Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 32 - 2017 (novela o nemocenském pojištění a jednání PSP)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tento zákon obsahuje tzv. ošetřovatelské volno. Ošetřovatelské volno je nový institut, který by mohli využít lidé, kteří jsou zaměstnaní, a náhle dojde v jejich rodině k situaci, kdy musí okamžitě začít pečovat o rodinného příslušníka, například z důvodu úrazu, nemoci a podobně. Tito lidé by po souhlasu svého zaměstnavatele mohli tři měsíce čerpat dávky nemocenského pojištění, pokud by pečovali o osobu blízkou. Současně by jim bylo zachováno pracovní místo a nemohli by být propuštěni. Zákon je trošku kontroverzní v tom, že NRZP ČR požadovala, aby ošetřovatelské volno bylo šest měsíců, což je dnes prakticky minimální doba pro vyřízení a přiznání příspěvku na péči. Další kontroverzní ustanovení je právě to, že volno lze poskytnout až po souhlasu zaměstnavatele. Domníváme se, že můžou nastat situace, kdy zaměstnavatel takové volno neudělí. Pokud by zaměstnanec nenastoupil do práce z důvodu péče, mohl by jej propustit pro neomluvenou neúčast v zaměstnání. O zákonu se ještě bude jednat na Výboru pro sociální politiku a potom samozřejmě ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. 

NRZP ČR poskytla poslancům pozměňovací návrh k výše uvedenému návrhu zákona, aby dávky nemocenského pojištění nebyly u pracujících starobních důchodců a pracujících příjemců III. stupně ID vypláceny pouze 70 dní, což je dnešní zákonná úprava. Tito lidé platí stejně do sociálního systému jako ostatní zaměstnanci a domníváme se, že je diskriminující, že tyto dvě skupiny nemají stejný nárok na dávky nemocenského pojištění, jako ostatní pracující. 

NRZP ČR se za spolupráce pana poslance Víta Kaňkovského snaží, aby byl pevně zařazen tisk 935, to je novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro OZP tak, aby mohl být zákon projednán ve druhém čtení ještě na této schůzi. Bohužel, poslanecké kluby ANO a ČSSD vždycky toto pevné zařazení zmařily tím, že pro ně nehlasovaly. Máme strach, aby se zákon stihl projednat ještě do voleb, a proto usilujeme o jeho projednání co nejdříve. Budeme se s panem poslancem dále snažit uspět a přesvědčit poslance těchto dvou klubů, aby od svého negativního stanoviska ustoupili. 

Vážení přátelé, před nedávnem jsme Vás informovali o tom, že vláda schválila velkou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon zatím nebyl zařazen na právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny, a tudíž je stále pravděpodobnější, že tato novela již nebude v tomto volebním období projednána. Pokud by se něco změnilo, tak Vám dáme okamžitě vědět. 

Vážení přátelé, NRZP ČR přeje všem radostné a klidné prožití velikonočních svátků. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 31 - 2017 (dotazník společného vzdělávání)

Vážení přátelé, milí rodiče,

od 1. 9. 2016 platí novela školského zákona, která určitým způsobem mění podmínky vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Protože již uplynul určitý čas, rádi bychom od Vás zjistili, zda ve vzdělávání Vašeho dítěte zaznamenáváte nějaké změny. Prosíme Vás o zodpovězení několika následujících otázek. Národní rada osob se zdravotním postižením bude informovat přímo paní ministryni Kateřinu Valachovou o faktech, které vyplynou z Vašich odpovědí a zhodnocení. Dotazník jsme připravili ve spolupráci s týmem prof. Jana Michalíka z Univerzity Palackého v Olomouci. Souhrnnou zprávu z šetření uveřejníme na našich webových stránkách www.nrzp.cz. Prosíme Vás o vyplnění dotazníků nejpozději do 30. dubna 2017, abychom v květnu mohli udělat vyhodnocení a předložit jej paní ministryni. Prosíme o rozeslání dotazníku dalším přátelům, kteří mají dítě se zdravotním postižením. Toto šetření bude významné z hlediska dalších úprav společného vzdělávání. 


Odkaz na dotazník:  http://www.nrzp.cz/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=dot_vzdelavani_2017

 

Děkujeme za Váš čas a spolupráci!

Přeji Vám všechno dobré.


Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 30 - 2017 (Oprava informace č. 29-2017)

Vážení přátelé, 

v informaci č. 29/2017 jsem Vás mylně informoval o tom, jak to bude s příspěvkem na péči s tím, že jsem uvedl, že při pobytu ve zdravotnickém zařízení bude možné odejmout část příspěvku na péči v případě, že závislá osoba je například 14 dní v nemocnici a nepečuje o ní její pečující osoba. Dále jsem uvedl, že tuto část příspěvku by obdrželo zdravotnické zařízení. 

Vážení přátelé, tato informace není pravdivá. Dostal jsem bohužel nepřesné informace. Celou věc jsem konzultoval s MPSV ČR a tady je stanovisko MPSV ČR k bodu příspěvku na péči: 

Novelizační bod 14 upravující § 14a zákona o sociálních službách vychází z principu současné právní úpravy. § 14a zákona o sociálních službách stanoví dobu hospitalizace, která nebrání výplatě příspěvku na péči.

Navrhovaná změna vládní novely princip zachování výplaty příspěvku na péči v omezené době hospitalizace zachovává, tuto dobu pouze prodlužuje.

Návrh diferencuje dobu hospitalizace, která nebrání výplatě příspěvku na péči podle toho, jakým způsobem je zajištěna pomoc. V případě, že poskytuje (resp. poskytovali před hospitalizací) péči osoba blízká nebo asistent sociální péče, je výplata příspěvku na péči zachována po delší dobu hospitalizace – jako jedno z opatření ve prospěch neformální péče (podpora neformálních pečujících). Příspěvek na péči (dle návrhu) se nevyplácí, je-li oprávněné osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace po dobu přesahující dva celé kalendářní měsíce po sobě jdoucí, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, a po celý kalendářní měsíc v ostatních případech (např. péči poskytovalo pobytové zařízení). 

Návrh neznamená, že by se příspěvek na péči „nově“ vyplácel poskytovateli zdravotních služeb.

Práce je nyní moc a je moje chyba, že jsem si informace dostatečně neověřil. Ostatní věci, které jsem uvedl v informaci č. 29/2017 zůstávají platné. 

Prosím Vás, abyste neatakovali MPSV ČR ani poslance ve věci příspěvku na péči, protože i podle našich právníků je věc zcela v pořádku. 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel