Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 6 - 2017 (práce na MV ČR)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

od ledna 2017 je již opět obsazeno na odboru personálním Ministerstva vnitra služební místo pro problematiku zdravotně postižených osob. 

Na Ministerstvu vnitra by chtěli zvýšit počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením. V roce 2016 bylo v rámci plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 zřízeno bezbariérové pracoviště na adrese Na Pankráci 72, Praha 4. Kapacita prostor je určena pro osm zaměstnanců s omezenou schopností pohybu, k dispozici jsou tři vyhrazená parkovací stání.

V příloze Vám posíláme přehled výběrových řízení z ledna 2017 vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Veškeré informace o jednotlivých výběrových řízeních včetně žádosti o přijetí do služebního poměru jsou uvedeny na internetové adrese ministerstva: http://www.mvcr.cz/vyberova-rizeni-mv.aspx

 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 5 - 2017 (inkontinenční pomůcky)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

v dnešních dnech eviduje NRZP ČR množící se dotazy a stížnosti na nárůst doplatků pro uživatele inkontinenčních zdravotnických prostředků, pojištěnce všech zdravotních pojišťoven v ČR. Společným jmenovatelem všech těchto podnětů je informace, kterou tito pojištěnci dostali od „svého“ prodejce, či distributora těchto pomůcek. Ten jim sděluje, že „byl od 1. 1. 2017 vydán nový předpis a inkontinenční prostředky, které už léta používají, jsou nyní s větším, či menším doplatkem“. Žádné další, bližší vysvětlení jim však již prodejci neposkytují. Následně od těchto pojištěnců inkasují pro ně poměrně značné částky jako doplatek za pomůcky, které jsou nuceni neustále využívat a bez kterých se v žádném případě neobejdou. Za stejné pomůcky, které měli dříve plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V této situaci jsou zmínění pojištěnci velmi vyděšení, neboť jde v drtivé většině případů o ne příliš ekonomicky silnou skupinu občanů a obracejí se na NRZP ČR se žádostí o pomoc.

V příloze vám posílám informaci, jak máte postupovat, kterou připravil JUDr. Zdeněk Žižka 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 4 - 2017 (Nová publikace ve statistice sociálního zabezpečení)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

přeposílám Vám informaci Českého statistického úřadu. 

Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách elektronickou publikaci z oblasti statistiky sociálního zabezpečení pod názvem Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 2015 (Katalogový kód: 190029-16)

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

 

Elektronická verze publikace v plném rozsahu včetně tabulek v Excelu je k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-zabezpeceni-2015

Publikace přináší čtenářům základní informace z vybraných oblastí sociálního zabezpečení. Údaje v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: Důchodové pojištění, Nemocenské pojištění, Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči, Vybrané terénní a ambulantní sociální služby, Zařízení sociálních služeb a Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS).

Každá kapitola obsahuje analyticko-metodickou textovou část doplněnou grafy a tabulkovou část. Kromě údajů za rok 2015 jsou v návaznosti na dostupná data předkládány také časové řady. U většiny oblastí sociálního zabezpečení jsou prezentovány údaje o celkových výdajích a počtech příjemců či vyplácených dávek, které jsou dále tříděny podle typů dávek, podle kraje bydliště příjemců, podle pohlaví a dalších charakteristik. V kapitolách o sociálních službách jsou mimo jiné zveřejněny základní ekonomické ukazatele a počty uživatelů (klientů) jednotlivých sociálních služeb. Závěrečná kapitola poskytuje přehled o výdajích na sociální zabezpečení podle mezinárodně metodicky upraveného a srovnatelného systému jednotných statistik sociální ochrany ESSPROS.

Údaje zveřejněné v této publikaci byly získány převážně ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení a jsou doplněny informacemi z dalších datových zdrojů.

Věřím, že Vám, či případně Vašim kolegům, poskytne tato publikace řadu zajímavých informací. Pokud máte jakékoliv otázky nebo poznámky k zveřejněným údajům, prosím, neváhejte mě nebo mé kolegy zodpovědné za statistiky v této oblasti kontaktovat. Velmi uvítáme jakékoliv Vaše náměty na vylepšení našich statistik.

 

S pozdravem

 

Helena Chodounská

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel