Aktuality

Informace č.: 74 - 2018 (Novela zákona o příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnila tisková konference NRZP ČR, a to v Poslanecké sněmovně, kde jsme, společně s paní poslankyní Radkou Maxovou a panem poslancem Vítem Kaňkovským, představili novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Návrh zákona rozšiřuje možnost získání příspěvku na pořízení zvláštních kompenzačních pomůcek také pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pro osoby s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a dále o osoby, které mají objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. V odkaze pod textem najdete tiskovou zprávu, která přesně popisuje jednotlivé diagnózy, na které by se vztahovala možnost získání příspěvku na pořízení zvláštní kompenzační pomůcky. 

NRZP ČR se zásadním způsobem podílela na vzniku zákona, a to společně s panem poslancem Vítem Kaňkovským. Tento zákon považujeme za splnění slibu, který jsme dali v loňském roce lidem, kteří mají výše uvedená zdravotní postižení. V loňském roce se nám nepodařilo prosadit tyto diagnózy do zákona, proto jsme připravili novelu zákona, kterou paní poslankyně a pan poslanec podali. Celý zákon si můžete najít na www.psp.cz , jako tisk 267. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 73 - 2018 (Access City Award 2019)

Vážení přátelé, 

již jsme Vás informovali o soutěži pro evropská přístupná města (Access City Award 2019). 

Evropská komise připravila o soutěži krátké propagační video: https://europa.eu/!Wn98Wr (u videa lze zvolit i české titulky) a zároveň prodloužila termín pro podávání přihlášek do 23. září 2018

Zde můžete znovu nalézt hlavní informace o soutěži:

Access City Award 2019 

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem osob se zdravotním postižením (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech. 

Soutěž Access City Award byla zahájena v roce 2010 s cílem propagovat bezbariérovou přístupnost v městském prostředí pro rostoucí evropskou populaci starších osob a osob se zdravotním postižením. Od té doby se do soutěže každoročně hlásí města z celé Evropy, která usilují o zlepšení přístupnosti pro své obyvatele i návštěvníky. Toto ocenění pomáhá zdůraznit příklady inovativního myšlení a osvědčených postupů, jež mohou inspirovat další města, která se případně potýkají se stejnými výzvami. 

Přihlášku mohou podat města s vyšším počtem obyvatel než 50 000 z některého členského státu Evropské unie. Od tohoto ročníku se nově mohou zúčastnit i města s nižším počtem obyvatel, a to v některé z kategorií speciální ceny kulturního dědictví. Přihlášky musí být vyplněny a předány v angličtině (akceptována bude příp. i francouzština a němčina) na online formuláři nejpozději do 23. září 2018

Proces výběru je rozdělen do dvou fází: předvýběr na národní úrovni a finální výběr na evropské úrovni. 

Vítěz ocenění Access City Award 2019 bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který je součástí každoroční konference „Evropský den osob se zdravotním postižením“ konané v Bruselu. Ta se letos uskuteční 4. prosince. 

Podrobné informace i odkazy na online přihlašovací formuláře najdete na těchto stránkách: https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_cs

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 72 - 2018 (Hlasování o poukázkách v hmotné nouzi)

Vážení přátelé,

na začátku letošního roku jsme Vás informovali, že jsme prostřednictvím pana poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) a dalších poslanců iniciovali novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která by významným způsobem omezila využívání poukázek při výplatě dávek hmotné nouze, a to především u lidí, kteří si nemohou vlastní prací zvýšit svůj příjem. 

Usilovali jsme o to, aby povinnost vyplácet část dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek byla úplně zrušena. Vzhledem k tomu, že jsme věděli, že tuto věc neprosadíme, navrhli poslanci, aby poukázky byly omezeny pouze u lidí, kteří si věrohodně mohou zvýšit svojí finanční situaci vlastní prací. 

Obdobnou novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi podala poslankyně Jana Pastuchová (ANO) a další poslanci. Paní poslankyně navrhla zrušit poukázky pouze u osob, kterým jsou poskytovány pobytové služby nebo poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, nebo jim byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. 

Dnes proběhlo třetí čtení o novele zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který podala paní poslankyně Jana Pastuchová (ANO), tisk 89. Nakonec byly přijaty tyto pozměňovací návrhy:

-          poukázky nebudou při výplatě dávek v hmotné nouzi používány u osob, které pobírají příspěvek na péči ve IV. stupni

-          u osob, které jsou starší 70 let

-          u osob, kterým byla přiznána invalidita ve III. stupni

-          současně byl přijat návrh, který stanoví, že zvýšení příspěvku na živobytí z důvodu dietního stravování se bude vyplácet vždy pouze v hotovosti.

Bohužel, neprošly návrhy pana poslance Víta Kaňkovského a dalších, které jsme iniciovali. Jedná se o návrhy, kde by dávky hmotné nouze nebyly částečně vypláceny formou poukázek, a to u osob, které pečují o osobu pobírající II. – IV. stupeň příspěvku na péči, dále u osob, které jsou samy příjemci II. a III. stupně příspěvku na péči. 

Pokusíme se, aby tyto návrhy, které Poslanecká sněmovna neschválila, byly přijaty Senátem. Považujeme za nepřijatelné, aby lidé, kteří dlouhodobě pečují o osobu závislou na péči a nemají vlastní příjem, byli trestáni tím, že budou nuceni nakupovat formou poukázek a šikanováni v obchodech jako osoby, které zneužívají sociální systém. Obdobně považujeme za nepřijatelné, aby lidé, kteří pobírají II. a III. příspěvku na péči museli docházet na Úřady práce pro poukázky a pak je realizovali ve vybrané síti prodejen. Pro řadu z nich je prakticky nemožné, aby se na úřad dostavili. NRZP ČR považuje poukázky v hmotné nouzi za zbytečné. Poukázky poškozují desetitisíce lidí a vůči těm, kteří systém zneužívají, nepřináší žádný efekt. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel