Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 75 - 2017 (Novela zákona o zaměstnanosti - náhradní plnění)

Vážení přátelé,

dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.

Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Evidence, včetně postupu pro zadávání příslušných údajů je k dispozici na webových stránkách MPSV od 1. 10. 2017.

 

Evidence obsahuje:

- identifikační údaje dodavatele a odběratele,

- cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH,

- datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,

- číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,

- datum zaplacení,

- čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

 

V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci.

Tak, aby mohl dodavatel náhradní plnění dodávat, bude muset zaměstnávat více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a to nově ve čtvrtletním přepočteném počtu. Doposud bylo podmínkou zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením v ročním přepočteném počtu.

 

Vážení přátelé, v příloze Vám posíláme manuál pro dodavatele a odběratele náhradního plnění.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 74 - 2017 (Výběrové řízení na pozici právníka na ÚV ČR)

Vážení přátelé,

Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany opakovaně vypisuje výběrové řízení na právníka v sekretariátu. Požaduje se magisterské vzdělání v oboru práva, dále znalost anglického jazyka odpovídající alespoň druhému stupni. Platové podmínky jsou 13. platová třída, přičemž plat se odvíjí od počtu odpracovaných let a pohybuje se v rozmezí od 21 000,- Kč do téměř 32 000,- Kč.

Termín podání přihlášky do výběrového řízení je 18. 10. 2017 a lze ji doručit poštou na adresu: Státní tajemník v ÚV ČR, Nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1. Přihlášku je možné také podat na podatelně ÚV ČR, emailem na adresu , případně datovou schránkou.

Bližší podrobnosti najdete na odkazu: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-sluzebniho-mista-vladni-rada-pravnik-v-uv-cr--odboru-lidskych-prav-a-ochrany-mensin-160270/

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 73 - 2017 (Návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Novelu jsme obdrželi až dnes a máme pouze několik dní na připomínkování. Novela vyhlášky se týká především procesu plánování rozvoje sociálních služeb krajů, střednědobých plánů a jejich monitoring. 

Prosíme o Vaše připomínky, nejpozději do čtvrtka 5. 10. 2017. Připomínky posílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel