Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím o jednání Senátu a Poslanecké sněmovny o zákonech, které se významným způsobem dotýkají osob se zdravotním postižením

Vážení přátelé,

posílám Vám informaci o jednání Senátu a Poslanecké sněmovny o zákonech, které se významným způsobem dotýkají osob se zdravotním postižením. 11.listopadu 2010 jsem se účastnil projednávání vládního návrhu zákona úsporných opatření v kompetenci MPSV ČR. Jak víte, v tomto zákoně je návrh na snížení výše příspěvku na péči v I. stupni z 2000,- na 800,- korun. Předložil jsem náš návrh senátorům a požádal je, aby tento návrh některý z nich předložil na jednání výboru. Jak jsem Vás již informoval, jednalo se o rozdělení příspěvku na péči v I. stupni na dva podstupně ve výši 2000,- a 800,- korun podle počtu úkonů.

Musím se přiznat, že jsem byl velmi překvapen debatou a způsobem vystupování jednotlivých členů výboru. Dosud se mi nestalo, aby některý z poslanců či senátorů byl proti tomu, abych mohl vystoupit na výboru, tak jako to udělala paní senátorka Filipiová a pan senátor Julínek, když jsem včera požádal výbor o udělení slova. Podstatnější je však diskuze, která se na výboru vedla. Většina členů výboru diskutovala na téma zneužívání příspěvku na péči s tím, aby příspěvek byl ve formě kreditu, který by mohly osoby závislé na péči čerpat u poskytovatelů sociálních služeb. Byl jsem překvapen jak členové výboru úplně opomíjeli a degradovali péči přímo v rodinách. Přitom péče v rodinách je základem sociálních služeb, pro nás jednou z klíčových priorit. Nikdo z přítomných členů Senátního výboru nepodal náš pozměňovací návrh a musím říct, že jsem byl velmi rozčarován z průběhu jednání.

Dnes Senát jednal v plénu o výše uvedeném návrhu zákona a schválil jej beze změny. To znamená, že už chybí pouze podpis pana prezidenta a od 1 ledna 2011 bude příspěvek na péči v I. stupni vyplácen pouze ve výši 800,- korun.

Myslím si, že jsme udělali maximum co jsme mohli. Bylo však zřejmě, že Senát ve starém složení (je otázka zda je to v souladu s Ústavou) návrh zákona o úsporných opatření bez problémů schválí.

Včera jsem se také účastnil jednání Hospodářského výboru, který projednával senátní novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. V tomto zákoně, zásluhou paní senátorky Filipiové, se navrhovalo, aby byl zřízen mezinárodní parkovací průkaz (což je v pořádku), ale dále, aby tento průkaz mohly mít pouze osoby s tělesným či mentálním postižením. Měli o tom rozhodovat lékaři, a to neurolog, ortopéd a psychiatr. To znamená, že každý žadatel by byl prohlédnut tímto odborníkem, zaplatil by za prohlídku a takto by mohl být opakovaně po určité době znovu zdravotně posouzen. Proti návrhu jsme se razantně postavili a navrhli jsme vypuštění všech ustanovení, která diskriminují ostatní druhy zdravotního postižení a zároveň jsme navrhli zrušení prohlídek vyjmenovanými odbornými lékaři. Poslanci Hospodářského výboru mi umožnili, abych jim vysvětlil smysl našeho pozměňovacího návrhu a potom jej jednohlasně schválili. Protože tento výbor je tzv. gesčním výborem tohoto zákona, je pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna tento náš pozměňovací návrh schválí. O Senátním návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích bude příští týden jednat ještě Výbor pro sociální politiku. Máme přislíbeno, že výbor by měl schválit tentýž pozměňovací návrh.

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon je důležitý v tom, že umožňuje placení tzv. nadstandardní zdravotní péče při zachování práva na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Bohužel nikde v zákoně není specifikováno co je standardní péče a co je nadstandardní péče. Hrozí tak velké nebezpečí, že zdravotnické zařízení označí za nadstandardní péči i péči, která je dnes hrazena z veřejného zdravotního pojištění a zvýší tak neúměrně úhrady za zdravotní péči. V návrhu zákona jsou další věci, které můžou zhoršit kvalitu poskytované péče. Proto Vás prosím o co nejrychlejší Vaše připomínky, a to nejdéle do pátku 19. listopadu 2011. Připomínky posílejte na adresu .

Vážení přátelé, posílám Vám tyto informace, abyste byli informování co se aktuálně projednává. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Poděkování Květy Kánské

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi poděkovat vám všem za vše, co pro nás děláte. Už to, že pro obyčejné lidi přeložíte do "lidštiny" veškeré změny ve znění zákonů, vyhlášek, novelizací, dodatků a nejrůznějších úsporných balíčků, je ohromná pomoc. Vlastně i tím, že na ně upozorníte, protože se obávám, že naši ústavní činitelé hřeší na naši neznalost a neschopnost rozumět všem těm záludnostem a kličkám.

Celý článek...

 

Výběry z tisku

Zde naleznete týdenní výběry článků, rozhovorů a reportáží, týkajících se činnosti NRZP ČR, předsedy V. Krásy a problematiky zdravotně postižených, které přinesl tisk a další média (rozhlas, televize, Internet).

Výběr z tisku za rok 2012

Výběr z tisku za rok 2011

Výběr z tisku za rok 2010

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel