Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Pomoc státu zdravotně postiženým není jen pro nemajetné

"Úřady, které zkoumají majetkové poměry těžce zdravotně postižených žádajících o příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, porušují zákon. Ten podobný postup neumožňuje, a to ani za předpokladu, že by žadatel podepsal souhlas se zjišťováním, shromažďováním a uchováváním takto citlivých osobních údajů v rámci správního řízení," uvádí veřejný ochránce práv.

Zákon o sociálním zabezpečení a vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb. umožňují těžce zdravotně postiženým občanům požádat o poskytnutí peněžitého příspěvku na opatření zvláštní pomůcky, kterou potřebují k odstranění nebo zmírnění svého handicapu a která jim pomůže začlenit se do společnosti (umožní např. komunikovat s okolím, pracovat apod.). Příspěvek se přiznává nikoli proto, že je občan nemajetný, ale proto, že je zdravotně postižený. Rozhodující je vhodnost pomůcky a její přínos pro daný typ zdravotního postižení, nikoli „chudoba“ žadatele.

Celý článek...

 

Pardubická KRZP zve na konferenci

Pardubický kraj pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Romana Línka a pod záštitou radního zodpovědného za sociální péči Mgr. Jiřího Brýdla

a Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením ČR

si Vás dovolují pozvat na konferenci s tématikou

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Pardubickém kraji 

Tato tématická konference se koná v rámci příprav aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Pardubického kraje. Konference se zúčastní zástupci Pardubického kraje, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a další hosté z řad odborné veřejnosti.

Účast přislíbily pardubická senátorka Mgr. Miluše Horská a poslankyně Parlamentu ČR Lenka Kohoutová.

Kdy7. února 2011 od 9.00 do 13.00 hodin (prezence od 8,30 hodin)

Kde: jednací sál zastupitelstva v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, 532 11

Úplná pozvánka s podrobnostmi zde.

 

 

EU přijala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

Cílem Úmluvy je zajistit, aby lidé se zdravotním postižením mohli požívat svých práv stejně jako všichni ostatní Je to projev odhodlání EU vybudovat pro zhruba 80 milionů lidí do roku 2020 bezbariérovou Evropu, jak uvádí strategie Komise v oblasti zdravotního postižení. 
Přijetí Úmluvy je o to důležitější, že je to poprvé v historii EU, kdy jsou všichni Evropané chráněni lidskoprávní úmluvou. Tato ratifikace představuje významný politický posun směrem k prosazování lidskoprávních závazků a uznání důležitosti otázek zdravotního postižení.
 
Evropské hnutí osob se zdravotním postižením tento mezník v boji za lidská práva vítá. Yannis Vardakastanis, předseda EDF, zdůraznil: "Evropská unie nejenže učinila významný historický krok, ale také vysílá pozitivní signál svým členským státům, které dosud Úmluvu OSN neratifikovaly: teď je čas zavázat se k dodržování práv osob se zdravotním postižením."
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel