Aktuality

Informace č.: 36 - 2018 (Výbor pro sociální politiku jednal o poukázkách)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 10. května 2018 projednával Výbor pro sociální politiku dvě novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Jednalo se o dva poslanecké návrhy, číslo tisku 89, který podala paní poslankyně Jana Pastuchová a další poslanci za hnutí ANO a dále číslo tisku 99, který podal pan poslanec Vít Kaňkovský a další poslanci. Předmětem obou návrhů je zmírnění dopadu zavedení poukázek při výplatě dávek hmotné nouze. 

Paní poslankyně Jana Pastuchová navrhuje, aby hmotné poukázky nebyly vypláceny u výplaty dávek hmotné nouze občanům, kteří jsou v pobytových sociálních službách, dále kterým je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc a dále také občanům, kterým byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost. Dále ještě navrhuje, aby poukázky nebyly součástí dávek hmotné nouze v případech, kdy není částka dávky vyšší než 500 korun. 

Pan poslanec Vít Kaňkovský ve svém návrhu zohlednil především ty osoby, které si objektivně nemohou zlepšit svoji finanční situaci prací a tudíž je nespravedlivé, aby jim dávky byly vypláceny částečně v poukázkách, protože tyto osoby nezneužívají sociální systém a není jejich vinou, že pobírají dávky hmotné nouze. Proto také navrhuje, aby výplata dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek se nevztahovala na osoby invalidní ve III. stupni, osoby pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby v stupni I. nebo osobu osobně pečující o osobu závislou na pomoci, a to ve stupních II. – IV. Dále by se poukázky nevztahovaly na příjemce příspěvku na péči, a to ve II. – IV. stupni míry závislosti. Samozřejmě, že poukázky by se nevztahovaly na osoby se sníženou právní subjektivitou, osoby v zařízení sociální péče a osoby starší 68 let. Návrh zákona, který podal pan poslanec V. Kaňkovský, vycházel ze zpracovaného návrhu legislativy NRZP ČR. 

Diskuze na jednání Výboru byla velmi živá, bohužel řada poslankyň a poslanců chtěla zachovat co největší rozsah poukázek. Pouze pan poslanec Roman Sklenák navrhoval, aby povinná část výplaty dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek byla zrušena, protože ti, kteří chtějí podvádět sociální systém, tak si najdou jiné cesty. Často lidé prodávají poukázky pod cenou a potom si stejně koupí to, co chtějí. 

Snažil jsem se, jako předseda NRZP ČR, vysvětlit poslancům, že povinnosti výplaty části dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek trestá ty občany, kteří si nemohou svojí prací zlepšit hmotnou situaci a dojíždění k odebrání poukázek a jejich realizace ve vybraných obchodech jim naopak ubírá peníze z hmotné nouze. 

Výbor pro sociální politiku nakonec propustil oba poslanecké návrhy do druhého čtení. Je teď na poslancích, aby dohodli nějaký společný kompromis. NRZP ČR se bude těchto jednání účastnit. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 35 - 2018 (Doporučený postup v rámci aplikace GDPR v sociálních službách)

Vážení přátelé, 

v odkazu pod textem Vám posíláme doporučený postup č. 02/2018, který vydalo MPSV ČR, odbor sociálních služeb. 

Výše uvedený doporučený postup je vlastně kodexem chování ve smyslu článku 40 obecného Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky. Tento metodický postup je určen pro poskytovatele sociálních služeb, pověřené osoby, sociální pracovníky, pracovníky obecních úřadů obcí, krajských úřadů, ale také některých útvarů MPSV ČR. Metodický pokyn by měl ulehčit implementaci a aplikaci Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Měl by pomoci při aplikaci jednotlivých zásad ochrany osobních údajů, upravených Nařízením GDPR v prostředí sociálních služeb. Materiál se věnuje výkladu právní úpravy ochrany osobních údajů a měl by pomoci zjednodušit zavedení Nařízení GDPR do praxe. 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Pozvánka na krajskou konferenci "Národní rozvojový program mobility pro všechny"

POZVÁNKA

na krajskou konferenci pořádanou NRZP ČR v Ostravě

Vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás jménem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Moravskoslezský kraj pozvala na krajskou konferenci

na téma

„Národní rozvojový program mobility pro všechny“

pořádanou dne 15. května 2018

v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,

místnost D 200 předsálí zastupitelstva, 1. patro.

Zahájení konference – 10,00 hod.

Ukončení konference – 13,30 hod.

Konference se koná ve spolupráci s KÚ MSK v Ostravě.


Pro Vaši účast na konferenci vyplňte přiloženou návratku a zašlete ji nejpozdějido 9. 5. 2018 na e-mailovou adresu: .

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Hana Gřešková

Koordinátor NRZP pro Moravskoslezský kraj

NRZP Moravskoslezského kraje

30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava 2

Tel: +420 736 234 871

Email:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR www.nrzp.cz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel