Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 31 - 2017 (dotazník společného vzdělávání)

Vážení přátelé, milí rodiče,

od 1. 9. 2016 platí novela školského zákona, která určitým způsobem mění podmínky vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Protože již uplynul určitý čas, rádi bychom od Vás zjistili, zda ve vzdělávání Vašeho dítěte zaznamenáváte nějaké změny. Prosíme Vás o zodpovězení několika následujících otázek. Národní rada osob se zdravotním postižením bude informovat přímo paní ministryni Kateřinu Valachovou o faktech, které vyplynou z Vašich odpovědí a zhodnocení. Dotazník jsme připravili ve spolupráci s týmem prof. Jana Michalíka z Univerzity Palackého v Olomouci. Souhrnnou zprávu z šetření uveřejníme na našich webových stránkách www.nrzp.cz. Prosíme Vás o vyplnění dotazníků nejpozději do 30. dubna 2017, abychom v květnu mohli udělat vyhodnocení a předložit jej paní ministryni. Prosíme o rozeslání dotazníku dalším přátelům, kteří mají dítě se zdravotním postižením. Toto šetření bude významné z hlediska dalších úprav společného vzdělávání. 


Odkaz na dotazník:  http://www.nrzp.cz/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=dot_vzdelavani_2017

 

Děkujeme za Váš čas a spolupráci!

Přeji Vám všechno dobré.


Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 30 - 2017 (Oprava informace č. 29-2017)

Vážení přátelé, 

v informaci č. 29/2017 jsem Vás mylně informoval o tom, jak to bude s příspěvkem na péči s tím, že jsem uvedl, že při pobytu ve zdravotnickém zařízení bude možné odejmout část příspěvku na péči v případě, že závislá osoba je například 14 dní v nemocnici a nepečuje o ní její pečující osoba. Dále jsem uvedl, že tuto část příspěvku by obdrželo zdravotnické zařízení. 

Vážení přátelé, tato informace není pravdivá. Dostal jsem bohužel nepřesné informace. Celou věc jsem konzultoval s MPSV ČR a tady je stanovisko MPSV ČR k bodu příspěvku na péči: 

Novelizační bod 14 upravující § 14a zákona o sociálních službách vychází z principu současné právní úpravy. § 14a zákona o sociálních službách stanoví dobu hospitalizace, která nebrání výplatě příspěvku na péči.

Navrhovaná změna vládní novely princip zachování výplaty příspěvku na péči v omezené době hospitalizace zachovává, tuto dobu pouze prodlužuje.

Návrh diferencuje dobu hospitalizace, která nebrání výplatě příspěvku na péči podle toho, jakým způsobem je zajištěna pomoc. V případě, že poskytuje (resp. poskytovali před hospitalizací) péči osoba blízká nebo asistent sociální péče, je výplata příspěvku na péči zachována po delší dobu hospitalizace – jako jedno z opatření ve prospěch neformální péče (podpora neformálních pečujících). Příspěvek na péči (dle návrhu) se nevyplácí, je-li oprávněné osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace po dobu přesahující dva celé kalendářní měsíce po sobě jdoucí, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, a po celý kalendářní měsíc v ostatních případech (např. péči poskytovalo pobytové zařízení). 

Návrh neznamená, že by se příspěvek na péči „nově“ vyplácel poskytovateli zdravotních služeb.

Práce je nyní moc a je moje chyba, že jsem si informace dostatečně neověřil. Ostatní věci, které jsem uvedl v informaci č. 29/2017 zůstávají platné. 

Prosím Vás, abyste neatakovali MPSV ČR ani poslance ve věci příspěvku na péči, protože i podle našich právníků je věc zcela v pořádku. 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 29 - 2017 (Novela zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme dlouho připravovanou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterou vláda schválila minulý týden a nyní je již v Poslanecké sněmovně a bude pravděpodobně projednána v prvním čtení. Návrh zákona má č. tisku 1081. Návrh zákona obsahuje jednu pozitivní změnu, a to sice zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200,- Kč, ale pouze v případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí. Na druhé straně zákon obsahuje řadu velmi negativních věcí, které se dotýkají sociálně právní ochrany dětí, hospiců a dalších. Pro osoby se zdravotním postižením je také negativní věcí, že podle tohoto zákona by bylo možné odejmout část příspěvku na péči v případě, že závislá osoba je například 14 dní v nemocnici a nepečuje o ni její pečující osoba. Tuto část příspěvku by obdrželo zdravotnické zařízení. Kontroverzní je to především proto, že nikdo neřeší sociální a zdravotní pojištění těchto osob, pokud příspěvek bude vyplácen zdravotnickému zařízení. Dále lůžková zdravotnická zařízení nemají systém nastavený tak, aby pečující osoby mohly bez obtíží pobývat se svými klienty.

Vážení přátelé, NRZP ČR připraví pozměňovací návrhy a budeme se snažit je uplatnit při projednávání návrhu zákona Výborem pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně a dále potom ve druhém čtení zákona. Pokud máte sami nějaký podnět k tomuto zákonu, prosím, abyste nám jej co nejdříve poslali, a to na adresu .

 

Přeji Vám všechno dobré.

 


Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel