Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 108 - 2016 (Stanovisko vlády k novele zákona č. 329/2011 Sb.)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

Vláda ČR na svém jednání dne 7. 11. 2016 projednala Poslanecký návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jde o návrh zákona, o kterém jsme vás již několikrát informovali, a který by měl změnit základní princip, který je dosud v zákoně. Jedná se o to, že dnes může požádat osoba s těžkým zdravotním postižením o příspěvek na nákup zvláštních pomůcek, ale vždy je osoba a její rodina posuzována podle hmotné nouze. Domníváme se, že tento princip je nepřijatelný a možná odporuje i naší Ústavě. Není možné, aby nutnost přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (schodišťová plošina, příspěvek na bezbariérovou úpravu, příspěvek na nákup motorového vozidla a další) byla podmíněna majetkem žádající osoby a společně posuzovaných osob. 

Vážení přátelé, v příloze vám posílám stanovisko Vlády ČR k vašemu prostudování. Je zřejmé, že bude muset dojít k nějakému kompromisu, což vyplývá i ze stanoviska vlády. V nejbližší době se máme sejít s MPSV ČR a s poslanci, kteří podali tento zákon, abychom diskutovali o určitém kompromisu. Velmi důležité bude přesvědčit poslance, aby návrh zákona zařadili co nejdříve na projednání v Poslanecké sněmovně. Bylo by velmi dobré, abyste si na webu www.nrzp.cz našli informaci č. 98/2016, kde je návrh novely zákona, tisk 935 a psali vašim poslancům, aby byli nápomocni zařazení tisku 935 na nejbližší schůzi v Poslanecké sněmovně. 

Na projednání všech zákonů je totiž poměrně málo času a tak bude záležet, který návrh zákona bude předřazen, aby mohl být projednán. Z tohoto důvodu je velmi důležitá vaše spolupráce a pomoc. Věříme, že nám pomůžete v tomto úsilí. Tím, že se nám podařilo přesvědčit představitele vlády, že je dobré, aby Vláda ČR vydala neutrální stanovisko a mohl být zákon projednán, jsme udělali důležitý krok. Těch kroků však musí být mnohem víc. 

Přeji vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 107 - 2016 (Povinnost vést elektronickou evidenci tržeb)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

z několika míst jsme dostali dotaz, jak je to s povinnou elektronickou evidencí tržeb u terapeutických pracovišť, kde lidé se zdravotním postižením vyrábějí různé výrobky, které následně prodávají na různých tržištích, případně vy svých provozovnách. V příloze Vám posílám stanovisko legislativního odboru NRZP ČR, které zpracovala paní Mgr. Jitka Pelikánová. Prvním kritériem, zda jste povinni vést elektronickou evidenci tržeb, je výnos z prodeje těchto výrobků, který by neměl překročit 175 000,- korun ročně. Druhým kritériem je, že výnosy z této činnosti by neměly překročit 5 % z celkových příjmů veřejně prospěšného subjektu za jeden rok. Platí vždy jedno kritérium. U menších organizací to bude zpravidla kritérium v absolutní částce, to je 175 000,- korun ročně. U velkých organizací to bude procentní částka z celkových příjmů – výnosů. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 106 - 2016 (XVIII. RS +Nabídka MV)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

dne 3. 11. 2016 se uskutečnilo jednání XVIII. Republikového shromáždění NRZP ČR. Hlavním bodem bylo projednání programu NRZP ČR na léta 2017 – 2020, který Vám posíláme v příloze.

Jednání se účastnila řada významných hostů v čele s místopředsedou Vlády ČR Pavlem Bělobrádkem, ministrem pro rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem. Jednání se účastnili také někteří poslanci a zástupci ministerstev školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí. V odpoledních hodinách proběhla dlouhá diskuse, do které se zapojili všichni přítomní hosté a velká část delegátů. Diskuse se vedla hlavně o příspěvcích na zvláštní pomůcky, o financování sociálních služeb, podpoře zaměstnávání OZP, inkluzivním vzdělávání a dalších tématech. 

Delegáty velmi mrzela neúčast paní ministryně Michaely Marksové, protože toto ministerstvo je v mnoha ohledech stěžejní v problematice zdravotního postižení. Dokument byl schválen všemi přítomnými delegáty a teď je na nás, abychom se jej pokusili v co největší míře naplnit. 

Vážení přátelé, v příloze Vám dále posíláme oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb. V přiloženém dokumentu máte podrobnosti výběrového řízení. Pracovní místo je zcela bezbariérové a bylo by vhodné, aby zde pracovala osoba se zdravotním postižením. Nabídky posílejte přímo na jméno paní Libuše Kapralíková, a to buď poštou, nebo osobně. Případně můžete poslat nabídku datovou schránkou. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel