Aktuality

Informace č.: 43 - 2019 (Distanční výdej léků na lékařský předpis zatím nebyl prosazen)

Vážení přátelé,

Senát dnes projednává novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech – senátní tisk 111. Je to zákon, který postoupila Senátu Poslanecká sněmovna, a kde jsme usilovali o prosazení tzv. distančního prodeje léků na předpis. Jak si jistě vzpomenete, podal pan poslanec Patrik Nacher pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, poslanecký tisk 302, který by umožnil tzv. dálkový výdej léků vázaných na lékařský předpis. Celý systém by měl fungovat tak, že pacient si u lékaře formou SMS nebo elektronicky objedná elektronický předpis léků. Lékař pošle pacientovi elektronicky tento předpis, nebo SMS kód předpisu. Pacient pošle elektronicky lékový předpis vybrané lékárně nebo může použít kód předpisu. Lékárna předepsané léky doručí pacientovi certifikovaným dopravcem až domů. Samozřejmě, že tuto dopravu bude pacient platit, ale nebude platit cestu za lékařem a cestu do lékárny, případně nebude platit čas asistenta, který stráví při zajištění léků. Výjimku budou tvořit léky, které jsou na zvláštní lékařský předpis, což jsou opiáty a podobně. Elektronický výdej léků bude vždy vázán k existující kamenné lékárně. 

Tato služba by měla výrazně zlepšit dostupnost léků na předpis pro osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou mobilitu. To jsou lidé se zdravotním postižením, senioři, osoby po úrazech, ale i maminky s malými dětmi. Osoby se zdravotním postižením ušetří peníze, které vydávají na asistenci a budou moci asistenci využít pro jiné služby. 

Pozměňovací návrh, který jsme panu poslanci Patrikovi Nacherovi připravili, nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen. Snažili jsme se uplatnit tentýž pozměňovací návrh i v Senátu, který právě dnes novelu zákona o lécích projednává. Bohužel se nám nepodařilo sehnat žádného senátora ani senátorku, kteří by se této věci ujali a návrh předložili. To znamená, že jsme neuspěli. Jsme však přesvědčeni, že je to dobrý návrh. NRZP ČR připraví malou novelu zákona o lécích, kde dálkový výdej léků, vázaný na lékařský předpis, by byl jediným návrhem takové novely. 

Věříme, že politická reprezentace dojde postupně k názoru, že je to dobrý návrh, který může ušetřit i finanční prostředky, především lidem, kteří musí využívat služeb asistentů.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 42 - 2019 (Cena VVZPO + fotografická soutěž)

Vážení přátelé, 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO, jako již tradičně, vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž „Navzdory bariérám“. 

Jako každoročně VVOZP vyhlašuje cenu i fotografickou soutěž s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2019, fotografie do 15. října 2019. 

Veškeré podrobnosti včetně propozic soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu vlády ČR v sekci Pracovní a poradní orgány vlády pod tímto odkazem: https://bit.ly/2SrfZYW 

Informace k soutěžím podává Petra Valešková, e-mail: , tel.: 224 002 316. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 41 - 2019 (Výzva k podpoře jednání NRZP ČR ve věci tzv. bílého programu)

Vážení přátelé,

i když je dovolenková sezóna, tak některá jednání neustále probíhají a NRZP ČR na ně musí reagovat. Asi největším problémem, který neustále řešíme, je úhrada některých zdravotnických prostředků, které jsou součástí tzv. bílého programu z veřejného zdravotního pojištění. Do tzv. bílého programu spadají například klozetová křesla, sprchová křesla, sprchové sedačky do vany nebo na vanu. Tyto zdravotnické prostředky jsou dosud hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale pojišťovny odmítají nadále tyto prostředky hradit. Největší problém je v tom, že úhrada těchto prostředků končí 1. 8. 2019. Pokud se nepodaří, aby v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se nyní připravuje, zpět zařadit zdravotnické prostředky tzv. bílého programu, tak všechny tyto věci si budou muset pacienti hradit sami. Považujeme to za zásadní problém. Zdravotní pojišťovny a ministerstvo argumentují tím, že se nejedná o zdravotnické prostředky, ale že se jedná o pomůcky, které by měly být hrazeny z dávek MPSV ČR. Ústupová varianta ministerstva zdravotnictví je, že by se na úhradě tzv. bílého programu měly podílet obě ministerstva. 

NRZP ČR s touto argumentací zásadně nesouhlasí, protože výše uvedené prostředky jsou dlouhodobě placeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jejich argument, že se jedná o prostředky, které mají sociální charakter, a nikoliv zdravotnický neobstojí, protože takto můžeme posoudit téměř každý zdravotnický prostředek, ať se jedná o vozík, protézy, ortopedická obuv a další. Pokud bychom přistoupili na argumentaci, že se mají MPSV ČR a MZ ČR spolupodílet na úhradě těchto prostředků, tak se dostaneme do bludného kruhu, protože takové vyjednávání by trvalo roky. 

NRZP ČR trvá na tom, že když doposud byly prostředky bílého programu uznány jako zdravotnické, tak nevíme a nechápeme, co se změnilo, že najednou bílý program není zařazen jako zdravotnické prostředky. Distributoři těchto prostředků zaslali dokumentaci o tom, že v jiných státech EU jsou tyto prostředky uznané jako zdravotnické. 

Vážení přátelé, obracíme se na vás s výzvou, abyste psali ministru zdravotnictví, abyste psali na vedení zdravotních pojišťoven a žádali je, aby v této věci ustoupili a ponechali současný stav, kdy bílý program je uznán jako zdravotnické prostředky a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Nebojte se psát, piště co nejvíce dopisů, aby bylo vidět, že to není jenom výmysl NRZP ČR, ale že i lidé, kteří tyto prostředky nutně potřebují, mají stejný názor a trvají na tom, že tyto prostředky musí být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Prosíme, abyste předávali tyto informace dál. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel