Informace č.: 66 - 2014 (návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám Návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který jsem dnes poslal předsedům poslaneckých klubů a členům Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Tento návrh považujeme za velmi důležitý a snadno realizovatelný. Chceme řešit současný závažný problém v poskytování příspěvku na péči u osob s nejtěžším zdravotním postižením. V poslední době se velmi často stává, že osobám, které nejsou schopny vykonávat ani jednu ze základních životních potřeb, kromě toho, že umí komunikovat a jsou orientovány, není přiznáván IV. stupeň příspěvku na péči. Je to proto, že §8 zákona o sociálních službách stanoví, že příspěvek na péči ve IV. stupni je možné přiznat pouze osobě, která není schopna vykonávat 9 nebo 10 základních životních potřeb. To znamená, že lidé, kteří jsou například „ležící“, ale jsou orientováni a umí komunikovat, nemají nárok na IV. stupeň příspěvku na péči ačkoliv je zřejmé, že potřebují péči 24 hodin denně. Tento stav je pozůstatkem reformy bývalého ministra Jaromíra Drábka. 

Novela zákona o sociálních službách je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně, a to v souvislosti s převodem kompetencí ve financování sociálních služeb z MPSV na kraje. Proto je velmi vhodné prosadit tento krátký pozměňovací návrh do této novely. Vím, že řada z Vás řekne, že v zákoně by bylo potřeba změnit mnohem více věcí a NRZP ČR si to také myslí, ale na rozsáhlejší novelu zákona o sociálních službách není čas. Poslanci budou chtít ukončit projednávání zákona již na zářijové schůzi, aby zákon vstoupil co nejdříve v platnost. Proto jsme se rozhodli pouze pro dílčí změnu, která řeší neuvěřitelnou nespravedlnost vůči těm nejvíce postiženým lidem. 

Vážení přátelé, prosím vás, abyste psali svým poslancům, poslancům Výboru pro sociální politiku, ale i ministrům, aby tento návrh podpořili. E-mailové adresy najdete na http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192. Vážení přátelé, zároveň Vás prosíme, abyste neposílali další návrhy na změnu zákona. Z debaty v I. čtení zákona je zřejmé, že projednání novely zákona o sociálních službách nebude jednoduché. Proto jsme se také rozhodli prosazovat pouze změnu, která řeší jasnou nespravedlnost. Posíláním dalších návrhů můžeme dosáhnout pouze toho, že poslanci si nebudou jisti dopadem jednotlivých změn a nakonec neschválí žádnou. MPSV ČR připravuje rozsáhlejší novelu zákona o sociálních službách a tam samozřejmě budeme velmi razantně prosazovat všechny Vaše návrhy.

 

Vážení přátelé, spoléhám na Vaši spolupráci a odpovědnost.

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel