Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 26 - 2017 (novela zákona o sociálních službách+EET+dopravní obslužnost)

Vážení přátelé,

ve středu 22. 3. 2017 projednávala Vláda ČR opět velkou novelu zákona o sociálních službách. Jednání o návrhu zákona znovu přerušila a bude se zákonem pravděpodobně zabývat na svém dalším jednání. Zásadní problém novely zákona o sociálních službách je skutečnost že do návrhu zákona se včleňuje velká část činností spojená se sociálně právní ochranou dětí. S tím má řada ministerstev ale i dalších organizací zásadní problém a nesouhlasí s tímto postupem. Bohužel paní ministryně Michaela Marksová trvá na tom, aby část agendy sociálně právní ochrany dětí byla začleněna do zákona o sociálních službách. Zdá se, že tak jak jsme odhadovali, že zákon nebude již v tomto volebním období projednán, se stává skutečností. Včera Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil pořad dubnové schůze Poslanecké sněmovny a logicky tam nemohl zařadit novelu zákona o sociálních službách, když ji vláda dosud neprojednala. Je zcela jisté, že návrhy zákonů, které nebudou projednány v prvním čtení na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny, již nebudou z časových důvodů projednány.

 

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 jednal Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a zabýval se dvěma zásadními záležitostmi. První věcí, kterou VVZPO projednal, byla elektronická evidence tržeb u nevidomých OSVČ. Tento podnět jsme obdrželi od spolku nevidomých masérů, ale i od dalších subjektů. Již jsme v této věci jednali s panem ministrem Andrejem Babišem a další jednání ještě budou pokračovat. U nevidomých podnikajících osob je problém v tom, že není zařízení, které by mohly tyto osoby používat k EET tak, aby bylo spolehlivé, aby jej nevidomí mohli bez problémů používat, a aby měli i kontrolu, že doklad byl vystaven správně. Problém je i ve vlastním přihlášení se, protože elektronické prostředí EET na Ministerstvu financí není přizpůsobeno pro nevidomé osoby. VVZPO přijal v této věci usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo financí, aby připravilo nařízení vlády, které vyčlení nevidomé OSVČ a hluchoslepé OSVČ dočasně z evidence tržeb. Je možné, že do budoucna se najde systém, jak problém evidence tržeb u těchto postižení bude řešen, proto jsme navrhli pouze dočasné vyčlenění. V příštím týdnu budou ještě probíhat další jednání s Ministerstvem financí.

 

VVZPO se zabýval také problematikou přístupnosti železniční dopravy, a to v souvislosti s postupnou liberalizací trhu v železniční dopravě. Na drahách nyní provozuje drážní dopravu více subjektů a je nezbytné zajistit, aby všechny subjekty dodržovaly směrnici EU č. 1371/2007. Základní rozpor mezi Ministerstvem dopravy a NRZP ČR je v povinnosti zajistit přepravu OZP na komerčních tratích. V ČR, tak jako v jiných zemích, existuje přeprava, která se jmenuje závazek veřejné služby a v zásadě stát či kraje nakupují od dopravců množství dopravy, aby zajistilo dopravní obslužnost pro své obyvatele. Tyto dopravní služby v tzv. závazku musí dopravce zajistit tak, aby mohl přepravovat i imobilní osoby. Pokud jde o komerční tratě, to je o jízdy, které nenakupuje stát ani kraje, ale provozovatelé drážní dopravy je realizují, protože jsou pro ně ekonomicky výhodné, tak Ministerstvo dopravy ČR tvrdí, že na tyto jízdy se směrnice EU ani naše předpisy nevztahují ve vztahu k přepravě OZP. NRZP ČR má jiný právní názor. VVZPO přijal v této věci usnesení, které doporučuje MD ČR přijmout taková opatření, aby noví dopravci používali vozy, které splňují standardy pro přepravu lidí se zdravotním postižením. Dále VVZPO žádá MD ČR, aby předložilo do příštího jednání výboru jednoznačný výklad právních předpisů, zda se platnost Evropských předpisů o přepravě lidí se zdravotním postižením v železniční dopravě vztahuje také na komerční provozovatele železniční dopravy. Diskuse se také vedla o meziměstské autobusové dopravě, kde většina dopravců dosud nepoužívá nízkopodlažní autobusy. Podle našich poznatků většina krajů, které zpravidla tuto dopravu nakupují, chce prosadit, aby v příštích smlouvách s dopravci, které by měly být uzavírány v roce 2019, již byla zakotvena povinnost zajistit, aby meziměstské autobusové linky měly nízkopodlažní autobusy a mohli se tak přepravovat lidi se zdravotním postižením.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 25 - 2017 (Předání cen Mosty za rok 2016)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo v nádherné atmosféře v Hradci Králové předávání cen MOSTY za moderování pana Aleše Cibulky. O hudební doprovod se postaral zpěvák Laďa Kerndl, skupina Lokálka, klavírista Petr Bazala a zpěvák Radek Žalud. Jako tradičně byly předány ceny ve čtyřech kategoriích. 

Vážení přátelé, v příloze Vám posíláme tiskovou zprávu o vítězích v jednotlivých kategoriích.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 24 - 2017 (zákon o sociálních službách+EET)

Vážení přátelé,

Vláda ČR měla na svém jednání v pondělí 13. 3. 2017 projednat velkou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony. Paní ministryně Michaela Marksová návrh zákona z jednání vlády nakonec stáhla.

Tento zákon sám o sobě je velmi kontroverzní a NRZP ČR měla k němu, v rámci připomínkového řízení, řadu zásadních připomínek, které nebyly vypořádány. Média informovala především o tom, že tento zákon zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun, a to pouze v těch případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí pečující osobou. To je jedno z ustanovení, se kterým původně přišla NRZP ČR a považujeme jej za důležitou věc. MPSV ČR však navrhuje začlenit do sociálních služeb hospice a zařízení, určená pro děti v rámci sociálně právní ochrany dětí. Jsme přesvědčeni, že tím se výrazně mění celý charakter zákona o sociálních službách. Vláda se k návrhu zákona opět vrátí na svém jednání 22. 3. 2017.

Vážení přátelé, obrátilo se na nás několik spolků sdružujících živnostníky s těžkým zrakovým postižením, a to v souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb. Tyto osoby nemohou obsluhovat pokladny EET, protože pokladny nemají hlasový nebo hmatový výstup a na NRZP ČR se obrátily se žádostí o pomoc. Jedná se o živnostníky, kteří poskytují různé služby, jako jsou masérské, čalounické, kartáčnické, ale jedná se také o profese hudebník, ladič klavírů, právník, překladatel a podobně. Podle našeho odhadu se jedná asi o 1300 živnostníků, kterým zavedením EET od 1. 7. 2018 hrozí, že nebudou moci svoji živnost provozovat. Proto jsem dnes navštívil pana ministra financí Andreje Babiše. Jednání se účastnila také paní náměstkyně Alena Schillerová a vedoucí oddělení EET pan Martin Šabo. Podle naší analýzy je nejjednodušším řešením využít odst. 4 § 12, zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zmocňuje Vládu ČR vydat nařízení, kterým stanoví další tržby, které jsou vyloučeny z evidence tržeb, jestliže by jejich evidování znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne. Byl jsem informován panem Martinem Šabo, že v Praze je firma Symbio s.r.o., která má připravené zařízení, vyhovující lidem s těžkým zrakovým postižením, které by poskytovala těmto lidem zdarma. Obáváme se však, že tomu tak nebude. Pan ministr Andrej Babiš uvedl, že se nijak nebrání případnému nařízení vlády, ale že je potřeba zajistit souhlas koaličních partnerů. Na Ministerstvu financí jsme se dohodli na pokračování jednání, a to po zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižení občany, který se tímto tématem bude zabývat na svém jednání 23. 3. 2017.

Vážení přátelé, přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel