Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 36 - 2017 (Monitoring Úmluvy OSN)

Vážení přátelé,

včera 26. dubna 2017 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Cílem návrhu je pověřit ochránce sledováním naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Přímo z této Úmluvy plyne povinnost smluvních stran pověřit nějaký orgán nezávislým sledováním jejího naplňování a realizace práv osob se zdravotním postižením. Na základě dohody organizací OZP, tehdejším ministrem Jiřím Dienstbierem a ombudsmankou paní Annou Šabatovou bylo dohodnuto, že monitorování plnění Úmluvy OSN bude provádět Úřad veřejného ochránce.

Novela zákona o Veřejném ochránci práv doplňuje nové pravomoci ochránce do zákona a její následná podrobnější úprava. Ochránce bude obecně podporovat naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhovat dále opatření, která směřují k jejich ochraně, bude zkoumat situaci osob se zdravotním postižením v České republice, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení naplňování práv osob se zdravotním postižením a zajišťovat výměnu dostupných informací se zahraničními a mezinárodními subjekty. Všechny tyto činnosti již dnes ochránce dělá v jiných oblastech své činnosti a má tedy s nimi již bohaté zkušenosti, což zajistí, že i monitorování naplňování úmluvy o právech osob se zdravotním postižením bude vykonáváno skutečně kvalitně.

Specifickým doplňkem činnosti ochránce pak bude poradní sbor osob se zdravotním postižením a osob věnujícím se jejich právům, který bude zajišťovat participaci samotných osob se zdravotním postižením na sledování naplňování jejich práv. I tento aspekt přitom plyne přímo z úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Návrh novely zákona o Veřejném ochránci práv byl Poslaneckou sněmovnou projednán v tzv. zkráceném čtení. To znamená, že byl schválen hned v prvním čtení. Příští měsíc bude zákon projednávat Senát. Je pravděpodobné, že jej schválí. Zákon bude platit od 1. ledna 2018. Předpokládám, že již v průběhu letošního roku osloví Veřejná ochránkyně práv některé organizace sdružující OZP k vytvoření poradního sboru, který se bude podílet na sledování implementace Úmluvy OSN v naší republice.

Přeji Vám všechno dobré

S pozdravem

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 35 - 2017 (grantové schéma pro oblast přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru)

Vážení přátelé,

hlavní město otevírá nové grantové schéma pro oblast přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Jde o další krok ve snaze o maximální usnadnění pohybu například handicapovaným, rodičům s kočárky nebo seniorům v ulicích metropole.

Mezi podporovaná opatření patří například trvalé odstranění bariér u vstupu či vchodu do veřejně přístupných prostor, v případě neodstranitelných bariér pořízení trvalých či mobilních prostředků usnadňujících jejich překonání nebo bezbariérové úpravy stávajících sociálních zařízení ve veřejném prostoru. Předpokládaný objem vynaložených finančních prostředků na tento grantový program je 10 milionů korun. Výše podpory může dosáhnout až 100 procent, záleží na typu žadatele a opatření.

Grant je vyhlašován jako jednoletý, uzávěrka příjmu žádostí je 5. května 2017. Realizace projektu a čerpání podpory končí 31. prosincem 2017. V průběhu vypracování žádosti je možno využít konzultací na odboru rozvoje a financování dopravy MHMP. Odbor je připraven poskytnout žadatelům maximální možnou podporu v průběhu celého procesu tak, aby bylo využití grantového schématu v roce 2017 co nejefektivnější.

 

Informace na www.praha.eu -> Dotace a granty -> Doprava a odstraňování bariér ve veřejném prostoru.

Kontaktní osoby: Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1

 

Mgr. Karolína Klímová, , 236 004 304

Tomáš Uhlík, , 236 002 121

 

Vážení přátelé, informaci jsme dostali dnes, snad ji ještě dokážete využít. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 34 - 2017 (návrh vyhlášky o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol)

Vážení přátelé, 

odkazem Vám posíláme návrh vyhlášky o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol. 

Prosíme Vás o Vaše připomínky nejpozději do 30. 4. 2017. Připomínky posílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel