Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 120 - 2016 (Průzkum)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

Národní fond osob se zdravotním postižením připravil průzkum ve spolupráci s Českomoravskou stavební spořitelnou, který by měl zjistit, jaké jsou možnosti lidí se zdravotním postižením k získání různých finančních produktů. Jedná se například o půjčky na rekonstrukci bytu nebo jeho vybavení a další finanční produkty pro lidi, kteří jsou odkázáni na invalidní důchod a nemají stálý pracovní poměr. Velmi bychom přivítali, kdybyste na odkazu https://docs.google.com/a/nfozp.cz/forms/d/e/1FAIpQLSdab3OQAOrttDLjLwpVpsrdWwGPQoI9KeoirppL1Pz3TiJb-g/viewform vyplnili dotazník a odeslali jej. Dotazník je anonymní a je zaměřený na popis aktuální situace osob se zdravotním postižením a jejich finanční situace. 

Věřím, že se Vás co nejvíce zapojí do průzkumu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 119 - 2016 (cena MOSTY 2016)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

Republikový výbor NRZP ČR vyhlásil v září 2016 další ročník předávání cen MOSTY 2016. Předávání cen za rok 2016 se uskuteční 16. března 2017 v Hradci králové. Obracíme se na Vás se žádostí, abyste navrhli projekty nebo osobnosti do jednotlivých kategorií ceny MOSTY.

Za rok 2016 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Prosím navrhněte a nominujte na cenu MOSTY 2016 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí. Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři, který je společně se soutěžním řádem vložen do 4. čísla časopisu MOSTY nebo si nominační formulář stáhněte v elektronickém formátu, odkaz na stažení naleznete na konci tohoto e-mailu. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2016. 

Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií. 

Podrobnosti k ceně MOSTY najdete na http://www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html

Těšíme se na Vaše návrhy. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 118 - 2016 (titulkování pořadů)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

v Informaci č. 116 jsme Vám poslali dotazník TV NOVA, která připravila testovací projekt, který se týká zpřístupňování pořadů pro sluchově i zrakově znevýhodněné diváky. Dotazník byl vypracován v souvislosti s projednáváním novely zákona č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně. Na tuto naší informaci jsme dostali řadu připomínek z řad osob se sluchovým postižením. Proto si Vám dovolujeme přeposlat informaci ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a také ze sdružení ASNEP, které sdružuje organizace osob se sluchovým postižením. 

Vážení přátelé, ASNEP vypracoval jiný dotazník a prosí všechny, kteří se tímto problémem zabývají nebo se jich tento problém nějak dotýká, aby přednostně vyplnili dotazník, který je na webových stránkách www.asnep.cz. Dotazník i úplnou informaci najdete na tomto odkazu: http://www.asnep.cz/dotaznik-asnep-k-titulkovani-kanalu-komercnich-televiznich-spolecnosti/2016/12/03/. K tomuto problému Vám ještě v příloze posíláme dopis místopředsedkyně ASNEP paní Mgr. Šárky Prokopiusové, který blíže vysvětluje situaci kolem titulkování pořadů. 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel