Informace č.: 86 - 2013

Vážení přátelé,

v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 dostáváme neustále dotazy, jak to bude s dotacemi pro občanská sdružení, která nový zákon nazývá spolky. Pro současná občanská sdružení se vůbec nic zásadního nemění. Do dvou let se pouze přejmenují s občanských sdružení na spolky, ale zůstávají nadále subjekty, které mohou poskytovat sociální služby, které mohou přijímat dotace ze státních orgánů i z jiných veřejných institucí. Zákon o sociálních službách nevylučuje žádnou právnickou osobu při registraci sociálních služeb. Právní forma poskytovatele sociálních služeb není a nadále nebude kritériem pro poskytování dotací. Spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj účel prostřednictvím zaměstnanců, kteří nejsou členy spolku. Spolky mohou zakládat další právnické osoby, to znamená o.p.s., s.r.o. a další.

Je lépe, aby občanská sdružení – spolky založily jinou právnickou osobu, nežli se transformovaly například na o.p.s. Tím totiž ztratí členkou základnu a je problematické, aby obhajovaly nějaký veřejný zájem. O podrobnostech registrace spolků u Rejstříkového soudu Vás budeme informovat na začátku roku 2014. Nový občanský zákoník stanoví lhůtu pro registraci 2 roky, takže není žádný problém v průběhu příštího roku všechny náležitosti splnit.

Vážení přátelé, před časem jsem Vás informoval o tom, že Česká pošta hodlá rušit některá svá pracoviště. Žádal jsem Vás o informaci, zda máte informace o rušení poštovních úřadů v některých obcích a jaký dopad rušení těchto pracovišť bude mít například na osoby se zdravotním postižením či seniory, žijící v takové obci. Rušení poštovních úřadů může zkomplikovat přístup k poštovním službám pro lidi se zdravotním postižením. Do dnešního dne jsem však neobdržel žádnou informaci. Chceme vyvolat jednání s Českou poštou, abychom ji upozornili na úskalí zužování sítě poštovních úřadů. Proto bych byl rád, kdybyste nám zaslali informace, které by byly pro naše jednání v této věci důležité. Informace můžete posílat na e-mail

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel