Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 3 - 2017 (nová publikace NRZP ČR + připomínky NRZP ČR k další novele zákona o sociálních službách)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

posílám Vám odkaz na publikaci, která vznikla v rámci projektu „Osvětová a destigmatizační činnost NRZP ČR ve prospěch osob s duševním onemocněním“, financovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR, vydala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky na konci roku 2016 publikaci "Život a dílo lidí s duševním onemocněním". V publikaci dvojice autorů Kateřina Málková a Josef Gabriel představují šest příběhů lidí, kteří prošli vážným duševním onemocněním. Publikace je zdarma ke stažení na odkazu:

http://www.nrzp.cz/component/content/article/25/1595-destigmatizace.html 

Věřím, že Vás tato publikace zaujme a zároveň z ní načerpáte nové poznatky. 

Vážení přátelé, současně Vám v příloze posílám připomínky NRZP ČR k další novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která byla dána do připomínkového řízení těsně před vánočními svátky a týká se tzv. ošetřovatelských domovů. Chtěl bych všem, kteří nám poslali svoje připomínky, poděkovat za jejich aktivitu. Připomínek bylo poměrně málo, a to především proto, že novela měla být připomínkována v průběhu vánočního období a i NRZP ČR se o ní dozvěděla poměrně pozdě. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 2 - 2017 (Směrnice EU 2016-2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102 ze dne 26. 10. 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Tato směrnice upravuje podobu webových stránek a aplikací pro veřejný sektor. Netýká se soukromých a komerčních subjektů. Směrnice musí být ještě implementována do našeho národního zákonodárství. 

Vážení přátelé, posíláme Vám její znění pouze na vědomí ve formátu PDF s tím, že je možné si směrnici dohledat i v jiném formátu na následujícím odkazu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A327%3ATOC na stránkách EU, kde je potřeba zadat správnou jazykovou verzi směrnice. 

Samozřejmě budeme dbát na to, aby směrnice byla co nejdříve transponována a byla účinná i na našem území. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 1 - 2017 (Otevřený dopis - omezení práv neslyšících TV diváků)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

nejprve nám dovolte, abychom Vám na začátku roku 2017 popřáli mnoho štěstí, zdraví a splnění všech Vašich přání.

V příloze Vám posíláme otevřený dopis České unie neslyšících, který byl adresován Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento dopis Vám posíláme pro informaci. V současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o televizním a rozhlasovém vysílání, která také upravuje zpřístupňování televizního vysílání lidem s poruchou sluchu. Je logické, že jednotlivé televize reagují na projednávanou novelu různě. Považujeme za důležité, abyste byli o této situaci informováni. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel