Aktuality

Informace č.: 97 - 2018 (Poslanecká sněmovna schválila zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé, 

Poslanecká sněmovna právě schválila senátní návrh zákona o novele zákona o sociálních službách. Novelou se zvyšuje příspěvek na péči při domácí péči o osoby s nejtěžším zdravotním postižením. Poslanecká sněmovna návrh schválila ve verzi pozměňovacího návrhu pana poslance Romana Sklenáka. To znamená, že příspěvek na péči ve III. stupni se zvyšuje o 4000,- korun a příspěvek na péči ve IV. stupni se zvyšuje o 6000,- korun. Informace, které jsem získal při jednání s poslaneckými kluby tento týden, se ukázaly jako pravdivé, protože všechny kluby podpořily návrh pana poslance Romana Sklenáka. Poděkování však patří dalším poslankyním a poslancům, kteří nám pomohli k prosazení tohoto návrhu. Pro návrh hlasovalo 165 členů Poslanecké sněmovny ze 168 přítomných. Nikdo nebyl proti. 

Vážení přátelé, děkuji Vám za Vaši aktivitu a za Vaše dopisy, které jste psali jednotlivým poslankyním a poslancům. Ukázalo se to jako velmi důležité, protože všichni členové Poslanecké sněmovny o tomto návrhu věděli. Teď nás ještě čeká cesta Senátem. Věřím, že nám zase pomůžete. 

Vážení přátelé, ve čtvrtek 6. 12. 2018 Poslanecká sněmovna propustila v prvním čtení novelu zákona č. 329/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh podala skupina poslanců v čele s panem poslancem Vítem Kaňkovským. Novela navyšuje částku na zdvihací plošiny ze 400 000,- korun na 500 000,- korun a dále rozšiřuje skupiny osob, které budou moci žádat o příspěvky na zvláštní pomůcky podle tohoto zákona. Jedná se především o skupinu lidí s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a dále objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. Tento návrh byl připraven NRZP ČR a dopracován společně s poslanci. Vláda k tomuto stanovisku dala neutrální stanovisko. Poslanecká sněmovna prodloužila dobu na projednání tohoto zákona ve výborech, a to proto, aby byl čas na důkladnou legislativní úpravu návrhu. Je to další významný návrh, který NRZP ČR iniciovala, který by měl zlepšit život konkrétní skupině občanů. Další projednávání tohoto návrhu zákona bude až v příštím roce. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 96 - 2018 (Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech)

Vážení přátelé, 

v odkazu: https://sehnalova.cz/clanek/evropska-karta-lidi-s-postizenim-je-realitou-jiz-v-osmi-statech-jeji-prinosy-zhodnotila-konference-v-evropskem-parlamentu-2018-11-28.html

 

najdete informaci od poslankyně Evropského parlamentu paní Olgy Sehnalové o Evropské kartě lidí s postižením. 

V roce 2015 zahájila Evropská komise pilotní projekt na zavedení jednotné Evropské karty lidí se zdravotním postižením. Do projektu tehdy vstoupilo osm členských států, bohužel ČR odmítla se projektu účastnit, i když by nás účast stála pouze 1,5 milionu korun. Apelovali jsme na tehdejší ministryni Michaelu Marksovou, abychom se do projektu zapojili. Paní ministryně však odmítla. 

Pokud vyhodnocení projektu bude dobré, tak by měla být další fáze projektu, tam bychom se snad již dostali. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 95 - 2018 (Poukázky v hmotné nouzi jsou téměř zrušeny + zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé, 

Poslanecká sněmovna v úterý 4. 12. 2018 schválila novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tento zákon schválila ve znění Senátu, který návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně. Zákon především řeší poukázky při výplatě dávek hmotné nouze. NRZP ČR se výrazně podílela na pozměňovacích návrzích, které zrušily výplaty části dávek hmotné nouze formou poukázek. Podařilo se nakonec prosadit, že od poukázek budou osvobozeni klienti sociálních ústavů, zdravotní péče, lidé se sníženou právní subjektivitou, dále lidé, kteří pobírají III. a IV. stupeň příspěvku na péči, osoby pečující o lidi závislé na pomoci, a to ve stupni II. – IV. Dále jsou osvobozeny osoby pobírající III. stupeň invalidního důchodu. Úřad práce dále může osvobodit od výplaty dávek formou poukázek osoby, a to z důvodu hodné zvláštního zřetele. To znamená, že je možná určitá variabilita i u dalších občanů. 

Zákon nabývá účinnosti následujícím prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, takže to vypadá, že nabyde účinnost asi od 1. ledna 2019, protože zákon musí ještě podepsat pan prezident a musí ještě vyjít ve Sbírce zákonů. Je nepochybné, že přijetí zákona je úspěchem NRZP ČR, která se ve spolupráci s panem poslancem Vítem Kaňkovským a se senátorem Lumírem Kantorem a dále poslankyněmi a poslanci podílela na pozměňovacích návrzích. 

Vážení přátelé, v úterý 4. 12. 2018 jsem jednal s několika poslaneckými kluby ve věci konečného hlasování o novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Po posledních jednáních se zdá, že Poslanecká sněmovna by měla schválit tuto normu, která se týká pouze zvýšení příspěvku na péči tak, že by byl odhlasován pozměňovací návrh pana Romana Sklenáka. Tento pozměňovací návrh stanoví, že příspěvek na péči ve IV. stupni by byl vyplácen ve výši 19 200,- korun a příspěvek na péči ve III. stupni by byl vyplácen ve výši 12 800,- korun a u dětí ve výši 13 900,- korun. Zvýšený příspěvek ve IV. stupni by začal být účinný druhý měsíc po měsíci, ve kterém bude zákon vydán ve Sbírce zákonů. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude účinný od 1. července 2019. Hlasování ve třetím čtení by se mělo uskutečnit ještě tento týden. Po schválení zákona bude zákon opět postoupen Senátu, a pokud jej Senát nevrátí, mohl by být definitivně schválen těsně před vánočními svátky. 

Vážení přátelé, i když máme příznivé zprávy o hlasování o příspěvku na péči ve třetím čtení, přesto bychom byli rádi, kdybyste i nadále psali poslankyním a poslancům, jak je důležité, aby hlasovali pro návrh pana poslance Romana Sklenáka, který budou podle příslibu podporovat všechny kluby v Poslanecké sněmovně. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel