Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 51 - 2017 (Informace o způsobu hlasování ve volbách do PSP ČR)

Vážení přátelé,

v odkazu pod textem Vám posílám informaci o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v říjnu letošního roku. Informaci jsme obdrželi od Ministerstva vnitra. Tyto materiály jsou vám k dispozici pro vaše další využití. Prosím, abyste si zvláště všimli odstavce, který popisuje možnost úpravy hlasovacích lístků u voličů, kteří mají tělesné nebo smyslové postižení a nemohou sami hlasovací lístek upravit. Těmto voličům může pomoci jiný volič, a to v prostoru, určeném pro úpravu hlasovacích lístků. 

Vážení přátelé, prosím, abyste tuto informaci co nejvíce rozšířili. Pokud byste měli nějaké dotazy ke způsobu voleb, tak se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vaše dotazy bychom zprostředkovali na Ministerstvo vnitra. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 50 - 2017 (Tisk 935 + Nařízení vlády o EET)

Vážení přátelé,

zítra v úterý 27. června 2017 začíná schůze Poslanecké sněmovny. Na schůzi je také zařazen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, tisk 935. Zákon bude schvalován již ve třetím čtení, to znamená, že zákon by měl být schválen a předán Senátu k dalšímu projednání. Zatím to vypadá, že zákon by měl být bez problémů schválen a pak je naší úlohou ošetřit jeho projednávání v Senátu. Pokud budete v kontaktu s Vašimi poslanci v jednotlivých regionech, bylo by dobré, abyste je na tento zákon upozornili a požádali je o jeho schválení. 

Vážení přátelé, v odkazu pod textem Vám posílám Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb.  Je to reakce na naše vyjednávání s Ministerstvem financí ČR. Jak jistě víte, vyjednávali jsme o vyřazení z povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb u nevidomých a hluchoslepých OSVČ. Pokud byste měli nějakou připomínku k návrhu Nařízení vlády, prosím, abyste nám ji obratem poslali na adresu . Z našeho pohledu MF ČR vyšlo našim připomínkám vstříc a Nařízení vlády je v tom duchu, jak jsme dohadovali na ministerstvu. 

Přeji Vám pěkné letní dny. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 49 - 2017 (Zvýšení PnP ve IV. stupni není asi reálné)

Vážení přátelé,

v těchto týdnech se na nás velmi často obracíte se žádostí, jak to bude se zvýšením příspěvku na péči ve IV. stupni. Respektive se ptáte, kdy příspěvek na péči ve IV. stupni v domácí péči bude zvýšen na 19 200,- Kč. Toto zvýšení příspěvku je součástí velké novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a celý návrh najdete na webu Poslanecké sněmovny jako tisk 1081. Tento návrh zákona jsme v loňském roce všem rozesílali a samozřejmě, že jsme k němu uplatnili mnoho pozměňovacích návrhů. 

Vážení přátelé, je třeba připomenout, že ono zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni je pouze jakousi „třešničkou na dortu“ a je to spíše, z hlediska zákona, marginální věc, která však pro příjemce PnP ve IV. stupni, kdy péče je poskytována v domácím prostředí, věcí zásadní. Zásadním problémem navrhovaného zákona je, že se navrhuje do sociálních služeb implantovat částečně sociálně právní ochranu dětí a také paliativní péči. Právě tyto dva návrhy způsobily, že k návrhu zákona bylo velké množství zásadních připomínek, které se nepodařilo vypořádat. Některá ministerstva šla s rozpory až na jednání vlády a vláda o návrhu zákona jednala opakovaně, protože rozpory se nedařilo překonat. 

Na květnové schůzi Poslanecké sněmovny byl návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách projednán v prvním čtení. Poslanecká sněmovna však prodloužila termín pro jednání ve výborech na 80 dní a určila, že mimo Výbor pro sociální politiku se návrhem zákona budou také zabývat Výbor ústavně právní a Výbor pro zdravotnictví. To samo svědčí o velkých pochybnostech mnoha poslanců, zda má být taková norma vůbec přijata. Návrh na zamítnutí zákona neprošel v prvním čtení pouze o tři hlasy. Z výše uvedeného je zřejmé, že projednávání novely zákona v Poslanecké sněmovně bude velmi problematické. 

Vážení přátelé, současná situace je taková, že návrh zákona může být projednáván ve druhém čtení až na schůzi Poslanecké sněmovny, která se uskuteční v září, což je těsně před volbami. Po druhém čtení se budou příslušné výbory zabývat pozměňovacími návrhy a třetí čtení by teoreticky mohlo být na schůzi Poslanecké sněmovny začátkem října, pokud taková schůze bude ještě svolána. Po té bude zákon projednávat Senát a pouze v případě, že by Senát neměl žádné pozměňovací návrhy a návrh zákona schválil, lze uvažovat o tom, že by novela zákona o sociálních službách vstoupila v platnost od 1. 1. 2018. 

Vážení přátelé, popsali jsme Vám reálnou situaci kolem tohoto zákona s tím, abyste měli přesné informace o rizicích, která novelu zákona provázejí. Z toho je zřejmé, že je málo pravděpodobné, že by zákon byl schválen. Prosíme, abyste si byli toho vědomi a příliš nespoléhali na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni u péče poskytované v domácím prostředí. Jediným schůdným řešením je, že by některý poslanec, se souhlasem MPSV ČR, pozměňovacím návrhem vyjmul kontroverzní body z návrhu zákona. To je však asi nereálné. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel