Informace č.: 35 - 2013

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám pozvánku na seminář v Poslanecké sněmovně na téma postavení osob s těžkým zdravotním postižením po sociální reformě. Zároveň Vám posílám program tohoto semináře, který se koná ve středu 24. 4. 2013 od 10 hodin v místnosti Státní akty, Sněmovní ulice 4, Praha 1. Je to hlavní vchod do Poslanecké sněmovny. Místnost Státní akty je v 1. patře přímo naproti jednacímu sálu sněmovny. Upozorňuji, že do Poslanecké sněmovny nebude vpuštěn nikdo, kdo nepředloží občanský průkaz nebo pas. Není zajištěno parkování před Poslaneckou sněmovnou. Nejlépe je zaparkovat na placeném parkovišti na Malostranském náměstí. Odtud je to k hlavnímu vchodu Poslanecké sněmovny asi 150 m.

Vážení přátelé, na semináři se budeme zabývat postavením osob se zdravotním postižením po více jak roční účinnosti tzv. reformních zákonů v sociální oblasti a dopadem těchto reforem. Současně bude podrobně probírán návrh zákona, který předložila skupina poslanců v čele s paní poslankyní Kateřinou Klasnovou. Tato novela zásadním způsobem zasahuje do reformních zákonů. Cílem novely je, aby posuzování nároků na příspěvek na péči a na průkaz OZP bylo vráceno zpět před rok 2012. To znamená, že v zásadě chceme, aby při hodnocení nároku na příspěvek na péči nebylo používáno oněch 10 životních situací, které jsou k hodnocení používány nyní, ale chceme, aby se opět používalo 36 úkonů, podle kterých bylo hodnocení prováděno do 31. 12. 2011. Současně návrh zákona vrací způsob posuzován í nároku na průkazy OZP podle diagnóz, tak jak byl tento nárok posuzován podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. I když NRZP ČR nepřipravila tento zákon, považujeme za velmi důležité, aby Poslanecká sněmovna jej nezamítla hned v prvním čtení, ale aby návrh zákona prošel do dalšího čtení a mohl se případně upravit a schválit. Proto také Vaše účast může podpořit tento návrh zákona, který Vám v příloze posílám. 

Vážení přátelé, jak jsme zjistili, tak Úřady práce neustále vydávají skarty, i když předseda vlády Petr Nečaas jasně prohlásil skarty za „mrtvý projekt“. Poslanecká sněmovna uložila vládě zastavit vydávání skaret, Úřad pro ochranu osobních údajů konstatoval, že vydávání skaret je v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Přesto paní ministryně odmítla zastavit jejich vydávání. Dohodli jsme se proto, společně s KDU-ČSL, která od začátku, jako NRZP ČR, kritizuje skarty, uspořádat společný happening před MPSV ČR. Obdobný happening jsme již společně pořádali 30. srpna loňského roku, kdy jsme tehdejšímu ministrovi Drábkovi předali velkou skartu. Cílem připravovaného happeningu je upozornit na to, že paní ministryně L. Müllerová neustále odmítá zastavit vydávání skaret. Happening se uskuteční v úterý 7. května od 11 hodin před hlavním vchodem MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2. Budu rád, když si tento den budete již rezervovat. U MPSV ČR je malé parkoviště, kde je možné zaparkovat auta. Předpokládáme, že akce bude trvat přibližně jednu hodinu a věřím, že přijde i paní ministryně a vysvětlí nám, proč ještě nezastavila vydávání skaret. 

Vážení přátelé, v posledních dnech se k nám dostala informace, že občané, kteří převzali skartu nebo jim skarta byla vnucena, jsou nyní obesíláni propagačními materiály České spořitelny. Do doby, než převzali skartu, jim propagační materiály nebyly zasílány. Pokud by tato informace byla pravdivá, potvrdila by se naše tvrzení, že Česká spořitelna bude získaná data používat k marketingovým účelům. Pokud tomu tak je, jedná se o porušení zákona a zneužití osobních údajů osob, kterým byly předány skarty. 

Vážení přátelé, prosím Vás o urychlenou informaci, zda máte takovou zkušenost. Vás, kteří jste převzali skartu moc prosím, abyste mi co nejdříve napsali na moji adresu informaci, kolikrát Vám byly tyto materiály zaslány a zároveň bych potřeboval Váš souhlas se zveřejněním takové informace a spojení na Vás. Média mají zájem o tyto informace, neboť tím by se prokázalo, že skarta má sloužit jako nátlak na občany, aby využívali produkty České spořitelny.  Chtěli bychom tuto věc zdokumentovat, neboť to by byl vážný argument proti skartě.

Vážení přátelé, na závěr jednu informaci, která je pro mnoho z Vás důležitá. NRZP ČR zahájila jednání s MPSV ČR ve věci změny posuzování nároku na invalidní důchod, příspěvek na péči, průkazy OZP a nároky na jednotlivé dávky. Pokud máte špatné zkušenosti s posuzováním, můžete napsat na moji adresu .

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR