Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám pozměňovací návrh, který uplatňujeme ve druhém čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pozměňovací návrh by měl ve druhém čtení načíst některý z poslanců Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Pozměňovacím návrhem chceme zabránit zvyšování povinné spoluúčasti na zdravotní péči u osob, jejichž jediným příjmem je invalidní důchod. Domníváme se, že tito lidé v současné době nebudou již schopni zaplatit povinnou spoluúčast a tím se pro ně stane zdravotní péče nedostupná.

 

Vážení přátelé, pokud máte kontakty na jednotlivé poslance, prosím požádejte je, aby pro tento návrh hlasovali. My tak samozřejmě činíme také.

 

Přeji Vám všechno dobré a spoléhám na Vaši spolupráci.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (doc)

 

Vyhlášení NROZP v SR a AOPP v SR k současné situaci ve slovenském zdravotnictví.


Na Slovensku mají zdravotně postižení lidé obdobné problémy jako my v České republice.

 

Text vyhlášení  Národnej rady občanov so zdravotným postihnutí v SR a Asociácie na ochranu práv pacientov SR k situácii v zdravotníctve Národnej rady občanov so zdravotným postihnutí v SR a Asociáciena ochranu práv pacientov SR k situácii v zdravotníctve   (PDF)

 

 

Sociální reforma ve Sněmovně

 

Vážení přátelé,

 

jak jistě víte vláda projednala návrhy zákonů sociální reformy, a to ve znění, které bylo dohodnuto při jednání s NRZP ČR. Dnes byly zveřejněny tisky zákonů sociální reformy, které budou projednávány v prvním čtení v Poslanecké sněmovně v týdnu od 7. června 2011.

 

Jedná se o následující tisky:

 

Sněmovní tisk č. 372
Vládní návrh Zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=372&CT1=0

 

Sněmovní tisk č. 373
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=373&CT1=0

 

Sněmovní tisk č. 374
Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=374&CT1=0

 

 

Vážení přátelé, náš právník JUDr. Jan Hutař provedl rychlé srovnání naší dohody s MPSV ČR a neobjevil žádné rozdíly mezi textem zákonů, které jsou v Poslanecké sněmovně a naší dohodou s MPSV ČR. Tudíž se zdá, že ministerstvo dodrželo dohodu. To však neznamená, že bychom nemohli v Poslanecké sněmovně prosazovat u jednotlivých poslanců další návrhy. Pokud máte nějaké konkrétní představy, co je opravdu nezbytné změnit, prosím pošlete mi takový návrh na adresu .

 

V příloze Vám rovněž posílám oskenovaný dopis předsedy Vlády ČR o přijetí petice občanů, která byla vyhlášena NRZP ČR proti návrhu sociální reformy.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Tel:  266 753 421
mob: 736 601 561

 

DOPIS O PŘIJETÍ PETICE (PDF)

 

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel