Informace č.: 20 - 2014

Vážení přátelé,

dnes jsem měl jednání s předsedou Vlády ČR panem Bohuslavem Sobotkou. Jednání se účastnila také ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová.

Prvním bodem našeho společného jednání byl převod financování sociálních služeb na krajskou úroveň. Předseda vlády mi potvrdil, že tyto prostředky nebudou převedeny do rozpočtového určení daní. MPSV ČR připraví systém dotací pro kraje, které budou muset rozdělit podle metodiky.

Vysvětlil jsem předsedovi vlády problém, který nás všechny očekává, a to je ukončení platnosti průkazů OZP k 31. 12. 2015. Společně s paní ministryní jsme se shodli na tom, že není možné do tohoto data posoudit všechny držitele průkazů OZP a provést správní řízení u všech dosavadních držitelů průkazů. Začíná být shoda na tom, že k 31. 12. 2015 dojde pouze k výměně průkazů s tím, že posudkový orgán má právo ze zákona kdykoliv provést kontrolu zdravotního stavu a nově posoudit, zda zdravotní stav odpovídá přiznanému stupni průkazu OZP. Opět jsem upozornil na problémy s posuzováním nároku na příspěvek na péči. Mechanický součet jednotlivých základních životních potřeb poškozuje především osoby s těžkým zdravotním postižením, které potřebují celodenní péči. Zdá se, že i v této věci dojde ke změně způsobu posuzování nároku na příspěvek na péči. Krátce jsme se také dotkli problému posuzování invalidity, kdy zpřísněná metodika způsobuje časté odebírání invalidních důchodů nebo snižování jednotlivých stupňů invalidity. S paní ministryní M. Marksovou jsme se shodli na tom, že je nezbytné hledat jiný způsob hodnocení, který by nezatěžoval tolik posudkovou službu.

Předseda vlády B. Sobotka mne ujistil, že má zájem na co nejrychlejším ustavení Monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Požádal paní ministryni M. Marksovou, aby oživila jednání o této věci. Jakmile budou jednání zahájena, budu Vás neprodleně informovat. Požádal jsem předsedu vlády, aby vláda opět projednala návrh na ratifikaci Opčního protokolu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Předchozí vláda zamítla předložit návrh na ratifikaci do Poslanecké sněmovny. Připomenul jsem předsedovi vlády B. Sobotkovi, že většina členských zemí EU již Opční protokol již ratifikovala, že je zbytečné, aby ČR tuto ratifikaci oddalovala. Opční protokol umožňuje podat stížnost na nedodržování Úmluvy OSN k Výboru OSN. Tuto stížnost je však možné podat až po vyčerpání všech opravných prostředků v ČR. Obava předchozích vlád, že ratifikace Opčního protokolu bude znamenat mnoho stížností k Výboru OSN, není ničím podložená. MPSV ČR předloží v nejbližší době opět návrh na ratifikaci Opčního protokolu Vládě ČR projednání.

V závěru našeho jednání jsem ještě krátce upozornil předsedu vlády na novelu zákona o zaměstnanosti, která se nyní projednává v Poslanecké sněmovně a je z hlediska osob zdravotně znevýhodněných velmi sledována.

Přeji Vám všechno dobré

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel