Informace č.: 51 - 2015 (demotivační faktory pro zaměstnávání OZP)

Vážení přátelé,

v současné době na MPSV ČR jedná pracovní skupina pro přípravu systémových změn zaměstnávání osob se zdravotním postižením. NRZP ČR je účastníkem těchto jednání. 

Snahou pracovní skupiny je připravit opatření, jednak ke zvýšení zájmu zaměstnavatelů o zaměstnance se zdravotním postižením, a také zvýšení zájmu lidí se zdravotním postižením o samotnou práci. Ukazuje se totiž, že v současné době je v některých regionech dokonce nedostatek vhodných pracovníků se zdravotním postižením. 

Stále upozorňujeme MPSV ČR, že naše legislativa obsahuje řadu ustanovení, která výrazně demotivují osoby se zdravotním postižením, aby si aktivně vyhledávaly zaměstnání. MPSV ČR požádalo NRZP ČR, aby analyzovala faktory omezující zaměstnávání OZP. Legislativní odbor NRZP ČR vypracoval tuto analýzu, kterou jsme předložili MPSV ČR, a kterou Vám v příloze zasílám. Domníváme se, že je to materiál, který je zajímavý a určitě pro řadu lidí i inspirativní. Usilujeme o to, abychom postupně odstranili jednotlivé překážky, které demotivují lidi se zdravotním postižením k práci. Náš sociální systém je v této oblasti poněkud pokřivený. Místo toho, aby podporoval ty aktivní, tak je tomu naopak. 

Věřím, že si tento materiál rádi prostudujete. Jakmile budou první výsledky z pracovní skupiny, tak Vás s nimi samozřejmě seznámíme a dáme k posouzení. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel