Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Pozvánka na seminář Mobility

Jihomoravská krajská rada zdravotně postižených ve spolupráci s NRZP ČR, Vládním výborem pro zdravotně postižené a Odborem zdraví Magistrátu města Brna si Vás dovoluje pozvat na seminář

Mobility – Národní rozvojový program pro všechny

Cílem semináře je představení projektu mobility a seznámení s problematikou vytváření bezbariérového prostředí v obcích s důrazem na opakující se problémy v záměrech i jednotlivých projektech.


Termín: 2. března 2011 od 9.00 do 12.00 hodin (prezence od 8,30 hodin)

Kde: jednací sál Zastupitelstva města Brna na Nové Radnici, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

Na semináři vystoupí:

  • JUDr. Pavel Ptáčník – vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro ZP
  • Mgr. Kateřina Machačová – tajemnice řídícího výboru Národního rozvojového programu
  • Ing. Milena Antonovičová – odborný konzultant pro bezbariérové prostředí
  • Ing. Dagmar Lanzová – konzultant pro bezbariérové prostředí NRZP ČR

Vaši účast prosím potvrďte do 24. února 2011 na e-mailové adrese nebo na tel. čísle 736 751 211.

Dotazy, připomínky a vlastní zkušenosti z dané problematiky na semináři jsou vítány.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za organizátory:


Pavlína Riglová, předseda JMKRZP 

Mgr. Leoš Spáčil, krajský koordinátor NRZP ČR

Celý článek...

 

Otevřený dopis předsedy NRZP ČR Václava Krásy ministru práce a sociálních věcí ČR

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás touto neobvyklou formou otevřeného dopisu, a to ve věci posudkové služby, neboť jsme přesvědčeni, že míra naší tolerance s úrovní a prací tohoto orgánu státu byla překročena.

V pondělí 14. února 2011 v rámci pořadu „Reportéři ČT“ byl odvysílán případ člověka, kterému je odpírán invalidní důchod. Reportáž ukázala dva základní problémy, které jsou s problematikou invalidity spojeny:

1) Naprostou bezmocnost člověka proti posudkovému lékaři, resp. posudkové komisi MPSV ČR, a to i v případě, kdy je stanovisko posudkového lékaře v rozporu s názory příslušných odborných lékařů.

2) Neznalost základního předpisu, jímž je zákon o důchodovém pojištění, na České správě sociálního zabezpečení.

Nejhorší je, že bohužel nejde o ojedinělé excesy. Jak z vlastní poradenské praxe, tak z poradny NRZP ČR máme poznatky, že případů neadekvátního posuzování zdravotního stavu lidí se zdravotním postižením neúměrně přibývá. Můžeme uvést případ člověka s Crohnovou nemocí, jemuž byl po osmi operacích - přičemž při každé z nich přišel o část střeva - snížen stupeň invalidity z III. na I. stupeň. Tento člověk pobíral plný invalidní důchod 22 let.

Dovolujeme si, vážený pane ministře, vyslovit naději, že tyto a řada dalších případů, nejen v oblasti důchodového pojištění, ale i příspěvku na péči, případně mimořádných výhod, nejsou důsledkem politického zadání. Pokud by tomu tak bylo, nemohli bychom je označit jinak, než jako krajně neetické, nezákonné a opovrženíhodné.

Jsme přesvědčeni, vážený pane ministře, že situaci na České správě sociálního zabezpečení je třeba řešit. Zatímco ke zlepšení znalosti zákona o důchodovém pojištění snad postačí několikahodinové školení, situace v oblasti posudkové služby vyžaduje řešení komplexní, s využitím zkušeností z okolních zemí, např. Rakouska, Slovinska, Německa aj. Systém posuzování v těchto zemích zajišťuje podstatně větší míru objektivity než stávající systém v České republice, neboť je založen na týmovém posuzování zdravotního stavu několika odborníky a není postaven na posouzení jednoho posudkového lékaře.

Vážený pane ministře, v této souvislosti si dovolíme upozornit, že stávající návrh Vámi připravované reformy je postaven právě na posílení úlohy posudkových lékařů při posuzování nároků osob se zdravotním postižením na dávky mobility, kompenzačních pomůcek a dalších dávek. Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tímto konceptem. Vaši pracovníci argumentují, že posudkoví lékaři se budou řídit tzv. Mezinárodní klasifikací funkcí. Už z definice věci to není možné. Posuzování podle moderního způsobu, který je používán v celé Evropě, nelze dělat na základě medicínských ukazatelů, ale na základě schopnosti občana fungovat ve společnosti a zabezpečit si svoje základní potřeby. Toto posouzení je vždy na základě týmové práce, ve které musí velkou úlohu mít ergoterapeuti, sociální pracovníci a další odborníci. Náš systém posuzování je zastaralý, skladba posudkových lékařů je neadekvátní a důsledky tohoto systému nesou tisíce lidí se zdravotním postižením. 

Vážený pane ministře, věříme, že se budete tímto podnětem vážně zabývat, a že se promítne i do připravované reformy. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je připravena, pokud bude brána za rovnoprávného partnera, účinně pomoci svými odborníky při řešení současné situace nejen na ČSSZ, ale i v přípravě nového způsobu posuzování. Takovou reformu můžeme podporovat a prosazovat.

 

V úctě

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Otevřený dopis Komise pro sociální záležitosti Asociace krajů ČR

Otevřený dopis členů komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti ze dne 1. 2. 2011

SK AKČR byla informována o záměru MPSV realizovat reformu v oblasti sociálních věcí. Návrh, tak jak byl představen, naprosto neposkytuje reálný obraz o smyslu, cílech a připravenosti takto zásadní reformy. Proto komise požaduje odpověď na tyto otázky:

  • Jaké budou ekonomické náklady takové reformy?
  • Jaký dopad bude mít převod agend sociálních odborů z obcí a krajů na úřady práce na zaměstnanost?
  • Jaký dopad bude mít tento krok na dostupnost pro občany?
  • Jak tyto záměry MPSV korespondují s dosud platným zákonem, který stanovuje rok 2012 jako rok přechodu dotačního řízení v oblasti sociálních služeb na kraje?
  • Je tento krok v souladu se záměrem reformy veřejné správy z roku 2002 – přiblížit veřejnou správu občanům? Není pokusem o další centralizaci státní moci?

Vzhledem k naléhavosti uvedených skutečností a jejich dopadu na obce a kraje, vzhledem ke zřejmé nepřipravenosti reformy naléhavě žádají členové SKAK ČR ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o schůzku, na níž budou podrobně seznámeni se skutečnými cíli, ekonomikou a obsahem reformy.

Projednání požadují s dostatečným předstihem před zahájením kroků v legislativním procesu.

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel