Aktuality

Informace č.: 58 - 2018 (Metrostav Handy cyklo maraton)

foto asekol

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že se již tradičně touto dobou koná Handy cyklo maraton. Hlavním partnerem letošního roku je Metrostav. Metrostav Handy cyklo maraton je unikátní nejen svou extrémní délkou 2222 km, protože se jedná o nejdelší cyklistickou akci v Česku, ale je unikátní také svým otevřeným pojetím. Slovo „Handy“ v názvu naznačuje, že tento závod je otevřen všem bez rozdílu. V základních kategoriích musí být tým postaven tak, že součástí družstva cyklistů je minimálně jeden člověk s jakýmkoli druhem zdravotního postižení – je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P. Letos se koná již 6. ročník. Smyslem projektu je ukázat, že lidé se zdravotním postižením mohou s lidmi bez postižení fungovat jako jeden tým, a že sport je otevřen všem, kdo mají chuť sportovat. Závodu se účastní osmičlenné nebo čtyřčlenné týmy a jeden z členů družstva musí být cyklista s určitým druhem postižení a každý člen týmu musí ujet minimálně 100 kilometrů. 

Metrostav Handy cyklo maraton je pětidenní maraton, který trvá přesně 111 hodin a jede se napříč Českou republikou a malý kousek také po Rakousku. Termín akce je od 31. 7. 2018 do 4. 8. 2018. Start závodu se uskuteční ve 12 hodin v Hellichově ulici v Praze 1 a cíl závodu je v sobotu 4. srpna 2018 na Kampě v Praze 1. 

Vážení přátelé, přijďte v úterý 31. 7. 2018 ve 12:00 hodin do Hellichovky v Praze a podpořte týmy ASEKOLu na startu závodu Handy cyklo maraton! Účastníci etapového závodu na kolech musí v časovém limitu 111hodin ujet trať dlouhou 2222 km. Jednotlivé týmy jsou postaveny tak, aby jejich součástí byl alespoň jeden člověk s jakýmkoli druhem postižení. Společnost ASEKOL sestavila pro tentokrát dokonce dva týmy, které jedou na podporu sledge hokejistů: brankáře Jana Matouška a Zdeňka Šafránka, kapitána české sledge hokejové reprezentace. 

NRZP ČR podporuje týmy Asekolu. Tato společnost zajišťuje sběr vyřazených elektrospotřebičů a NRZP ČR s Asekolem spolupracuje již řadu let. Nasbírané staré elektrospotřebiče jsou distribuovány do chráněných dílen, kde osoby se zdravotním postižením z nich získávají cenné suroviny. Asekol dlouhodobě zajišťuje práci pro několik zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením a zároveň významně podporuje i činnost NRZP ČR. 

Při Handy cyklo maratonu nejde o závod v pravém slova smyslu, jde hlavně o radost ze sportu, z nezapomenutelných chvil s kamarády…sport je pro všechny. Přidejte se i Vy k této skvělé myšlence. Jakmile bude závod odstartován, budete moci na www.cestazasnem.cz, případně na facebooku této akce, podpořit jednotlivé týmy. Budeme rádi, když podpoříte týmy Asekolu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č. 57 - 2018 (Připomínky k novele zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem naleznete novelu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018, v návaznosti na usnesení vlády č. 377 ze dne 13. června 2018, kterým bylo uloženo zabezpečit realizaci 1. etapy elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění.

 

Návrh zákona se týká problematiky provádění nemocenského pojištění a obsahuje v sobě tři hlavní opatření:

•           zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti,

•           změna podmínek, za kterých může ošetřující lékař rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy ji zjistil,

•           zkrácení lhůty pro oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění.

 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste Vaše případné pozměňovací návrhy poslali nejpozději do pátku 27. 7. 2018 na adresu .

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 56 - 2018 (Schválení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Vážení přátelé, 

Senát dnes schválil novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů. Návrh zákona připravilo legislativní oddělení NRZP ČR ve spolupráci s poslanci Vítem Kaňkovským a Patrikem Nacherem. 

Důvodem předložení byla snaha o sjednocení postupu dvou pojišťoven, kterými jsou Česká pojišťovna a Kooperativa, při výpočtu náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která přísluší zaměstnanci z důvodů pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle § 271b), odst. 3 zákoníku práce. Uvedené ustanovení totiž upravuje výpočet předmětné náhrady v době, kdy zaměstnanec nedosahuje žádného výdělku, neboť je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání tak, že za dosahovaný výdělek považuje výši minimální mzdy. Pojištění, které realizují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, však přistupují k výši minimální mzdy rozdílně. Kooperativa vychází při výpočtu náhrady po celou dobu evidence uchazeče o zaměstnání z minimální mzdy, která byla v platná době, kdy se zaměstnanec stal uchazečem o zaměstnání. Česká pojišťovna naopak vychází z aktuální výše minimální mzdy, což při každém jejím zvýšení snižuje uchazeči o zaměstnání poskytovanou náhradu za ztrátu na výdělku. Mezi stejnými skupinami zaměstnanců tak dochází k nedůvodným rozdílům ve výši poskytované náhrady, což nelze dále akceptovat.

K předloženému návrhu zákona byl ve sněmovně předložen pozměňovací návrh, v jehož znění byl následně návrh zákona schválen. Ten doplnil ustanovení § 271b), odst. 3 zákoníku práce tak, že se při výpočtu uvedené náhrady bude u uchazeče o zaměstnání zohledňovat výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení uchazeče o zaměstnání do evidence. Shodně se pozměňovací návrh promítl i do právní úpravy zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v zásadě i do zákona o vojácích z povolání.

Ačkoli se tato změna na první pohled zdá velmi jednoduchá, byla to poměrně složitá věc, protože NRZP ČR prosazovala, aby vždy platilo, že výše minimální mzdy bude v případě náhrad na ztrátě na výdělku v souvislosti s nemocí z povolání či pracovním úrazem, vždy v takové výši, která byla při prvním stanovení výše renty. Prosazení této myšlenky bylo poměrně složité. Právě schválená novela Zákoníku práce tudíž jasně stanoví, že i při přerušování výplaty rent za ztrátu na výdělku, kdy osoba bude po nějakou dobu zaměstnána, bude vždy ve výši prvního přiznání renty. Senát projednal návrh poměrně rychle, bez rozpravy. Z 63 přítomných senátorů bylo 48 senátorů pro a žádný nebyl proti. Nyní zbývá již jen podpis pana prezidenta a jakmile vyjde zákon ve Sbírce zákonů měl by být platný. 

Chtěl bych všem, kteří se na prosazení novely Zákoníku práce podíleli, poděkovat. 

Přeji Vám všechno dobré 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel