Informace č,: 47 - 2013

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám pozvánku na seminář „Činnost občanských sdružení po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku“.

NRZP ČR se snaží dlouhodobě poskytovat informace občanským sdružením i jednotlivcům v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který vejde v účinnost od 1. 1. 2014. Občanský zákoník zcela nově upravuje sdružování občanů a také poskytování služeb spolky. Občanská sdružení jako taková budou změněna na spolky. Jedná se o velmi významnou změnu, která promění charakter činnosti občanských aktivit a je nutné, aby občané, sdruženi dnes v občanských sdruženích, věděli jakým způsobem se mají transformovat na spolky. NRZP ČR nabízí možnost účasti na tomto semináři. Věřím, že tuto příležitost využijete.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel