Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 88 - 2017 (návrh novely vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Vážení přátelé,

v odkazu pod tímto textem Vám posíláme návrh novely vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), je předkládán v souvislosti s přijetím zákona č. 327/2017 Sb., kterým se s účinností ode dne 1. ledna 2018 mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. 

V souvislosti s výše uvedenou novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o zaměstnanosti“), kterou došlo k úpravě charakteru pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, příspěvku na zřízení tohoto pracovního místa a změnám názvů jednotlivých příspěvků poskytovaných v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením vznikla potřeba změnit prováděcí právní předpis. 

Materiál jsme obdrželi ve čtvrtek 16. 11. 2017 v pozdních odpoledních hodinách, takže jsme jej dříve nemohli rozeslat. Vzhledem k tomu, že připomínkové řízení je pouze do pátku 24. 11. 2017, prosíme Vás, pokud budete mít nějaké připomínky, abyste je poslali nejpozději ve středu 22. 11. 2017, aby je mohla naše legislativa do stanoviska NRZP ČR zapracovat. Připomínky posílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 87 - 2017 (Senátní novela zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

dnes jsme se dozvěděli, že skupina Senátorů podala rozsáhlou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o Senátní tisk č. 208. Domníváme se, že se jedná o nestandartní postup, když skupina senátorů předkládá takto rozsáhlý návrh zákona, který významně mění znění zákona o sociálních službách. Problém je v tom, že k návrhu zákona se nevyjádřila Vláda ČR, neuskutečnilo se připomínkové řízení a relevantní subjekty jako je např. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nebyly v této věci dotazovány na jejich názor. Návrh zákona se hodně podobá novele zákona o sociálních službách, kterou předložila Vláda na počátku tohoto roku, ale zákon se již nestihl projednat. Senát by měl návrh zákona projednávat v 1. čtení na svém jednání 6. prosince 2017.

Vážení přátelé, prosíme Vás o zaslání Vašich připomínek k návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že naše legislativa musí do konce listopadu 2017 připravit soubor pozměňovacích návrhů, prosíme Vás o zaslání Vašich připomínek nejdéle do středy 29. listopadu 2017. Připomínky posílejte na adresu . Prosíme Vás, abyste posílali konkrétní návrhy úpravy paragrafů k podkladu, který naleznete pod tímto textem.

Přeji Vám všechno dobré

S pozdravem

Václav Krása

předseda NRZP ČR

logo_opz
 

Informace č.: 86 - 2017 (Senátní návrh zákona - tisk 207)

Vážení přátelé,

v odkazu pod textem najdete senátní návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tisk 207. Návrh podali páni senátoři Vladimír Plaček a Jiří Vosecký. 

Navrhovaná změna odstraní dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce, jejichž jediná rozdílnost za stávajícího stavu je v tom, že jeden příjemce je uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a pouze z tohoto důvodu musí dokladovat použití příspěvku na mobilitu, přičemž úhrada za pobyt v tomto pobytovém zařízení sociálních služeb nezahrnuje bezplatné zabezpečení dopravy pro tohoto uživatele sociálních služeb, oproti druhému příjemci, který dokladuje použití pouze čestným prohlášením. Úřady práce v současné době odnímají již přiznané příspěvky na mobilitu uživatelům sociálních služeb z pobytových sociálních služeb s odkazem na to, že důvody hodné zvláštního zřetele pro přiznání příspěvku na mobilitu i jim se týkají pouze cest do zdravotnických zařízení, do zaměstnání nebo do školy. 

Navrhovanou změnou se tak odstraní neodůvodnitelná nespravedlnost a zjevná diskriminace osob se zdravotním postižením - příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině druhé, která není jeho příjemcem.

NRZP ČR nebyla informována o této senátní aktivitě, ale pan senátor Plaček, už při projednávání zákona, který prosadila NRZP ČR, informoval předsedu NRZP ČR Václava Krásu, že s touto zákonnou iniciativou přijde. Domníváme se, že největším smyslem předkládaného návrhu změny zákona je umožnit, aby ústavní zařízení mohla organizovat více různých zájezdů pro své klienty.  Klienti by z příspěvku na mobilitu mohli na tyto zájezdy přispívat. Proto se domníváme, že případné schválení zákona bude v zásadě prospěšné. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel