Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci jednání s MPSV ČR k tzv. sociální reformě den 17.5. 2011

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám informaci o dalším jednání s MPSV ČR ve věci připomínek zákonů sociální reformy a zároveň Vám posílám znění legislativních úprav, dohodnutých s MPSV ČR.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

zpráva z jednání s MPSV ČR (doc)

změna zákona o sjednocení včetně služeb (doc)

změna zákona o dávkách (doc)

změna zákona o zaměstnanosti (doc)

 

 

Dopis předsedy NRZP ČR k přípravě zprávy o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posíláme dotazník, který je určen k přípravě zprávy NRZP ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, vyplývajících pro ČR z ratifikace Úmluvy. Česká republika ratifikovala Úmluvu v roce 2009 a je platná pro ČR od 28. 10. 2009. Vláda ČR je povinna do 28. 10. 2011 vypracovat zprávu o plnění opatření přijatých za účelem plnění závazků podle této Úmluvy. Osoby se zdravotním postižením mají současně právo poslat Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením vlastní alternativní zprávu. Domníváme se, že NRZP ČR by měla takovou alternativní zprávu připravit. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme se žádostí o spolupráci na přípravě této zprávy.

 

V příloze Vám posíláme dotazník, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé články Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a obracíme se na Vás s prosbou o vypracování tohoto dotazníku.

 

Prosíme, abyste tento dotazník rozeslali mezi Vaše členy a distribuovali je na co nejvíce míst. Účelem je získat co nejobjektivnější pohled osob se zdravotním postižením na plnění jednotlivých článků Úmluvy. Velmi důležité je, abyste při vypracování dotazníku uvedli také příklady Vašeho postoje k plnění jednotlivých článků Úmluvy. Podle našich zkušeností z Evropy je zpravidla alternativní zpráva k plnění Úmluvy podstatně rozsáhlejší a více dokumentována, nežli zpráva vlády. Například v Maďarsku byla zpráva vlády uvedena na 60 stránkách, kdežto alternativní zpráva lidí se zdravotním postižením v Maďarsku obsahovala 300 stran.

 

Vážení přátelé, je velmi důležité, abyste nám v této věci pomohli. I když máme řadu příkladů o diskriminaci osob se zdravotním postižením, přesto bez Vašich zkušeností nemůžeme takovou alternativní zprávu věrohodně napsat. V posledních týdnech jsme se naučili být aktivní a i toto je možnost jak upozornit na způsoby diskriminace osob se zdravotním postižením. Tato alternativní zpráva, než bude odeslána OSN, bude samozřejmě v ČR prezentována v médiích a chceme ji použít jako argumentační materiál pro další jednání s politickou reprezentací o zlepšení situace osob se zdravotním postižením v ČR.

 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste nám zpracované dotazníky poslali nejpozději do 30. 6. 2011. Zpracování zprávy bude vyžadovat určitý čas a chceme k tomu využít především letní měsíce. Alternativní zprávy můžete posílat elektronicky e-mailem na adresu nebo písemně na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7.

 

Věříme, že nám pomůžete sestavit kvalitní a věrohodnou alternativní zprávu k plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Dotazník (doc)

 

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci informací k chystané demonstraci, která se uskuteční 21. května na Václavském náměstí

Vážení přátelé,

 

ve středu 18. 5. 2011 bude předána petice NRZP ČR a petice ASNEPU předsedovi vlády ČR na podporu dohod ve věci sociální reformy, které jsme uzavřeli s MPSV ČR. Tyto dohody se nyní na MPSV ČR zpracovávají do legislativní podoby. NRZP ČR je v úterý ještě musí odsouhlasit.

 

Vážení přátelé, uzavření těchto dohod v oblasti sociální reformy však neznamená, že bychom měli přestat být aktivní při obhajobě našich zájmů. ČMKOS a další organizace připravují demonstraci 21. května 2011 od 13:00 hodin na Václavském náměstí v Praze. Celostátní demonstrace je organizována pod názvem „ Proti zákeřným reformám“. Vláda ČR má v plánu do konce června 2011 schválit připravovaný balík reformních zákonů, které se zásadním způsobem dotknou životních podmínek většiny občanů naší země. Navrhované legislativní změny pak budou mít zcela zásadní dopady na statisíce občanů se zdravotním postižením. Jedná se především o tyto oblasti:

 

-          Navýšením sazby DPH dojde k podstatnému zvýšení životních nákladů, a to na potraviny, léky, energie, nájemné, dopravu a další.

-          Zavedení školného může znamenat významné omezení přístupu studentů se zdravotním postižením ke studiu na vysokých školách.

-          Rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní povede k tomu, že většina občanů se zdravotním postižením bude mít napříště přístup pouze ke standardní zdravotní péči, protože většina těchto lidí má nízké příjmy. To bude znamenat, že již nedosáhneme, tak jako dosud, na tu nejlepší zdravotní péči.

-          Úpravy v důchodové reformě se samozřejmě také dotknou osob se zdravotním postižením. Lze očekávat, že u těchto osob budou pouze základní důchody, které budou nižší ještě než jsou dnes.

 

NRZP ČR se k demonstraci připojuje jako jeden z partnerů a jako výraz nesouhlasu s reformami, které jsou zaměřeny především na nízko příjmové skupiny obyvatel. Českomoravská konfederace odborových svazů, jako organizátor demonstrace, nám nabídla využít dopravních spojů, které ČMKOS organizuje na tuto demonstraci.

 

Doprava autobusy do Prahy

V příloze Vám přikládám seznam regionálních manažerů ČMKOS, kteří mají na starosti v rámci demonstrace naplňování autobusů. Je velmi důležité, aby se naši lidé na tyto manažery obraceli s tím, že chtějí jet autobusem, který vypravují odbory – jednotlivé odborové svazy v regionu. Pokud bude v autobuse místo, tak naši lidé jim mohou jet zdarma. Pokud někde by byl větší zájem, a byl vypraven bezbariérový autobus např. pro více vozíčkářů, tak bychom mohli takový autobus z poloviny zaplatit. Za NRZP ČR takovéto souhlasy uděluje pan Jiří Vencl – 604 235 885.

 

Doprava vlakem na demonstraci

Ve směru Bohumín – Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha, lze také využít možnosti přepravy mimořádně vypravenými vlaky. Jízdné je pro naše lidi zdarma. S krajskými manažery je však třeba předem dohodnout, kolik lidí a v jaké stanici nastoupí – počty musí být předem domluveny, aby nedošlo k nějakým problémům. Jízdní řády speciálně vypravovaných vlaků jsou v příloze.

 

Pokud jde o speciálně vypravené vlaky z Moravskoslezského kraje, můžete se přihlásit u paní Blanky Valdecké, tel.: 724 555 716 nebo 234 462 419. Paní Valdecká Vám nahlásí čísla vagónů, které budou určeny pro dopravu účastníků z NRZP ČR. Pro tyto mimořádné vlaky nejsou žádné jízdenky. Je důležité však dodržovat čísla přiřazených vlaků či vagónů. U jednotlivých krajských koordinátorů se můžete nahlásit, pokud budete chtít jet autobusy. Stačí zavolat na uvedená jednotlivá čísla, která jsou na seznamu a příslušní pracovníci Vám řeknou, kde a odkud budou autobusy vyjíždět, a v kterém autobuse budete moci jet. Autobusy i vlaky pojedou zpátky tou samou trasou. Je důležité však, abyste uvedli, že jste účastníci demonstrace za NRZP ČR. Tito koordinátoři by měli být informováni. Pokud jde o překlad do znakového jazyka, překladatelky bude zajišťovat ASNEP. Osoby, které se budou účastnit demonstrace a potřebují překlad do znakového jazyka se musí přihlásit co nejdříve na ASNEPU, aby bylo zřejmé kolik bude potřeba překladatelů do znakového jazyka. Pro lidi na vozících bude připraven zvláštní prostor před tribunou tak, aby se nemuseli tlačit v davu. Autobusy i vlak přijedou na Hlavní nádraží v Praze odkud je to bezbariérovou trasou na Václavské náměstí asi 200 m. NRZP ČR tudíž nebude zajišťovat žádnou dopravu v Praze.

 

Vážení přátelé, věřím, že budeme zase tak aktivní jako v uplynulých týdnech, a že se účastníme připravované demonstrace. Tyto demonstrace mají svůj význam. Jakékoliv dotazy můžete směřovat na pana Jiřího Vencla, .

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 

Jízdní řád vlaku z Ostravy a Bohumína a zpět (PDF)

Jmený seznam regionálních koordinátorů (doc)

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel