Aktuality

Pozvánka na seminář Sociální zabezpečení pro osoby se zdravotním postižením - změny v r. 2018

Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje

Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice, e-mail: , IČ: 70856478 

 

si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem

 

Sociální zabezpečení pro osoby se zdravotním postižením – změny v roce 2018

Seminář je určen členům a pracovníkům organizací osob se zdravotním postižením. 

 

Lektorka: Mgr. Jitka Kratochvílová, vedoucí Poradny NRZP ČR v Pardubicích

 

Termín: středa 7. března 2018

Prezence 13:30 hod.

Zahájení: 14:00 hod

Předpokládané ukončení: 15:30 hod.

 

Kde: sál Integračního centra sociálních aktivit Kosatec, Sladkovského 2824, Pardubice    

Vaši účast laskavě potvrďte do 2. března 2018 na e-mailové adrese nebo na tel. čísle 736 751 202. Vstup zdarma, občerstvení k dispozici. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

 

Za organizátory:

 

Milan Pešek                                                                    

předseda NRZP Pk

Mgr. Radka Svatošová

krajská koordinátorka NRZP ČR

 

logo_opzlogo nrzp

 

Pozvánka na Jarní jarmark

Zveme vás na Jarní jarmark a Dny otevřených dveří v Životě bez bariér!

V neděli a pondělí, 25. - 26.  března.

Chystáme pro vás:

  • Jarní prodejní výstavu výrobků chráněné dílny a sociálních služeb
  • Společné tvoření výrobků s klienty sociálních služeb - pondělí dopoledne
  • Možnost prohlídky a vyzkoušení kompenzačních pomůcek – vozíky, polohovací lůžka, a další
  • Prohlídku prostor Života bez bariér
  • Prezentaci poskytovaných služeb a činností 

Kde: Centrum Klášter, areál bývalé nemocnice, Opolského 148, Nová Paka 

Přijďte si nakoupit velikonoční dárečky a podívat se, co na novopackém klášterním kopci děláme. Pokud se potýkáte se zdravotním omezením, či se staráte o své blízké, kteří jsou závislí na vaši pomoci, rádi si s vámi popovídáme o tom, jak vám můžeme pomoci.

 

Informace č.: 14 - 2018 (návrhy zákonů o hmotné nouzi)

Vážení přátelé,

situace ve věci výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek se již začíná, a to především pod tlakem NRZP ČR, řešit. 

V Poslanecké sněmovně jsou dva poslanecké návrhy na novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. První návrh, tisk 89, který je v odkaze pod textem, podala paní poslankyně Jana Pastuchová a další poslanci z Hnutí ANO. Paní poslankyně navrhuje, aby v případě, kdy částka na výplatu v poukázkách nebude dosahovat 500,- Kč, aby již nebyly poukázky použity. A dále navrhuje, aby poukázky nebyly vypláceny v případě, že příjemce hmotné nouze je klientem pobytové sociální služby, nebo je déle než jeden měsíc ve zdravotnickém zařízení. Dále nebudou poukázky vypláceny u osob, u kterých je omezena svéprávnost anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. 

Druhý návrh, tisk 99, který najdete v odkaze pod textem, podal pan poslanec Vít Kaňkovský (KDU – ČSL) a další poslanci z dalších politických stran. Tento návrh vyčleňuje z výplaty dávek poukázkami daleko širší skupinu osob. Poukázky by neměly být použity u osob, které jsou invalidní ve III. stupni, u osob pečujících o děti na závislé na péči v I. – IV. stupni, dále u poživatelů příspěvku na péči ve II. – IV. stupni závislosti, osobám, kterým byl ustanoven opatrovník a dále osobám starším 68 let. Skutečnost, že jsou podány dva návrhy, není na škodu, věříme, že poslanci se nakonec dohodnou a změnu zákona o hmotné nouzi přijmou v kompromisu, který bude přijatelný pro nejvíce ohrožené skupiny. 

Vážení přátelé, o průběhu projednávání těchto zákonů Vás budeme samozřejmě průběžně informovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel