Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP
ztp_energie
logoHK
logo plzen3
baner_fmily_mini
soc.sluzby.plzen
logo-pardubickykraj
Asekol
logo-kr-zlin
KV_LOGO_RGBEuroklíč
logo-npu
moravskoslezsky-kraj-logo
banner dtest
logo_cb
Disway_logotype
stejna_sance
logo_plzen
stejna_sance
logo_kraj_hradec

Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci II. jednání s náměstkem ministra MPSV ČR Vladimírem Šiškou

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám zápis z dalšího dne jednání s 1. náměstkem MPSV ČR, s panem Vladimírem Šiškou. Jednání trvalo do 21:00 hodin.

 

MPSV ČR je připraveno v některých věcech vyjít našim požadavkům vstříc, ale zatím jsme nedokázali najít shodu způsobu posuzování míry závislosti na sociální péči, na způsobu platby sociálního příspěvku,  odložení převodu kompetencí ve financování sociálních služeb z MPSV ČR na kraje a v několika dalších oblastech.

 

I když některé věci kolem průkazek ZTP se významným způsobem posunuly, obáváme se, že bude velmi problematické je legislativně ukotvit do nového zákona o dávkách pro zdravotně postižené.

 

Pokud jde o naše shromáždění 22. března 2011 před MPSV ČR, nic se nemění, vše zůstává tak jak je. Shromáždění se koná.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Zápis z jednání (doc)
 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s náměstkem Vladimírem Šiškou

Vážení přátelé,

 

včera proběhlo jednání představitelů NRZP ČR s panem náměstkem Vladimírem Šiškou. V příloze Vám posílám zápis z tohoto jednání. Jednání trvalo od 15:00 do 20:00 hodin a nebylo ukončeno. Dnes budeme pokračovat v jednání od 17:00 hodin. Ze zápisu je zřejmé, že jsme se dotkli téměř všech problematických bodů, které jsou v navržených zákonech. I když z odpovědí pana náměstka vyplývá, že v některých oblastech jsou ochotni ustoupit, většinou nejsou odpovědi řečeny ano ano, ne ne. Z tohoto důvodu také nemůžeme považovat jednání za skončená a nemůžeme je také považovat za jednání, která by vedla k akceptaci většiny našich připomínek.

 

V oblasti jedna je velmi problematické tvrzení o tom, že sociální karty budou obsahovat stejnou informaci a stejnou návaznost na různé podpůrné mechanismy, které jsou dosud spojeny s průkazkami ZTP a ZTP/P. Sociální karta není v navržených zákonech vůbec definována a nedovedeme si představit jak legislativně tuto věc dopracovat. Myslíme si, že to není reálné v běžném připomínkovém řízení.

 

Pokud jde o oblast dvě, agregace dávek, tak stanovisko MPSV ČR je spíše v tom, že prověří, propočítá, bude konzultováno a podobně. V tuto chvíli nemáme tudíž důvod si myslet, že MPSV ČR naše připomínky bude akceptovat.

 

Nejsložitější situace je u oblasti tři, to je u příspěvku na péči. Domníváme se, že tady se s MPSV ČR zcela míjíme v pohledu na základní věci kolem posuzování míry závislosti osob na sociální péči, způsob výplaty příspěvku na péči a způsob distribuce finančních prostředků. Zdá se, že v této oblasti jsme příliš nepostoupili, a že tato oblast bude velmi těžko dohodnutelná.

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že máme vytrvat v našem úsilí v přípravě protestního shromáždění před MPSV ČR. V tomto týdnu proběhne ještě řada jednání. V pátek bych se měl sejít s předsedou Vlády ČR.

 

Domníváme se však, že tato jednání nepovedou ke kýženému výsledku, který si představujeme. Vláda ČR a MPSV ČR by musely změnit celý pohled na problematiku zdravotního postižení, od ekonomického pohledu ke snaze připravit zákony, které zlepší možnost integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti. Bez tohoto zásadního posunu nelze očekávat, že se nám podaří opravdu změnit předkládané zákony.

 

Vážení přátelé, prosím pracujte usilovně na transparentech a připravujte se na protestní shromáždění úterý 22. března před MPSV ČR. Nenechte se zviklat různými emaily a dopisy, které Vás budou odrazovat od účasti na demonstraci s argumentací, že máme jednat a čekat na výsledek jednání. My samozřejmě jednáme. Jednání nebyla přerušena, ale zatím nejsme v situaci, kdybychom mohli říci, že jsme vyjednali, to co jsme předpokládali.

 

Vážení přátelé, blíží se již termín našeho společného shromáždění. Je už jisté, že shromáždění se účastní i známé osobnosti. Jak jsem již dříve uvedl moderovat bude Táňa Fišerová a jednáme i o druhém moderátorovi Janu Potměšilovi. Shromáždění se zúčastní a veřejně na něm vystoupí herec Jan Kašpar a v současné době jednáme i s účastí pana Zdeňka Svěráka. V příloze máte tabulku jízdního řádu autobusů, které zajistila NRZP ČR a které budou jezdit od hlavního nádraží, přes Karlínské náměstí až do místa konání demonstrace. Budou to plošinové autobusy, které poberou větší množství lidí na vozících.

 

NRZP ČR zajišťuje bezplatnou přepravu účastníků protestního shromáždění plošinovými autobusy CROSSWAY. Autobusy budou mít označení "NRZP" a budou zajišťovat zejména přepravu osob se zdravotním postižením. Autobusy budou odjíždět z Wilsonovy ulice (směr Praha Holešovice) od budovy hlavního vlakového nádraží Praha z místa před Fantovou kavárnou. Doporučujeme parkování na placeném parkovišti ve Wilsonově ulici na střeše nové budovy vlakového nádraží. Autobusy budou mít jednu zastávku na Karlínském náměstí 12. Ze zastávky Praha hlavní nádraží pojedou celkem tři spoje v uvedených intervalech. Návrat z protestního shromáždění zajišťuje jeden spoj dvěma autobusy.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Zápis z jednání (doc)

Autobusový řád (xls)

 

Stanovisko SNN k restriktivním zákonům

Vážení přátelé,

 

v pátek 11. 3.  projednal Výkonný výbor Svazu neslyšících a nedoslýchavých návrhy zákonů MPSV v sociální  které mohou ve svých důsledcích vážně poškodit pracovní, společenské, kulturní a sociální postavení sluchově postižených, především pak neslyšících.  Tím největším nebezpečím není jen nahrazení průkazek ZTP dnes ještě nepojmenovanou průkazkou Ministerstva dopravy, či koho, ale celý soubor navrhovaných zákonných opatření, která nejsou ani řádně promyšlená ve vztahu k dopadům na všechny zdravotně postižené.

 

Výkonný výbor přijal  k návrhům stanovisko – je v příloze . Seznamte s ním nejen své členy ale i širší veřejnost  a pozvete je na svolanou manifestaci  22. 3. 2011 ve 12.00 h. před Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Jen co možná největší účastí dáme najevo, že jsme tady a není možné nás vystrčit na okraj společnosti podle hesla „ chudým bereme, bohatým rozdáváme“, jen když ušetříme.

 

Držme si palce.    

 

Jaroslav  Paur

 

Stanovisko SNN k restriktivním zákonům (doc)

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel