Informace č.: 3 - 2014

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám zajímavý materiál, který vydalo MPSV ČR a týká se posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů, které jsou platné od 1. 1. 2014. Je to zajímavá pomůcka, podle které se můžete v celé problematice alespoň částečně orientovat.

Vážení přátelé, k 31. 12. 2013 skončil termín pro podávání nominací na cenu NRZP ČR MOSTY za rok 2013. I když jsme obdrželi více než 60 nominací, rozhodli jsme se prodloužit termín podání nominací do 15. 1. 2014. Formulář v elektronické podobě najdete na webových stránkách http://www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html. Nominaci nám můžete poslat v elektronické podobě na adresu . Byli bychom především rádi, kdybyste zvážili podání projektů, které jsou hodny ocenění v kategorii I. Instituce veřejné správy. V této kategorii je nižší počet podaných nominací. Věřím, že se v tomto krátkém čase ještě pokusíte najít vhodné projekty a budete je nominovat.

Vážení přátelé, od 1. 1. 2014 vstupuje v platnost řada změn, které se nás bezprostředně dotýkají. V oblasti zdravotní péče je to především zrušení 100 korunového poplatku za pobyt v lůžkových zařízeních. To je nemocnice, psychiatrické léčebny, lázně nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Ostatní poplatky zůstávají tak jako dosud. Od poloviny ledna 2014 budou zdravotní pojišťovny postupně zvát svoje klienty na preventivní screeningová vyšetření, která se zaměřují na tři konkrétní typy zhoubných nádorů. Jedná se o karcinom prsu, karcinom děložního hrdla a karcinom tlustého střeva. Toto pozvání obdržíte postupně poštou a doporučuji všem, abyste tuto možnost využili. Pokud nebudete reagovat na toto pozvání, tak jej obdržíte opakovaně.

Vážení přátelé, od 1. ledna 2014 vstupuje v platnost novela zákona, kterou se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. U příspěvku na mobilitu bude důležité, zda žadatel je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud je osoba držitelem takového průkazu, tak má nárok na příspěvek na mobilitu, ale musí si o něj požádat na Úřadu práce. Důležité je také, že si můžete zvolit, zda výplatu příspěvku budete chtít vyplácet měsíčně, či jednou za tři měsíce. Nová právní úprava rozšiřuje okruh osob, které mohou získat příspěvek na nákup motorového vozidla. Od 1. 1. 2014 budou moci příspěvek získat i lidé s nadkolenní amputací, kteří používají protetickou náhradu. U příspěvku na péči dochází k jedné změně. Žadatel bude muset doložit, že má bydliště na území ČR.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR