Informace č.: 78 - 2013

Vážení přátelé,

včera jsem jednal s generální ředitelkou Úřadu práce ČR paní Ing. Marií Bílkovou. Předmětem naší diskuze byl především způsob výměny průkazu OZP po ukončení platnosti sKaret. V příloze Vám posílám dopis, který dostane každý, kdo v průběhu loňského a letošního roku převzal sKartu. Z tohoto dopisu je zřejmé, jakým způsobem se bude provádět změna výplaty dávek po zrušení sKarty, kdy zanikají i speciální účty k sKartám. Asi nejpodstatnější je informace, že je nezbytné do 31. 1. 2014 sdělit osobně nebo písemně svému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR zvolený způsob výplaty dávky, a to buď na účet, který uvedete anebo poštovní poukázkou. Formulář, kterým oznámíte způsob výplaty, najdete na http://www.mpsv.cz/cs/16354. Prosím, abyste nezapomněli v průběhu následujícího období toto nahlášení určitě provést.

Pokud jde o vlastní průkazy OZP, tak dojde k výměně průkazů OZP u lidí, kteří mají sKartu a zároveň průkaz OZP. Těchto držitelů sKaret je necelých 30 000. Dále bude na začátku příštího roku provedena výměna tzv. náhradních průkazů, které byly vydávány v roce 2012 a 2013 pro ty osoby, kterým skončila platnost průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v tomto období a nebyla jim vydána sKarta. Těchto lidí je také necelých 30 000. Obě tyto skupiny, to znamená asi šedesát tisíc držitelů průkazů OZP, dostane nový náhradní průkaz, který bude vydán na dobu omezenou, a to buď podle platnosti již vydaného průkazu, nebo sKarty, maximálně však do 31. 12. 2015, kdy zákon stanoví ukončení platnosti všech průkazů OZP. Po 31. 12. 2015 by měly být platné nové průkazy. Je otázkou příštího období, jak tato situace ve skutečnosti bude řešena.

Úřady práce si uvědomují složitost této výměny, přesto tvrdí, že jsou schopny do konce dubna 2014 výměnu těchto průkazů provést. Bude se jednat o čistou výměnu, nikoliv o nové posuzování. Pouze v případech, kdy platnost průkazu končí v období leden až duben 2014, bude muset dojít k novému posouzení nároku, a to již podle nových posuzovacích kritérií. Paní generální ředitelka mě ujistila, že v případech, kdy držitel průkazu se nebude moci osobně účastnit jeho převzetí, zajistí Úřady práce jeho předání v místě bydliště držitele. Bude se však jednat o případy, kdy je prokazatelné, že se klient nemůže k výměně průkazu na Úřad práce dostavit. Náhradní průkazy musí podepsat osoba, která jej přebírá, a proto je nutná osobní účast na předání průkazu.

Vážení přátelé, i nadále probíhají jednání kolem dopravy OZP na železnici. V současné době se snažíme domluvit schůzku s generálním ředitelem ČD, abychom domluvili snížení ceny pronájmu pojízdných plošin pro RegioJet. Dále úpravy vagónů, které se v současné době vyrábí na Slovensku a další záležitosti. Jakmile budou tyto věci dohodnuty, budu Vás okamžitě o všem informovat.

 

Vážení přátelé, Česká pošta uvažuje o zrušení několika stovek pracovišť v ČR. Nikdo se vůbec nezabývá tím, že v těchto mensích obcích doručuje pošt dávky a důchody osobám přímo domů, že v případě zrušení těchto pošt dojde ke zhoršení přístupu mnoha osob k pomoci, na kterou mají ze zákona nárok. Pokud máte informace, že ve Vaší obci má dojít ke zrušení pošty, a Vy nemáte náhradní způsob doručování Vašich dávek, prosím, abyste mi takovou věc sdělili na . Chystáme se oslovit Českou poštu a Ministerstvo vnitra, aby si uvědomily důsledky tohoto rozhodnutí i pro osoby se zdravotním postižením. Před tímto jednáním bychom rádi měli alespoň částečně zmapovanou celu situaci, abychom mohli uvést konkrétní případy.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR