Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 115 - 2016 (Výzva - přístupnost staveb)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

NRZP ČR má neustále řadu poznatků o tom, že při výstavbě dopravních systémů a budov, které jsou určeny pro veřejnost, není dodržována legislativa, která stanoví parametry přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, tedy obecně pro osoby se zdravotním postižením. Přístupnost staveb upravuje stavební zákon a prováděcí vyhláška č. 398/2009 Sb. 

Dostáváme podněty o tom, že tyto právní předpisy nejsou často dodržovány, a to i u staveb, které jsou financovány z Evropských fondů nebo veřejných rozpočtů ČR. Problém spočívá především v tom, že není žádný orgán, který by měl posuzovat bezbariérové úpravy staveb. Jedinou organizací, která se systematicky snaží dohlížet nad dodržováním právních předpisů v oblasti přístupnosti staveb, je členská organizace NRZP ČR Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR (NIPI). 

Vážení přátelé, neustále apelujeme na MMR ČR, ale i další vládní představitele, aby byl zřízen orgán, který by měl na starosti dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti přístupnosti staveb. Doposud jsme však s naší argumentací neuspěli. Rozhodli jsme se proto vytipovat několik staveb, jejichž výstavba je financována z veřejných prostředků nebo prostředků EU, a u kterých nebyly dodrženy předpisy o jejich přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé, obracíme se na Vás se žádostí o pomoc v této věci. Pokud jste byli svědky nebo máte zkušenosti, že takto se plýtvá s veřejnými prostředky a stavby nesplňují zákonná ustanovení o přístupnosti staveb, prosíme Vás, abyste nás na takovou stavbu upozornili. Chtěli bychom případně podat žaloby na konkrétní investory, ale i státní orgány. Domníváme se, že není možné již tolerovat, aby na stavby, nesplňující parametry přístupnosti, byla dále vydávána stavební povolení, aby byly financovány z veřejných prostředků a nakonec zkolaudovány. 

Vážení přátelé, tyto poznatky prosím posílejte na adresu . Pokud budete mít k dispozici nějaké fotografie a technické výkresy konkrétní stavby, tak byste nám velmi pomohli. Sbírat tyto poznatky budeme až do konce roku 2016.

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 

Informace č.: 114 - 2016 (petice - novela zákona o zaměstnanosti)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám petici „Zabraňte vyloučení zdravotně postižených z pracovního procesu“. Chceme společně s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených, Svazem Českomoravských výrobních družstev a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů urychlit projednání novely zákona o zaměstnanosti k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. 1. 2017. Vlivem liknavosti vedení MPSV ČR došlo k tomu, že se zpozdilo projednávání novely zákona o zaměstnanosti, tisk č. 911. Tento tisk by měl zároveň obsahovat pozměňovací návrh o navýšení příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP, a to o 700 Kč na jednoho pracovníka měsíčně. Toto navýšení se navrhuje v souvislosti se zvýšením minimální mzdy. 

Vážení přátelé, prosím Vás o urychlené podepisování této petice a okamžité odesílání oskenovaných petičních archů na moji adresu . My takto naskenované listiny předáme dál. 

Vážení přátelé, prosím Vás o urychlené zapojení do petiční akce. V úterý 29. 11. 2016 bude k tomuto tématu mimořádná tisková konference a chtěli bychom už ukázat podepsané petiční archy. Proto bych byl rád, pokud byste nám mohli do pondělí 28. 11. 2016 poslat první petiční archy. Je to velmi důležité. 

V příloze Vám posílám celou dokumentaci k petici, abyste se důkladně mohli seznámit se všemi skutečnostmi kolem této záležitosti. 

Věřím, že se budete tomuto tématu okamžitě věnovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 113 - 2016 (Nabídka zaměstnání v rámci Jihomoravského kraje)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme nabídku zaměstnání v rámci nového projektu NRZP ČR, hrazeného z ESF. Zaměstnání je možné získat v rámci Jihomoravského kraje. Budeme rádi, když se co nejdříve přihlásíte. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel