Aktuality

Pozvánka na konferenci ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci společně s

Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a InternetPoradnou.cz v Olomouci

 

navazuje na loňskou odbornou konferenci „Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením“ a zve Vás na její II. ročník s názvem

 

„ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE“

Konference bude tematicky zaměřena zejména na neformální péči, poradenství, rodinnou politiku

a dobrovolnictví.

Nad konferenci převzal záštitu děkan CMTF UP prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. 

Konference se koná:

v pátek 20. října 2018 od 9.00 h. do 15.00 h.

v AULE CMTF UP, Univerzitní ul. 22 v Olomouci.

Rádi bychom, aby se konference stala místem setkávání a sdílení oborové teorie a praxe, resp. prostorem pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty, tedy mezi všemi, kteří se sociální práci a službám věnují. Proto bude součástí konference i prezentace bakalářských a diplomových prací, v oborové souvislosti orientovaných na zdravotní postižení, osoby s postižením a jejich blízké. 

 

Účast na konferenci je bezplatná[3]. 

 

Informace: e-mailem s předmětem: „konference ZPKSP“ na adresu:  

Přihlášení: Vyplněním on-line přihlášky zde:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6IPiWHL36KQWwVw8GaP7kMtX67mZ7t8B0zGcw775WkBypog/viewform?c=0&w=1 průběžně, nejpozději však do 5. 10. 2018. 

 

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast i na přátelské a profesně podnětné setkání s Vámi!

 

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.                                  PhDr. et Mgr. Libor Novosád, PhD.

vedoucí KKS CMTF UPOL                                            za organizační tým KKS CMTF UPOL 

Informace č.: 78 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé,

asi již víte, že Poslanecká sněmovna v pátek 21. září 2018 schválila v I. čtení senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 160 a postoupila jej do dalšího projednávání. Návrh nyní budou projednávat Výbor pro sociální politiku a také Výbor pro zdravotnictví. Návrh je poměrně jednoduchý, protože obsahuje pouze návrh na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni. 

Z diskuse, která proběhla k tomuto senátnímu návrhu je pravděpodobné, že je určitá vůle některých poslankyň a poslanců, aby byl navýšen i příspěvek na péči ve III. stupni. Zdá se také, že by se tomuto kroku nebránilo ani MPSV ČR. Současně však v debatě zaznělo několikrát, že takové navýšení není systémové, a že je nutné změnit systém posuzování míry závislosti. Je to nepochybně pravda, ovšem pokud by začala diskuse na téma systémových změn, může se projednávání zákona prodloužit na mnoho měsíců. 

Poslanecká sněmovna zkrátila dobu na projednávání zákona na 30 dní. To znamená, že projednávání tisku 160 by mělo být poměrně rychlé. Poslanecká sněmovna však může, na žádost některého z výborů, kdykoliv lhůtu prodloužit. NRZP ČR osloví předsedkyně obou výborů a MPSV ČR a bude vyjednávat o podobě pozměňovacího návrhu, který by zajistil minimálně zvýšení příspěvku na péči ještě ve třetím stupni nebo i v dalších. Samozřejmě, že to bude obtížné. 

Držte nám palce a přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 77 - 2018 (Návrh zákona o rychlosti vozíků)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posíláme poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Návrh zákona podali poslanci ČSSD na podnět spolku CZEPA. 

Návrh zákona je zcela jednoduchý, mění se pouze povolená rychlost u elektrických invalidních vozíků z rychlosti 6 km v hodině na rychlost 15 km v hodině. Víme, že toto je velmi kontroverzní návrh, protože část lidí se zdravotním postižením tento návrh vítá, druhá část, to je ti lidé, kteří nepoužívají EIV, se domnívají, že to může být rychlost až nebezpečná. V důvodové zprávě jsou důvody, proč se tento návrh podává. Základním důvodem je skutečnost, že, pokud by nedošlo ke změně zákona, tak všechny vozíky, které by byly konstrukčně schopné vyšší rychlosti než 6km/hod by měly být evidovány jako motorová vozidla. Domníváme se, že rychlost 15km/hod je rychlost poměrně veliká, a to na úrovni běhu osoby ve věku 10 let. Vzhledem k nerovnostem povrchu, skutečnosti, že vozíky jezdí především po chodníku, kde je hustý provoz, ale i vzhledem k tomu, že vozíky často řídí lidé s poruchou motoriky, a také lidé, kteří mají omezenou právní subjektivitu, považujeme za důležité, aby došlo k nějakému kompromisu. 

Vážení přátelé, proto Vám posíláme tento poslanecký návrh a prosíme Vás o Vaše názory na tento problém. Podle nich potom budeme jednat s poslanci o případném kompromisu. 

Přeji Vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel