZP ČR a budou jako připomínky NRZP ČR předloženy MPSV ČR.

 

Vážení přátelé, prosím, abyste dodrželi termín, protože Vaše připomínky musí být zpracovány a potom hned odeslány na MPSV ČR.

 

Vážení přátelé, včera se uskutečnilo další jednání pracovní komise k Národní strategii rozvoje sociálních služeb.  Z celého jednání mám velmi smíšené pocity. Strategie se píše až do roku 2025, ale bohužel tam nejsou navrhovány žádné skutečně zásadní systémové změny v této oblasti, jako například financování služeb prostřednictvím klienta nebo prostřednictvím pojišťovny. Nejsou vůbec definovány jednotlivé návrhy na zlepšení situace pečujících osob, které dlouhodobě pečují o svoje blízké a ztratili zaměstnání. Situace těchto rodin je velmi svízelná, ale žádné konkrétní návrhy na její zlepšení se dosud ve strategii neobjevují. Jakmile bude materiál ucelený, určitě Vám jej pošlu, abyste se k němu mohli vyjádřit.

 

Přeji Vám pěkné letní dny. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel