Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s MPSV ČR a některými poslanci a senátory k připravovaným zákonům tzv. "sociální reformy"

Vážení přátelé,

nejprve si dovoluji poděkovat Vám všem, kteří jste účastnili happeningu před ministerstvem zdravotnictví dne 12. července 2011. Myslím si, že je nezbytné neustále vytvářet tlak na ministerstvo a také působit na veřejnost, aby si uvědomila o čem připravovaná reforma zdravotnictví vlastně je. Jde v zásadě jenom o to, aby pacient otevřel v nemocnici peněženku.

Ve dnech 7. července až 12. července se uskutečnila řada setkání ve věci upřesnění zákonů sociální reformy a přípravy vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti a nároků na průkaz ZTP a příspěvku na mobilitu. Setkal jsem se s pí. poslankyní a místopředsedkyní VV D. Navrátilovou, jednali jsme s I. náměstkem MPSV ČR p. V. Šiškou, s pí. poslankyní L. Kohoutovou, a dále jsem se setkal s místopředsedou Senátu p. Z. Škromachem. Jednání se spolu se mnou účastnila pí. Jana Hrdá, nebo p. Jan Hutař, p. Jan Uherka, případně další představitelé členských organizací.

Všechna jednání byla zaměřena na prosazení našich pozměňovacích návrhů k návrhu zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Chceme, aby nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P nebyl závislý na přiznání příspěvku na péči nebo na přiznání příspěvku na mobilitu. Po jednáních se domnívám, že půjde ještě upravit jednotlivé zákony sociální reformy pozměňovacími návrhy v rámci jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Jak paní poslankyně, tak i pan náměstek projevili zájem tyto věci upravit. Jednání výboru se uskuteční 25. srpna 2011. Koncem měsíce července Vám pošleme naše pozměňovací návrhy s prosbou o spolupráci při lobbování u jednotlivých poslanců.

V pátek 8. července se na MPSV ČR uskutečnil workshop k připravované vyhlášce o posuzování míry závislosti – přiznávání příspěvku na péči. Z naší strany se účastnila řada představitelů členských organizací. Workshop ukázal zcela rozdílný přístup MPSV ČR a NRZP ČR k systému posuzování. Prosazujeme, aby připravovaná vyhláška posuzovala klienta v týmu, aby byl jasně stanoven postup posuzování, a aby posuzovací mechanismus nebyl na základě medicínského přístupu, ale aby byly především posuzovány sociální dopady zdravotního postižení. Na workshopu byl stanoven další postup přípravy vyhlášky, a to za naší účasti.

Vážení přátelé, pokud máte dovolenou, přeji Vám nádherné prožitky.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci happaningu, který pořádá Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče

Vážení přátelé,

 

jak jsem Vám již jednou sdělil, připravuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče happening před ministerstvem zdravotnictví dne 12. července 2011 5 minut po 12:00. Prosím, pokud budete moci, abyste se tohoto happeningu účastnili. V řadě věcí se naše zájmy shodují a tudíž je dobré, abychom se vzájemně podporovali. Pokud budete někdo potřebovat odvoz po Praze můžete si již nyní objednat bezbariérovou dopravu buďto e-mailem http://www.handicap-transport.cz/objednavky/, nebo telefonem 602 267 040 na dispečinku Handicap Transport. Je potřeba říci, že potřebujete dopravu na happening před ministerstvem zdravotnictví. Prosím, pokud bydlíte v Praze v bytech zvláštního určení, je nezbytné, abyste se domluvili a jeli bezbariérovou dopravou společně. Bezbariérové spojení do lokality happeningu je prostřednictvím metra – stanice Národní třída. V případě, že nepotřebujete bezbariérový výstup z metra, tak nejbližší stanicí je Karlovo náměstí – výstup Palackého námětí. Ze stanice Národní třída je možné použít bezbariérovou tramvaj nebo jít pěšky (není to nikterak daleko). Dále upozorňujeme, že před ministerstvem zdravotnictví je i tramvajová zastávka staví zde tramvaje číslo 3, 4, 7, 10, 16, 17 a 21. Vybrané spoje zajišťují také nízkopodlažní tramvaje.

 

Těším se na setkání s Vámi před ministerstvem zdravotnictví.

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci připravovaného happeningu proti zdravotnické reformě

Vážení přátelé,

 

dovoluji si Vás upozornit na připravovaný Happening proti zdravotnické reformě, který se uskuteční 12. července 2011 od 12:05 hodin v Praze na Palackého náměstí. Happening připravuje Odborový svaz pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči. NRZP ČR je jedním z partnerů tohoto happeningu. Vzhledem k tomu, že jde o velmi vážné věci, které dlouhodobě mohou poškodit přístup osob se zdravotním postižením ke zdravotní péči, chci Vás požádat, abyste se happeningu pokud možno účastnili ve větším počtu.

 

Na happeningu NRZP ČR se Vás sešla asi stovka. Velmi bychom přivítali, kdybyste tentokrát se dostavili ve větším počtu. NRZP ČR bude mít možnost na happeningu prezentovat také svoje výhrady a názory na připravovanou reformu zdravotnictví. Reforma zdravotnictví vůbec neodpovídá evropským standardům. Je asociální a postihuje především lidi s nízkými příjmy, a tudíž také osoby se zdravotním postižením. Pokusíme se, aby v Praze bylo k dispozici co nejvíce vozů bezbariérové dopravy a abychom Vám tak umožnili dopravu na místo happeningu. Po happeningu se uskuteční pochod k Poslanecké sněmovně.

 

Ve čtverek příští týden Vám pošlu podrobnosti kam zavolat pro bezbariérovou dopravu a objednat si jí předem.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel