Aktuality

Pozvánka na Colours of Ostrava 2018 - Colours bez bariér

Vážení přátelé,

mám velkou radost, že Vás i letos můžu pozvat na náš bezbariérový festival Colours of Ostrava 2018, který proběhne 18 - 21. 7. 2018 v unikátním industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Náš festival nabídne na 21 venkovních i krytých scénách přes 350 programových bodů.

V rámci projektu Colours bez bariér, který pro Vás pořádáme již poosmé, jsme si pro Vás připravili řadu novinek, a to především pro návštěvníky se zrakovým a sluchovým postižením. Mezi novinky patří například praktická příručka v Brailleově písmu, hmatový plán areálu či speciální přenosný 3D model Auly Gong pro nevidomé. Návštěvníci se sluchovým postižením se mohou těšit na vybrané přednášky a koncerty českých i zahraničních kapel s tlumočením do znakového jazyka.

Stejně jako v minulých letech nabízíme již standardně řadu výhod pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – jako jsou například zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, zprostředkování bezbariérového ubytování, možnost objednat si zdarma asistenta, který poskytne servis při pohybu v areálu. I v letošním roce nabízíme přepravu osob po Ostravě bezbariérovými automobily, tzv. BB TAXI. Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním s průkazem ZTP a ZTP/P si navíc mohou zarezervovat parkovací místo před areálem i v našem stanovém městečku.

, sekce Praktické. Pro všechny potřebné informace je zde také náš kontaktní e-mail a telefon 731 932 768.

Na setkání na festivalu Colours of Ostrava 2018 se těší

Zlata Holušová, ředitelka festivalu

Pro bližší informace kontaktujte:

 

Mgr. Katarína Kijonková

Vedoucí projektu

 

Monika Macháčková

Koordinátor projektu

 

Mob.: 731 932 768

E-mail:

 

 

COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace:

 

1. Nižší vstupné:

 • možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu 650 Kč pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P,
 • vstupenky je možné zakoupit pouze v místě konání festivalu na samostatné pokladně Colours bez bariér umístěné u hlavního vchodu na festival,
 • na jeden průkaz ZTP je možné zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku,
 • na jeden průkaz ZTP/P je možné zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku včetně doprovodu zdarma,
 • akceptujeme i průkazy ZTP a ZTP/P jiných členských států EU.

2. Novinky pro návštěvníky se sluchovým postižením:

 • možnost objednat si předem asistenta, který ovládá základy znakového jazyka (tato služba je zdarma),
 • vybrané přednášky a besedy diskusního fóra Meltingpot budou přepisovány nebo tlumočeny do českého znakového jazyka,
 • vybrané koncerty českých a zahraničních kapel budou tlumočeny i do uměleckého znakového jazyka,
 • všechny tyto vybrané přednášky a koncerty budou v našich informačních materiálech a na webových stránkách označeny piktogramem pro neslyšící osoby,

3. Novinky pro návštěvníky se zrakovým postižením:

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený pro doprovod nevidomých a slabozrakých (tato služba je zdarma),
 • praktická příručka pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky vyjde letos poprvé i v Brailleově písmu,
 • novinkou je rovněž hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén,
 • ve foyer Auly Gong, kde probíhá prodej vstupenek na představení v Gongu, bude k zapůjčení 3D hmatový model Auly Gong,
 • 3D model Auly Gong je lehký a přenosný, návštěvníci s poruchami zraku si jej mohou zapůjčit za vratnou zálohu 200 Kč. Díky modelu si tak tito návštěvníci mohou lépe představit prostor, kde probíhají naše nejatraktivnější přednášky, koncerty a divadelní představení.

4. Rezervace bezbariérového ubytování:

 • možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji,
 • upozorňujeme, že kapacity bezbariérového ubytování v rámci Ostravy jsou omezené, přednostně proto budou vyřizovány dříve došlé žádosti,
 • náklady na ubytování si každý hradí sám,
 • uzávěrka pro rezervaci je 7. července 2018.

5. Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu:

 • i letos nabízíme našim návštěvníkům bezbariérové ubytování ve festivalovém kempu u areálu Colours of Ostrava,
 • v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P, kde nabízíme:

-          20 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování zdarma,

-          20 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma,

-          20 parkovacích míst zdarma,

 • kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení vlastního stanu i parkovacího místa,
 • uzávěrka pro rezervaci míst ve stanovém městečku je 17. červenec 2018,
 • na základě rezervace do stanového městečka bude zdravotně znevýhodněným návštěvníkům vystaven voucher s čárovým kódem, který mu zašleme e-mailem,
 • po vytištění jej bude voucher opravňovat ke vstupu do stanového městečka,
 • při vstupu do stanového městečka je nutné se kromě voucheru prokázat i platným průkazem ZTP nebo ZTP/P,
 • pro držitele voucheru zajistíme prodej zvýhodněných vstupenek za 650 Kč přímo v kempu, zdravotně znevýhodnění návštěvníci tak nemusejí kvůli nákupu vstupenky navštívit speciální pokladnu Colours bez bariér u hlavního vchodu na festival,
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nelze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům garantovat ubytování v našem kempu.

6. Rezervace parkovacích míst:
 • na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 50 parkovacích míst zdarma,
 • na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 10 parkovacích míst zdarma (viz bod 5),
 • uzávěrka pro rezervaci míst na parkování je 17. července 2017,
 • na základě rezervace bude zdravotně znevýhodněným návštěvníkům vystaven voucher s čárovým kódem, který mu zašleme e-mailem,
 • po vytištění jej bude voucher opravňovat k parkování,
 • na místě se kromě voucheru bude muset prokázat i platným průkazem ZTP nebo ZTP/P,
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nebude mít možnost v areálu zaparkovat.

7. Doprava v rámci města Ostravy bezbariérovým taxi (tzv. BB TAXI): 
 • jízdy budou realizovány pouze v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí, které jsou součástí MHD Ostrava,
 • jízdy na festival budou realizovány v době konání festivalu do 17.00 hod.,
 • jízdy na festival si lze objednat předem na telefonním čísle +420 732 253 505, které je určeno pouze pro rezervaci bezbariérové přepravy, kontakt bude aktivní od 10. července 2018,
 • pro jízdy z festivalu bude sloužit speciální zastávka BB TAXI u hlavního vchodu do areálu s vlastním jízdním řádem,
 • v pravidelných hodinových intervalech v době od 19.00 do 02.00 hod. budou od areálu vyjíždět dvě bezbariérová vozidla BB TAXI, která zdravotně znevýhodněné návštěvníky zavezou do hotelu, na vlak nebo do místa bydliště v rámci města Ostravy,

 

 • cena bezbariérové přepravy v rámci tří městských zón:
 1. ZÓNA I. (Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky) – 20 Kč / jedna osoba / jedna jízda,
 2. ZÓNA II. (Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Nová Ves, Poruba, Třebovice, Svinov, Martinov, Pustkovec) – 30 Kč / jedna osoba / jedna jízda,
 3. ZÓNA III. (Michálkovice, Radvanice, Bartovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Polanka nad Odrou, Krásné Pole, Plesná, Lhotka, Petřkovice) – 40 Kč / jedna osoba / jedna jízda.

 

8. Asistenti Colours bez bariér

 • asistenty jsou dobrovolníci, kteří usnadňují našim zdravotně znevýhodněným návštěvníkům pohyb po areálu, dělají jim doprovod a jsou jejich společníky a průvodci programem,
 • letos si lze nově zarezervovat asistenta, který ovládá základy českého znakového jazyka,
 • návštěvníci se zrakovým postižením si nově mohou zarezervovat asistenta speciálně proškoleného pro doprovod nevidomých,
 • upozorňujeme, že naši asistenti neposkytují osobní asistenční služby v sociální oblasti (zajištění stravování, hygieny apod.),
 • asistenti jsou organizováni prostřednictvím informačního centra Info Point Colours bez bariér a nonstop linky projektu Colours bez bariér +420 731 932 768, kde se zájemci o asistenční služby registrují, 
 • asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením Asistent Colours bez bariér, 
 • tato služba je bezplatná. 

9. Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře: 

 • pokladna Colours bez bariér u hlavního vstupu na festival – zvýhodněné vstupenky lze zakoupit pouze na této pokladně (s výjimkou ubytování v kempu viz bod 5),
 • zvláštní vstup pro ZTP a ZTP/P návštěvníky u hlavního vchodu na festival, kde budou tito návštěvníci přednostně odbavováni,
 • uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info Pointu Colours bez bariér vlastní klíček za vratnou zálohu 100 Kč),
 • bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře, druhá plně k dispozici pouze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům),
 • všechny zpřístupněné budovy v areálu (Aula Gong, STC, Důl Hlubina) mají bezbariérová WC a výtahy,
 • bezbariérová sprcha umístěná v budově návštěvnického centra DOV (vedle vysoké pece), která bude určena pouze pro naše ZTP a ZTP/P návštěvníky, otevírací doba 19.–22. července od 8.00 hod. až do uzavření areálu.

10. Praktická příručka s mapou:

 • festival vydává speciální mapu festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená speciálně pro ZTP a ZTP/P (bezbariérová WC, tribuny, výtahy, sprcha, stanové městečko, parkoviště, stanoviště BB TAXI),
 • mapa, která vychází v českém i anglickém jazyce, je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours of Ostrava,
 • nově jsme letos připravili tuto praktickou příručku i v Brailleově písmu a novinkou je rovněž hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén,
 • příručka s mapou je dostupná zdarma v Info Pointu Colours bez bariér a na speciální pokladně Colours bez bariér.

11. Informační centrum Colours bez bariér:

 • od 15. května funguje kontaktní e-mailová adresa a info linka Colours bez bariér +420 731 932 768,
 • na uvedených kontaktech lze získat všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez bariér a lze si jejich prostřednictvím zarezervovat popsané služby,
 • telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je +420 732 253 505 a bude aktivní od 10. července 2018,
 • v době konání festivalu Colours of Ostrava bude navíc před hlavním vchodem do areálu umístěno informační centrum Info Point Colours bez bariér, kde lze získat veškeré aktuální informace.

Za projekt Colours bez bariér zodpovídají:

 • Mgr. Katarína Kijonková (vedoucí projektu)
 • Monika Macháčková (koordinátorka projektu)

 

Bližší informace získáte na:

 

Informace č.: 38 - 2018 (Sleva jízdného pro ID III. stupně)

Vážení přátelé,

řada z Vás oslovila NRZP ČR v souvislosti s návrhem Vlády ČR na 75 % zlevnění jízdného ve vlacích a autobusech pro děti a seniory nad 65 let. Obrátili jsme se tudíž dopisem na předsedu vlády pana Andreje Babiše a upozornili jsme na skutečnost, že především příjemci ID III. stupně nejsou mezi uvedenou skupinou, a tudíž nemohou využít připravovanou slevu jízdného. Předseda vlády předal dopis panu ministru dopravy Danu Ťokovi. Pan ministr D. Ťok nám odpověděl, že nepočítají s rozšířením skupiny lidí k uplatnění 75 % slevy na jízdném, a to z těchto důvodů: „Zaváděná sleva byla v případě seniorů nastavena čistě jako benefit vázaný na věk. Pokud stát garantuje určitým skupinám cestujících slevu z jízdného, není možné její uplatnění omezit pouze na občany ČR. Jako členové EU jsme se zavázali respektovat též právo EU, jsme tudíž povinni slevu z jízdného poskytnout všem občanům EU za rovných podmínek. Otevření systému pro obdobně postavené občany ostatních členských států je velmi obtížně představitelné, a to z důvodu praktické doložitelnosti a kontrolovatelnosti obdobného statutu v rámci různorodých systémů sociální podpory členských států EU.“ Pan ministr v zásadě říká, že by bylo velmi obtížné kontrolovat občany ze zemí EU, zda pobírají obdobnou dávku, jako je invalidní důchod, aby měli slevu na jízdném v ČR. Dále pan ministr uvedl, že příjemci ID mají další jiné slevy a benefity, takže nejsou znevýhodněni. 

Vážení přátelé, píšeme Vám tuto informaci především proto, abyste byli seznámeni s tím, že všechny Vaše náměty se snažíme uplatnit a reagovat na ně. Domníváme se, že v tuto chvíli nebudeme dále tuto věc rozporovat. Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet, protože není ještě zcela jisté, zda toto plošné opatření na slevu jízdného bude skutečně realizováno. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 37 - 2018 (Pracovní skupina k sociálnímáu bydlení)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 10. května 2018 se uskutečnilo první setkání pracovní skupiny k revizi Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025. NRZP ČR zastupuje v této pracovní skupině pan JUDr. Jan Hutař. 

Jednání se zúčastnili zástupci MPSV, zástupci krajů, obcí, NRZP ČR, Armády spásy, Rady seniorů ČR, Svazu českých a moravských bytových družstev a další. O naléhavosti řešení tohoto problému svědčí skutečnost, že ke konci roku 2015 bylo v ČR téměř 68 000 bezdomovců nebo osob bez domova a téměř dalším 120 000 osobám ztráta bydlení bezprostředně hrozila. 

Všech 28 účastníků jednání bylo rozděleno do tří pracovních skupin, které se zabývaly tématy: finanční podpora sociálního bydlení, sociální práce spojené se sociálním bydlením a otázkami bytového fondu pro sociální bydlení. Každá ze skupin měla šest účastníků, kteří postupně vystřídali všechny pracovní skupiny. Tato organizace práce zajišťovala velmi dobrou úroveň komunikace a diskuze. Současně bylo možné získat přehled o závěrech z jednotlivých skupin. Tato zpráva obsahuje jen část možných závěrů. 

 • Ve skupině pro dávky na podporu sociálního bydlení pan JUDr. Jan Hutař upozornil na velmi závažný problém spojený s dávkami spočívající v tom, že při úvahách o budoucí úpravě dávek pro sociální bydlení je u osob se zdravotním postižením nezbytné brát v úvahu také doplatky na léky, případně na náklady spojené s pořízením a používáním pomůcek, jak ze zdravotního pojištění, tak pomůcek poskytovaných podle vyhlášky MPSV ČR č. 388/2011 Sb., kterou se provádí zákon o dávkách pro osoby se zdravotním pojištěním. Nezbytnost takové úpravy je kromě finanční náročnosti umocněna i tím, že osoby invalidní ve 3. stupni nemají, na rozdíl od osob, které dosáhly určitých věkových hranic snížené limity pro doplatky na léky, přičemž invalidní důchody těchto osob jsou výrazně nižší než důchody starobní.

Jako zcela nepochopitelný se jeví záměr MPSV ČR sloučit dosavadní příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory a doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi do jedné dávky s tím, že režim jejího poskytování by v podstatě podléhal režimu pro poskytování dávek v hmotné nouzi. Tuto koncepci považujeme za naprosto scestnou, neboť by stanovila jednotné podmínky, jak pro osoby, které jsou schopny uhradit své komerční bydlení s částečnou sociální pomocí, tak pro osoby, které jsou zcela bez finanční hotovosti, a kde nájemné a případně další služby související s bydlením, budou podléhat sociálním hlediskům. Režim pomoci v hmotné nouzi totiž vyžaduje i mimo jiné využití majetku osob, tzn., že i po lidech, kteří bydlí v komerčním bydlení, by byl vyžadován prodej movitých i nemovitých věcí, jako podmínka k tomu, aby získali příspěvek na bydlení. Myslíme si, že takovýto postup lze bez nadsázky označit za výrobu chudých lidí pomocí zákonů.

 

 • Skupina zabývající se sociální prací spojenou se sociálním bydlením se zabývala mimo jiné formami, které by mohly zvýšit míru sociálního začlenění osob, které získají sociální byty. Skupina se shodla v názoru, že je třeba formy sociální práce diferencovat podle úrovně sociálních dovedností, schopnosti hradit náklady spojené s bydlením a dalšími životními potřebami, zejména u osob opouštějících např. dětské domovy, pěstounskou péči, případně jiná zařízení a také pro osoby, které již delší dobu žijí na ulici. Skupina klade velký význam informacím o potřebách osob, kterým bude poskytnuto sociální bydlení, například, jaké služby v tomto směru nabízí obec, případně spolky nebo jiné nestátní neziskové organizace a případně jednotlivci. Jako základní předpoklad pro sociální práci související se sociálním bydlením byla zdůrazněna zcela primární role obcí. Obce by měly mít informace o tom, kdo na jejich území potřebuje pomoc, kde se mohou takové osoby o možnostech pomoci dozvědět, včetně případných kontaktů na poskytovatele.  Přitom je třeba respektovat skutečnost, že úroveň znalostí potřeb občanů bude záviset i na velikosti obcí. V malých obcích bude znalost potřeb a problémů lidí bezesporu hlubší než v obcích s větším počtem obyvatel.
 • Pokud se týká vlastních sociálních bytů, důrazně jsme upozornili na dosavadní přístup MPSV ČR, který nepočítá, v rámci sociálního bydlení, s výstavbou bezbariérových či upravitelných bytů, ačkoliv nařízení vlády č. 284/2011 Sb., jasně stanoví, že podmínkou pro poskytnutí dotace na výstavbu bytů ze státního rozpočtu je minimálně 20% bezbariérových či upravitelných bytů. S ohledem na stárnutí populace a na skutečnost, že i mezi osobami ohroženými ztrátou obydlí, přibývá osob se zdravotním postižením, dospěla pracovní skupina k názoru, že všechny sociální byty by měly být koncipovány jako upravitelné, tj. jejich rozměry by měly odpovídat rozměrům pro bezbariérové byty, avšak bez požadovaného vybavení. Velký důraz byl kladen na bezbariérové prostředí a okolí sociálních bytů.
 • MPSV ČR předpokládá, že do konce roku budou svolána ještě dvě jednání této pracovní skupiny, kde mimo jiné budou závěry dále upřesňovány a také bude připomínkován návrh zákona o sociálním bydlení, jehož zpracováním je pověřeno ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel