Aktuality

Informace č.: 35 - 2018 (Doporučený postup v rámci aplikace GDPR v sociálních službách)

Vážení přátelé, 

v odkazu pod textem Vám posíláme doporučený postup č. 02/2018, který vydalo MPSV ČR, odbor sociálních služeb. 

Výše uvedený doporučený postup je vlastně kodexem chování ve smyslu článku 40 obecného Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky. Tento metodický postup je určen pro poskytovatele sociálních služeb, pověřené osoby, sociální pracovníky, pracovníky obecních úřadů obcí, krajských úřadů, ale také některých útvarů MPSV ČR. Metodický pokyn by měl ulehčit implementaci a aplikaci Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Měl by pomoci při aplikaci jednotlivých zásad ochrany osobních údajů, upravených Nařízením GDPR v prostředí sociálních služeb. Materiál se věnuje výkladu právní úpravy ochrany osobních údajů a měl by pomoci zjednodušit zavedení Nařízení GDPR do praxe. 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Pozvánka na krajskou konferenci "Národní rozvojový program mobility pro všechny"

POZVÁNKA

na krajskou konferenci pořádanou NRZP ČR v Ostravě

Vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás jménem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Moravskoslezský kraj pozvala na krajskou konferenci

na téma

„Národní rozvojový program mobility pro všechny“

pořádanou dne 15. května 2018

v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,

místnost D 200 předsálí zastupitelstva, 1. patro.

Zahájení konference – 10,00 hod.

Ukončení konference – 13,30 hod.

Konference se koná ve spolupráci s KÚ MSK v Ostravě.


Pro Vaši účast na konferenci vyplňte přiloženou návratku a zašlete ji nejpozdějido 9. 5. 2018 na e-mailovou adresu: .

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Hana Gřešková

Koordinátor NRZP pro Moravskoslezský kraj

NRZP Moravskoslezského kraje

30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava 2

Tel: +420 736 234 871

Email:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR www.nrzp.cz

 

Informace č.: 34 - 2018 (OPRAVA - schválení senátní novely zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

v informaci č. 33. jsme Vás mylně informovali o výsledku jednání Senátu o novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Senát skutečně tuto novelu zákona schválil, ale změnil pouze výši příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti. Schválené znění stanoví výši příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200,- Kč, ale pouze v těch případech, kdy je služba klientovi poskytována v přirozeném prostředí. Pokud je příjemce příspěvku v ústavním zařízení, v léčebně hospicového typu, nebo v dětském domově, zůstává částka stejná tj. 13 200,- Kč. Pod tímto textem máte odkaz na konečné znění schváleného zákona.

Omlouváme se za chybu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel