Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci Úvodní zprávy České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy OSN

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám Úvodní zprávu České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou vypracovalo MPSV ČR a nyní je v připomínkovém řízení.

Ministerstvo dalo na připomínkování málo času. Domnívám se, že už tím porušuje Úmluvu OSN, protože ta stanoví, že všechny zprávy, předkládané OSN, musí obsahovat stanoviska organizací zdravotně postižených a jejich reprezentace.

Proto Vás prosím o okamžitou reakci, pokud to bude ve Vašich silách. Potřebovali bychom Vaše připomínky prakticky obratem, i když je materiál poměrně rozsáhlý. Stačí když napíšete pouze zcela zásadní připomínky, pokud tam najdete vážná pochybení. Prosím, abyste nám připomínky posílali na adresu .

Jak již víte, připravuje NRZP ČR společně s MDAC, Ligou lidských práv a dalšími organizacemi, alternativní zprávu k plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tato zpráva by měla být dohotovena koncem příštího týdne. Samozřejmě, ža Vám jí pošleme k připomínkám.

 

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Petice ANO charitě

Dne 27. 9. 2011 jsem se za NRZP ČR účastnil setkání zástupců neziskových organizací z celé České republiky. Shodli jsme se na tom, že hrozí kolaps financování celého spektra veřejně prospěšných projektů. Poslanci totiž před týdnem, v úterý 20. 9. 2011, schválili v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se již od příštího roku ruší odvod části výtěžku z loterií určený na přímou podporu kulturních, charitativních, zdravotních, sociálních a dalších potřeb, množství nadací a nadačních fondů, ale také osob se zdravotním nebo mentálním postižením. Vím, že se jedná o trochu kontraverzní téma, ale krok vlády znamená vzít občanskému sektoru miliardy korun bez jakékoliv náhrady.

Na tomto jednání jsme sepsali petici, kterou chceme za pár týdnů odevzdat vedení obou komor Parlamentu ČR. Členy petičního výboru jsou:

 

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR,

Taťána Kuchařová, předsedkyně správní rady Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci,

Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení České republiky,

Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla Brno,

Zastupovat petiční výbor při jednání se stáními orgány je oprávněn Václav Krása.

 

Vážení přátelé,

moc Vás prosíme o pomoc se sbíráním podpisů pod petici. Petici si můžete kopírovat. Máme velmi málo času, protože petiční archy musíme odevzdat 25. října 2011, to je v době, kdy poslanci budou rozhodovat o tom zda zdaní loterie a připraví neziskové organizace o více než 3,5 miliardy korun. Proto Vás moc prosíme, abyste začali sbírat podpisy co nejdříve. Petiční archy posílejte na mojí adresu Václav Krása, NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Nejlépe by bylo, pokud máte možnost, abyste podepsané petiční archy oskenovali a poslali elektronicky na moji adresu . Tím se urychlí dodání petičních archů a Vás to nebude nic stát.

Vážení přátelé,

věřím, že nám pomůžete s peticí tak, jako v letošním roce jste učinili několikrát. Jde o společnou věc. Neziskové organizace jsou oporou pomoci osobám se zdravotním postižením.

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása

předeseda NRZP ČR

 

Znění petice a petiční arch (dokument PDF)

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci návrhu MPSV ČR na financování sociálních služeb v letech 2012-2014

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám návrh MPSV ČR na financování sociálních služeb v letech 2012 – 2014. Je zřejmé, že nás pravděpodobně čekají ještě rozsáhlé změny. Věřím, že MPSV ČR bude s námi i nadále komunikovat při přípravě tohoto materiálu, i když on se týká především poskytovatelů sociálních služeb. Tento materiál bude pouze pro informaci. Přesto doporučuji zaměřit se především na rok 2014, kde v koncepci financování dojde zřejmě k opětovnému zpřísnění posuzování využívání příspěvku na péči a bude snaha vyúčtovat přesně jednotlivé výdaje.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Financování sociálních služeb v letech 2012 - 2014 (doc)
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel