Informace č.: 69 - 2013

Vážení přátelé,

tak jak jsem v minulé informaci avizoval, Senát bez problémů schválil zákon o zrušení Kartu sociálních systémů. Současně také schválil novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V tomto zákoně se mimo jiné odkládá převod kompetencí ve financování sociálních služeb ze státu na kraje, a to o jeden rok. Dále se významným způsobem mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Nový způsob posuzování se významně přiblíží způsobu posuzování nároku na průkazy OZP, který byl platný před přijetím výše uvedeného zákona. To znamená, že se navracíme do způsobu posuzování, který upravovala vyhláška č. 182/1991 Sb.  Tento způsob posuzování by měl být platný od 1. 1. 2014. K přijatému návrhu zákona vydalo MPSV ČR vyhlášku k návrhu zákona, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje vzor dočasně vydávaných průkazů, které budou v papírové podobě. V příštím roce bude pravděpodobně udělána definitivní úprava průkazů OZP, protože jak všichni víte, tak všechny průkazy platí nejdéle do 31. 12. 2015. V příloze Vám posílám návrh vyhlášky a také stanovisko NRZP ČR, které jsme poslali v rámci připomínkového řízení. Část osob s úplnou nebo praktickou hluchotou nesouhlasí s uvedením jejich symbolu na průkazce OZP, proto jsme jejich připomínku poslali na MPSV ČR a zároveň navrhli způsob řešení.

Vážení přátelé, Krizový štáb nemocnic bude dnes projednávat situaci okolo financování nemocnic. Nemocnice se dostaly do velmi složité finanční situace a hrozí vážný problém, že nemocnice nebudou moci v posledních dvou měsících letošního roku poskytovat dostatečný objem zdravotní péče a budou odkládat jednotlivé zdravotní výkony, například operace či rozsáhlá vyšetření. Považujeme to za velký problém. Byl bych velmi rád, kdybyste mi co nejdříve napsali na moji adresu případy, kdy Vám nemocnice oznámila, že odkládá Vaši operaci nebo jiné dražší zdravotní výkony. Tyto informace potřebujeme ke zmapování celé situace, ale i k uvedení konkrétních případů pro dokumentaci, že skutečně dochází k omezování zdravotní péče. Proto bych přivítal co nejdříve takovou Vaši pomoc. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel