Aktuality

Informace č.: 61 - 2018 (Dopis poslankyním a poslancům ve věci novely zákona o důchodovém pojištění)

Vážení přátelé,

po důkladné analýze senátní verze novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů našimi právníky je zcela jasné, že senátní verze novely zákona se vztahuje i na příjemce invalidních důchodů, kteří je pobírají déle než 25 let, nebo na ty důchody, kdy invalidní důchod byl přeřazen do starobního důchodu a takový důchod je vyplácen více jak 25 let. To znamená, že od 1. ledna 2019 by došlo ke zvýšení všech důchodů o 1000,- Kč měsíčně, které jsou vypláceny déle než 25 let. Pouze u souběhu důchodu by byl preferován starobní důchod. To se však týká pouze vdovských důchodů. Ve středu 22. srpna 2018 bude Poslanecká sněmovna hlasovat, zda se přikloní k senátní verzi zákona, nebo bude trvat na znění již schválené Poslaneckou sněmovnou. 

Vážení přátelé, v odkazu pod textem naleznete dopis poslankyním a poslancům, který jsme jim dnes odeslali. Prosíme Vás, abyste oslovili poslankyně a poslance. V dopise najdete všechny potřebné informace a argumenty pro Váš dopis nebo případnou schůzku s poslankyní či poslancem.

Na tomto odkazu: http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?kr=1 najdete seznamy poslankyň a poslanců, rozdělené podle jednotlivých krajů. Když si rozkliknete konkrétní osobu, tak zde najdete i emailovou adresu, případně telefonní číslo do jejich kanceláře v kraji. 

Prosíme Vás, abyste nepřeposílali dopis, který je v odkaze pod textem, to by bylo kontraproduktivní. Je potřeba si vybrat některé argumenty a požádat konkrétní poslankyni či poslance, aby hlasoval ve prospěch senátní verze novely zákona o důchodovém pojištění. 

Prosíme Vás, abyste této věci věnovali mimořádnou pozornost. Je to na dlouho dobu možná jediná příležitost, kdy se reálně mohou zvýšit příjmy lidí, kteří jsou dlouhodobě nebo po celý život odkázáni pouze na invalidní důchod. Současná situace v Poslanecké sněmovně není zatím nakloněna k přijetí senátní verze. Podle informací, které máme, bude proti senátní verzi hlasovat ANO, ČSSD, KSČM a Piráti. Pro senátní verzi budou hlasovat ostatní politické strany, zastoupené v Poslanecké sněmovně. Přesto se nesmíme vzdávat. 

NRZP ČR připravuje na úterý 21. 8. 2018 mimořádnou tiskovou konferenci, kde chceme novinářům vysvětlit, jak je pro nás důležité, aby poslankyně a poslanci hlasovali pro senátní verzi novely zákona o důchodovém pojištění. 

Vážení přátelé, věříme, že se podaří vytvořit atmosféru, která způsobí, že poslankyně a poslanci budou důkladně zvažovat, jak budou hlasovat. Spoléháme na Vaší pomoc a iniciativu. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 60 - 2018 (Zvýšení PnP a valorizace důchodů)

Vážení přátelé,

často se na nás obracíte s některými dotazy ve věci zvýšení PnP ve IV. stupni a ve věci valorizace důchodů. 

Pan senátor Vladimír Plaček, který nedávno bohužel zemřel, podal v loňském roce společně s dalšími senátory novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Novela prakticky řeší pouze jedinou věc. Navrhuje se, aby příspěvek na péči ve IV. stupni byl od 1. 1. 2019 zvýšen na 19 200,- korun v případě, že péče je poskytována v přirozeném prostředí klienta. Senát návrh projednal, schválil a 25. 4. 2018 byl přeposlán k dalšímu projednání do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna vede tento návrh zákona jako tisk č. 160. Vláda ČR bohužel dala k návrhu zákona negativní stanovisko, což samozřejmě bude komplikovat schválení zákona. 

Na červencové schůzi měl být návrh zákona projednán v prvním čtení, ale při konečném hlasování o programu byl tisk 160 z projednávání stažen. Tím se samozřejmě velmi komplikuje projednání návrhu zákona tak, aby mohl platit od 1. ledna příštího roku. 

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás požádat, abyste oslovili svoje poslankyně a poslance v regionech a požádali je, aby na příští řádné schůzi Poslanecké sněmovny byl návrh zákona, tisk 160 projednán v prvním čtení, a dále, aby poslankyně a poslanci podpořili návrh zákona v prvním čtení a zároveň, aby zkrátili lhůtu pro projednání ve výboru. Jedná se o jednoduchou novelu zákona, tudíž není nutné vyčerpat celou dobu, kterou umožňuje jednací řád Sněmovny pro jednání ve výboru, to je 60 dní. 

Vážení přátelé, druhým tématem, který je často zmiňován ve Vašich emailech a dotazech, je otázka valorizace důchodů, tak jak je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně. Vládní návrh novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění obsahoval mimořádné zvýšení důchodu o 1000,- korun měsíčně pro starobní důchodce, kteří dovrší věku 85 let. Senát při projednávání zákona na své schůzi dne 19. 7. 2018 návrh zákona změnil a navrhuje se, aby zvýšení důchodu o 1000,- korun měsíčně bylo u všech důchodů ode dne, v němž uplynulo 25 let od první splátky důchodu vyplaceného příjemci. To je zcela zásadní změna, která zahrnuje i příjemce invalidních důchodů, nebo ty důchody, kdy občan pobíral řadu let invalidní důchod a po dovršení věku 65 let mu byl důchod automaticky změněn na starobní důchod. 

Vážení přátelé, NRZP ČR podporuje senátní verzi zákona, kterou bude pravděpodobně Poslanecká sněmovna projednávat na mimořádné schůzi, která by se mohla uskutečnit ještě v srpnu letošního roku. Je to proto, že Česká správa sociálního zabezpečení potřebuje určitý čas na provedení změn tak, aby od 1. 1. 2019 mohly být uvedené důchody vypláceny s navýšením. 

Prosíme Vás proto, pokud dostanete informaci, že se připravuje mimořádná schůze, abyste opět oslovili svoje poslankyně a poslance, aby svým hlasováním podpořili senátní verzi zákona. Myslíme si, že je to tak spravedlivé. Pokud by nebyl zákon schválen v senátní verzi, došlo by k dalšímu rozevírání nůžek mezi výší starobních důchodů a invalidních důchodů. Už takto rozdíl činí více než 1000,- Kč měsíčně v neprospěch invalidních důchodů. NRZP ČR samozřejmě bude také usilovat o schválení senátní verze. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 59 - 2018 (Výklad novely zákoníku práce ve věci rent)

Vážení přátelé,

dne 19. 7. 2018 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zákon, který iniciovala NRZP ČR a týká se vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku po ztrátě zaměstnání z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, a to v souvislosti s neustálým zvyšováním minimální mzdy. Tato novela brzo vstoupí v účinnost, a jak jsme nyní zjistili, tak přijaté znění umožňuje více méně dvojí výklad, a to v systému započítávání minimální mzdy příjemců rent, pokud jsou na Úřadu práce evidováni jako uchazeči o zaměstnání. 

Často se dotazujete na postup ode dne účinnosti uvedené novely, a to u osob, kterým již náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renta) byla stanovena a vyplácena před účinností výše uvedené novely. Základní problém spočívá v rozdílném přístupu pojišťoven, které náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (rentu) vyplácejí. Zatímco Kooperativa pojišťovna, a.s. vychází při stanovení náhrady z výše minimálním mzdy platné v době první evidence uchazeče o zaměstnání na ÚP, což plně odpovídá navrhované novele zákona, Česká pojišťovna a.s. vychází z aktuální výše minimální mzdy, což vede k trvalému snižování částky odškodňující pracovní úraz. 

Vzhledem k závažnosti problému a možným ekonomickým dopadům na některé osoby jsme požádali o konzultaci legislativu Senátu a Poslanecké sněmovny, případně výklad, jaké datum bude rozhodující pro stanovení výše minimální mzdy. Z textu ustanovení § 271b odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. ve spojení s přechodným ustanovením uvedené novely se zdá být evidentní výklad, že rozhodujícím datem je první evidence v seznamu uchazečů o zaměstnání na ÚP. Uvedenou konzultaci považujeme za nezbytnou proto, abychom případným nesprávným výkladem neuvedli příjemce rent v omyl. 

Vážení přátelé, do doby, než obdržíme stanovisko obou legislativních odborů k uvedenému problému, nebudeme zatím dávat žádné stanovisko, protože je nutné, aby výklad ustanovení byl sjednocen a aplikován jednotně. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel