Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím o jednání Výboru pro sociální politiku

Zpráva o jednání Výboru pro sociální politiku

poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dne 30. 8. 2011 se účastnil JUDr. Jan Hutař jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Šlo o jednání, na němž měly být zapracovány pozměňovací návrhy, včetně těch, které vzešly ze slyšení veřejnosti dne 25. 8. 2011. Jednání výboru bylo výrazně poznamenáno tím, že poslancům opozice (ČSSD a KSČM) byly pozměňovací návrhy předány až při zasedání, takže na rozdíl od  koaličních poslanců neměli možnost se s nimi dříve seznámit a posoudit, zda a které návrhy, podané dne 25. 8. 2011, jsou předloženy. Na tuto skutečnost reagovaly kluby obou stran tím, že jejich poslanci se účastnili pouze obecné rozpravy a po jejím ukončení k projednávaným zákonům (tisky 372 – 374) jednání opustili.

Z hlediska NRZP ČR byly klíčové tři body pozměňovacích návrhů vycházející z dohody s MPSV ČR.

  1. Vyčlenění pozměňovacího návrhu na sjednocení částky na mobilitu z komplexního pozměňovacího návrhu předloženého skupinou poslanců ve složení Lenka Kohoutová, PhDR. Martin Vacek, Mgr. Martin Čechovský, Mgr. Dagmar Navrátilová, MUDr. Jitka Chalánková a MUDr. Gabriely Peckové do samostatného návrhu tak, aby mohl být hlasován odděleně s tím, že se MPSV jako předkladatel vyjádří proti návrhu. Jedná se totiž o to, že skupina poslanců ve svém rozsáhlejším návrhu navrhla, aby příspěvek na mobilitu byl vyplácen pouze v jedné výši, a to 400,- Kč měsíčně. Dohodnutá výše příspěvku na mobilitu s MPSV ČR byla na částce 600,- Kč měsíčně  u majitelů a provozovatelů motorových vozidel  a 250,- Kč měsíčně, u ostatních příjemců příspěvku na mobilitu.
  1. Stejný postup byl dohodnut i v případě pozměňovacího návrhu téže skupiny navrhovatelů, týkající se výplaty příspěvku na péči přímo poskytovatelům sociálních služeb.

MPSV ČR dodrželo dohodu uzavřenou s NRZP ČR a k oběma  návrhům dalo negativní stanovisko. Přes toto negativní stanovisko však výbor oba pozměňovací návrhy přijal, a to hlasy poslankyň a poslanců: L. Kohoutová (ODS), Mgr. Ing. I. Řápková (ODS),  MUDr. G. Pecková (TOP 09), Ing. M. Jeník (ODS), Mgr. J. Čechovský (ODS) a J. Eček (TOP 09). Poslankyně MUDr. J. Chalánková (TOP 09) požádala o vyškrtnutí ze seznamu předkladatelů s odůvodněním, že stejně jako opoziční poslanci neměla možnost se s návrhem podrobně seznámit a při hlasování se, stejně jako poslanci VV Mgr. D. Navrátilová a PhDr. Martin Vacek, předseda výboru, hlasování zdržela. K přijetí těchto změn došlo přesto, že pan JUDr. Jan Hutař v rámci obecné rozpravy vystoupil a upozornil na to, že tyto změny jsou pro NRZP ČR naprosto nepřijatelné.

  1. V rámci dohody s MPSV ČR byl schválen náš návrh na změnu bodu 4, písmene b) Přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Návrh spočívá v odstranění taxativní hodnoty IQ 34 a změny ustanovení tak, aby bylo možno zajistit širší přístup žadatelů k příspěvku na zakoupení motorového vozidla nejen pro hraniční případy, ale i na případy, kdy duševní porucha, např. autismus narušuje racionální myšlení na úroveň člověka s mentální retardací.

Z dalších přijatých změn stojí za zmínku změna částek u příspěvku dle § 78 zákona o zaměstnanosti (příspěvek pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z původně navrhovaných 6 000 + 4 000 Kč na 8 000,- Kč + 2 000,- Kč měsíčně. Současně byl přijat návrh, aby příspěvek na nákup motorového vozidla byl poskytován jednou za 10 let, a to v maximální výši 200 000,- Kč. Tento návrh nebyl s nikým konzultován.

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že poslanci Výboru přijali především změnu příjemce příspěvku na péči, je nezbytné vyvinout maximální úsilí a psát všem poslancům, že tento návrh je pro nás zásadně nepřijatelný. Budu hovořit ještě s ministrem J. Drábkem, aby se pokusil poslancům vše vysvětlit tak, aby pro uvedený návrh v Poslanecké sněmovně nehlasovali. Spoléhám na vaši spolupráci.


Přeji Vám všechno dobré.


S pozdravem

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

 

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci projednávání zákonů tzv. sociální reformy Poslaneckou sněmovnou - Výzva

Vážení přátelé,

od úterý 30. srpna 2011 zasedá Poslanecká sněmovna, která bude mimo jiné projednávat také jednotlivé zákony sociální reformy. Je více než pravděpodobné, že bude vznesen návrh, aby příspěvek na péči byl posílán přímo poskytovatelům sociálních služeb a nebyl již příjmem uživatelé služby.

Tento návrh je zcela nepřijatelný, protože je v rozporu se základním principem zákona o sociálních službách, to je, že příjemce služeb rozhoduje o tom, kdo mu bude poskytovat služby sociální péče, v jakém čase, rozhoduje o druhu služby apod.

Je třeba připomenout, že ve více než 70% je péče poskytována v domácím prostředí a na poskytování péče se zpravidla podílí celé spektrum příbuzných či sousedů. Představa některých poslanců je, že by platby za péči byly rozesílány na základě vyúčtování jednotlivým lidem. Tato věc může velmi destabilizovat péči v domácím prostředí, přičemž právě na péči v rodinách je postaven evropský model poskytování sociálních služeb.

Nikde v Evropě, kde se uplatňuje příspěvek na péči, není jeho příjemcem poskytovatel služby. Tento princip, který byl v roce 2006 základním stavebním kamenem zákona o sociálních službách, dal potřebné kompetence těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých osob. Musím zdůraznit, že na tomto principu se shodla celá politická reprezentace. Pokud by byl přijat návrh na změnu příjemců příspěvku na péči, vraceli bychom se někam zpět do dob minulých.

V původním návrhu sociální reformy pana ministra J. Drábka byl také návrh, aby příspěvek na péči byl příjmem poskytovatele. Vyvolal obrovskou vlnu odporu a byl to jeden z hlavních důvodů velké demonstrace osob se zdravotním postižením před MPSV ČR dne 22. března letošního roku. Po dlouhých jednáních NRZP ČR s panem ministrem J. Drábkem jsme dospěli k dohodě, že tento základní princip zákona o sociálních službách nebude měněn a uživatelé sociálních služeb budou i nadále příjemci příspěvku na péči. Tato dohoda byla písemně potvrzena. Pan ministr J. Drábek na jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny dne 25. 8. 2011 také veřejně deklaroval, že ctí dohody a tudíž nemůže podpořit změnu navrhovanou některými poslanci, aby příspěvek na péči byl zasílán přímo poskytovatelům péče. Téhož ujištění se mi také dostalo od předsedy vlády P. Nečase, který mi při osobní schůzce dne 25. 8. 2011 potvrdil, že nepodporuje změnu příjemce příspěvku na péči. Sdělil mi, že podpoří pana ministra J. Drábka v tom, že není správné měnit základní princip platného zákona o sociálních službách.

Vážení přátelé, máme řadu informací o tom, že významná část poslanců chce podpořit návrhy, aby příspěvek na péči byl zasílán přímo poskytovatelům péče. Proto Vás prosím, abyste okamžitě psali poslancům na jejich e-mailové adresy, na jejich facebookové stránky, do jejich kanceláří, že s výše uvedeným návrhem zásadně nesouhlasíte. Pište především poslancům koaličních stran, kteří také pravděpodobně tento návrh podají a budou jej prosazovat. Je to velmi důležité. Pokud jsme se v březnu dokázali sejít na několikatisícovém shromáždění, určitě jsme schopni poslat tisíce dopisů proti schválení nepřijatelného návrhu. Prosím však, neotálejte, rozhodovat se bude příští dva týdny.

Přeji Vám všechno dobré a věřím ve Vaši aktivitu.

S pozdravem

Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny o zákonech tzv. sociální reformy

Vážení přátelé,

 

včera se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny o zákonech tzv. sociální reformy. Vzhledem k neujasněnosti některých pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců a poslaneckých klubů, nedošlo vlastně k žádnému hlasování, ani k projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů. Předseda Výboru pan Martin Vacek nakonec rozhodl o tom, že místo klasického projednávání bude probíhat tzv. slyšení. To znamená, že všichni přítomní hosté mohli vyjádřit před poslanci svůj názor a podpořit předkládané pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že sociální reformu tvoří tři zákony, byla diskuze rozmanitá, a to od  problematiky zaměstnávání až po problematiku sociálních služeb, státní sociální podpory, hmotné nouze a podobně. NRZP ČR hájila především zachování principu příspěvku na péči pro uživatele sociálních služeb a nikoliv pro poskytovatele. Dále jsme vznesli některé návrhy, které by měly řešit problematiku rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením a přesto nedosahují na příspěvek na péči. Jednání výboru se prodloužilo až do 19 hodiny. Po té bylo přerušeno. Jednání výboru bude pokračovat v úterý 30. srpna 2011 od 7:00 hodin ráno. Na tomto jednání však již nebude diskuze, ale budou se hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Spektrum pozměňovacích návrhů nám není příliš známé, protože poslanci předkládají návrhy ještě dnes. Jsme však obeznámeni s tím, že bude bohužel podán pozměňovací návrh, aby příspěvek na péči byl příjmem poskytovatele. Pan ministr se na jednání výboru, na základě mého vystoupení, k tomuto problému vyjádřil. Uvedl, že byla uzavřena kompromisní dohoda s NRZP ČR a součástí této dohody je, že příspěvek na péči zůstane příjmem uživatele služby. Pan ministr prohlásil na jednání výboru, že on ctí uzavřené dohody a tudíž nedoporučuje přijetí tohoto návrhu.

 

Dnes od 7:00 hodin ráno jsem jednal společně s panem JUDr. Janem Hutařem o dalších případných pozměňovacích návrzích na MPSV ČR. Podařilo se nám tam  ještě některé drobnosti, především v příloze č. 1 zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, prosadit. Snažíme se rozšířit možnost přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla pro co nejširší spektrum osob s mentálním postižením.

 

Vážení přátelé,

během příštího týdne Vás budu samozřejmě dále informovat o probíhajících jednáních v Poslanecké sněmovně.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel