Informace č.: 77 - 2014 (návrh na ceny MOSTY + štafetová asistence)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posíláme nominační arch na udělení ceny MOSTY za rok 2014. Tentokrát jsou pouze 3 kategorie, protože se ukázalo, že řada navrhovatelů nominovala do III. a IV. kategorie podobné osobnosti. Čtvrtou cenu bude nominovat Opel, tak jak vidíte v soutěžním řádu výroční ceny MOSTY 2014. 

Vážení přátelé, 

prosíme, abyste již dnes posílali návrhy na udílení ceny MOSTY, a to v jednotlivých kategoriích. Prosíme, abyste především pamatovali na to, že návrhy budou přijímány pouze v písemné podobě. Je to určitá změna, protože elektronický formulář se příliš neosvědčil. Návrhy zasílejte na pana Jana Chudého na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Posledním datem k odeslání návrhu je datum 31. prosince 2014. Předávání cen se uskuteční ve čtvrtek 19. března 2015 v Brně. 

Vážení přátelé, 

posíláme Vám upozornění na štafetovou asistenci na podporu lidí s těžkým zdravotním postižením, která se uskuteční tuto sobotu na stanici metra Chodov v Praze. Tato štafeta je na podporu dvou konkrétních lidí, kteří nejsou schopni zaplatit svoje výdaje za osobní asistenci. Upozorňujeme na systémovou chybu, která se stále více projevuje u osob, které jsou trvale závislé na péči jiné osoby. Současná výše a struktura příspěvku na péči neodpovídá cenovým relacím poskytovaných služeb a tito lidé se dostávají do neřešitelné situace. NRZP ČR si vytkla jako jeden z hlavních cílů úpravu systému příspěvku na péči tak, aby tyto osoby byly schopny zajistit si potřebnou službu. Přivítal bych, kdybyste nám napsali Vaše postřehy a zkušenosti k tomuto problému, a to na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel