Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 82 - 2017 (Cena Mosty - podávání návrhů)

Vážení přátelé,

22. března 2018 se v Top Hotelu Praha uskuteční již 15. ročník předávání cen NRZP ČR Mosty. 

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. 

  • Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2017 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Návrhy na ocenění se podávají do konce příslušného roku na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny vždy zveřejněn na webových stránkách NRZP ČR. Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií. 

Prosíme vás, navrhněte a nominujte na cenu MOSTY 2017 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí. Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři, který je společně se soutěžním řádem vložen do 4. a 5. čísla časopisu MOSTY nebo si nominační formulář stáhněte v elektronickém formátu http://nrzp.cz/images/PDF/nominacni_arch_2017.pdf. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo pošlete oskenovaný emailem na adresu . Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2017. 

VÍTE O NĚKOM, KDO BY MĚL BÝT OCENĚN? Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY aktivity, projekt či osobnosti z vašeho okolí.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 81 - 2017 (Pacientská rada)

Vážení přátelé,

18. 10. 2017 se uskutečnilo první jednání Pacientské rady, jako poradního orgánu ministra zdravotnictví. 

Pacientská rada je poradním orgánem ministra a podle svého statutu je jejím úkolem zejména zprostředkovávat hlas pacientů na ministerstvu zdravotnictví – přinášet podněty k přípravě a změnám právních a jiných předpisů, účastnit se vnitřního připomínkového řízení a vyjadřovat se k připravovaným opatřením. 

Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně, může zřizovat pracovní skupiny zabývající se dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady. Zejména pak otázkami specifickými dle oblastí jednotlivých diagnóz, skupin diagnóz, zdravotních stavů či jiných oblastí s ohledem na specifické potřeby určitých skupin pacientů.

 

Ministr zdravotnictví pan Miloslav Ludvík jmenoval Pacientskou radu v tomto složení:

•Andrle, Jaroslav; CiKáDa, Asociace pacientů s onemocněním ledvin, z.s.

•Arellanesová, Anna; Česká asociace pro vzácná onemocnění

•Prokopenková , Brigita; Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách

•Dušek, Karel; Pacienti IBD

•Faltýnková, Zdeňka; Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

•Grammetbauerová, Klára; Občanské sdružení SMS

•Hejzák, Robert; Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

•Ježorek, Dalibor; Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – Klub celiaků Brno

•Knappová, Eva; Aliance žen s rakovinou prsu

•Kolmanová, Jitka; Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným,  z.s.

•Krása, Václav; Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

•Lacinová, Barbora; Kolumbus

•Michalík, Jan; Společnost pro mukopolysacharidosu, z.s.

•Milata, Vlastimil; Diaktiv Czech Republic

•Müllerová, Edita; Revma Liga Česká republika

•Pelouchová, Jana; Diagnóza leukémie, z.s.

•Polášek, Václav; SONS ČR, z. s.

•Prokopiusová, Šárka; Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

•Reineltová, Jitka; Parent project, z. s.

•Ředinová, Marie; České ILCO

•Skála-Rosenbaum, Romana; Parkinson-Help, z.s.

•Štěrbová, Šárka; Národního sdružení PKU a jiných DMP, z.s.

•Zábranská, Simona; Klub nemocných cystickou fibrózou

•Zavřel, Miloslav; Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků.

 

Prvním bodem úvodního jednání Pacientské rady byl projev ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka o úloze Pacientské rady. Samozřejmě na prvním jednání se řešily organizační záležitosti a po té proběhla diskuse, kdy jednotliví členové Pacientské rady vznášeli svoje náměty, o kterých bychom v budoucnu měli jednat. Na závěr Pacientská rada projednala připomínky České asociace pro vzácná onemocnění k návrhu novely vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pacientská rada svým hlasováním podpořila připomínky ČAVO. 

Vážení přátelé, příští jednání Pacientské rady se uskuteční 8. 11. 2017. Vzhledem k tomu, že NRZP ČR má zastoupení v Pacientské radě, tak budeme rádi, když nám budete posílat svoje náměty v oblasti zdravotnictví, které považujete za důležité, a které by mohla případně projednat Pacientská rada. Svoje náměty a připomínky prosím piště na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 80 - 2017 (návrh novely vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme návrh novely vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jde v zásadě o novelu Přílohy č. 1 seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Prosíme Vás, abyste se na přílohu podívali a případně nám napsali, a to do 31. 10. 2017, Vaše připomínky nebo návrhy. Sociální komise NRZP ČR posoudí Vaše návrhy a naše připomínky předložíme na MPSV ČR. Prosíme, abyste Vaše návrhy a připomínky poslali na adresu .

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel