Informace č.: 56 - 2013

Vážení přátelé,

nejprve si Vás dovolím informovat o vývoji v lázeňském komplexu Vesna v Janských lázních. Včera krizový štáb lázní, který tvoří Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Společnost C-M-T, Občanská iniciativa Zachraňme Vesnu, Svaz pacientů ČR, NRZP ČR, LOK – Svaz českých lékařů a Sdružení lázeňských míst v ČR, oslovilo nového ředitele Janských lázní, pana Ing. Josefa Šimurdu se žádostí o setkání. Setkání by se mělo uskutečnit za účasti veřejnosti. Podle dostupných a mnohdy protichůdných informací dochází v Janských lázních k výrazným změnám, které dle našeho názoru neodpovídají slibům ministra L. Hegera, které dal na demonstraci v Janských lázních dne 1. 6. 2013. Především se dělá restrukturalizace léčebny Vesna, a to tak, že velká část komplexu bude sloužit dospělým pacientům. To znamená, že zřejmě bude i nadále probíhat restrikce lázeňské péče pro děti. I když pan ministr přislíbil, že nebudou dávány výpovědi pracovníkům, tak podle našich informací již obdrželo výpověď 55 zaměstnanců lázní. Ministerstvo zdravotnictví zatím nepřipravuje novelu indikační vyhlášky pro lázeňskou péči, což je jeden z hlavních problémů současného lázeňství. Především délka lázeňské péče, ale i indikace jednotlivých zdravotních postižení, jsou v současné vyhlášce špatně nastaveny a vedou k tomu, že mnoho pacientů nemá potřebnou lázeňskou péči a současně dochází také ke kolapsu jednotlivých lázní. Situace je o to komplikovanější, že dochází k výměně vlády a tak tyto důležité problémy jsou odsunuty na „druhou kolej“.

Vážení přátelé, včera jsem se setkal s odcházející ministryní L. Müllerovou. Považoval jsem za slušné se s paní ministryní rozloučit, protože se domnívám, že nakonec vyšla našim návrhům velmi vstříc. Změny, které nastartovala, to je změna způsobu přiznávání průkazů OZP, zrušení sKaret, znovuzavedení institutu osoby zdravotně znevýhodněné a další změny, musí být dotaženy v Poslanecké sněmovně. Bude to možná velmi obtížné. Paní ministryně mi přislíbila, že o těchto prioritách bude informovat nově nastupujícího ministra pana Františka Koníčka. Budu se snažit s novým panem ministrem co nejdříve setkat, abychom se pokusili některé věci ukončit co nejdříve.

Vážení přátelé, pokud v těchto dnech odjíždíte na dovolenou, přeji Vám, abyste ji prožili dle Vašeho přání. 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR