Informace č.: 36 - 2015 (valorizace náhrady za ztrátu na výdělku )

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám rozsáhlejší materiál, který se týká valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle občanského zákoníku v roce 2015. 

Mnozí z Vás se na nás obrací s informací, že tyto náhrady nebyly k 1. 1. 2015 valorizovány, tak jako náhrady, které jsou poskytovány z pracovněprávních důvodů (pracovní úraz, nemoc z povolání). Analyzovali jsme celou situaci a výsledek analýzy i doporučení naleznete v přiloženém dokumentu. 

Prosím, abyste si jej důkladně prostudovali a s případnými dotazy se obraceli na našeho právníka JUDr. Zdeňka Žižku, .  NRZP ČR bude apelovat na ministra spravedlnosti, aby ministerstvo opět provádělo pravidelnou valorizaci občanskoprávních rent.

 Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel