Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 9 - 2017 (Pozvání na předávání cen MOSTY za rok 2016 v Hradci Králové)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

13. ledna 2017 předsednictvo NRZP ČR provedlo nominace pěti projektů v jednotlivých kategoriích ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2016. Do jednotlivých kategorií bylo přihlášeno celkem 44 projektů. Z nominovaných projektů bude v každé kategorii vybrán vítězný projekt, který bude vyhlášen na slavnostním předávání cen MOSTY, které se uskuteční 16. března 2017 od 15 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Nominovány byly v jednotlivých kategoriích tyto projekty:

 

I. kategorie – cena pro instituci veřejné správy

 

Domov pro seniory Háje, p. o. – za přístup v péči o klienty trpící Parkinsonovou nemocí. 

Magistrát hl. města Prahy – za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Město Ostrov – za poskytování mimořádného příspěvku z rozpočtu města těžce zdravotně postiženým dětem. 

Městská část Praha 17 Řepy – za dlouhodobý sociální program, který je zaměřen na terénní pomoc obyvatelům městské části. 

Olomoucký kraj – za zpřístupňování meziměstské autobusové dopravy v Olomouckém kraji. Všechna nově pořízená vozidla zajišťující dopravní obslužnost Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou musí být bezbariérové. 

 

II. kategorie – cena pro nestátní subjekt

 

ASEKOL, a. s. – za projekt Koruna za Kilo, který propojuje šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a podpory zaměstnávání osob s handicapem

Centrum provázení 2018 – za aktivity ve prospěch rodin pečujících o děti se vzácným onemocněním, těžkým zdravotním postižením nebo předčasně narozené děti a dětí s nízkou porodní hmotností.

Divadelní soubor Slunovrat (Sdružení rodičů při Speciálních školách, z. s.) – za činnost divadelního souboru, složeného výhradě z herců s mentálním postižením.

Labská stezka, z.s. – za projekt "Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér".

Vítej… o.p.s. (Komunitní centrum pro osoby s autismem) – za provoz chráněného bydlení pro dospívající a dospělé osoby s autismem.

 

III. kategorie – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 

Jiří Čeloud – za mimořádné sportovní a cestovatelské výkony a motivační kampaně. 

František Mencner – za dlouholetou aktivní činnost v péči o zdravotně postižené v okrese Jeseník. 

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. – za osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním postižením při integraci v oblasti vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením. 

Tereza Růžičková – za projekt „Nevypusť duši“, jehož cílem je boření mýtů a zlepšení prevence v oblasti duševního zdraví. 

Jan Zykmund – za vedení chráněné dílny, jenž zaměstnává okolo 130 osob a za jeho přístup k osobám se zdravotním postižením. 

 

IV. kategorie – zvláštní cena

 

Antonín Pokorný – za dlouhodobou práci na zlepšení mobility osob se zdravotním postižením a to formou programů automobilek na vytváření produktů, které umožňují osobám se ZP bezpečné řízení motorového vozidla. 

Josef Procházka – za propojení světa postižených se světem zdravých a organizování akcí pro seniory. 

Jiří Suchánek – za práci instruktora soběstačnosti na spinální jednotce v Krajské nemocnici Liberec. Osobním příkladem a zkušenostmi pomáhá při léčbě pacientů po poškození míchy. 

Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. – za odborné doškolování nevidomých a slabozrakých masérů ve zdravotnických metodách rehabilitace. 

PaeDr. Blanka Veškrnová – za založení sdružení Práh a aktivní podporu lidí s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji.

 

Vážení přátelé, budeme velmi rádi, když se účastníte tohoto slavnostního aktu. Jako hudební doprovod vystoupí folková skupina Lokálka, pan Laďa Kerndl, pan Radek Žalud a klavírista Petr Bazala.

Vážení přátelé, připomínáme Vám, že je nezbytné účast každé osoby písemně potvrďte do 10. 3. 2017 na emailové adrese .

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 8 - 2017 (novela zákona č. 329/2011 + nabídka zaměstnání)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážená přátelé,

v informaci č. 108/2016 ze 7. 11. 2016 jsme Vás informovali o stanovisku vlády k Poslaneckému návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Je to návrh zákona, který iniciovala NRZP ČR, a který by měl významně změnit současnou podobu dávek na zvláštní pomůcky a dále by měl řešit i zvýšení příspěvku na mobilitu. 1. února 2017 je tento návrh zákona zařazen pevně k projednání v prvním čtení jako tisk 935. Poslanecká sněmovna by zákon měla projednat v odpoledních hodinách. Již od začátku roku probíhají intenzivní jednání mezi MPSV ČR, poslanci, kteří podali zákon, a NRZP ČR o upřesnění některých ustanovení zákona tak, aby zákon byl přijat co největším počtem poslanců a nebyly komplikaci při jeho projednávání. Zatím není jasné, v jaké výši bude zvýšen příspěvek na mobilitu. Je shoda na tom, že o konečné výši příspěvku na mobilitu rozhodnou poslanci svým hlasováním, přičemž se předpokládá zvýšení příspěvku minimálně o 100,- korun. Asi nejdůležitější věcí, která je na pevno dohodnuta, je, že při posuzování nároku u příspěvku na nákup motorového vozidla a u příspěvků na kompenzační pomůcky se již nebude testovat majetek společně posuzovaných osob žadatele, a to ani při žádosti o odpuštění 10%ní spoluúčasti. To považujeme za zcela zásadní věc. Nadále se bude testovat příjem společně posuzovaných osob pouze v případě, kdy je podána žádost o příspěvek na nákup motorového vozidla, nebo, kdy žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku bude žádat o odpuštění 10%ní spoluúčasti. Pokud nebude žádat o odpuštění 10%ní spoluúčasti, nebude se provádět ani příjmový test společně posuzovaných osob. Návrh zákona obsahuje zkrácení doby o opětovnou žádost o příspěvek na nákup motorového vozidla z 10 na 7 let. Návrh zákona obsahuje i další ustanovení, která jsou ve prospěch osob se zdravotním postižením, která se ještě upřesňují, a proto Vás o nich budeme informovat, až budou na pevno dohodnuta. 

Vážení přátelé, přivítali bychom, kdybyste oslovili poslance ve Vašich regionech, aby tisk 935 při projednávání 1. února 2017 podpořili. Předpokládá se, že zákon vstoupí v platnost od 1. 1. 2018, ale to jen v případě, že se podaří ukončit jeho projednávání v Poslanecké sněmovně i Senátu do voleb, které se uskuteční v říjnu letošního roku. Proto je v našem zájmu, aby zákon byl projednán co nejdříve. 

Vážení přátelé, v informaci č. 6/2017 jsme Vás informovali, že Ministerstvo vnitra hledá pracovníky se zdravotním postižením, kteří by mohli nastoupit do státní služby na toto ministerstvo. Byly zřízeny nové bezbariérové prostory na pracoviště na adrese Na Pankráci 72, Praha 4. 

Ministerstvo vnitra ČR na svých internetových stránkách, http://www.mvcr.cz/vyberova-rizeni-mv.aspx, zveřejňuje nabídku volných služebních míst.  V popisu nabízeného služebního místa je většinou uvedeno, zda je, či není místo vhodné pro OZP. 

Na obsazení volného služebního místa se koná výběrové řízení podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, to znamená, že se každý zájemce o volné služební místo přihlásí na výběrové řízení. (Po kliknutí na řádek „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ se rozbalí soubory obsahující text oznámení o vyhlášení výběrového řízení a soubory s přílohami pro přihlášení do výběrového řízení). 

Postup, jakým se má zájemce přihlásit do výběrového řízení je uveden v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ke konci textu je uveden telefonní a e-mailový kontakt na personalistu, který poskytne bližší informace. 

Vážení přátelé, pokud máte zájem pracovat ve státní službě, máte příslušné vzdělání, neváhejte a přihlaste se do výběrového řízení.  

Přeji Vám všechno dobré  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Žádost o pomoc

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o finanční příspěvek na rehabilitační pobyt klimtherapy v centru Hájek v Plzni pro mého syna Matěje, který má po komplikovaném předčasném porodu dětskou mozkovou obrnu - spastickou kvadruparézou.

Matěj se narodil předčasně ve 34 tt., po porodu měl problémy s dýcháním a proto byl 3 dny intubovaný, nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou si prodělal během pobytu na neonatologickém oddělení, měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji.
Už od narození byl Matěj velmi neklidný a plačtivý, vývoj se značně opožďoval, doktoři mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu spasticou kvadruprézu. Později se přidala epilepsie.

Proto pravidelně rehabilitujeme, i podle Bobath konceptu, dojíždíme na různé kontroly, konzultace, navštěvujeme rehabilitační pobyty a jsme klienty rané péče. Od doby co s Matějem pravidelně rehabilitujeme, dělá velké pokroky, které nám všichni dosvědčují. Přetáčí ze zad na břicho a zpět na obě strany, dokáže se zvednout na čtyři, doplazí se za hračkou-zlepšila se pohyblivost ručiček a jemná motorika, dokáže si s pomocí vsedě nebo v kleku na kolínkách hrát , otáčet stránky knížek...

Má ohromnou radost ze svých úspěchů, čímž se hodně moc zlepšil jeho mentální stav, který mu pomáhá v jeho motorickém vývoji a naopak. Matěj má dvouletého brášku Vojtíška, který ho posouvá ve vývoji dopředu.

Presto však Matěj ještě neumí sám sedět ani stát, jeho zvýšena spasticita na všech končetinách mu nedovolí se na nohy vzepřít, natož udělat první krůčky. K tomu je bohužel léčba hrazená pojišťovnou nedostačující.

Veškeré příspěvky které na Matěje pobírám vynakládáme na jeho péčí a v současné době nemůžeme tuto léčbu hradit z vlastních zdrojů, proto si dovolujeme obrátit se na Vás s prosbou o finanční pomoc. Měsíční rehabilitační pobyt výjde na 100tis Kč. Protože začátkem prosince dostal první aplikaci botoxu pro uvolnění spasticity, je nyní velmi důležité zahájit co nedříve intenzivní rehabilitace.

Nyní nás zaštiťuje Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými onemocněními, kde má Matěj přidělený sbírkový účet 2500839522/2010, na který je možné přispět jakoukoliv  částkou. Pro odečet daru z daní je třeba vyplnit darovací smlouvu v příloze a zaslat poštou na adresu asociace, potvrzenou darovací smlouvu Vám zašlou obratem zpět pro daňové účely. I za malou pomoc budeme moc vděční, ( i příspěvek např. 100Kč je pro nás velkou pomocí). Jakýkoliv i malý finanční příspěvek je možný po vystavení darovací smlouvy odečíst z daní.

Pokud nepotřebujete darovací smlouvu je možno využít přímo transparentní účet Matějě u české spořitelny 2992036063/0800.

Získané finanční prostředky budou použity výhradně na rehabilitaci pro Matěje.

Děkujeme za Váš čas a pomoc, maminka Klára Ščibranová, Tanvaldská 242,Liberec, příp.tel.773691848, e-mail:

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel