Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Nyní můžete zdarma získat elektronickou zdravotní knížku

Tento projekt realizuje společnost IZIP, a.s., která je provozovatelem systému Elektronické zdravotní knížky (EZK). Hlavní myšlenkou projektu je rychlá dostupnost informací o aktuálním zdravotním stavu pacienta a umožnění efektivnějšího sdílení zabezpečených zdravotnických informací jak mezi pacientem a lékařem, tak i mezi lékaři navzájem, směřující k co možná nejlepší poskytované lékařské péči. Systém EZK může v nouzových případech díky rychlému přístupu k životně důležitým informacím zachránit život pacienta. Uživatel EZK má také přehled o poskytované zdravotní péči a může se aktivně starat o své zdraví pomocí kalendáře preventivních prohlídek a očkovacího kalendáře. Toto jsou všechno skutečnosti, které jsou velice aktuální zejména u osob se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu Národní rada osob se zdravotním postižením ČR doporučuje všem lidem se zdravotním postižením, aby si zřídili bezplatnou elektronickou zdravotní knížku.

Výhody Elektronické zdravotní knížky

Základní výhodou pro uživatele je, že lékař má vždy v pravý čas k dispozici jeho zdravotní historii, kterou s jeho souhlasem může doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Tato výhoda může i zachránit život. Lékaři totiž informace z EZK usnadní práci a ušetří čas, který pro správné rozhodnutí potřebuje.

S EZK se uživatel může také starat o své zdraví, je možné například vkládat pomocí internetu jednotlivá měření krevního tlaku či hladiny cukru v krvi, přičemž systém automaticky vyhodnocuje, zda jednotlivé výsledky nenaznačují nějaký závažnější zdravotní problém.

V systému EZK získává výhodu každý: zdravotní pojišťovny mohou efektivněji nakládat s finančními prostředky, lékaři získají online informační zázemí a pacientovi se dostane kvalitnější a včasnější léčby.

Jak a kde si můžete EZK zřídit?

Uvedená služba je určena primárně pojištěncům VZP. Pokud nejste jejím pojištěncem, můžete se rozhodnout, u které pojišťovny budete dále evidováni. Veškeré potřebné informace ke zřízení bezplatné Elektronické zdravotní knížky získáte na našich regionálních poradnách NRZP ČR. Adresy a kontakty na uvedená pracoviště jsou uvedeny zde.

Další informace můžete získat na webových stránkách:

www.nrzp.cz

http://www.v.i.c.eu

www.izip.cz

 

 

Nabídka výukového cvičení jógy

Dobrý den,

vzhledem k tomu že vedu cvičení v Praze, nabízím pro diabetiky zájemce o pomoc ke zlepšení zdravotního stavu výukový kurz cvičení jógy.
Pro celkem 24 osob, ve středu večer od 17h. a 19h. v prostorách občanského sdružení v Praze 2, kde probíhají i další kursy cvičení proti bolestem zad a kloubů.
    Možnost zahájení ihned po přihlášení 10-12 osob.
Přihlášky:
Jógacentrum Blanická 17, Praha 2 - Vinohrady,
 tel. 224 253 702, 604 864 343
 
Máme konkrétní zkušenosti, že některé zdravotní pojišťovny poskytují svým přihlášeným členům v rámci Klubů zdraví, významné finanční příspěvky na kurzy pravidelného cvičení, semináře a pod. Vzhledem k ekonomické výhodnosti hradit náklady diabetikům na zlepšenín stavu (sekundární prevenci), než dražší s pasivním přístupem obvyklém léčení, mohly by mít zdravotní pojišťovny zvláštní zájem s další možnou podporou v případě jednání organizace.
Ke cvičení je k dispozici praktická příručka jógového cvičení pro diabetiky, se kterou pak mohou po zácviku významně podpořit svůj zdravotní stav svým aktivním domácím cvičením. 
Případně se lze se svými výsledky zapojit i do projektu Jóga pro zdraví, poskytnutím svých výchozích a po pololetním cvičení následných výsledcích sledovaných údajů lékaři.
Tento projekt objektivně (na základě měřitelných veličin) ověří empiricky mnohokrát potvrzenou skutečnost, že pravidelné cvičení jógy má významný pozitivní vliv z hlediska prevence i léčby tzv. civilizačních chorob. Projekt si klade za cíl dokladovat prospěšnost cvičení jógy pro člověka dnešní doby a chce se tak stát inspirací pro lékaře i pacienty. Rovněž chce být návodem k úpravě životního stylu.
Více informací najdete na www.joga-pro-zdravi.cz.
 
Zájemci o zahájení cvičení jógy pro diabetiky, k případné účasti na projektu v rámci  "Metabolický syndrom" - informace zde.
Perspektivně, např. od 2. pololetí lze uvažovat a zorganizovat další kurzy při dostatečném zájmu i v dalších městech mimo Prahu, které pořádají cvičení jógy viz:  Kurzy jógy v České republice http://www.joga.cz/kurzy/
 
S pozdravem Otto Kail
 

Péče o zdravotně postižené mladistvé po dovršení 19 let věku

Dne 4. listopadu 2010 se uskutečnilo jednání Komise Ministerstva zdravotnictví pro péči o děti a dorost. Komise projednávala podnět z ÚV ČR, který se týkal problému některých mladistvých se zdravotním postižením. Tito lidé mají často problém s nalezením všeobecného praktického lékaře, který by byl ochoten je po dovršení 19 let zaregistrovat a převzít do své péče. Do 19 let jsou tito mladiství se zdravotním postižením registrováni u svého dětského lékaře. Praktickému lékaři pro děti a dorost neposkytuje zdravotní pojišťovna žádnou platbu, pokud si ponechá osobu starší 19 let.
Pokud by se takový případ Vám stal osobně a nebo ve Vašem okolí, kdy praktický lékař nebude chtít zaregistrovat osobu se zdravotním postižením, která dovršila věk 19 let, můžete se obrátit na paní MUDr. Janu Uhrovou, 1. místopředsedkynin Sdružení praktických lékařů ČR, uhrova(zavináč)zdravotnictvi.cz. NRZP ČR dosud nemá poznatky, že by v této věci mohl být nějaký problém, ale vzhledem ik tomu, že se tím zabývalo Ministerstvo zdravotnictví, tak pravděpodobně k nějakým nesrovnalostem dochází.
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel