Informace č.: 82 - 2013

Vážení přátelé,

nedávno jsem Vám poslal připomínky, které vznesla NRZP ČR na základě Vašich podnětů k návrhu vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se provádí zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Naše první připomínka byla zcela přijata. Druhá připomínka, kde jsme chtěli odstranit slova „svalovými atrofiemi“ nebyla akceptována, což však není problém, protože lze při hodnocení použít jiné části vyhlášky.  Zásadní byly připomínky osob s postižením parkinsonovou nemocí. Tyto připomínky se podařilo na jednání obhájit, i když s mírnými úpravami. V příloze Vám posílám informaci o průběhu připomínkového řízení od pana JUDr. Jana Hutaře.

Vážení přátelé, před nedávnem jste byli informováni paní Petrenko o chystaném jednání tzv. Pacientské rady ministra zdravotnictví, které by se mělo uskutečnit 2. 12. 2013 od 15 hodin v budově MZ ČR. Tato Pacientská rada je paní Petrenko pravidelně iniciována vždy při změně každého ministra, a to už od dob, kdy ministrem byl pan Julínek. NRZP ČR po prvních zkušenostech, kdy Pacientská rada více méně slouží jako fanklub ministerstva, odmítla opakovaně se těchto setkání účastnit. Zpravidla se jednání uskuteční jednou až dvakrát ročně bez jakéhokoliv rozhodnutí a bez jakýchkoliv výstupů. Slouží hlavně k tomu, aby o.p.s. Koalice pro zdraví, kterou vede paní Petrenko, měla vykázanou nějakou činnost a mohla být financována různými farmaceutickými firmami. Dovolím si Vám poslat email, ve kterém jste byli pozváni na toto setkání. Email Vám přeposlala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Je to vždy stejný model. Jen upozorňuji, že současný ministr, pan M. Holcát, pravděpodobně do měsíce či dvou svoji misi na ministerstvu ukončí, a tudíž už z toho je zřejmé, že takové setkání je zcela nesmyslné. Píšu Vám tuto informaci proto, abyste sami zvážili, jak na toto pozvání budete reagovat. NRZP ČR se tohoto setkání určitě nezúčastní, protože jej považujeme za účelové a nikoliv za koncepční řešení problematiky zdravotního postižení. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR