Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 114 - 2016 (petice - novela zákona o zaměstnanosti)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám petici „Zabraňte vyloučení zdravotně postižených z pracovního procesu“. Chceme společně s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených, Svazem Českomoravských výrobních družstev a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů urychlit projednání novely zákona o zaměstnanosti k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. 1. 2017. Vlivem liknavosti vedení MPSV ČR došlo k tomu, že se zpozdilo projednávání novely zákona o zaměstnanosti, tisk č. 911. Tento tisk by měl zároveň obsahovat pozměňovací návrh o navýšení příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP, a to o 700 Kč na jednoho pracovníka měsíčně. Toto navýšení se navrhuje v souvislosti se zvýšením minimální mzdy. 

Vážení přátelé, prosím Vás o urychlené podepisování této petice a okamžité odesílání oskenovaných petičních archů na moji adresu . My takto naskenované listiny předáme dál. 

Vážení přátelé, prosím Vás o urychlené zapojení do petiční akce. V úterý 29. 11. 2016 bude k tomuto tématu mimořádná tisková konference a chtěli bychom už ukázat podepsané petiční archy. Proto bych byl rád, pokud byste nám mohli do pondělí 28. 11. 2016 poslat první petiční archy. Je to velmi důležité. 

V příloze Vám posílám celou dokumentaci k petici, abyste se důkladně mohli seznámit se všemi skutečnostmi kolem této záležitosti. 

Věřím, že se budete tomuto tématu okamžitě věnovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 113 - 2016 (Nabídka zaměstnání v rámci Jihomoravského kraje)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme nabídku zaměstnání v rámci nového projektu NRZP ČR, hrazeného z ESF. Zaměstnání je možné získat v rámci Jihomoravského kraje. Budeme rádi, když se co nejdříve přihlásíte. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 112 - 2016 (nový číselník inkontinentních pomůcek)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v  minulém týdnu se uskutečnilo jednání s VZP ČR ve věci úhrady inkontinentních pomůcek. Jednání s vedením VZP se účastnila paní Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, pan Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb a pan Václav Krása, předseda NRZP ČR. 

Od 1. 12. 2016 bude na stránkách VZP zveřejněn nový číselník inkontinentních pomůcek. Společně jsme prosazovali několik bodů, které mají zajistit, aby nedošlo novým číselníkem ke zhoršení situace osob s inkontinencí. Proto jsme požadovali, aby nám před oznámením nového číselníku VZP umožnila ještě připomínkovat návrh, abychom mohli navrhnout případné korekce. Dále jsme požadovali, aby s novým číselníkem inkontinentních pomůcek vyslovily souhlas odborné společnosti a byla provedena analýza dopadů na klienty – pacienty, abychom byli seznámeni s metodikou stanovení nejméně ekonomicky náročné varianty. To znamená, měli bychom znát, proč konkrétní výrobek nebo skupina výrobků byla vybrána jako nejméně ekonomicky náročná varianta. Upozornili jsme na to, že efektivita těchto výrobků může být zjišťována na základě několika způsobů hodnocení. 

VZP ČR vyšla našim požadavkům vstříc. Měli jsme možnost ještě do včerejšího dne podat případné připomínky k návrhu číselníku úhrady inkontinentních pomůcek. Současně jsme se shodli na tom, že VZP ČR prověří jednotlivé výrobky i jinými výkonnostními kritérii než které nyní používá. Způsobů hodnocení inkontinentních pomůcek je několik variant. VZP používá metodu měření efektivity tzv. MDS. My jsme požadovali, aby byly použity i jiné metody měření. Dohodli jsme se, že v lednu 2017 se uskuteční další schůzka, kde bychom měli být seznámeni s analýzou dopadů nového číselníku na klienty – pacienty. Dále vedení VZP slíbilo, že v těch případech, kdy zdravotnické prostředky mají i sociální dopad na pacienty, kteří je používají, budou jednotlivé návrhy a změny konzultovány s NRZP ČR, a to jako s organizací, která věrohodně zastupuje pacientské organizace. Prostředky, které mají širší sociální dopad, jsou například inkontinentní pomůcky, invalidní vozíky, chodítka a podobně. Samozřejmě, že NRZP ČR nemůže připomínkovat číselníky léků a podobných přípravků. 

Vážení přátelé, pokud budete mít nějaké poznatky z této oblasti, budeme rádi, když nám je sdělíte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel