Aktuality

Informace č.: 43 - 2018 (Setkání s panem prezidentem)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 24. 5. 2018 se uskutečnilo přijetí delegace NRZP ČR u prezidenta republiky Miloše Zemana. Hlavními tématy jednání byla přístupná veřejná železniční doprava v krajích a dále vyplácení příspěvku na péči pro osoby, které se přestěhovaly ze Slovenské republiky do České republiky. Tyto osoby prakticky nemají možnost získat příspěvek na péči ani v ČR a v případech, kdy potřebují sociální služby, protože se nedokáží sami o sebe postarat, nemají možnost je jakkoliv uhradit. 

V odkaze pod textem naleznete tiskovou zprávu z jednání s panem prezidentem. Pan prezident projevil velký zájem a ochotu řešit uvedené problémy. Byl velmi vstřícný a celé jednání probíhalo v přátelské a uvolněné atmosféře. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 42 - 2018 (Poradní sbor ombudsmanky k Úmluvě OSN o právech OZP)

Vážení přátelé,

v úterý 22. května 2018 veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová jmenovala svůj jedenáctičlenný poradní orgán pro plnění úkolů plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Na ustavujícím jednání členové prodiskutovali plán aktivit a témata, na která by se ombudsmanka měla v roce 2018 zaměřit. 

Úkolem poradního orgánu je získávat od lidí se zdravotním postižením podněty a náměty pro činnost veřejné ochránkyně práv. Společně s ní pak stanovuje priority a systémová témata, na něž je potřeba se zaměřit, podílí se na připomínkování právních předpisů, které se dotýkají lidí se zdravotním postižením, a zajišťuje informovanost lidí se zdravotním postižením. Členové poradního orgánu zastupují skupiny osob se zdravotním postižením, organizace a osobnosti hájící jejich práva. 

Z celkového počtu 101 nominací, které vzešly z regionálních setkání s lidmi se zdravotním postižením a organizacemi hájícími jejich práva, jmenovala ombudsmanka poradní orgán v tomto složení:

 • Ivana Recmanová, zabývá se problematikou žen se zdravotním postižením
 • Pavlína Spilková, prezidentka Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
 • Agáta Zajíčková z organizace Fokus podporující lidi s duševním onemocněním
 • Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků
 • Jan Uherka, místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a člen Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
 • Jiří Černý, věnuje se podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Pavla Baxová, ředitelka organizace Rytmus hájící práva lidí s mentálním postižením a poskytující sociální služby
 • Camille Latimier a Marek Richter (společně 1 hlas), ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením a zástupce skupiny lidí s mentálním postižením
 • Helena Plachá, členka Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
 • Milena Urbanová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Auticentrum, o.p.s.
 • Petr Špaček z neziskové organizace Fokus podporující lidi s duševním onemocněním

 

Vážení přátelé, pokud máte nějaké náměty nebo stížnosti, tak se můžete ozvat buď veřejné ochránkyni práv, nebo se obrátit na poradní orgán, který byl zřízen k monitoringu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Více informací o členech poradního orgánu naleznete v odkaze pod textem. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 41 - 2018 (Vláda neschválila senátní návrh zvýšení PnP)

Vážení přátelé,

dnes Vláda projednala senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmětem návrhu zákona je zvýšení příspěvku na péči pro osoby ve IV. stupni míry závislosti, pokud osobě neposkytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Částka příspěvku na péči se tudíž zvyšuje z 13 200,- Kč na 19 200,- Kč měsíčně a bude vyplácena všem příjemcům IV. stupně příspěvku na péči, pokud žijí ve svém přirozeném sociálním prostředí. 

Vláda dnes svým usnesením návrh zákona odmítla s tím, že se jedná o nesystémovou záležitost. NRZP ČR souhlasí s tím, že uvedený návrh není systémový, protože by bylo správné zvýšit i příspěvek na péči ve III. stupni, protože rozdíl mezi poskytovanou péčí ve III. nebo ve IV. stupni není natolik rozdílný, a tudíž se domníváme, že by bylo spravedlivé zamyslet se nad celým systémem příspěvku na péči. 

NRZP ČR přesto vítá předložený senátní návrh zákona a bude podporovat jeho přijetí Poslaneckou sněmovnou, protože je to jasný signál preference domácí péče v přirozeném prostředí před ústavní péčí. Na jednání Vlády bylo uvedeno, že se chystá celá revize dávkových systémů pro osoby se zdravotním postižením. NRZP ČR zatím nemá žádné informace o systémové změně příspěvku na péči či dalších dávek. Jednání, která vedeme na MPSV ČR, zatím nijak nenaznačovala, že by se měl měnit systém příspěvku na péči. To je jeden z dalších důvodů, proč NRZP ČR bude podporovat senátní návrh úpravy příspěvku na péči ve IV. stupni, a to proto, že zatím není žádná systémová změna připravována. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel