Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Pozvánka na konferenci Zdravé stárnutí s poškozením míchy

Česká asociace paraplegiků – CZEPA ve spolupráci se Spinální jednotkou FN Motol pořádá 2. 11. 2016 v malém sále Kongresového centra Praha 5. multioborovou odbornou konferenci.

Předběžný program konference

 

09:00 – 10:00

Registrace účastníků konference

10:00 – 11:50

Dopolední odborný program

10:00 – 10:05

Zdeňka Faltýnková: Úvodní slovo a přivítání účastníků

10:05 – 10:20

Alena Jančíková: CZEPA – činnost a vize

10:20 – 10:35

Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.: Možnosti a efekt pohybových aktivit po poranění míchy

10:35 – 10:50

Mgr. Veronika Sailerová: Dlouhodobá rehabilitace a její vliv na stárnutí pacientů po poškození míchy

10:50 – 11:05

Mgr. Sylvie Slavíková: Co mi přinese pravidelný pohyb

11:05 – 11:15

Mgr. Lenka Honzátková: Elektrokola vám dají křídla

11:15 – 11:30

Bc. Daniela Stuchlá: Využití vzduchových dlah horních končetin v terapii spinálních pacientů

11:30 – 11.45

 

11.45 – 11.50

Mgr. Lucie Slámová: Význam respiračního tréninku v chronické fázi po míšním poranění

Bc. Klára Kučerová: Aktivity Asociace studentů fyzioterapie ve spolupráci s CZEPA

11:50 – 12:00

Diskuse

12:00 –  12:30

Přestávka na občerstvení

12:30 – 14:10

1. odpolední blok

12:30 – 12:45

MUDr. Lia Vašíčková: Stárnutí na vozíku

12:45 – 13:00

MUDr. Veronika Hyšperská: Ambulantní péče o chronické pacienty

13:00 – 13:15

Mgr. Alena Kyrianová: Preventivní prohlídky u lidí na vozíku

13:15 – 13:30

Zdeňka Faltýnková: Pozdní komplikace klientů CZEPA – Zkušenosti z terénní práce

13:30 – 13:45

Mgr. Eva Chaloupková: Rozdíly naměřených hodnot bazálního metabolismu a předpokládaných hodnot u osob s míšní lézí

13:45 – 14:00

Marek Schneider: Co mě vedlo vyrobit si vozík na míru

14:00 – 14:10

Diskuse

14:10 – 14:25

Přestávka na kávu

 

 

14:25 – 16:00

2. odpolední blok

14.25 – 14:45

MUDr. Karel Moses:  Doporučené postupy pro předpis vozíků, jejich příslušenství a sedáků v ČR a ve světě

14:45 – 15:00

Mgr. Pavel Wanka: Speciální ovládání elektrických vozíků, příklady vybavení

15:00 – 15:15

Martina Köhlerová, DiS.: Podmínky pro návrat pentaplegika
do domácího prostředí

15:15 – 15:30

Bc. Hana Sixtová: Podpora bydlení klientů se spinálním poškozením

15:30 – 15:45

Mgr. Bc. Vendula Plavcová: Příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením – východiska posuzování a skutečné potřeby péče o člověka s handicapem

 

Diskuse a ukončení konference

 

Pozvánka na mezioborovou konferenci

Vážení a milí, 

dovolujeme si Vás pozvat na mezioborovou konferenci, kterou pořádá naše Sdružení pro odborníky různých zdravotnických a sociálních profesí. Konference se koná dne 15. listopadu 2016 od 8:30 hodin (registrace od 7:45 hodin) v Kaiserštenském paláci na Malé Straně, Praha 1. Díky podpoře grantu z Magistrátu hl. m. Prahy je účast na konferenci možná bez konferenčního poplatku. 

Myšlenka této konference se zrodila na základě zkušeností z práce s našimi klienty, klienty trpícími diagnózou Dětská mozková obrna. Praxe nám ukazuje, že problémy našich klientů mohou být jak z oboru neurologie, fyzioterapie, logopedie, sexuologie, výživy atd., ale hlavně se nám ukazuje, jak je někdy obtížné, ne–li nemožné, sehnat odborníky zabývající se touto problematikou, kteří by mohli našim klientům  pomoci. 

Zvažte tedy, prosím, Vaši účast na této konferenci. Byli bychom rádi, aby měla interaktivní charakter, aby nebyla pouze na bázi pasivního přijímání informací. Jejím smyslem je,  aby došlo k navázání spolupráce mezi jednotlivými odborníky, k jejich propojení a tak k posílení komplexnosti péče o osoby se zdravotním postižením. 

Pro zajímavost jsme do konference zařadili výjimečnou přednášku s názvem „Známe limity?“, pod níž se skrývá Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování – metoda pro rozvoj kognitivních funkcí, kterou je možné využít jak u zdravé populace, tak i u dětí a dospělých s různými formami zdravotního postižení. 

Věříme, že Vás program konference, tak jak jsme ho sestavili, zaujme, a i když přímo nepracujete s klienty s dětskou mozkovou obrnou, přijdete se zapojit do diskuse. Garantem celé konference je Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky FN Motol a 2. LF UK. Garantem fyzioterapeutické části konference pro UNIFY je Mgr. Šárka Smíšková, ISAR – centrum pro hiporehabilitaci. Konference byla zahrnuta mezi vzdělávací akce akreditované  ČAS, UNIFY a ČLK (č. akreditace 0099/16/2006) s přiznáním kreditů dle profesí. Další informace naleznete na webových stránkách http://konference.dmoinfo.cz/

Nabízíme Vám také možnost zapojit se do sborníku konference, jehož součástí budou kontakty na účastníky konference. V případě, že budete mít zájem, zašlete mi, prosím, do 10. října 2016 informace o Vás (jméno, příjmení/organizace, adresa, telefon, e-mail a info o Vámi poskytovaných službách). 

Těšíme se na viděnou. 

za SDMO

 

Daniela Kaštánková

projektová asistentka

 

SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.  s. 
Klimentská 1236/9, Praha 1
Tel: 602 727 472
Email:  

www.dmoinfo.cz

 

Informace č.: 96 - 2016 (Zákon o nemocenském pojištění)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Jedná se o návrh, kdy se do systému nemocenského pojištění zavádí nová dávka, a to dlouhodobé ošetřovné. Cílem je finančně zajistit pojištěnce po dobu, po kterou nemůže vykonávat pracovní činnost, protože pečuje o osobu, vyžadující poskytování dlouhodobé péče. Dlouhodobé ošetřovné by mělo být poskytováno po dobu 90 dnů pečujícím osobám, které pečují o závislé osoby, kterým nebyl přiznán ještě příspěvek na péči. Současně tyto pečující osoby by nepřišly o svoje zaměstnání a po 90 dnech by se mohly vrátit do zaměstnání. 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste nám připomínky poslali nejpozději do 13. října 2016 , a to na adresu

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel