Aktuality

Pozvánka na krajskou konferenci "Národní rozvojový program mobility pro všechny"

POZVÁNKA

na krajskou konferenci pořádanou NRZP ČR v Ostravě

Vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás jménem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Moravskoslezský kraj pozvala na krajskou konferenci

na téma

„Národní rozvojový program mobility pro všechny“

pořádanou dne 6. září 2018 (náhradní termín)

 

v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,

místnost D 200 předsálí zastupitelstva, 1. patro. 

 

Nad krajskou konferencí převzal záštitu

náměstek hejtmana MSK pro sociální oblast Jiří Navrátil, MBA.

 

 

S pozdravem

Mgr. Hana Gřešková

Krajský koordinátor NRZP ČR pro Moravskoslezský kraj

30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava 2

Tel: +420 736 234 871

Email:

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - www.nrzp.cz.
 

Pozvánka na odborné multioborové semináře k tématu vzácných onemocnění

Vážení  a milí kolegové,

přijměte pozvání  na Národní radou  osob se zdravotním postižením organizovaný odborný multioborový seminář k tématu vzácných onemocnění a sice ve 2 termínech v říjnu, vždy se budou konat v SANATORIÍCH KLIMKOVICE.

SEMINÁŘE JSOU ZDARMA a jsou za podpory Moravskoslezského kraje.

Prosíme také o rozeslání kolegům v multioborové spolupráci.

 

 1. ČTVRTEK 4.10.2018  9,30-16,30 hod

 

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ - MUKOPOLYSACHARIDOZA A CYSTICKÁ FIBRÓZA, PRADER - WILLY SYNDROM, ANGELMANŮV SYNROM,WESTŮV SYNDROM A NEMOC MOTÝLÍCH KŘÍDEL..

Přihlášení zde:

https://docs.google.com/forms/d/1YSHQQPmKHzm5QOrbPgk6XXGvjZnCLEI7EdLXGqN9mfk/edit

Program v PDF 

 

2. ČTVRTEK 25.10.2018   9,30 -16,30 hod

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ -  NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ ,SMA,SVALOVÉ DYSTROFIE A CMT A DAL ŠÍ NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ-  ALS  a Roztroušená skleróza

 

Přihlášení zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc97spDfj2IFl4ZZCH1jVo0iW7jPqk6M6Yap-lMGJnXJmvquQ/viewform?c=0&w=1

Program v PDF

  

S přáním hezkého zbytku léta. Helena Kočová

 


Mgr. Helena Kočová, Ph.D.
odborná konzultantka NRZP ČR
tel.: 604 330 489

e-mail:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
Žižkova 1321/1, 370 01  České Budějovice

 

Pozvánka na konferenci Realizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na území hl. m. Prahy na léta 2016 - 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

a

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

dovolují si vás pozvat na tematickou konferenci s názvem:

 

Realizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

na území hl. m. Prahy na léta 2016 - 2020

 

Datum konání: v úterý dne 18. září 2018, v době od 10:00 do 14:30 hod.

Místo konání: v sále zastupitelstva HMP, Mariánské náměstí č. 2, Praha 1 - Staré Město

Nad konferencí převzal záštitu pan radní Daniel Hodek

 

Program:

9.30 - 10.00 hod. - prezence účastníků

10.00 hod. - zahájení - Daniel Hodek, zastupitel a radní HMP

10.15 hod. - Obecné zkušenosti s realizací krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v České republice

10.30 hod. - Cíle Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na území hl. m. Prahy na léta 2016 - 2020 (dále jen KPVP)

10.45 hod. - Poznatky z monitorování KPVP

11.00 hod. - Naplňování schválené koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze, která se zaměřuje na další zpřístupňování stanic metra, zastávek MHD, zavádění bezbariérových dopravních prostředků apod.

12.00 hod. - diskuze k předchozím bodům programu

12.30 - 13.00 hod. - přestávka na občerstvení

13.00 hod. - finanční podpora neziskových organizací z rozpočtu HMP v roce 2018 a výhled na rok 2019 v oblastech

 • Doprava a odstraňování bariér
 • Cestovní ruch
 • Kultura
 • Sociální oblast
 • Sport a tělovýchova
 • Volný čas dětí a mládeže
 • Zdravotnictví

 

13.30 – 14:30 hod. – diskuze v rámci, které proběhnou prezentace OZP k nejaktuálnějším ožehavým tématům – v kompetenci HMP. Zde se předpokládá aktivní vystoupení zástupců spolků OZP, poskytovatelů služeb pro OZP a lidí se zdravotním postižením

 

14:30 hod. - předpokládané ukončení konference

Simultánní přepis mluveného slova a tlumočení do znakového jazyka pro sluchově postižené je zajištěný. Jednací místnost je přístupná pro vozíčkáře (vchodem do budovy z ulice U Radnice).

Na konferenci jsou zváni

 • občané se zdravotním postižením
 • představitelé spolků osob se zdravotním postižením
 • poskytovatelé služeb pro OZP
 • zastupitelé HMP
 • zástupci veřejné správy - městských částí HMP
 • odborná veřejnost
 • zástupci médií.

 

Účast na konferenci je zdarma. U prezence účastníci obdrží tištěnou verzi projednávaného KPVP.

Z organizačních důvodů svoji účast nahlaste prosím nejpozději do 14. 9. 2018 na adresu: , nebo telefonicky na číslo 604 235 885.

 

 

Kontakt na pořadatele:

e-mail:

mob.: 604 235 885 - Jiří Vencl

 

Za pořadatele

 

Jiří Vencl

místopředseda NRZP ČR

předseda NRZP Praha

ředitel APZP ČR

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel