Aktuality

Pozvánka na konferenci o dostupnosti vzdělávání pro OZP v Pardubickém kraji

Pozvánka na konferenci o dostupnosti vzdělávání pro OZP v Pardubickém kraji

Pardubický kraj

pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Romana Línka

a

Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením ČR

Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, e-mail: , IČ: 70856478

 

si Vás dovolují pozvat na konferenci s tématikou

Dostupnost vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji 

 Tato tématická konference se koná v rámci příprav aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Pardubického kraje.  

Konference se zúčastní  zástupci Pardubického kraje, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a další hosté z řad odborné veřejnosti.

Účast přislíbila pardubická senátorka Mgr. Miluše Horská.

 

Termín:         16. 11. 2010 od 9.00 do 13.00 hodin

Kde:            jednací sál zastupitelstva v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje,  Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice

 

Konference je určena zejména pro:

 • vedoucí pracovníky  speciálních škol, denních stacionářů a speciálně pedagogických center;
 • vedoucí pracovníky základních a středních škol;
 • zástupce měst a obcí Pardubického kraje;
 • poskytovatele sociálních služeb;
 • neziskové organizace;
 • rodiče dětí se zdravotním postižením.

 

Obsah konference – základní témata:

 • dostupnost speciálního školství v Pardubickém kraji;
 • odstraňování bariér na základních školách a regionalizace;
 • zkušenosti s integrací dětí se zdravotním postižením na základních školách;
 • dostupnost vzdělávání pro studenty se zdravotním postižením na SŠ a VŠ;
 • podněty a doporučení realizovatelné v rámci kraje a jeho regionů.

 

Účast na konferenci je zdarma.

Vaši  účast laskavě potvrďte do 12. listopadu 2010 na e-mailové adrese: nebo na tel. čísle: 736 751 202

 

Aktivní vystoupení na konferenci jsou vítána. Témata a případné další požadavky prosím uveďte při potvrzení účasti.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Za organizátory:

Milan Pešek                                                          Mgr. Radka Konečná

předseda PKRZP                                                     krajská koordinátorka NRZP ČR

 

 

Pozvánka na konferenci Přístupnost VŠ vzdělávání v kontextu zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá za spoluúčasti NRZP ČR a dalších subjektů 12. října 2010 národní konferenci Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení.

Záměrem konference je zahájit cílený a systematický dialog mezi subjekty, které by se měly zásadním způsobem podílet na zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání lidí s postižením.

Hlavními tématy konference jsou

 •  Lidé se zdravotním postižením na vysoké škole - právo nebo dobročinnost?
 • Standard zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání lidem s postižením

 • Finanční nástroje podpory vysokoškolské kvalifikace lidí s postižením


 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci připomínek NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR

Přečíst

Vážení přátelé,

posílám Vám připomínky k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsem dnes odeslal ministru práce a sociálních věci panu J. Drábkovi. Považujeme návrh zákona z hlediska rodin, které  pečují o osobu se zdravotním postižením za velmi závažný a restriktivní. Všechny úpravy v zákonech o nemocenském pojištění, o pojistném na sociálním zabezpečení, o státní sociální podpoře, zákonu o zaměstnanosti a zákoně o sociálních službách budou mít finanční dopad na všechny rodiny obecně. Na rodiny, kde je jeden nebo více osob se zdravotním postižením, jsou finanční dopady příliš velké a z našeho pohledu nepřijatelné. Tento názor jsme také vyjádřili v našem stanovisku. NRZP ČR se rozhodla před jednáním vlády, která bude projednávat tento návrh zákona počátkem měsíce září, uspořádat mimořádnou tiskovou konferenci za účasti všech členů předsednictva NRZP ČR, na které vyzveme vládu, aby postupovala uvážlivěji a nepřenášela úsporná opatření pouze na skupiny lidí, které jsou již dnes ve složité sociální situaci.

Celý článek...

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel