Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím k reformám, které chystá MPSV ČR

Vážení přátelé,

jak jistě víte, MPSV ČR připravuje rozsáhlou reformu, která se z velké části dotýká osob se zdravotním postižením. Dávky, které jsou dnes přiznávány podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., budou sloučeny pravděpodobně do dvou dávek. Bude to dávka na mobilitu a dávka na kompenzační pomůcky. Současně se připravuje nový způsob posuzování zdravotního stavu. Jedno posouzení zdravotního stavu by mělo být využitelné současně pro dávku na mobilitu, pro dávku na kompenzační pomůcky, tak také pro přiznání příspěvku na péči. Zároveň celá agenda by měla být přenesena na Úřady práce. V posledních dnech jsme získali informace o tom, že ministerstvo také chystá řadu změn k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Všechny tyto změny chce ministerstvo provést tak, aby platily od 1. ledna 2012.

 
Předsednictvo NRZP ČR se zabývalo situací, která v současné době nastala. Předsednictvo se shodlo na tom, že je nezbytné, aby NRZP ČR měla možnost účastnit se přípravy reformních kroků. Domníváme se, že není možné připravovat reformu, která se dotýká statisíců lidí se zdravotním postižením, aniž by jednotlivé navrhované kroky nebyly konzultovány s komunitou lidí se zdravotním postižením. Předsednictvo NRZP ČR jmenovalo úzký pracovní tým a navrhuje ministru MPSV ČR panu J. Drábkovi spolupráci při přípravě reformních kroků.
 
V příloze Vám posílám pro informaci dopis, se kterým jsem se obrátil na pana ministra J. Drábka. Jakmile budeme znát bližší podrobnosti o připravované reformě, tak Vám je okamžitě sdělím.
 
Přeji Vám všechno dobré.
 
S pozdravem
 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

dopis ministrovi (dokument PDF)

 

Pomoc státu zdravotně postiženým není jen pro nemajetné

"Úřady, které zkoumají majetkové poměry těžce zdravotně postižených žádajících o příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, porušují zákon. Ten podobný postup neumožňuje, a to ani za předpokladu, že by žadatel podepsal souhlas se zjišťováním, shromažďováním a uchováváním takto citlivých osobních údajů v rámci správního řízení," uvádí veřejný ochránce práv.

Zákon o sociálním zabezpečení a vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb. umožňují těžce zdravotně postiženým občanům požádat o poskytnutí peněžitého příspěvku na opatření zvláštní pomůcky, kterou potřebují k odstranění nebo zmírnění svého handicapu a která jim pomůže začlenit se do společnosti (umožní např. komunikovat s okolím, pracovat apod.). Příspěvek se přiznává nikoli proto, že je občan nemajetný, ale proto, že je zdravotně postižený. Rozhodující je vhodnost pomůcky a její přínos pro daný typ zdravotního postižení, nikoli „chudoba“ žadatele.

Celý článek...

 

Pardubická KRZP zve na konferenci

Pardubický kraj pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Romana Línka a pod záštitou radního zodpovědného za sociální péči Mgr. Jiřího Brýdla

a Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením ČR

si Vás dovolují pozvat na konferenci s tématikou

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Pardubickém kraji 

Tato tématická konference se koná v rámci příprav aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Pardubického kraje. Konference se zúčastní zástupci Pardubického kraje, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a další hosté z řad odborné veřejnosti.

Účast přislíbily pardubická senátorka Mgr. Miluše Horská a poslankyně Parlamentu ČR Lenka Kohoutová.

Kdy7. února 2011 od 9.00 do 13.00 hodin (prezence od 8,30 hodin)

Kde: jednací sál zastupitelstva v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, 532 11

Úplná pozvánka s podrobnostmi zde.

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel