Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 65 - 2016 (Tarif O2 při přechodu na nový tarif pevné telefonní linky)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posíláme vysvětlení k modernizaci tarifů pevných telefonních linek u O2 v souvislosti s přechodem původních klientů, držitelů průkazů ZTP, ZTP/P na nový tarif „Volání Svět“, kterou vypracovalo naše legislativní oddělení, konkrétně pan JUDr. Zdeněk Žižka. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 64 - 2016 (vyjádření MPSV ČR k Prohlášení delegátů RS NRZP ČR)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí k Prohlášení delegátů XVII. Republikového shromáždění NRZP ČR k přípravě novely zákona o sociálních službách. Prohlášení bylo schváleno dne 31. 5. 2016 na Republikovém shromáždění NRZP ČR. 

Považujeme za velmi korektní, že MPSV ČR reagovalo na prohlášení RS NRZP ČR a vyjádřilo se k jednotlivým bodům. Bohužel, jak zjistíte z odpovědí k jednotlivým bodům Prohlášení, ministerstvo trvá na své verzi a obhajuje svoje pojetí novely zákona o sociálních službách. 

Předpokládáme, že MPSV ČR před konečnou verzí novely zákona o sociálních službách nám poskytne možnost další diskuse. Především otázka financování osobní asistence je zásadním problémem, protože navrhovaný model by skutečně vedl k tomu, že příjemce osobní asistence by byl významně omezen ve své volbě poskytovatele této služby. Obdobně nemůžeme souhlasit s argumentací ve věci zařazení paliativní péče do systému sociálních služeb. Uvedená věta, že převod paliativní péče do sociálních služeb se setkal i s jistou podporou Asociace krajů není podle našeho názoru pravdivá. Účastnili jsme se jednání sociální komise Asociace krajů, kde bylo zcela jasně řečeno, že Asociace krajů nepodporuje převedení paliativní péče do systému sociálních služeb. Na tomto jednání byli přítomni i zástupci MPSV ČR. 

Materiál Vám posíláme na vědomí, abyste byli informováni o tom, že NRZP ČR se snaží dosáhnout takové novely zákona o sociálních službách, která bude vyhovovat uživatelům sociálních služeb. Očekáváme, že po letních měsících bude toto téma velmi aktuální a spoléháme i na Vaši podporu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 63 - 2016 (Vložení účetní uzávěrky do Rejstříku spolků)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme materiál, který popisuje způsoby zadávání listin do Sbírky listin Spolkového rejstříku, které každý spolek musí provést, pokud má nějakou ekonomickou činnost. Materiál zpracoval daňový poradce NRZP ČR a prosíme Vás, abyste se jím pokud možno řídili. 

Jen upozorňujeme, že materiál byl směrován pro organizace, jejichž sídlo je v Praze, a proto je uveden Městský soud v Praze. Každý Krajský soud vede svůj Rejstřík spolků, do kterého se registrují spolky, které mají sídlo v příslušném kraji. Spolky předávají listiny do Sbírky listin u těchto Krajských soudů. 

Věříme, že Vám tato informace pomůže k řádnému vložení listin Vašeho spolku. Je to zákonná povinnost. Do Sbírky listin musíte vložit výroční zprávu, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, dále přílohu č. 1 k DPPO a dále přílohu k účetní uzávěrce. Tyto dokumenty se předkládají vždy do 30. 6. za předcházející rok. Spolky, které musí mít auditované účetnictví, vkládají tyto listiny potvrzené auditorem. 

Uvědomujeme si, že tuto informaci posíláme na poslední chvíli, ale nic se nestane, pokud listiny vložíte později. Neměli byste s tím, ale dlouho otálet. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel