Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 56 - 2017 (Novela zákon o nemocenském pojištění - ošetřovatelské volno)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna schválila v pátek 14. 7. 2017 novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Novela zahrnuje mimo jiné také institut dlouhodobého ošetřovného.

Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době, bezprostředně po propuštění ošetřovaného z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. V situace, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po dobu alespoň 30 dnů, bude možné požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař. 

Rodiny získají čas bez obav uvážit, jak zajistit dlouhodobou péči o svého příbuzného, pokud by měla být dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, které v současné době péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obava z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče mu nová úprava v zákoníku práce dále garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo. 

O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob. Pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřované osoby (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo neteři ošetřované osoby, manželce nebo družce strýce nebo manželovi nebo druhovi neteře. Široký okruh osob dovolí rodinám svobodně se rozhodnout, kdo a jak bude dlouhodobou péči zajišťovat. 

Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o uvolnění pro péči o svého rodinného příslušníka, uvolní. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je povinen volno poskytnout. 

Vážení přátelé, tento zákon nyní bude projednávat Senát, a to pravděpodobně na svém jednání v srpnu letošního roku. Pokud zákon bude do voleb schválen, což předpokládáme, že bude, začal by platit od 1. 7. 2018. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 logo_opz

 

Informace č.: 55 - 2017 (Výbor nedoporučil schválit novelu zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

včera 13. 7. 2017 projednával Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny velkou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně, aby novelu zákona schválila. Pro toto usnesení hlasovalo 10 ze 13 přítomných poslanců. Je zřejmé, že Poslanecká sněmovna, na základě doporučení Výboru, prakticky se stoprocentní jistotou návrh zákona neschválí. Myslíme si, že proces může být takový, že novela zákona nebude zařazena na příští jednání Poslanecké sněmovny a tím bude věc vyřešena, protože v září bude pravděpodobně poslední schůze Poslanecké sněmovny. 

Novela zákona obsahuje zásadní rozpor, který se nepodařilo vyřešit. MPSV ČR navrhuje, aby část agendy sociálně právní ochrany dětí byla zařazena do systému sociálních služeb. Ze strany MPSV ČR je to, i podle názoru NRZP ČR, nepochopení rozdílu mezi sociálními službami, které jsou poskytovány na dobrovolném základě a v případě služeb péče na smluvním základě a sociálně právní ochranou dětí, kdy stát uplatňuje svoji vůli v případě špatné péče v rodinách. 

Z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením je samozřejmě škoda, že nebude zvýšen příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun, pokud bude péče poskytována v rodinách. Nebude také platit ustanovení, že výplata příspěvku na péči se pozastavuje až po dvou měsících pobytu ve zdravotnickém zařízení. Dosud, jak víte, se výplata pozastavuje po 30 dnech pobytu ve zdravotnickém zařízení. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 54 - 2017 (Vyhlášení fotografické soutěže Život bez bariér)

Vážení přátelé, 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje fotografickou soutěž Život bez bariér. 

 

Fotografická soutěž na téma Život bez bariér 

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit. 

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email do 15. října 2017.

Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky. 

Bližší informace pro přihlášení naleznete v Propozicích fotografické soutěže. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel