Informace č.: 77 - 2013

Vážení přátelé,

asi většina z Vás pozorně sledovala výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, které jsou rozhodující pro další směřování vlády a přijímání zákonů. Výsledky voleb by mohly vést k vytvoření vlády, která by pravděpodobně byla vstřícná k některým našim požadavkům a potřebám. Jednání se však velmi komplikují a tak nelze zatím odhadnout další vývoj. NRZP ČR sleduje tento vývoj a jakmile se bude připravovat vládní prohlášení, budeme se snažit tam včlenit i některé naše záležitosti.

V minulém týdnu se uskutečnilo jednání pracovníků NRZP ČR s pracovníky Českých drah. Projednána byla především otázka našich připomínek k vozům, které jsou v současné době vyráběny v ŽOS Trnava. Tyto vozy nesplňují všechny podmínky bezbariérovosti, a to především u bezbariérového WC. Výrobce uplatnil některé naše připomínky, bohužel výroba vozů je již tak daleko, že některé změny již nelze realizovat.

NRZP ČR kategoricky požaduje, aby na příště, při jakékoliv zakázce bezbariérových vozů, byla vždy projektová dokumentace projednána s odbornými pracovníky NRZP ČR. Tím se dá předejít komplikacím a do budoucna lze zabránit tomu, aby příslušné vozové jednotky splňovaly všechny požadavky na bezbariérovou úpravu. S pracovníky ČD jsme projednali situaci, kterou vyvolala společnost RegioJet v souvislosti s ukončením přepravy „vozíčkářů“. Pan Radim Jančura, majitel společnosti, zdůvodnil nemožnost nakládky „vozíčkářů“ vysokou cenou za pronájem plošin od ČD. NRZP ČR prověřila tuto okolnost a zjistila, že ČD si skutečně účtují za pronájem jedné nakládky osoby na vozíku od 4000,- korun do 7000,- korun, podle doby od nahlášení potřeby této nakládky. Čím delší doba, tím menší cena. NRZP ČR upozornila pracovníky ČD, že považuje tuto cenu za přemrštěnou a bude usilovat na vedení ČD o snížení této ceny.

NRZP ČR dále upozornila pracovníky ČD na zvýšení počtu stížností na chování zaměstnanců ČD k cestujícím na vozíku a nabídla možnost školení pro pracovníky ČD. V nejbližší době se uskuteční moje jednání s generálním ředitelem ČD a budu chtít, aby ČD, v rámci spolupráce s NRZP ČR, co nejrychleji řešily výše uvedené problémy.

Vážení přátelé, dovoluji si Vás ještě upozornit na jednání Republikového výboru NRZP ČR, který rozhodl o předávání cen NRZP ČR MOSTY za rok 2013. Předávání se uskuteční 20. března 2014 v Praze v hotelu Pyramida. Na webových stránkách NRZP ČR www.nrzp.cz najdete v sekci projekty PROJEKT MOSTY, kde najdete nominační arch na předávání cen MOSTY za rok 2013. Pokud máte návrh na nějakou nominaci, prosím, abyste tak učinili buď elektronicky na adresu nebo poštou na adresu NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7. Termín pro předkládání návrhů na ocenění je do 31. 12. 2013. Nominační arch najdete také v časopise Mosty pro integraci, který vyšel v měsíci září a dále ho najdete v dalším čísle, které vyjde počátkem měsíce prosince.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel