Projekt Koruna za kilo startuje

Tisková zpráva
Praha 2. 3. 2015

asekol_logo

Projekt Koruna za kilo startuje

Se začátkem března startuje projekt KORUNA ZA KILO – společná aktivita kolektivního systému pro zpětný odběr elektroodpadu ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé od 1. března až do konce roku 2015 vhodí do červených kontejnerů, obdrží nadační fond Rovná šance, který spadá pod NRZP, jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí.

„Jednorázové finanční příspěvky v tomto případě neplní svůj účel, zato rekvalifikace a stálé zaměstnání mají pro běžný život hendikepovaných a jejich zařazení do společnosti daleko větší význam,“ říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Zjednodušeně řečeno - každý, kdo letos vhodí starý telefon, fén nebo třeba toustovač do jednoho z 2 123 červených kontejnerů po celém Česku, pomůže hendikepovaným najít práci. V loňském roce se za stejné období vybralo z červených kontejnerů celkem 1 000 000 kilogramů elektroodpadu, letos se očekává podobný výsledek. Znamená to, že by nadační fond mohl získat třeba i milion korun.

„Nadačnímu fondu Rovná šance jsme se rozhodli pomoci tímto způsobem i proto, že v rámci zpracování elektroodpadu úzce spolupracujeme s několika chráněnými dílnami v Česku a víme, jak je pro hendikepované spoluobčany obtížné najít si práci,“ vysvětluje Martina Ďaďová, ředitelka marketingového oddělení kolektivního systému ASEKOL, který červené kontejnery provozuje.

 


 

ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. Více informací o společnosti ASEKOL a jejím poslání najdete na www.asekol.cz. Společnost ASEKOL je také patronem projektu Věnuj mobil, který systematicky od české veřejnosti vybírá staré a nepoužívané mobilní telefony, které recykluje a funkční předává potřebným. Podrobnosti o projektu a statistiky vybraných mobilních telefonů najdete na www.venujmobil.cz.

ASEKOL a.s.: Čs. exilu 8, Praha 4, manažerka komunikace: Martina Ďaďová, e-mail: , tel.: 702 148 327, www.asekol.cz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel