Informace č.: 23 - 2014

Vážení přátelé,

pravděpodobně jste již zaregistrovali, že Ústavní soud zrušil vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 267/2012 Sb., kterou se vydává indikační seznam lázeňské péče. Tímto rozhodnutím však nastal poněkud paradoxní stav. Ministerstvo zdravotnictví mělo již připravenou novelu výše uvedené vyhlášky, která měla prodloužit dobu léčby u řady diagnóz, a zároveň do indikačního seznamu měly být zařazeny další diagnózy. Tím, že Ústavní soud zrušil uvedenou vyhlášku, není možné jí ani novelizovat. Ústavní soud rozhodl, že MZ ČR musí do konce roku 2014 změnit příslušné zákony, především zákon o veřejném zdravotním pojištění a indikační seznam dát jako přílohu zákona. To znamená, že v letošním roce nelze prakticky změnit uvedenou vyhlášku. Lázně mohou, po dohodě se zdravotními pojišťovnami, prodloužit lázeňskou péči, ale bude to vždy na základě určité dohody. Zdravotní pojišťovny uvolnily více prostředků, asi o 500 miliónů korun na lázeňskou péči, proti roku 2013. Přesto to však neznamená návrat v rozsahu poskytované lázeňské péče, který zde byl před reformou bývalého pana ministra L. Hegera. Proto je potřeba, abyste vždy, pokud budete chtít prodloužit lázeňskou péči, jednali s lázněmi, které by mohly požádat Vaší zdravotní pojišťovnu o prodloužení lázeňské léčby, pokud si to Váš zdravotní stav vyžaduje.

Vážení přátelé, v poslední době dostávám často informace o snížení stupně příspěvku na péči, o snížení stupně invalidního důchodu, nepřiznání průkazu OZP nebo přiznání průkazu OZP například pouze na půl roku. Také dostávám od Vás často informace o tom, jak neúměrně dlouho trvá správní řízení ve výše uvedených věcech. Považuji tuto skutečnost za velmi vážnou. Situace se bohužel nelepší. NRZP ČR chce přichystat kampaň na zlepšení této situace. K této kampani však potřebujeme konkrétní příběhy, které se stanou jednotlivým lidem. Proto se na Vás obracím se žádostí o pomoc. Pokud jste se dostali do situace, kdy Vám byl podle Vašeho názoru, nesprávně snížen příspěvek, důchod, či nepřiznána některá dávka nebo průkaz, napište mi Váš příběh na adresu . Potřebuji konkrétní údaje, například i s kopií dokumentů. Potřebuji také uvést Vaše bydliště, telefonické a emailové spojení. Vaše příběhy by byly zveřejněny v médiích. Proto je nezbytné, abyste zároveň uvedli, že souhlasíte se zveřejněním Vašeho příběhu. Bez Vaší konkrétní pomoci a spolupráce těžko dosáhneme nějaké nápravy.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel