Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Pozvánka na specializovanou výstavu pro osoby se zdravotním postižením NON-HANDICAP

 non-handicap2011

 

Zveme Vás k návštěvě 15. ročníku specializované výstavy pro osoby se zdravotním postižením NON-HANDICAP. Výstava se koná ve dnech 19. – 21. 4. 2011 ve Střední hale Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze Holešovicích.

 

Výstava bude otevřena každý den od 10:00 do 17:00 hodin.

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je oficiálním partnerem výstavy a nejdete ji na stánku č. 129. Na stánku budeme poskytovat bezplatné odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

 

NRZP ČR ve spolupráci s občanským sdružením Máme otevřeno? připravuje pro návštěvníky výstavy příjemné prostředí kavárny Vesmírny a společně s pořadatelem výstavy, společností INCHEBA PRAHA, doprovodné akce. Podrobný rozpis doprovodných akcí výstavy naleznete v přiloženém souboru.

 

  • Doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 2011 zde.
  • Oficiální stránky výstavy NON-HANDICAP 2011 zde.

 

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci návrhů zákonů sociální reformy a připomínek NRZP ČR k těmto zákonům

Vážení přátelé,

 

v přílohách Vám posílám návrhy zákonů sociální reformy, které byly přepracovány po připomínkovém řízení. Zároveň Vám posílám velmi rychle zpracované připomínky k návrhům zákonů, které zpracoval pan JUDr. Jan Hutař. Jsou to pouze vybrané věci.

Je zřejmé, že ministerstvo prakticky nezapracovalo naše základní připomínky. Současně je třeba dodat, že nezapracovalo připomínky ani dalších připomínkových míst. Považuji tento postup za kontroverzní, který pouze dramatizuje celou situaci kolem sociální reformy. Včera jsem telefonicky hovořil s panem ministrem J. Drábkem a sdělil jsem mu, že tento postup je pro nás nepřijatelný.

Současnou situací se bude zabývat jednání předsednictva v pátek 15. 4. 2011 a následně Republikový výbor NRZP ČR, který se sejde ve čtvrtek 21. dubna 2011. Ten by měl stanovit náš další postup.

Prosím, abyste i nadále sbírali podpisy pod petici. Čím více jich bude, tím bude průkaznější, že velká většina lidí se zdravotním postižením nesouhlasí s návrhem sociální reformy.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása 

 

  • Navrhované zákony (ZIP)
  • Hlavní problémy zákona o úřadu práce (doc)
  • Hlavní problémy zákona o státní sociální podpoře (doc)
  • Hlavní problémy zákona o sociálních službách (doc)
  • Hlavní problémy zákona o pomoci v hmotné nouzi (doc)
  • Hlavní problémy zákona o zaměstnanosti (doc)
  • Hlavní problémy zákona o dávkách (doc)

 

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s ministrem práce a sociálních věcí panem Jaromírem Drábkem

Vážení přátelé,

 

jak již víte, ve čtvrtek 7. dubna večer jsem se sešel s panem ministrem J. Drábkem. Rozhovor trval téměř celou hodinu a diskutovali jsme pouze základní otázky sociální reformy.

 

Zdůraznil jsem, že pro nás je nepřijatelné, aby byly sociální karty jako platební karty a dále v žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby příspěvek na péči byl poskytován poskytovateli služeb. Snažil jsem se panu ministrovi vysvětlit proč s těmito dvěma body nemůžeme zásadně souhlasit. Pan ministr řekl, že nemůže o těchto věcech rozhodnout sám, a že je dá na jednání koalice.

 

Obdobně je tomu také pokud jde o náš požadavek na to, aby finanční základnou pro dávky pro osoby se zdravotním postižením byl rok 2009 a nikoliv rok 2010, jak navrhuje MPSV. O této věci je nezbytné jednat s ministrem financí, což pan ministr Drábek přislíbil.

 

V otázce posuzování míry závislosti trvá ministerstvo na novém způsobu hodnocení podle deseti oblastí, a to s využitím mezinárodní klasifikace funkcí (MKF). Argumentoval jsem tím, že současná Lékařská posudková služba není schopna nového způsobu posuzování, nehledě na to, že hodnocení podle MKF předpokládá týmové hodnocení za účasti více odborníků. Pan ministr uznal oprávněnost tohoto argumentu a tudíž se ukazuje možnost dohodnout se na určitém kompromisu, že posuzování by bylo odloženo až do doby zavedení týmového posuzování.

 

Nejméně problematickou se dnes jeví otázka průkazek ZTP a na ně navazujících kompenzací. Zdá se, že tady se můžeme dohodnout poměrně brzy.

 

Vážení přátelé, myslím si, že jednání bylo úspěšné v tom, že byla opět otevřena komunikace s panem ministrem. Je velmi důležité, že téma sociální reformy se stane předmětem koaličního jednání. Samozřejmě si uvědomuji, že současné dění v koalici může zpomalit toto jednání.

 

S panem ministrem jsme se dohodli, že jakmile on projedná v koalici jednotlivá témata, opět se sejdeme, a to již v širší sestavě.

 

S panem ministrem jsme pochopitelně nemohli jednat o jednotlivostech. Jsem přesvědčen o tom, že pokud se podaří dohodnout základní naše požadavky, tak dohoda o jednotlivých věcech, bude podstatně jednodušší.

 

Vážení přátelé, zdá se, že jednání o sociální reformě se zpomaluje a tudíž asi předsednictvo NRZP ČR prodlouží termín na sběr podpisů pod naší petici. Proto Vás prosím, abyste se i nadále snažili sehnat co nejvíce podpisů pod petici. Občas se ptáte, kterou petici máte podepisovat, protože prý kolují asi tři. Národní rada vyhlásila pouze jednu petici na protestním shromáždění a mi sbíráme podpisy pouze pod tuto petici.. Dohodli jsme se s paní Strnadovou, která je neformální mluvčí neslyšících a nedoslýchavých osob, že jejich petici předáme panu premiérovi společně s peticí NRZP ČR.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása  

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel