Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Pozvánka na Happening 12. 7. 2011 na Palackého náměsti

Happening
 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci přípravy vyhlášky, kterou se má stanovit bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

Vážení přátelé,

 

včera se uskutečnilo jednání mezi MPSV ČR a NRZP ČR o přípravě vyhlášky, kterou se má stanovit bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení. Vyhláška je přílohou návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č.108/2006 Sb., o sociálních ´službách a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, sněmovní tisk 372. Za MPSV ČR se účastnil jednání 1. náměstek ministra pan V. Šiška a ředitel odboru posudkové služby pan R. Čevela. Za NRZP ČR se jednání společně se mnou účastnila paní J. Hrdá.

Hned na úvod obě strany konstatovaly, že návrh vyhlášky, který je přílohou tisku 372, je pouze pracovní návrh. Byl dohodnut harmonogram společné přípravy této vyhlášky. 8. července 2011 v 9:00 se uskuteční na MPSV ČR workshop odborníků na tuto problematiku, který bude něco jako brainstorming pro tvůrce této vyhlášky. Účastní se ho odborníci z řad lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků, samozřejmě také zástupců organizací se zdravotním postižením. Na základě tohoto workshopu připraví, přibližně do poloviny srpna 2011, MPSV ČR první návrh vyhlášky s tím, že její přípravu bude důsledně konzultovat s NRZP ČR. Ve čtrnáctidenním cyklu se budou konat pravidelné schůzky paní J. Hrdé s pracovníky MPSV ČR tak, abychom byli podrobně informování o přípravě vyhlášky. První verze projde vnitřním projednáním na ministerstvu a současně i projednáním mezi organizacemi NRZP ČR. V první polovině září 2011 se uskuteční další workshop, který by se měl vyjádřit k připravované verzi vyhlášky. Pokud na tomto workshopu dojde ke shodě, byla by vyhláška postoupena do dalšího legislativního procesu. Pokud však nedojde ke shodě, bude se dále na návrhu vyhlášky pracovat.

 

Vážení přátelé, pokud by někdo z Vás měl zájem účastnit se připravovaného workshopu 8. 7. 2011, prosím, napište mi co nejdříve, abychom mohli s Vámi konzultovat Vaše představy, co by vyhláška měla obsahovat.

 

11. 7. 2011 se uskuteční pracovní schůzka 1. náměstka ministra MPSV ČR pana V. Šišky se zástupci NRZP ČR ve věci dořešení legislativní podoby přiznávání průkazek ZTP a ZTP/P pro některé skupiny osob se zdravotním postižením. Dále budeme jednat o dopracování přiznávání nároku na příspěvek na nákup motorového vozidla a příspěvek na mobilitu. Při konzultacích se ukázalo, že v návrhu zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, sněmovní tisk 374, jsou některé chyby, které by mohly poškodit především děti s poškozením zraku, s mentálním postižením a případně dalšími postiženími. Měli bychom jednat o konkrétních pozměňovacích návrzích, které by byly zapracovány do návrhu zákona, v rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny k zákonům sociální reformy se uskuteční v polovině měsíce srpna a následně potom bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny, která by měla sociální zákony projednat ve druhém a ve třetím čtení. Je tudíž ještě čas na případné další návrhy úprav těchto zákonů. Pokud máte Vaše náměty, prosím, abyste mi je poslali na adresu .

 

Vážení přátelé, je samozřejmé, že o proběhlých jednáních Vás budu informovat.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

Bc. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 

Prohlášení NRZP ČR ke schválení první části reformy zdravotnictví

PROHLÁŠENÍ

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

ke schválení první části reformy zdravotnictví

V úterý 21. června 2011 schválila Poslanecká sněmovna, hlasy koaličních poslanců, novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Schválení tohoto zákona se zásadním způsobem dotýká také občanů se zdravotním postižením. NRZP ČR nesouhlasí  s některými změnami, které zhorší finanční situaci lidí, jejichž jediným příjmem je invalidní důchod.

 

NRZP ČR nesouhlasí především s těmito kroky:

-          Zvýšení poplatku na 100,- korun denně za pobyt ve zdravotnickém zařízení – při dlouhodobé hospitalizaci nebudou tito lidé schopni udržet si ani vlastní bydlení. Lidé s nízkými důchody nevydávají na stravování, jak je často prezentováno,  100,- korun denně.

-          Zavedení tzv. standardní a nadstandardní zdravotní péče, neboť toto opatření de facto znamená, že nejprve bude posuzována ekonomika péče a teprve následně její účinnost. Osoby s těžkým zdravotním postižením často potřebují nadstandardní zdravotní péči, protože, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, nelze v řadě případů použít standardní léčebné postupy.

-          Rozbití systému očkování dětí může vést k tomu, že rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebudou mít prostředky na zajištění očkování, což následně může ohrozit jejich život.

-          Zvyšování spoluúčasti na pořízení zdravotnických a kompenzačních prostředků povede k neúměrnému zatížení lidí, kteří je nutně potřebují pro svůj život a stanou se tak pro ně těžko dostupnými.

 

 

NRZP ČR zásadně nesouhlasí se způsobem projednávání (neprojednávání) novely zákona a neschopnosti ministerstva zdravotnictví komunikovat s představiteli osob se zdravotním postižením.

 

I přes naše výzvy jsme nebyli ani jednou osloveni ministerstvem zdravotnictví a nemohli jsme se účastnit žádných jednání o přípravě reformy zdravotnictví.

 

 

V Praze dne 23. června 2011

 

Za NRZP ČR: Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel