Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Tisková zpráva ke stanovisku MPSV ČR k demonstraci zdravotně handicapovaných

NRZP ČR je překvapena reakcí ministra Jaromíra Drábka i dalších politiků na protestní shromáždění osob se zdravotním postižením, které se uskutečnilo 22. března 2011 u budovy MPSV ČR (http://www.mpsv.cz/files/clanky/10572/22032011.pdf).  

 

Protestní shromáždění je legitimní prvek v demokratickém prosazování zájmů jednotlivých skupin. Je zřejmé, že v současné době nedošlo k dohodě mezi MPSV ČR a NRZP ČR o zásadních otázkách chystané sociální reformy. Shromáždění bylo mimo jiných důvodů svoláno také proto, aby ministerstvo mělo zpětnou vazbu, že NRZP ČR jedná skutečně jménem všech sdružených organizací v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR a jménem celé komunity osob se zdravotním postižením v ČR. Kritizovat samotný fakt konání protestního shromáždění je nepochopení demokratických nástrojů a role občanské společnosti.

 

NRZP ČR zároveň důrazně odmítá slova o šíření poplašné zprávy či šíření nepravdivých informací mezi osoby se zdravotním postižením tak, jak je uvedeno ve vyjádření některých politiků. Jako důkaz toho, že NRZP ČR informuje pravdivě o navržených zákonech sociální reformy je například znění § 31, odst. 6, návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. § 31 (6) Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod vydané podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2013. Nárok na mimořádné výhody poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká od 1. ledna 2012. Příslušný pověřený obecní úřad zašle osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení o zániku nároku na mimořádné výhody, včetně informace o další platnosti průkazu mimořádných výhod. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. 

 

Obdobně lze citovat například ustanovení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek. V bodu 54 tohoto zákona se uvádí, že ustanovení § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se věta druhá zrušuje. V komentáři k tomuto bodu se uvádí toto. Podmínka minimálního zůstatku příjmu při stanovení úhrady za stravu a ubytování při poskytování pobytových sociálních služeb se zrušuje. Tato podmínka byla vázána na okruh rozhodných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu. Navrhovaným opatřením bude umožněno využít k platbě úhrady za stravu a ubytování nejen dosud takto vymezený okruh příjmů, ale veškeré další finanční prostředky klientů zařízení s pobytovými službami, včetně například úspor na vkladech u finančních ústavů nebo jednorázových příjmů. Vzhledem k tomu, že výše úhrady za stravu a ubytování je stanovena poskytovatelem pobytové sociální služby ve smlouvě o poskytnutí sociální služby, může být dohodou sjednána výše této úhrady tak, aby klientovi pobytové sociální služby byl ponechán určitý zůstatek jeho příjmů k osobní potřebě. Jedná se o ustanovení, kterým se ruší nárok na 15 % kapesného z příjmu u obyvatel ústavní sociální péče.

 

Takovýmto způsobem můžeme okomentovat všechna tvrzení MPSV ČR o tom, že nemluvíme pravdu a nebo, že šíříme poplašné zprávy. Politici, kteří se vyjadřují k sociální reformě, by se měli nejprve důkladně seznámit s návrhy zákonů, aby mohli někoho osočovat ze lhaní či šíření poplašných zpráv. NRZP ČR je připravena k seriózní diskuzi a k důsledné obhajobě práv osob se zdravotním postižením na svobodný a nezávislý život.

 

Petice proti návrhu tzv. "sociální reformy"

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlašuje peticí proti návrhu tzv. „sociální reformy“, tedy proti pojetí změn, které jsou navrženy v návrzích zákonů předložených MPSV ČR v rámci této reformy.

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR petici na ochranu zájmů osob se zdravotním postižením.

Preambule petice

Považujeme níže uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, za návrhy, které poškozují osoby se zdravotním postižením a při jejich aplikaci by došlo ke zhoršení kvality života těchto lidí. Jedná se o tyto návrhy zákonů:

1) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

2) Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek

3) Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Uvedené návrhy zákonů nejsou předkládány proto, aby se zlepšilo postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti, ale jsou vedeny jedinou snahou, co nejvíce na nás ušetřit. Je zřejmé, že v případě jejich schválení nutně musí dojít ke zhoršení kvality našich životů. Je to pouze ekonomické pojetí problematiky zdravotního postižení. Proti tomuto pohledu na naše problémy co nejrozhodněji protestujeme a odmítáme jej.

 

Cíl petice

 

Cílem petice je apelovat na předsedu Vlády ČR RNDr. Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka, aby výše uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, byly staženy, neboť je nelze opravit. Vycházejí z chybné základní úvahy, která byla motivem jejich přípravy. Pokud by zákony nebyly staženy, je cílem petice, aby v průběhu legislativního procesu byly přijaty naše návrhy na úpravy výše uvedených zákonů.

 

Složení petičního výboru:

Cvrkal Otmar, narozen 23. 12. 1944, bytem Františka Hrubína 887/10, 586 02 Svitavy

Hrdá Jana, narozena 2. 12. 1952, bytem Chrášťany 171, 252 19 Rudná

Krása Václav, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6

Morávek Jiří, narozen 5. 4. 1958, bytem Pražská 184, 500 04 Hradec Králové 4

Uherka Jan, narozen 24. 12. 1942, bytem Údolní 2206, 688 01 Uherský Brod

 

Členy petičního výboru bude zastupovat:

Václav Krása, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6

 

Petice prosím zasílejte do 8. května 2011 na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00, Praha 7 - Holešovice

  Petiční arch (PDF)

 

KDU-ČSL vyhlásilo petici proti bezohledné důchodové reformě. Pokud budete mít zájem, dostanete se na petici na tomto odkazu: http://www.kdu.cz/Ostatni/Petice.aspx

 

Protestní shromáždění 22. března 2011

PŘIJĎTE VYJÁDŘIT SVŮJ POSTOJ NA

PROTESTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZA PRÁVA OSOB

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM!

 

Shromáždění se uskuteční v úterý 22. 3. 2011 od 11:45. Přesné místo shromáždění je u pomníku československých legionářů na Náměstí Pod Emauzy. Ten se nachází mezi budovami ministerstva práce a sociálních věcí ČR a ministerstva zdravotnictví ČR. Shromáždění jsme pro velký zájem přesunuli z prostoru před hlavním vchodem do budovy MPSV ČR za tuto budovu (od hlavního vchodu cca 50- 80 metrů), viz přiložená mapka.

 

demonstrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se týká dopravy na místo protestního shromáždění, nabízíme vám následující doporučení, pokyny a informace:

 

Parkování autobusů:

 

Rohanský ostrov

Rohanské nábřeží, Praha 8

NON-STOP provoz

Cena: 900 Kč/24 hod.

 

Parking Florenc

Na Florenci 25, Praha 1

NON-STOP provoz

Cena: 75 Kč/hod.

 

Praha hlavní nádraží

Wilsonova, Praha 1

NON-STOP provoz

Cena 80 Kč/hod.

 

Případně je možné použít ještě parkování pro autobusy na Nábřeží E. Beneše až Nábřeží Kpt. Jaroše, pod Čechovým a Štefánikovým mostem.

NRZP ČR zajišťuje pro osoby, které přijedou autobusy nebo vlaky speciální nízkopodlažní autobusovou linku NRZP:

Odjezd ze stanice Praha hlavní nádraží: 10:15, 10:45, 11:45

Stanice autobusu bude umístěna v ulici Wilsonova, směr Holešovice, před Fantovou kavárnou (výstup na magistrálu). Ve stanici bude k dispozici kontaktní osoba paní Radka Švecová (tel.: 736 751 208), která bude koordinovat nástup do autobusů. Autobusy budou přistaveny 30 resp. 15 minut před odjezdem, viz orientační jízdní řád. Spoje v 10:15 a 10:45 zastavují ve stanici Karlínské náměstí 12. Ve stanici Karlínské náměstí 12 bude k dispozici kontaktní osoba paní Jiřina Pavlosková (tel. 732 526 288) a paní Daniela Řezáčová (tel. 605 424 947), které budou koordinovat nástup do autobusu. Čas příjezdu a odjezdu autobusů ve stanici Karlínské náměstí 12 najdete v orientačním jízdním řádu. Autobusy končí ve stanici Trojická (100m od místa shromáždění). Ve stanici bude pořadatelská služba pro účastníky cestující speciální linkou NRZP, a to pan Ondřej Folk (tel.: 736 751 215).

 

Kyvadlová doprava mikrobusy:

Mikrobusy budou kyvadlově jezdit mezi zastávkou Florenc a místem konání shromáždění. Odjezdy ze zastávky Florenc jsou ze stanice autobusu MHD č. H1 a H2. Mikrobusy budou označeny symbolem osoby na vozíku. Časy odjezdů nejsou stanoveny, bude záležet na plynulosti dopravy a obsazenosti jednotlivých vozů. K dispozici bude 7 vozů.

 

 

 

Parkování osobních aut:

Placená parkovací stání v ulicích Pod Slovany a Vyšehradská, Praha 2 (kapacita parkovacích stání je omezená). Nedoporučujeme jet osobními auty až na místo konání shromáždění. Využijte MHD a speciálních nízkopodlažních autobusů, které vypravuje NRZP ČR ze stanic Praha hlavní nádraží a Karlínské nám. 12. Nejlépe bude, když osobní auta zaparkujete na parkovišti u Hlavního nádraží, kde je dostatečná kapacita, případně v okolí Karlínského náměstí.

 

Nejbližší tramvajové spojení:

Zastávka Palackého náměstí – tramvaje č. 3, 7, 17, 21

Zastávka Palackého náměstí – tramvaje č. 4, 10, 16

Zastávka Botanická zahrada – tramvaj č. 18, 24

(vybrané spoje zajišťují nízkopodlažní vozy)

 

Nejbližší spojení metra:

Stanice metra B Karlovo náměstí – výstup Palackého náměstí.

(v nadzemním vestibulu stanice metra B Karlovo náměstí – výstup Palackého náměstí najdete obchody s potravinami, toalety a v případě nepříznivého počasí „úkryt“ před deštěm)

 

Speciální autobusová linka NRZP zajišťuje i přepravu účastníků zpět. Odjezd je ze stanice Trojická ve 13:45 přes stanici Praha hlavní nádraží do stanice Karlínské náměstí 12. Podrobné informace o tomto spoji najdete v orientačním jízdním řádu.

 

Na demonstraci budou zajištěny mobilní toalety pro handicapované TOI TOI CAP.

 

Na přiloženém plánku je znázorněná trasa z prostoru 1. poschodí hlavního nádraží Praha do stanice speciální autobusové linky NRZP. V případě nejasností najdete před provozovnou Burger King pracovníka pořadatele shromáždění, který vám trasu k autobusu ukáže.

 

Podle předpovědi počasí má být jasno, kolem 11 stupňů celsia. Přesto doporučuji si sebou vzít teplé oblečení, dobrou náladu a nezbytné potřeby k tomu, aby nás bylo slyšet.

 

Těším se na shledání s Vámi

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása

 

Můžete nás také podpořit na facebooku: http://www.facebook.com/NRZPCR

 

 

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel