Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 59 - 2017 (vyhlášení výběrového řízení)

Vážení přátelé,

sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany již delší dobu shání právníka. Je to i náš zájem, aby sekretariát VVZPO pracoval v plném obsazení. Pokud víte o nějakém právníkovi ve Vašem okolí, upozorněte ho, prosíme, na tento inzerát a možnost účastnit se výběrového řízení. Předem Vám děkujeme. 

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vládní rada (právník) v Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Výběrové řízení na služební místo vládní rada – právník v Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v oborech služby:
29. Legislativa a právní činnost, 30. Lidská práva.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2017.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností v připomínkovém řízení, a to zejména z hlediska ochrany práv osob se zdravotním postižením a zajištění zásady rovného zacházení, a souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a s právem EU; zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k návrhům právních předpisů s celostátní působností; účast na vypořádávání připomínek, spolupráce s organizacemi osob se zdravotním postižením při uplatňování jejich připomínek k právním předpisům;
 • monitorování a posuzování normativních aktů EU a mezinárodních dokumentů vztahujících se k problematice osob se zdravotním postižením; členství v poradním orgánu Evropské komise pro otázky zdravotního postižení (High Level Group on Disability); vedení zahraniční agendy sekretariátu;
 • zpracovávání celostátní a dlouhodobé koncepce Národního rozvojového programu mobility pro všechny; spolupráce s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi, z jejichž dotačních programů jsou financovány projekty záměrů bezbariérových tras;
 • vyřizování korespondence podnětů občanů i právnických osob;
 • poskytování odborné konzultace z oblasti právní ochrany osob se zdravotním postižením jednotlivým ústředním orgánům státní správy.

Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. srpna 2017 na adresu nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu () nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: trfaa33). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v Úřadu vlády ČR, č.j. 19418/2017-STA".

Podmínky pro přijetí:

 • vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu v oboru v oblasti práva,
 • znalost angličtiny odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 


Kompetní informaci včetně žádosti o přijetí do služby naleznete na: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/-oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-sluzebniho-mista-vladni-rada-pravnik-v-uv-cr--odboru-lidskych-prav-a-ochrany-mensin-158616/


Děkuji a přeji pěkný den

Mgr. Petra Nováková
tajemnice Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany | Secretariat of the Government Board for People with Disabilities


Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1

T +420 224 002 316
email:
www.vlada.cz

 

Informace č.: 58 - 2017 (Mimořádný vlak pro OZP na REHAPROTEX)

Vážení přátelé,

posílám Vám první informaci o zvláštním vlaku s názvem REHAEXPRES, který bude vypraven z hlavního nádraží v Praze dne 19. 9. 2017 na veletrh REHAPROTEX. Vlak vyjede z Prahy hlavního nádraží v 6:15 hodin a bude mít tyto zastávky: Praha hlavní nádraží, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Svitavy, Brno Židenice a nakonec Brno Výstaviště. Vlak nebude zastavovat ve stanicích Blansko, ani na hlavním nádraží Brno. V Brně Židenicích budou moci další lidé přistoupit na 1. nástupišti, 6. kolej. V Brně by měl být vlak krátce po 10 hodině a odjezd zpět do Prahy bude přibližně v 16:00 hodin s tím, že vlak by měl přijet na hlavní nádraží v Praze okolo 20:00 hodiny.

Ve všech stanicích vlak zastaví na cca 5 minut – takto krátký pobyt i pro případy nástupu vozíčkářů je možný jen díky použití nízkopodlažního vlaku  InterPanter. To znamená, že vlak nemá zdvihací plošinu, ale nájezdovou rampu, což je samozřejmě podstatně rychlejší.

Vlak bude uveden v informačních systémech stanice, aby cestující našli správné nástupiště a správný vlak. Hlášen bude jako Uzavřený zvláštní vlak pro předem objednanou skupinu osob. Pokud ovšem i tak nastoupí někdo, kdo objednán nebyl, a bude volná kapacita vlaku, tak mu bude jízda umožněna a uhradí standardní jízdné dle Tarifu ČD, na které prokáže nárok.

Pokud však bude kapacita pro vozíčky vyčerpána, pak nebude předem neobjednaný člověk na vozíku moci do vlaku nastoupit. Proto je nutné, aby všichni byli řádně předem nahlášeni.

Zájemci budou přihlášky posílat na GŘ ČD se svými požadavky na objednávku na paní Naďu Bluďovskou email: , telefon: 972 232 387, a to od 31. 7. 2017 do 10. 9. 2017. Telefon je však možné použít k objednání přepravy pouze v nejnutnějším případě, pokud nemají zájemci k dispozici email.

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 1. Jméno a příjmení Cestujícího TP, ZTP nebo ZTP/P – přeprava za Zvláštní tarif
 2. Jméno a příjmení Průvodce ZTP nebo ZTP/P – přeprava ZDARMA
 3. Jméno a příjmení Spolucestujícího 1 – přeprava za Zvláštní tarif
 4. Jméno a příjmení Spolucestujícího 2 – přeprava za Zvláštní tarif
 5. Přeprava na vozíku – ANO/NE
 6. Typ vozíku – elektrický / mechanický
 7. Cestující na vozíku zvládne použít WC, na které není možné vjet s vozíkem – ANO/NE
 8. Cesta TAM i ZPĚT – ANO/NE
 9. Cesta jen TAM – ANO/NE
 10. Cesta jen ZPĚT – ANO/NE

Paní Naďa Bluďovská následně zadá do objednávkového systému a případně provede korekci objednávky přímo s cestujícími.

Informace o schopnosti vozíčkáře použít WC vozíkům nepřístupné nám pomůže ve směřování cestujících do konkrétních vozů vlaku InterPanter. Upozorňujeme, že do prostoru, u kterého je WC pro vozíčkáře, se vejde maximálně 8 lidí na vozících. Tito lidé se tedy dostanou na WC i s vozíky. Na druhou plošinu u „normálního“ WC, se vejde maximálně 6 lidí na vozících, ale s vozíky není možné na WC vjet. To znamená, že tito lidé na vozících musí být schopni udělat několik kroků, aby se na WC dostali.

Kapacita vlaku je omezená (185 míst pro sedící cestující a maximálně 14 míst pro vozíky). Objednávky budou přijímány postupně dle času jejich doručení a bude jim vyhověno pouze do vyčerpání kapacity vlaku! V případě velkého zájmu jsme již jednali s ČD o případném posílení vlaku.

Pokud jde o jízdné, tak jízdenky na vlak nebudou veřejně nabízeny k prodeji, vlaková četa bude mít k dispozici podklady z objednávkového systému.

Cestující tohoto speciálního vlaku budou platit jízdné přímo u průvodčího ČD během jízdy, který jim vydá zvláštní jízdenku, která bude současně platit jako vstupenka na veletrh REHAPROTEX v Brně.

Zvláštní jízdné

 

Cestující TP, ZTP

Cestující ZTP/P a průvodce

Spolucestující 1
+ 2 bez průkazu TP, ZTP a ZTP/P

Praha – Česká Třebová – Brno výstaviště a zpět

99 CZK

99 CZK
(průvodce 0 CZK)

99 CZK

Česká Třebová – Brno výstaviště a zpět

59 CZK

59 CZK
(průvodce 0 CZK)

59 CZK

Cestující mimo vyhlášené zvláštní jízdné zaplatí jízdné dle tarifu TR 10.

Cestující uvedený jmenovitě na seznamu REHAEXPRES má nárok na přepravu za výše uvedené Zvláštní jízdné (průvodce ZTP/P standardně zdarma) a nehradí vstupné na veletrh REHAPROTEX (vstup zdarma pouze pro ty, kdo budou uvedeni na seznamu).

Kapacitou pro vozíky myslíme především cestující na elektrických vozících, neboť cestující na mechanických vozících většinou dokáží přesednout na sedadlo a tyto mechanické vozíky je možné složit. Vozík pak nezabírá prostor nástupních plošin vlaku. Reálně je možné, aby se jízdy účastnilo více než 14 lidí na vozících.

Z Brna Židenic přes Brno Dolní nádraží (vlaková cesta mimo nástupiště!) do Brna Výstaviště bude InterPanter tažen diesel lokomotivou, částečně „po silnici“ ulicemi Brna za standardního doprovodu Policií ČR. Rychlost vlaku 10 km/h.

Výstup/nástup cestujících a vozíčkářů na BVV je zajištěn přes provizorní dřevěné a pro tento účel speciálně postavené nástupiště.

Vážení přátelé, toto je první informace o chystané cestě vlakem na výstavu REHAPROTEX. Budeme Vás ještě informovat o časech nástupu v jednotlivých vlakových stanicích. Tyto časy ještě nejsou upřesněny. Objednat si cestu vlakem u paní Bluďovské můžete od 31. 7. 2017.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 57 - 2017 (Access City Award 2018)

Vážení přátelé, 

posílám Vám výzvu k přihláškám na cenu pro Evropské město bez bariér - Access City Award 2018. 

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem zdravotně postižených (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech. 

Soutěž Access City Award byla zahájena v roce 2010 s cílem propagovat bezbariérovou přístupnost v městském prostředí pro rostoucí evropskou populaci starších osob a osob se zdravotním postižením. Od té doby se do soutěže každoročně hlásí města z celé Evropy, která usilují o zlepšení přístupnosti pro své obyvatele i návštěvníky. Toto ocenění pomáhá zdůraznit příklady inovativního myšlení a osvědčených postupů, jež mohou inspirovat další města, která se případně potýkají se stejnými výzvami. 

Přihlášku může podat samosprávný orgán města s vyšším počtem obyvatel než 50 000 z některého členského státu Evropské unie. Přihlášky musí být vyplněny a předány v angličtině na online formuláři nejpozději do 11. září 2017.

Proces výběru je rozdělen do dvou fází: předvýběr na národní úrovni a finální výběr na evropské úrovni. 

Vítěz ocenění Access City Award 2018 bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který je součástí každoroční konference „Evropský den osob se zdravotním postižením“ konané v Bruselu. Ta se letos uskuteční 5. prosince. 

Podrobné informace najdete na stránkách: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=1141&eventsId=1208&furtherEvents=yes . V příloze naleznete leták v češtině týkající se ročníku 2016. 

Pokud se domníváte, že Vaše město nad 50 000 obyvatel má dobrou bezbariérovou infrastrukturu, prosím, oslovte vedení Vašeho města a upozorněte je na možnost přihlášení se do soutěže Access City Award 2018, kterou organizuje společně s Evropská komise s Evropským fórem zdravotně postižených. Myslíme si, že naše města jsou v řadě případů dobře přístupná pro osoby se zdravotním postižením tak, aby se mohla účastnit této soutěže. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel