Informace č.: 41 - 2014 (VÚA, zákon o sociálních službách,školský zákon a další)

Vážení přátelé,

obdržel jsem od Vás několik podnětů ve věci dotací z dotačního programu veřejně účelných aktivit, který spravuje ÚV ČR a je určeno pro organizace osob se zdravotním postižením. Všichni si stěžujete na skutečnost, že dosud organizace neobdržely ani rozhodnutí o přiznání dotace, a že stále čekáte alespoň na část prostředků, abyste mohli pokrýt nezbytné výdaje na vaší činnost. V této věci jsme se obrátili již na pana ministra J. Dienstbiera a zítra o této situaci budu mluvit i s předsedou vlády B. Sobotkou. Přesto je jisté, že finanční prostředky budou distribuovány nejdříve koncem června 2014.

V tomto týdnu se sešla sociální komise NRZP ČR, aby projednala návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hlavní a zásadní připomínkou NRZP ČR je, aby Inspekce kvality sociálních služeb nebyla zpět převedena krajskou úroveň, ale aby inspekci provádělo MPSV ČR se zvláštním útvarem. Došlo by ke sjednocení inspekční praxe a nedocházelo by k různým výkladům zákona o sociálních službách. 

Děkuji Vám za Vaši aktivitu při připomínkování tohoto návrhu zákona. Většinu připomínek jsme však nemohli zapracovat, protože jsme se shodli na tom, že musíme odmítnout převod kompetencí Inspekce kvality sociálních služeb. Naše připomínky najdete na webu www.nrzp.cz – rubrika poradenství, oddíl legislativa pro ZP. 

Vážení přátelé,

dne 19. 5. 2014 se na nás obrátila ochránkyně lidských práv paní A. Šabatová se žádostí o distribuci dotazníku k problematice železniční dopravy OZP. Děkuji Vám velmi za spolupráci v této oblasti. Včera jsme paní ochránkyni odeslali celkem 47 vyplněných dotazníků. Všem Vám děkuji za aktivitu. Věřím, že šetření paní ochránkyně povede ke zlepšení situace při přepravě osob v železniční dopravě. O výsledku šetření Vás budu samozřejmě informovat. 

Ve čtvrtek 5. 6. 2014 proběhlo vypořádání připomínek k návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Naše připomínky směřovaly především k § 16 a následujícím, které se týkají vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Zdá se, že už se stává skutečností, že bude připraven katalog podpůrných opatření pro žáky se zdravotním postižením, kteří se budou vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu. Naše připomínky jsme celkem obhájili, i když ne všechny. Mezi podpůrnými opatřeními pro žáky se specifickými potřebami zůstaly například i stavební práce při bezbariérové úpravě škol. Proti tomu se zvedla určitá nevole ze stran obcí a krajů, ale nám se podařilo tuto věc udržet. 

Vážení přátelé,

posílám Vám ještě nabídku Klubu invalidních dobrodruhů z Plzně. Tento klub má k dispozici bezbariérový zájezdový autobus se zvedací plošinou pro vozíčkáře a s možností ukotvení vozíku v autobusu. Klub invalidních dobrodruhů nabízí autobus i k využití pro jiné organizace. Cena za kilometr je stanovena na 27,- Kč. Pokud byste měli zájem o zapůjčení takového autobusu, obraťte se přímo na klub, telefon 608 708 726. V příloze Vám posílám leták s podrobnějšími informacemi. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel