Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Václav Neckář zpívá pro Mathildu

vaclav_neckar

Stavovské divadlo s vůní lékořice!

Ve středu 5. dubna pořádá Nadační fond Mathilda ve Stavovském divadle již 7. slavnostní Koncert pro Mathildu. V letošním roce na něm vystoupí Václav Neckář se skupinou Bacily a dva nevidomí sólisté James Risdon a Raven. Všechny účinkující bude doprovázet smyčcový orchestr pod vedením Pavla Trojana.

Cílem tohoto unikátního projektu je ukázat veřejnosti, že i přes velký handicap jsou nevidomí hudebníci schopni podat výborný umělecký výkon.

Všichni sólisté vystoupí bez nároku na honorář. Výtěžek z této akce poputuje na výchovu a výcvik vodicích psů pro nevidomé.

Nadační fond Mathilda podporuje smysluplné projekty, které pomáhají nevidomým a těžce zrakově postiženým lépe se zapojit do běžného života. Jedním z hlavních projektů je výchova a výcvik vodicích psů pro nevidomé. Každoročně pořádáme několik benefičních akcí, díky nimž získáváme finanční prostředky na naše projekty. Jednou z takových akcí je i „Koncert pro Mathildu“. Letos se bude konat již po sedmé ve Stavovském divadle, které nechal postavit před více než 230 lety předek paní hraběnky Mathildy Nostitzové – patronky nadačního fondu.

Hlavním hostem bude Václav Neckář a skupina Bacily. Zazní staré hity i písničky z nového repertoáru této české legendy. Své umění předvedou také dva nevidomí sólisté. Anglický flétnista James Risdon za doprovodu klavíristy Trevora Hughese zahraje skladby soudobých anglických autorů. Raven za doprovodu smyčcového orchestru představí písně ze svého nového alba Waltz. Celým večerem bude provázet Eva Holubová. Na pódiu se objeví i vodicí psi.

Přijďte podpořit dobrou věc! Zažijete příjemný večer a pomůžete tak i lidem, kteří navzdory svému handicapu nerezignovali a snaží se žít plnohodnotným životem.

Vstupenky jsou v prodeji v pokladnách Národního divadla a Colosseum ticket.

 

Kontakt:

Luboš Krapka

tel.: 737 588 050

 

Informace č.: 26 - 2017 (novela zákona o sociálních službách+EET+dopravní obslužnost)

Vážení přátelé,

ve středu 22. 3. 2017 projednávala Vláda ČR opět velkou novelu zákona o sociálních službách. Jednání o návrhu zákona znovu přerušila a bude se zákonem pravděpodobně zabývat na svém dalším jednání. Zásadní problém novely zákona o sociálních službách je skutečnost že do návrhu zákona se včleňuje velká část činností spojená se sociálně právní ochranou dětí. S tím má řada ministerstev ale i dalších organizací zásadní problém a nesouhlasí s tímto postupem. Bohužel paní ministryně Michaela Marksová trvá na tom, aby část agendy sociálně právní ochrany dětí byla začleněna do zákona o sociálních službách. Zdá se, že tak jak jsme odhadovali, že zákon nebude již v tomto volebním období projednán, se stává skutečností. Včera Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil pořad dubnové schůze Poslanecké sněmovny a logicky tam nemohl zařadit novelu zákona o sociálních službách, když ji vláda dosud neprojednala. Je zcela jisté, že návrhy zákonů, které nebudou projednány v prvním čtení na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny, již nebudou z časových důvodů projednány.

 

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 jednal Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a zabýval se dvěma zásadními záležitostmi. První věcí, kterou VVZPO projednal, byla elektronická evidence tržeb u nevidomých OSVČ. Tento podnět jsme obdrželi od spolku nevidomých masérů, ale i od dalších subjektů. Již jsme v této věci jednali s panem ministrem Andrejem Babišem a další jednání ještě budou pokračovat. U nevidomých podnikajících osob je problém v tom, že není zařízení, které by mohly tyto osoby používat k EET tak, aby bylo spolehlivé, aby jej nevidomí mohli bez problémů používat, a aby měli i kontrolu, že doklad byl vystaven správně. Problém je i ve vlastním přihlášení se, protože elektronické prostředí EET na Ministerstvu financí není přizpůsobeno pro nevidomé osoby. VVZPO přijal v této věci usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo financí, aby připravilo nařízení vlády, které vyčlení nevidomé OSVČ a hluchoslepé OSVČ dočasně z evidence tržeb. Je možné, že do budoucna se najde systém, jak problém evidence tržeb u těchto postižení bude řešen, proto jsme navrhli pouze dočasné vyčlenění. V příštím týdnu budou ještě probíhat další jednání s Ministerstvem financí.

 

VVZPO se zabýval také problematikou přístupnosti železniční dopravy, a to v souvislosti s postupnou liberalizací trhu v železniční dopravě. Na drahách nyní provozuje drážní dopravu více subjektů a je nezbytné zajistit, aby všechny subjekty dodržovaly směrnici EU č. 1371/2007. Základní rozpor mezi Ministerstvem dopravy a NRZP ČR je v povinnosti zajistit přepravu OZP na komerčních tratích. V ČR, tak jako v jiných zemích, existuje přeprava, která se jmenuje závazek veřejné služby a v zásadě stát či kraje nakupují od dopravců množství dopravy, aby zajistilo dopravní obslužnost pro své obyvatele. Tyto dopravní služby v tzv. závazku musí dopravce zajistit tak, aby mohl přepravovat i imobilní osoby. Pokud jde o komerční tratě, to je o jízdy, které nenakupuje stát ani kraje, ale provozovatelé drážní dopravy je realizují, protože jsou pro ně ekonomicky výhodné, tak Ministerstvo dopravy ČR tvrdí, že na tyto jízdy se směrnice EU ani naše předpisy nevztahují ve vztahu k přepravě OZP. NRZP ČR má jiný právní názor. VVZPO přijal v této věci usnesení, které doporučuje MD ČR přijmout taková opatření, aby noví dopravci používali vozy, které splňují standardy pro přepravu lidí se zdravotním postižením. Dále VVZPO žádá MD ČR, aby předložilo do příštího jednání výboru jednoznačný výklad právních předpisů, zda se platnost Evropských předpisů o přepravě lidí se zdravotním postižením v železniční dopravě vztahuje také na komerční provozovatele železniční dopravy. Diskuse se také vedla o meziměstské autobusové dopravě, kde většina dopravců dosud nepoužívá nízkopodlažní autobusy. Podle našich poznatků většina krajů, které zpravidla tuto dopravu nakupují, chce prosadit, aby v příštích smlouvách s dopravci, které by měly být uzavírány v roce 2019, již byla zakotvena povinnost zajistit, aby meziměstské autobusové linky měly nízkopodlažní autobusy a mohli se tak přepravovat lidi se zdravotním postižením.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 25 - 2017 (Předání cen Mosty za rok 2016)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo v nádherné atmosféře v Hradci Králové předávání cen MOSTY za moderování pana Aleše Cibulky. O hudební doprovod se postaral zpěvák Laďa Kerndl, skupina Lokálka, klavírista Petr Bazala a zpěvák Radek Žalud. Jako tradičně byly předány ceny ve čtyřech kategoriích. 

Vážení přátelé, v příloze Vám posíláme tiskovou zprávu o vítězích v jednotlivých kategoriích.

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel