Aktuality

Informace č.: 84 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni bylo Výborem schváleno)

Vážení přátelé,

často se nás dotazujete, jak daleko je projednávání zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni. Posíláme Vám nejaktuálnější informace. 

Dnes 24. 10. 2018 projednával Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny opakovaně senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160. Jedná se o zákon, kterým se zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. Výbor propustil návrh zákona do druhého čtení, ale bohužel neschválil žádný pozměňovací návrh, kterým by došlo ke zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Poslankyně a poslanci mají připraveno několik pozměňovacích návrhů, které navrhují zvýšení příspěvku právě ve III. stupni. Nejvíce je preferována částka zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni o 4000,- Kč. 

Členové Výboru diskutovali hlavně o tom, zda má cenu hlasovat na Výboru o jednotlivých pozměňovacích návrzích, když dosud není dohoda mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem financí ČR o finančních prostředcích, které by měly být určeny na financování zvýšení příspěvku na péči. Nakonec došlo k rozhodnutí, že se o pozměňovacích návrzích na Výboru hlasovalo. Všechny návrhy se týkaly navýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Jeden návrh byl na pravidelnou valorizaci částek všech stupňů příspěvku na péči. Členové Výboru žádný pozměňovací návrh neschválili. To ovšem neznamená, že by nakonec Poslanecká sněmovna některý návrh nepřijala. Nepřijetí pozměňovacích návrhů na Výboru dokladuje jen skutečnost, že ještě nedošlo k dohodě poslaneckých klubů na konečné částce zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Výbor pro sociální politiku schválil postoupení senátního návrhu do druhého čtení Poslanecké sněmovně. To znamená, že také schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni ve výši 19 200,- Kč. 

Vážení přátelé, samozřejmě, že projednávání zákona budeme dále hlídat. Jsme přesvědčeni o tom, že nakonec dojde i na zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 83 - 2018 (Prohlášení delegátů 20. RS NRZP ČR)

Vážení přátelé, 

ve čtvrtek 18. 10. 2018 se uskutečnilo 20. Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Delegáti RS projednávali také jednotlivé návrhy zákonů, které jsou v současné době v legislativním procesu, a které se dotýkají problematiky osob se zdravotním postižením. Delegáti vzali na vědomí zprávu předsedy o jednotlivých legislativních aktech NRZP ČR a přijali Prohlášení k projednávanému návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 160. Tento zákon obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny se bude již podruhé tímto návrhem zabývat. Zdá se, že poslankyně a poslanci mají vůli zvýšit také příspěvek na péči ve III. stupni. 

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete text Prohlášení delegátů 20. RS NRZP ČR. Věříme, že Poslanecká sněmovna vezme v úvahu názory delegátů členských organizací NRZP ČR. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Pozvánka na 7. ročník výstavy ŽIVOT BEZ BARIÉR

Jak aktivně strávit důchodový věk? Jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby? Jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? Potřebujete poradit s úpravou bytu? S výběrem kompenzačních pomůcek, vozíčků nebo úpravou vozidla? 

 

Již 7. ročník výstavy se uskuteční ve dnech 9. až 11. listopadu 2018 na výstavišti Černou louka v Ostravě. Výstava je zaměřená na osoby s handicapem a seniory. Jejím cílem je pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak zdravotními, tak společenskými a přispět tak ke zlepšení života a integrace do společnosti ve všech sférách jejich činnosti. 

Na výstavě najdete pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy vozidel, úpravy bydlení, možnosti trávení volného času a cestování, protetické, ortopedické a kompenzační pomůcky, nejrůznější elektrické invalidní vozíky a skútry. 

Představí se řada sdružení, nadačních fondů a neziskových organizací, které nabídnou nejrůznější produkty a služby. 

Život bez bariér se letos bude opět věnovat celiakům a odborníci poradí, jak s celiakií žít. Chybět nebudou ani poradny pro handicapované a pro seniory, a také aktuálně nabízené pracovní pozice pro znevýhodněné občany v Moravskoslezském kraji. V neposlední řadě mohou návštěvníci shlédnout expozice chráněných dílen spojené s prodejem jejich výrobků.

Připraven je bohatý doprovodný program na pódiu. V pátek bude probíhat od 9.30 do 11.00 hodin autorské čtení z knihy Paměť Ostravy. Návštěvníci budou moct zhlédnout ukázky výcviku vodících a asistenčních psů a taneční vystoupení seniorů.

Své obrazy na výstavě vystaví Nakladatelství tělesně postižených malířů malujících ústy a nohama (UMÚN).

Výstava bude probíhat současně s výstavou s názvem KREATIV, která nabídne nepřeberné množství workshopů, korálků, látek a materiálů a pomůcek pro tvoření. 

Záštitu nad výstavou převzal ministr zdravotnictví České republiky, pan Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pan Mgr. Václav Krása, primátor statutárního města Ostravy, pan Ing. Tomáš Macura, MBA a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Jiří Navrátil, MBA. 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel