Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci dalšího postupu při jednání o sociální reformě

Vážení přátelé,

předsednictvo NRZP ČR na svém jednání 25. března 2011 projednalo současnou situaci v rámci dalšího postupu při jednání o sociální reformě po shromáždění před MPSV ČR. Vyslovuje velké uznání všem, kteří se podíleli na přípravě shromáždění a také Vám všem tisícům lidí, kteří jste přijeli z celé republiky. Tím se nám podařilo návrh reformy zviditelnit a udělat z ní politický problém.

Shodlo se na tom, že je důležité, abychom jednali s jednotlivými politickými stranami o návrhu sociální reformy a snažili se politiky přesvědčit, že takto pojatá reforma není tím správným řešením, které by vedlo ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením. Některá jednání jsme již zahájili, další budou následovat.

Ve čtvrtek 31. března 2011 bude na MPSV ČR probíhat tzv. vypořádání připomínek k jednotlivým návrhům zákonů. Podle informací, které máme k dispozici, tak všechna ministerstva, veřejný ochránce práv a další subjekty, mají zásadní připomínky k předloženým návrhům zákonů.   

Je velmi důležité, abychom nyní sehnali co nejvíce podpisů pod petiční akci. Dostávám mnoho e-mailů a dopisů, s jakým nadšením sháníte podpisy. Všem Vám moc děkuji. Jen na manifestaci bylo sebráno 1300 podpisů, to samo svědčí o tom, že 22. března bylo přítomno tisíce lidí, neboť od zaměstnanců, kteří sbírali podpisy, vím, že oslovili asi jednu třetinu přítomných.

Možná, že jste sledovali několik rozhlasových a televizních pořadů, které reagovaly na naši manifestaci. Často v nich zaznívají zkreslené informace a polopravdy. Dovolím si na některé tyto věci reagovat. Nejprve k tvrzení pracovníků MPSV, že Vládní výbor pro zdravotně postižené na svém jednání 17. ledna 2011, jehož kratší část jednání jsem jako místopředseda vedl, schválil sociální reformu. Není to žádná pravda. Vládní výbor si vyžádal od MPSV  informaci o zamýšlených změnách v oblasti péče o zdravotně postižené. Ministerstvo předložilo informaci v rozsahu jedné stránky A4, kterou okomentoval pan náměstek D. Kafka. Vzhledem k nedostatku času se vedla pouze krátká rozprava. Vládní výbor přijal usnesení, že bere informaci na vědomí. Z toho je zřejmé, že Vládní výbor neprojednával reformu a ani ji neschvaloval. 

Obdobně lze okomentovat i tvrzení, že u průkazek ZTP se jedná pouze o změnu formy za papírové na plastovou. Není to pravda. Navržený zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením v § 31 odst. 6 a 8 stanoví, že od 1. 1. 2012 se ruší průkazky TP. ZTP a ZTP/P a současně se ruší nárok na dávky sociální péče a mimořádné výhody podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Nový návrh zákona uvádí, že již vydané průkazky budou v platnosti ještě po dva roky, ale od 1. ledna příštího roku nové nebudou vydávány. V důvodové zprávě se uvádí, že během dvou let budou mít příslušná ministerstva možnost upravit případné kompenzační nástroje náhradou za současné. Takto se však žádná legislativa nedělá, aby bylo něco okamžitě zrušeno s tím, že ostatní ministerstva možná něco udělají. Ministerstvo tvrdí, že se s NRZP ČR již dohodlo o tom, že na nových čipových kartách bude uvedeno, že osoba je držitelem příslušné průkazky. S tím opravdu takový problém nemáme, ale ono to tak jednoduché není. Pro přiznání nároku na průkazku je zcela jiný systém posuzování než posuzování nároku na příspěvek na péči, a to ministerstvo nechce uznat. Tím se dostáváme do slepé uličky. Všichni víme, že je mnoho lidí, kteří mají nárok na některou z průkazek, ale nemají nárok na příspěvek na péči. Jsou to třeba lidé s postižením sluchu. Na druhé straně jsou lidé s nárokem na příspěvek na péči, ale nesplňují podmínky přiznání průkazek ZTP. Proto nelze tvrdit, že se MPSV s NRZP ČR na něčem dohodlo.

Ministerstvo opakuje, že se vlastně jedná pouze o administrativní opatření, která nezasahují do různých kompenzací pro osoby se zdravotním postižením. Skutečné změny prý budou až v dalších fázích reformy. To vůbec není pravda. Současné návrhy zásadním způsobem mění a snižují podporu osob se zdravotním postižením a ruší řadu kompenzací. Proto je tak velmi důležité, abychom byli jednotní a dokázali společně argumentovat v diskusích, které všichni povedeme na různých úrovních.

Ještě si vás dovolují upozornit na pořad, „Tah dámou“, odvysílaný na ČT 2 v sobotu 26. března ve 20.30 hod. Posílám vám link na tento pořad, abyste sami viděli, jakým způsobem o nás mluví paní senátorka D. Filipiová. Podle ní jsme lidé, kteří se v zásadě vyhýbají práci a zneužívají dávky. Navrhovaná reforma nám prý pomůže lépe se integrovat do společnosti. Pořad najdete na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315089302-tah-damou/

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Dopis ministru práce a sociálních věcí (doc)

 

Pozvánka na konferenci Dobrovolnictví - opora občanské společnosti

Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA – Národní dobrovolnické centrum

Vás zvou na mezinárodní konferenci

u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011

 

logo kromerizlogo dobrovolnictvi logo hestia

 

 

Dobrovolnictví - opora občanské společnosti

Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme …

Kroměříž – město památek UNESCO – 9. a 10. května 2011

Místo konání: Balkonové sály arcibiskupského zámku Kroměříž

Registrace účastníků od 9 hodin                              Zahájení konference v 10 hodin

Setkání věnované dobrovolnictví se koná v Kroměříži již pojedenácté.

 

Na přípravě konference spolupracují:

Dobrovolnické centrum Spektrum Kroměříž, Město Kroměříž,¨

Asociace NNO ZK,Úřad práce v Kroměříži

 

O záštitu nad konferencí byli požádáni:

PhDr. Daniela Hebnarová, starostka města Kroměříž

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Mons. Jan Graubner, arcibiskup Olomoucký

Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Václav Havel, spisovatel a dramatik, poslední prezident ČSR a první prezident ČR

 

Námětem konference v roce 2011 jsou tato témata:

- formy komunitního dobrovolnictví v ČR i v zahraničí,

motivace občanů, organizací i obcí k podpoře dobrovolnictví,

- pestrost a mnohostranná užitečnost dobrovolnictví, sdílení zkušeností, zhodnocení legislativy, včetně podnětů pro další rozvoj dobrovolnictví;

 

Na konferenci jsou zváni představitelé státních institucí, neziskových organizací, obcí, krajů, realizátoři dobrovolnických programů i renomovaní odborníci ze všech oblastí praxe, studenti středních a vysokých škol a všichni koho tato problematika zajímá.

 

Kroměřížská konference svým zaměřením navazuje na festival Zlínské jaro ve dnech 5. – 8. května 2011. Ideou Zlínského jara je poskytnout další impuls občanské společnosti, iniciovat aktivity vedoucí k oživení celospolečenské diskuze a k formulaci hodnot udržitelných pro budoucnost, včetně zapojení občanů do konkrétních dobrovolnických aktivit - www.zlinskejaro.cz.

 

Účastnický poplatek ve výši 500 Kč bude vybírán při prezenci. Studenti bez poplatku. Poplatek zahrnuje občerstvení, společenský večer a sborník.

Přihlášku na konferenci najdete na www.unesco-kromeriz.cz, www.hest.cz a www.dobrovolnik.cz.

Podrobný program konference bude zveřejněn do konce března 2010.

Přihláška na konferenci (doc)

 

Prohlášení ze shromáždění osob se zdravotním postižením před MPSV ČR

My, účastníci shromáždění osob se zdravotním postižením, se obracíme na předsedu vlády RNDr. Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka s tímto prohlášením.

Dne 22. března 2011 jsme se shromáždili před budovou MPSV ČR, abychom jasně a zřetelně vyjádřili náš zásadní nesouhlas s návrhem tzv. „sociální reformy“, která je tvořena třemi zákony, které MPSV ČR předložilo do vnějšího připomínkového řízení. Jedná se o tato zákony:

1) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

2) Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek

3) Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Uvedené návrhy zákonů nejsou předkládány proto, aby se zlepšilo postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti, ale jsou vedeny jedinou snahou co nejvíce na nás ušetřit. Je zřejmé, že v případě jejich schválení nutně musí dojít ke zhoršení kvality našich životů. Je to pouze ekonomické pojetí problematiky zdravotního postižení. Proti tomuto pohledu na naše problémy co nejrozhodněji protestujeme a odmítáme jej.

Osoby se zdravotním postižením byly do Listopadu roku 1989 brány jako lidé druhé kategorie. Díky všeobecnému rozvoji občanské společnosti a usilovné snaze mnohých, se jejich postavení zlepšilo. Proto nemůžeme klidně přihlížet tomu, že nás postoj této politické reprezentace vrací kamsi před rok 1989

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, žádáme Vás o stažení předložených návrhů zákonů, neboť je nelze opravit. Vycházejí z chybné základní úvahy, která byla motivem jejich přípravy. My velmi dobře chápeme, že naše společnost se nachází ve složité situaci. Proto také nežádáme o navýšení podpory pro vyrovnání podmínek k rovné soutěži při uplatnění ve společnosti, ale nesouhlasíme s jejím snižováním.

Prohlašujeme, že jsme připraveni spolupodílet se na přípravě nových zákonů, které nebudou vůči nám diskriminační. Současně však prohlašujeme, že jsme připraveni obhajovat naše právo na rovnost příležitostí a že neustoupíme od obhajoby našich práv dané nám Ústavou České republiky, Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a dalšími mezinárodními akty.

Věříme, že naší žádosti vyjdete vstříc a že zahájíme nový dialog o zlepšení podmínek života pro osoby se zdravotním postižením v naší zemi.

 

Za účastníky protestního shromáždění

 

                                                                               Václav Krása

                                                                            předseda NRZP ČR

 

 

V Praze 22. března 2011

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel