Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Otevřený dopis starostovi města Zubří

Vážený pane starosto,

 

z médií jsem se dozvěděl o připravované transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové. Část klientů tohoto domova má v budoucnu bydlet ve Vaší obci ve dvou domcích.

 

Mediální zdroje uvádějí, že určitá číst občanů Vašeho města odmítá, aby tito lidé bydleli ve Vašem městě. Musím se přiznat, že tato informace mě velmi překvapila a vůbec nechápu jak někdo může vznést protest proti tomu, aby se zlepšil život alespoň některých lidí se zdravotním postižením. Smyslem připravované transformace je umožnit určité části klientů Domova pro zdravotně postižené osoby v Zašové přiblížit se co nejvíce normálnímu standardnímu způsobu života. Chápu, že někteří občané nemají dostatek informací o lidech se zdravotním postižením, ale nechápu xenofobní nálady vůči této skupině lidí.

 

Lidé se zdravotním postižením nejsou žádní zločinci, nebezpeční devianti nebo poživatelé drog. Jsou to lidé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mají těžší podmínky života, ale v žádném případě nejsou a ani nemohou být nijak nebezpeční svému okolí. Opak je pravdou. Tito lidé jsou často bezprostřední a jsou vděční za každé vlídné slovo a pomoc.

 

Vážený pane starosto, z mediálních zdrojů vyplývá, že i vedení města Zubří a jeho zastupitelé jsou připraveni hlasovat proti tomu, aby část klientů z Domova pro zdravotně postižené osoby Zašová bydlela ve Vašem městě. Považuji takovou věc za nepochopitelnou. Domnívám se, že představitelé měst a obcí by neměli podléhat emocím a dojmům, které pramení z neznalosti problematiky a neměli by takové nálady podporovat. Jsem přesvědčen o tom, že představitelé měst a obcí mají odpovědnost, kterou na sebe dobrovolně vzali, nejen za správu svých měst a obcí, ale také za vytváření společenského klimatu, který je proti předsudkům, proti xenofobii a dalším jevům, které lidi rozdělují. Je povinností lidí ve veřejných funkcích, aby se postavili proti xenofobním náladám.

 

Vážený pane starosto, prosím Vás, abyste se vahou své osobnosti zasadil o to, aby zastupitelstvo města Zubří na svém nejbližším zasedání dalo souhlas k tomu, že tito lidé budou moci žít ve Vašem městě. Myslím si, že to bude ve prospěch jejich i občanů města Zubří.

 

V úctě

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s MPSV k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení

Vážení přátelé,

 

v pátek se uskutečnilo jednání mezi NRZP ČR a MPSV ČR o návrhu vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schopností zvládat základní životní  potřeby a způsob jejich hodnocení. NRZP ČR zastupovala Ing. Jana Hrdá, Mgr. Michal Balabán a Bc. Václav Krása. Je to vyhláška, která má upravit způsob posuzování při stanovení příspěvku na péči.

 

Nejprve si dovolím poděkovat všem, kteří nám poslali připomínky k původnímu návrhu MPSV ČR. Jednání trvalo asi dvě hodiny a nedošli jsme k žádnému závěru. Ze strany MPSV ČR nebyli přítomni vedoucí představitelé MPSV ČR, kteří mohou závazně rozhodnout zda budou akceptovat naše připomínky. Z proběhlé diskuze je zřejmé, že jednání nebudou jednoduchá, neboť v řadě věcí jsme měli na podobu vyhlášky rozdílný názor. Myslím si, že základní problém je v tom, že ministerstvo nechce akceptovat skutečnost, že lékaři posudkové služby nebudou těmi, kteří rozhodují, bez ohledu na stanoviska jiných odborníků, ale že budou muset akceptovat tato stanoviska. Představitelé MPSV ČR, kteří se účastnili jednání, odmítají náš názor, že každé posuzování schopností zvládat základní životní potřeby by se měla účastnit osoba, které se posuzování týká a mohla by si přizvat příslušného odborníka.

 

V současné době je situace taková, že jsme si některé věci vyjasnili především v oblasti vlastního textu vyhlášky, ale prakticky vůbec jsme se nedostali k příloze této vyhlášky. Tato příloha by měla vymezit jednotlivé oblasti posuzování zvládání základních životních potřeb. To znamená, že například mobilita by byla posuzována velmi přesně stanovenými úkony. To samé by se týkalo orientace, komunikace a dalších oblastí. MPSV ČR připraví do konce tohoto týdne svoje připomínky k našemu návrhu podoby vyhlášky a příští týden bychom se měli sejít k dalšímu jednání.

 

Samozřejmě, že Vás budu dále informovat o vývoji v této věci.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci vyhlášení soutěže "Access City Award" - Evropské ocenění pro bezbariérově přístupná města

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám pravidla pro nominaci do soutěže o cenu Access City Award 2012. Přihlásit se mohou města nad 50 000 obyvatel. Prosím Vás o oslovení měst, která mají dlouhodobý program zpřístupňování prostředí. Bylo by dobré, kdyby na Váš podnět se tato města do soutěže přihlásila.  Přihlášky se podávají přímo do Bruselu.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Pravidla pro nominaci do soutěže (doc)

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel