Aktuality

Informace č.: 23 - 2018 (Vyhlášení ceny MOSTY za rok 2017)

Vážení přátelé,

22. 3. 2018 se v Top Hotelu Praha uskutečnil 15. Ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR za rok 2017.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

...

Předávání cen se účastnila patronka ceny paní velvyslankyně Livia Klausová. Dále se účastnili významné osobnosti, a to Václav Krása, předseda NRZP ČR, ministryně financí Alena Schillerová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PS Radka Maxová, náměstkyně ministryně MPSV ČR Jana Hanzlíková, poslanec PS Vít Kaňkovský, představitelé krajů, sponzorů a spolupracujících organizací.

Vítězové ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2017

Vítězem v I. kategorii – Instituce veřejné správy – se stal Střední odborné učiliště Uherský Brod za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami

Vítězem v II. kategorii - Nestátní subjekt – se stal Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary za projekt Kino bez bariér

Vítězem v III. kategorii – Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – se stal Jan Popelář za celoživotní přínos osobám s tělesným postižením v České republice

Vítězem v IV. kategorii – Zvláštní cena – se stal Aplikace Záchranka, z.ú. za vytvoření aplikace Záchranka vhodné i pro osoby se zdravotním postižením

Celým programem předávání cen opět velmi vtipně provázel Aleš Cibulka. O hudební vystoupení se postarali Hanka Křížková, Laďa Kerndl a skupina Hudební ateliér Zbůch.

 

Přeji Vám všechno dobré

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása,
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 22 - 2018 (Dotazník zdravotní péče)

Vážení přátelé,

od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 mají pacienti v České republice opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic - Nejlepší nemocnice ČR 2018 (v roce 2017 se celostátního průzkumu zúčastnilo celkem 54 tis. hospitalizovaných pacientů, 33 tis. ambulantních pacientů a 7 tis. zaměstnanců českých nemocnic). Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích směrem k potřebám pacientů. 

Hlasovat můžete rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komunikaci zdravotních pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměřené na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení nemocnic). 

Vážení přátelé,

Aktuální dotazník pro HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=1

Aktuální dotazník pro AMBULANTNÍ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=1

 

Vážení přátelé, věříme, že využijete této možnosti, protože právě takovéto hlasování pacientů je důležité k vytváření tlaků na lepší kvalitu zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Pozvánka na 11. výstup na horu Říp

Vážení,

v neděli 8. dubna 2018 se Společnost Parkinson, z. s. svou akcí11. výstup na horu Říp připojí k celosvětové kampani UNITE for PARKINSON´S.

EPDA (Evropská asociace pro PN) vyhlásila kampaň UNITE for PARKINSON´S, v rámci které se uskuteční podobnéakce po celém světě a která má za cíl přivést pozornost k projevům a příznakům nemoci, edukovat tak veřejnost, azároveň upozornit na fakt, že 200 let od popsání této nemoci neznáme příčinu jejího vzniku.

Ve veřejnost existuje hlad po informacích o této nemoci, většinou si ji pletou s Alzheimerovou nemocí. (Pacient s AN je fyzicky v pořádku, mozek však trpí postupující demencí a po několika letech umírá. Pacients PN vlivem nedostatku dopaminu v mozku ztrácí pohybové dovednost, zhoršuje se koordinace funkcívnitřních orgánů, což se navenek projevuje zpomalenost až ztuhnutm, za „plného vědomí“.) Nemocíovlivněná koordinace pohybů velmi připomíná stav opilost, zpomalenost v reakcích bývá pokládána zademenci. Pacient se o svou nemoc nijak „nezasloužili“ , většinou jsou to lidé, kteří byli velmi úspěšní ve svých profesích.

Společnost Parkinson, z. s. – sdružuje pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich blízké, a to už od roku1994. Má 600 členů v 19 klubech po celé republice. Vydává vlastní časopis, organizuje skupinovácvičení v klubech a pořádá rekondiční pobyty. Provozuje poradenské centrum a realizuje další projektyjako Rehabilitace jako součást léčby PN, nebo značka Parkinson standard. 11. výstup na horu Říp –tradiční akce konaná při příležitost Světového dne Parkinsonovy nemoci, který připadá na 11. dubna letos proběhne v neděli 8. dubna od 10.00 hod. a sejdeme se v Hostnci Pod Řípem v Krabčicích.

Akce se účastní 100 – 150 lidí a srdečně zveme i Vás i s rodinnými příslušníky.

Chcete-li podpořit naše aktvity ve prospěch pacientů s PN, použijte č.ú. 176 680 6504/ 0600, VS 299.

Zdislava Freund, předsedkyně,

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel