Aktuality

Informace č.: 98 - 2018 (Novela zákona č. 48/1997 Sb. vstupuje od 1. 1. 2019 v účinnost)

Vážení přátelé, 

 

od 1. 1. 2019 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje nová pravidla úhradové regulace zdravotnických prostředků předepisovaných lékaři na poukaz. Novela zákona se však neprojeví u celého systému zdravotnických prostředků stejně. Posíláme Vám časový harmonogram náběhu nově přijaté normy, která je kompromisem mezi ministerstvem, pacientskými organizacemi, odbornými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a výrobci zdravotnických prostředků.

 

Časový harmonogram:

  • 1. 1. 2019 bude novela účinná, nicméně první změny u sériově vyráběných zdravotnických prostředků nastanou až 1. 8. 2019, kdy přestanou být hrazeny zdravotnické prostředky (většinou zastaralé pomůcky, které se již prakticky nepředepisují a nevydávají), kterým se ruší úhrada
  • od 1. 1. 2019 budou platit nové výše a podmínky úhrady pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (protézy, ortézy, obuv, kompresivní punčochy atd.)
  • od 1. 10. 2019 začnou být hrazeny zcela nové zdravotnické prostředky dosud nehrazené
  • 1. 12. 2019 dojde k „překlopení“ nových výší a podmínek úhrady u stávajících již nyní hrazených zdravotnických prostředků
  • následná dílčí aktualizace pak bude probíhat každý měsíc

 

Na tomto odkaze: https://www.niszp.cz/cs/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz/informace-pro-pacienty najdete bližší podrobnosti.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 97 - 2018 (Poslanecká sněmovna schválila zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé, 

Poslanecká sněmovna právě schválila senátní návrh zákona o novele zákona o sociálních službách. Novelou se zvyšuje příspěvek na péči při domácí péči o osoby s nejtěžším zdravotním postižením. Poslanecká sněmovna návrh schválila ve verzi pozměňovacího návrhu pana poslance Romana Sklenáka. To znamená, že příspěvek na péči ve III. stupni se zvyšuje o 4000,- korun a příspěvek na péči ve IV. stupni se zvyšuje o 6000,- korun. Informace, které jsem získal při jednání s poslaneckými kluby tento týden, se ukázaly jako pravdivé, protože všechny kluby podpořily návrh pana poslance Romana Sklenáka. Poděkování však patří dalším poslankyním a poslancům, kteří nám pomohli k prosazení tohoto návrhu. Pro návrh hlasovalo 165 členů Poslanecké sněmovny ze 168 přítomných. Nikdo nebyl proti. 

Vážení přátelé, děkuji Vám za Vaši aktivitu a za Vaše dopisy, které jste psali jednotlivým poslankyním a poslancům. Ukázalo se to jako velmi důležité, protože všichni členové Poslanecké sněmovny o tomto návrhu věděli. Teď nás ještě čeká cesta Senátem. Věřím, že nám zase pomůžete. 

Vážení přátelé, ve čtvrtek 6. 12. 2018 Poslanecká sněmovna propustila v prvním čtení novelu zákona č. 329/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh podala skupina poslanců v čele s panem poslancem Vítem Kaňkovským. Novela navyšuje částku na zdvihací plošiny ze 400 000,- korun na 500 000,- korun a dále rozšiřuje skupiny osob, které budou moci žádat o příspěvky na zvláštní pomůcky podle tohoto zákona. Jedná se především o skupinu lidí s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a dále objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. Tento návrh byl připraven NRZP ČR a dopracován společně s poslanci. Vláda k tomuto stanovisku dala neutrální stanovisko. Poslanecká sněmovna prodloužila dobu na projednání tohoto zákona ve výborech, a to proto, aby byl čas na důkladnou legislativní úpravu návrhu. Je to další významný návrh, který NRZP ČR iniciovala, který by měl zlepšit život konkrétní skupině občanů. Další projednávání tohoto návrhu zákona bude až v příštím roce. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 96 - 2018 (Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech)

Vážení přátelé, 

v odkazu: https://sehnalova.cz/clanek/evropska-karta-lidi-s-postizenim-je-realitou-jiz-v-osmi-statech-jeji-prinosy-zhodnotila-konference-v-evropskem-parlamentu-2018-11-28.html

 

najdete informaci od poslankyně Evropského parlamentu paní Olgy Sehnalové o Evropské kartě lidí s postižením. 

V roce 2015 zahájila Evropská komise pilotní projekt na zavedení jednotné Evropské karty lidí se zdravotním postižením. Do projektu tehdy vstoupilo osm členských států, bohužel ČR odmítla se projektu účastnit, i když by nás účast stála pouze 1,5 milionu korun. Apelovali jsme na tehdejší ministryni Michaelu Marksovou, abychom se do projektu zapojili. Paní ministryně však odmítla. 

Pokud vyhodnocení projektu bude dobré, tak by měla být další fáze projektu, tam bychom se snad již dostali. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel