Aktuality

Informace č.: 76 - 2018 (Připomínky pro pracovní skupinu Pacientské rady)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem Vám posíláme návrh spolku CZEPA – diagnózy, jejichž důsledkem jsou funkční stavy, vyžadující domácí zdravotní péči a současně také sociální služby. Materiál bude projednáván v pracovních skupinách Pacientské rady.

Paní Faltýnková, která materiál pro pracovní skupinu vypracovala, zároveň vyzvala, aby se k němu mohly vyjádřit i další organizace. 

Prosíme Vás o zamyšlení se nad potřebami Vaší cílové skupiny a Vašich členů, nad nedostatky v systému poskytování zdravotních a sociálních služeb v rámci domácí péče. Každá skupina osob se zdravotním postižením má svoje specifické potřeby, a proto je důležité, aby pracovní skupina Pacientské rady měla zpětnou vazbu od co nejširšího spektra lidí se zdravotním postižením. 

Svoje připomínky můžete sdělit přímo na adresu paní Faltýnkové, to je . Vaše případné připomínky bychom samozřejmě paní Faltýnkové předali. 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 75 - 2018 (Připomínky k zákonu o lobbování a změnového zákona)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem Vám posíláme návrh zákona o lobbování, a to včetně důvodové a předkládací zprávy. Současně Vám v odkaze pod textem posíláme návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Především se mění jednací řád Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Vážení přátelé, pokud byste měli k oběma zákonům nějaké připomínky, prosím pošlete nám je co nejdříve, nejpozději však do středy 26. 9. 2018, a to na adresu . Víme, že je to krátký čas, ale bohužel, zákon jsme získali až nyní.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 74 - 2018 (Novela zákona o příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnila tisková konference NRZP ČR, a to v Poslanecké sněmovně, kde jsme, společně s paní poslankyní Radkou Maxovou a panem poslancem Vítem Kaňkovským, představili novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Návrh zákona rozšiřuje možnost získání příspěvku na pořízení zvláštních kompenzačních pomůcek také pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a dále o osoby, které mají objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. V odkaze pod textem najdete tiskovou zprávu, která přesně popisuje jednotlivé diagnózy, na které by se vztahovala možnost získání příspěvku na pořízení zvláštní kompenzační pomůcky. 

NRZP ČR se zásadním způsobem podílela na vzniku zákona, a to společně s panem poslancem Vítem Kaňkovským. Tento zákon považujeme za splnění slibu, který jsme dali v loňském roce lidem, kteří mají výše uvedená zdravotní postižení. V loňském roce se nám nepodařilo prosadit tyto diagnózy do zákona, proto jsme připravili novelu zákona, kterou paní poslankyně a pan poslanec podali. Celý zákon si můžete najít na www.psp.cz , jako tisk 267. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel