Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Pozvánka na odbornou konferenci: „ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE“

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci společně s 

Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR[1] a InternetPoradnou.cz v Olomouci[2]

 

navazuje na loňskou odbornou konferenci „Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením“ a zve Vás na její II. ročník s názvem

 

„ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE“

Konference bude tematicky zaměřena zejména na neformální péči, poradenství, rodinnou politiku

a dobrovolnictví.

Nad konferenci převzal záštitu děkan CMTF UP prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. 

Konference se koná:

v pátek 20. října 2017 od 9.00 h. do 15.00 h.

v AULE CMTF UP, Univerzitní ul. 22 v Olomouci.

Rádi bychom, aby se konference stala místem setkávání a sdílení oborové teorie a praxe, resp. prostorem pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty, tedy mezi všemi, kteří se sociální práci a službám věnují. Proto bude součástí konference i prezentace bakalářských a diplomových prací, v oborové souvislosti orientovaných na zdravotní postižení, osoby s postižením a jejich blízké. 

 

Účast na konferenci je bezplatná[3]. 

 

Informace: e-mailem s předmětem: „konference ZPKSP“ na adresu:  

Přihlášení: Vyplněním on-line přihlášky zde:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6IPiWHL36KQWwVw8GaP7kMtX67mZ7t8B0zGcw775WkBypog/viewform?c=0&w=1 průběžně, nejpozději však do 15. 9. 2017. 

 

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast i na přátelské a profesně podnětné setkání s Vámi!

 

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.                                    PhDr. et Mgr. Libor Novosád, PhD.

vedoucí KKS CMTF UPOL                                             za organizační tým KKS CMTF UPOL[3] Konference je financována z projektu „Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi české sociální

práce“ (IGA CMTF UPOL)

 

Informace č.: 46 - 2017 (Rozhodnutí Ústavního soudu)

Vážení přátelé, 

Ústavní soud dnes rozhodl o ústavní stížnosti 20 - ti senátorů, kteří napadli část zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to v části, která upravuje úhradu zdravotnických prostředků. NRZP ČR vítá rozhodnutí Ústavního soudu, neboť se jednání u Ústavního soudu v této věci účastnila jako svědek. NRZP ČR dostala konkrétní otázky o způsobu zjišťování nejnižších cen zdravotnických prostředků. NRZP ČR ve svých odpovědích podpořila ústavní stížnost senátorů. 

„Senátory napadená část zákona říká, že některé zdravotnické prostředky se hradí ve výši 75 procent ceny "v provedení nejméně ekonomicky náročném". Pojišťovny při určení ceny používají průzkum trhu.“ (Zdroj Novinky.cz a ČTK) 

NRZP ČR je stejného názoru jako senátoři, kteří podali ústavní stížnost, že zákon o veřejném zdravotním pojištění má jednoznačně stanovit proceduru výše úhrady konkrétního zdravotnického prostředku. 

Vážení přátelé, jakmile bude rozhodnutí Ústavního soudu k dispozici tak jej zveřejníme.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 45 - 2017 (Evropský zákon o přístupnosti a jednání Výboru pro sociální politiku)

Vážení přátelé,

tento týden jsme oslovili všechny poslankyně a poslance Evropského parlamentu, zvolené za Českou republiku, a to ve věci projednávaného Evropského zákona o přístupnosti. Tento zákon by měl regulovat vnitřní trh služeb a zboží tak, aby bylo co nejméně překážek pro osoby se zdravotním postižením k užívání zboží a služeb. Podoba Evropského zákona o přístupnosti se významně negativně změnila při projednávání zákona ve Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Snažíme se vyvíjet tlak na naše poslance, aby při projednávání této evropské normy navrátili text zákona do původního znění tak, jak jej připravila Evropská komise. 

Podobou Evropského zákona o přístupnosti se zabývalo také valné shromáždění EDF, které zasedalo ve dnech 13. – 14. května v Madridu. Z tohoto zasedání vyšlo mimořádné prohlášení EDF k připravované normě. V příloze Vám posíláme toto mimořádné prohlášení. 

Současně jsme oslovili předsedu vlády ČR pana Bohuslava Sobotku a ministra pro lidská práva pana Jana Chvojku a požádali jsme je, aby, v rámci vyjednávání ČR o konečné podobě zákona, obhajovali pozici Evropské komise, a co nejvíce se snažili zabránit změnám, které zhoršují přístupnost zboží a služeb pro osoby se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé, dnes projednával Výbor pro sociální politiku návrh novely zákona o nemocenském pojištění, která mimo jiné kodifikuje tzv. pečovatelské volno. Největší diskuse byla kolem otázky souhlasu zaměstnavatele s udělením pečovatelského volna. Zákon v původní podobě nepočítal s pravomocí zaměstnavatele uvolnit pracovníka k pečovatelskému volnu. Poslanci naopak prosazovali, aby zaměstnavatel měl právo rozhodnout, zda udělí pečovatelské volno pracovníkovi či ne. Výbor přijal pozměňovací návrh, který umožňuje zaměstnavateli neudělit pečovatelské volno svému zaměstnanci v případě, že by to vážným způsobem narušilo činnost zaměstnavatele. 

Výbor se také zabýval návrhem novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP. Projednal pozměňovací návrhy, podané ve druhém čtení zákona a jednomyslně je schválil. Zároveň doporučil poslancům schválit návrh zákona ve třetím čtení. Na výboru krátce vystoupil předseda NRZP ČR a požádal poslankyně a poslance, aby přispěli k tomu, že zákon by byl schválen ve třetím čtení v prvním týdnu schůze Poslanecké sněmovny, která začíná poslední týden v červnu. Věříme, že nic nebrání schválení zákona ve třetím čtení. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel