Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 39 - 2017 (dotazník k inkluzivnímu vzdělávání)

Vážení přátelé, milí rodiče,

obracíme se na Vás, a to opakovaně, s prosbou o vyplnění dotazníku. Od 1. 9. 2016 platí novela školského zákona, která určitým způsobem mění podmínky vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Protože již uplynul určitý čas, rádi bychom od Vás zjistili, zda ve vzdělávání Vašeho dítěte zaznamenáváte nějaké změny. Prosíme Vás o zodpovězení několika následujících otázek. Národní rada osob se zdravotním postižením bude informovat přímo paní ministryni Kateřinu Valachovou o faktech, které vyplynou z Vašich odpovědí a zhodnocení. Dotazník jsme připravili ve spolupráci s týmem prof. Jana Michalíka z Univerzity Palackého v Olomouci. Souhrnnou zprávu z šetření uveřejníme na našich webových stránkách www.nrzp.cz. Prosíme Vás o vyplnění dotazníků nejpozději do 2. června 2017, abychom mohli udělat vyhodnocení a předložit jej paní ministryni. Prosíme o rozeslání dotazníku dalším přátelům, kteří mají dítě se zdravotním postižením. Toto šetření bude významné z hlediska dalších úprav společného vzdělávání.

 

Vážení přátelé, milí rodiče, požádali jsme Vás již jednou o vyplnění uvedeného dotazníku, ale bohužel přišlo málo odpovědí, které nejdou věrohodně a odborně zpracovat. Proto Vás prosím, abyste nám vyšli vstříc a věnovali dotazníku svou pozornost. Výsledky nám pomůžou při vyjednávání s MŠMT v rámci společného studia.


Odkaz na dotazník:  http://www.nrzp.cz/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=dot_vzdelavani_2017

 

Děkujeme za Váš čas a spolupráci!

Přeji Vám všechno dobré.


Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz
 

Informace č.: 38 - 2017 (Výzva k podpoře zákona č. 329/2011 Sb.)

Vážení přátelé, 

v odkazu pod tímto textem Vám posílám vzorový dopis, kterým byste měli oslovovat jednotlivé poslankyně a poslance před schůzí Poslanecké sněmovny, která začíná 16. 5. 2017. Jak z dopisu zjistíte, tak Poslanecká sněmovna dosud neprojednala tisk 935, což je novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Pokud by zákon nebyl ve druhém čtení projednán na květnové schůzi, tak hrozí velké nebezpečí, že zákon nakonec nebude do voleb projednán vůbec, a tudíž by tzv. „spadl pod stůl“. Musel by se připravit nový zákon, což by trvalo velmi dlouho a ještě by to bylo s nejistým výsledkem. 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste tento dopis doplnili vždy o konkrétní jméno paní poslankyně nebo pana poslance, datem a Vaším podpisem, případně i telefonem a odeslali e-mailem na konkrétního člena Poslanecké sněmovny. E-mailové adresy jednotlivých poslankyň a poslanců najdete na odkazu: http://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?P1=A&P2=%c1 s tím, že každý poslanec má vždy uvedeno „kam mi můžete psát“ a tam je vždy uvedena e-mailová adresa. 

Vážení přátelé, bylo by také dobré, kdybyste navštívili některé Vaše poslankyně a poslance v jejich regionálních kancelářích, kde jsou jejich spolupracovníci a dopis jim můžete předat a nebo se s nimi můžete setkat přímo, a to nejpravděpodobněji vždy v pondělí, kdy jsou tzv. poslanecké dny a politici jsou často ve svých kancelářích pro veřejnost. Prosím, abyste tuto věc nepodcenili. Napříště se nám již nemusí podařit zpracovat tak dobrý zákon a politická reprezentace nemusí být tak vstřícná. NRZP ČR na centrální úrovni samozřejmě osloví všechny členy Poslanecké sněmovny a je pravděpodobné, že uspořádáme mimořádnou tiskovou konferenci na toto téma. Vzhledem k důležitosti zákona bychom možná také zorganizovali malý mítink před Poslaneckou sněmovnou, pokud by se ukázalo, že projednání zákona je ohroženo. 

Vážení přátelé, spoléhám na Vaši aktivitu a věřím, že se nám společně podaří tuto věc dotáhnout do zdárného konce. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Život trochu jinak, z.s., tábor pro děti s těžkým postižením zraku

Datum:

6.-13. srpna 2017

 

Místo konání akce:

Areál U Lamberka, 675 74 Březník 92

V areálu tábořiště se nachází 10 chatek po 4 lůžkách, zděná budova s kuchyní a jídelnou, zděné sociální zařízení, altán, ohniště, travnaté plochy využitelné na různé hry. 

Stručný popis:

Tábor je určený pro nevidomé a zrakově postižené děti ve věku 6-18 let. Cílem tábora je nabídnout dětem možnost aktivního trávení volného času o letních prázdninách. Umožnit jim poznat nové kamarády a získat zážitky, na které budou rády vzpomínat i po skončení tábora. Účast na táboře může dětem rovněž napomoci ke zvýšení samostatnosti, zlepšení komunikace i zdokonalení a procvičení sebeobslužných činností.

Předpokládaný počet dětí je 15.

Cena tábora je 2 200 Kč. Tábor je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši příspěvku 30 000 Kč.

Více informací a přihlášky naleznete na: https://tabor.zivotjinak.cz/

 

Pořadatel:

Život trochu jinak, z.s.;

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel