Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 28 - 2017 (Druhé čtení zákona č. 329/2011 Sb.)

Vážení přátelé,

projednávání novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, tisk 935, jde nyní do finální fáze. Tisk je zařazen v bloku zákonů, určených k projednání ve druhém čtení na schůzi Poslanecké sněmovny, která začne v úterý 4. 4. 2017. Problém je v tom, že návrh zákona je až na 28 místě bloku druhého čtení a vzhledem k různým prioritám poslanců a ministrů se může stát, že by návrh zákona nebyl projednán na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny. Proto musíme usilovat o to, aby návrh zákona byl pevně zařazen na některý jednací den sněmovny. Tento návrh podá i opakovaně pan poslanec Vít Kaňkovský, který je jeden ze signatářů novely zákona. Je však nezbytné, aby jeho návrh podpořila nadpoloviční většina přítomných poslankyň a poslanců. 

Vážení přátelé, obracím se na Vás s velkou prosbou, abyste nám pomohli oslovit jednotlivé poslankyně a poslance, aby při hlasování o návrhu na pevné zařazení tisku 935 hlasovali. V pondělí je tzv. poslanecký den a většina poslanců je ve svých regionech a určitou dobu i ve svých regionálních kancelářích. Prosím Vás, abyste jim napsali, případně abyste je navštívili a vysvětlili jim důležitost novely zákona č. 329/2011 Sb., která je iniciovaná NRZP ČR. Jakékoliv zdržení projednávání zákona může mít neblahé důsledky. Po druhém čtení musí ještě proběhnout další jednání Výboru pro sociální politiku a zákon musí projít třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Po té bude návrh zákona posuzovat Senát. To znamená, že i v případě, že projednávání tisku 935 bude hladké, lze očekávat, že ukončení legislativního procesu a vydání ve Sbírce zákonů bude až někdy koncem srpna či začátkem září 2017, tudíž těsně před koncem volebního období současné Poslanecké sněmovny. 

Vážení přátelé, věřím, že budete aktivní v této věci, a že budete apelovat na jednotlivé poslance. Zákon přináší zásadní změnu v dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Vše co se mění, najdete v informaci č. 23/2017. 

Vážení přátelé, těším se na další spolupráci. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz
 

Informace č.: 27 - 2017 (novela zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

včera Vláda ČR schválila velkou novelu zákona o sociálních službách. Tento zákon teď musí projít celým legislativním procesem a měl by začít platit od roku 2018. Zákon při projednávání ve vládě doznal značných změn. Došlo k vypuštění části zákona, která převáděla část služeb ze sociálně právní ochrany dětí do systému sociálních služeb. Tato věc byla napadena z mnoha úřadů a ministerstev a došlo tudíž k jejímu vypuštění.

 

V případě hospiců, které také měly být převedeny do sociálních služeb, došlo k dohodě mezi MPSV ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o tom, že Ministerstvo zdravotnictví bude přesně definovat, co je to hospic a na základě toho by došlo pravděpodobně také k úhradě.

 

Schválený vládní návrh novely o sociálních službách zachovává zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni v případě, že služba je poskytována v domácím prostředí na 19 200,- Kč. Je to opatření, které by mělo významně posílit péči v domácím prostředí a umožnit pečujícím osobám více objednávat terénní sociální služby a odpočinout si tak, případně se věnovat jiným aktivitám. Tento návrh iniciovala NRZP ČR, protože původně MPSV ČR navrhovalo, aby byla zvýšena dotace pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují osobní asistenci. My jsme upozornili, že tento návrh nebude funkční, protože známe, jak probíhá systém dotací a klient, který potřebuje osobní asistenci, by byl uvázán k jednomu poskytovateli osobní asistence. Dále jsme uvedli, že to může být velmi nebezpečný návrh, kdy řada poskytovatelů se bude definovat jako poskytovatel osobní asistence a může dojít k tunelování celého systému. Místo toho jsme navrhli vytvořit speciální pátý stupeň pro ty osoby s nejtěžším zdravotním postižením. Ministerstvo práce a sociálních věcí na naše argumenty reagovalo tím, že navrhlo zvýšit příspěvek na péči ve IV. stupni u klientů, kteří jsou v domácí péči.

 

Bohužel jsme zjistili, že do návrhu zákona se dostalo i ustanovení, že u osob, které budou hospitalizovány ve zdravotnických zařízeních, a to dobu kratší než jeden měsíc, by měla adekvátní část příspěvku na péči náležet zdravotnickému zařízení nebo jinému poskytovateli a nikoliv uživateli. Je to zhoršení situace proti současnému stavu a vůbec nerozumíme tomu, proč MPSV ČR na tento návrh, který vzneslo KDU – ČSL, přistoupilo. V původní verzi zákona se navrhovalo naopak prodloužení doby ponechání příspěvku na péči uživateli po dobu dvou měsíců při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Tento návrh je jednoznačně proti pečujícím osobám a proti domácí péči. Může to navodit stav, kdy lidé v domácí péči nebudou chtít být hospitalizováni v nemocnici, a to až do krajnosti. Považujeme tuto věc za nedomyšlenou a budeme se snažit ji zvrátit.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Pozvánka na konferenci Ústeckého kraje na téma kompenzačních pomůcek

Pozvánka

na

Konferenci Ústeckého kraje pro osoby zdravotně postižené a seniory

dne 16. května 2017 od 9.30 – 12.00 hodin

Téma: Kompenzační pomůcky, zvláštní a komerční pomůcky a zásady  bezbariérových úprav bytových prostorů

Organizátor konference: Ústecký kraj ve spolupráci s oddělením rehabilitace Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Místo konání: Konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (2. podlaží budovy A, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem).

Program:

9.30 – 10.00           Registrace účastníků konference

10.00 – 10.15           Zahájení konference, přivítání účastníků konference – Bc. Pavel Csonka, zastupitel Ústeckého kraje, předseda Výboru pro zdravotnictví a předseda Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené

10.15 – 11.30           Seznámení se zdravotnickou legislativou a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Indikační seznam kompenzačních pomůcek

Postupy při předepisování a přidělování kompenzačních pomůcek

Zvláštní pomůcky přidělované Úřadem práce ČR dle zákona č. 329/2011 Sb., o přidělování pomůcek pro osoby zdravotně postižené

Zásady bezbariérových úprav bytových prostorů dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., bezbariérové vyhláška

Přednášející: Mgr. Josef Kočí, DiS., sociální referent, rehabilitačního oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

11.30 – 12.00           Diskuze

Po dobu konference bude zajištěno občerstvení.

Doprovodná akce: Výstava a poradenství firem produkujících kompenzační pomůcky.

Poučení a pokyny: Konference je organizována pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví a Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené, Bc. Pavla Csonky. Akce je bezplatná a je určená organizacím pro osoby zdravotně postižené v Ústeckém kraji, seniorským organizacím i konkrétním osobám a veřejnosti bez omezení.

V případě Vašeho zájmu je nutné elektronicky zaslat vyplněnou návratku o Vaší účasti ke zmíněné konferenci nejpozději do 30. dubna 2017  na email: (návratka je na konci dokumentu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návratka

Konference Ústeckého kraje pro osoby zdravotně postižené a seniory

dne 16. května 2017 od 9.30 – 12.00 hodin

 

Vyplněnou návratku zasílejte nejpozději do  30. dubna 2017 na e-mailovou adresu:

příjmení, jméno, titul

 

organizace

 

pracovní pozice

 

adresa

 

telefon

 

e-mail

 

 

příjmení, jméno, titul

 

organizace

 

pracovní pozice

 

adresa

 

telefon

 

e-mail

 

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel