Informace č.: 41 - 2015 ( Národní plán podpory vyrovnávání příležitostí pro OZP 2015-2020)

Vážení přátelé, 

Vláda ČR včera schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020. Jedná se již o šestý Národní plán, který byl v uplynulých 25 letech schválen. 

Nový Národní plán byl tentokrát přijat na dobu pěti let. Plán však není neměnný. Jednotlivé cíle a opatření se mohou měnit podle měnících se podmínek. Každý rok bude probíhat monitoring a doplňování či měnění jednotlivých opatření. 

Příprava Národního plánu trvala prakticky jeden rok, protože pracovní komise k přípravě plánu byla vytvořena již v dubnu loňského roku. NRZP ČR se jí aktivně účastnila a díky naší práci se podařilo prosadit řadu konkrétních opatření jako je obnovení prací na zákonu o koordinované rehabilitaci, vyrovnání minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů, ratifikace Opčního protokolu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, finanční zajištění podpůrných opatření pro žáky a studenty se zdravotním postižením, mapování veřejného prostředí a povinnost státních orgánů zajistit jejich zpřístupnění, pokračování Národního rozvojového programu mobility pro všechny a mnoho dalších opatření. 

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám Národní plán, tak jak byl schválen Vládou ČR. Teď nastává fáze, kdy je potřeba všechna opatření uvést do praxe, aby se naplnily cíle v jednotlivých oblastech života lidí se zdravotním postižením. Národní plán podpory vyrovnávání příležitostí vychází z jednotlivých článků Úmluvy OSN o právech OZP, a tudíž plnění Národního plánu znamená také naplňování Úmluvy. Věřím, že se nám podaří společně prosadit, aby jednotlivé rezorty plnily navržená opatření. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel