Tisková zpráva: Práva cestujících v autobusové dopravě

Práva cestujících v autobusové dopravě vstoupí v platnost v roce 2013

Chybějící článek v evropské legislativě týkající se práv cestujících byl schválen v úterý 15. února na plenárním zasedání ve Štrasburku. Europoslanci schválili posílení práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Po dvou letech složitého vyjednávání se Evropský parlament a členské státy shodly na pravidlech pro veškerou pravidelnou dálkovou autobusovou dopravu (250 a více km), národní či mezinárodní, s platností od jara 2013.

Odškodnění

V případě, že dopravce cestu zruší a nezajistí dopravu jinou trasou či jiným dopravním prostředkem, a pokud zpoždění přesáhne dvě hodiny, počítá nová legislativa kromě navrácení ceny jízdenky navíc s nárokem na náhradu, která odpovídá 50 % jízdného. Cestující, kteří z důvodu zrušení či zpoždění přesahujícího dvě hodiny od cesty upustí, budou mít nárok na navrácení ceny jízdenky. Jestliže je zpoždění při odjezdu delší než 90 minut, musí být cestujícím poskytnuto občerstvení.

V případě přerušení cesty, nehody nebo zpoždění, které vyžaduje, aby cestující přespal na místě, bude mít dopravce navíc povinnost poskytnou ubytování až na dvě noci v ceně do 80 EUR. Tato povinnost se však nevztahuje na případy, kdy není možno bezpečnou dopravu zajistit z důvodu živelných pohrom nebo povětrnostních podmínek.

V případě poškození či ztráty zavazadla budou mít cestující nárok na náhradu škody až do výše 1200 EUR. V případě smrti nebo zranění v důsledku nehody je výše odškodnění až 220 000 EUR (nebo vyšší, pokud je tak stanoveno vnitrostátním předpisem).

Aby měli menší dopravci možnost přizpůsobit se novým požadavkům, Parlament poskytl členským státům možnost udělit výjimku v některých případech pravidelné vnitrostátní nebo mezinárodní služby, a to po dobu maximálně čtyř let, s možností jednoho prodloužení.

Základní práva

Poslanci prosadili zavedení dvanácti základních práv cestujících, platných na všech pravidelných linkách bez ohledu na vzdálenost. Tato práva se týkají zvláště informací, které musí dopravce poskytnout před cestou a během cesty, a potřeb osob s postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Základní práva cestujících zajišťují antidiskriminační přístup k přepravě a zahrnují úplnou náhradu škody v případě ztráty či poškození invalidního vozíku nebo jiného pomocného vybavení.

Školení zaměstnanců

Aby mohly autobusové a autokarové společnosti poskytovat odpovídající asistenční služby cestujícím s postižením, kteří o svých potřebách informovali nejpozději 36 hodin před odjezdem, musí k tomu být jejich zaměstnanci vyškoleni, tak, jak je uvedeno v příloze nařízení.

Není-li poskytovatel schopen zajistit odpovídající asistenci, má cestující se sníženou pohyblivostí právo na doprovod, který si sám zvolí, a to bez dalších nákladů.

Nařízení bylo přijato 504 hlasy, 63 poslanců bylo proti a 89 se zdrželo hlasování

 

Kontakt :

Michaela FINDEIS

BXL: (+32) 2 28 31141

PORT: (+32) 498 98 33 32

EMAIL:

 

Jan PÁTEK, Prague

Informační kancelář EP v Praze

STR: (+33) 3 881 74240

PORT: (+420) 775 32 98 20

EMAIL:

EMAIL:

ADDINFO: (+420) 2 55 70 82 70

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel