Aktuality

Pozvánka na II. ročník Závodu na kolečkách Black Bridge 2011

Dobrý den vážení přátelé, rád bych vás pozval na II. ročník 'Závodu na kolečkách' Black Bridge 2011, který se opět koná v Zámeckém parku v Dolních Počernicích a okolí, v sobotu 28. května.

Nový ročník vám nabídne bohatší program včetně divadelního představení, více cen v soutěžích i tombole, jsou opět také připraveny diplomy a poháry pro vítěze.

 

Těším se na vaši účast.

                                                                                                                                                     Martin HANIBAL

Pozvánka (PDF)

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci návrhů zákonů, které tvoří sociální reformu v jednotlivých komisích Legislativní rady vlády ČR

Vážení přátelé,

 

v současné době probíhá projednávání návrhů zákonů, které tvoří sociální reformu v jednotlivých komisích Legislativní rady Vlády ČR. Výsledek tohoto projednávání je i pro nás velmi důležitý, a to z toho pohledu, zda tento návrh je v souladu s legislativními pravidly. To však neznamená, že bychom neměli se snažit nadále ovlivnit dění kolem reformy.

 

Domnívám se, že teď je nejdůležitější se snažit vysvětlit veřejnosti i politikům, proč nesouhlasíme s připravovanými zákony. Všechny Vás moc prosím a apeluji na Vás, abyste se nebáli jednat s politiky, abyste se jim nebáli vysvětlovat naše zásadní výhrady k reformním zákonům. V příloze Vám posílám materiál nazvaný Základní systémová pochybení sociální reformy, který zpracoval JUDr. Jan Hutař. Je to základní argumentace pro jednání s politiky, můžete si tento materiál také vytisknout a ponechat jej poslancům k dalšímu jednání. Současně Vám posílám v excelové tabulce seznam všech poslanců Poslanecké sněmovny, rozdělený podle krajů s uvedením jejich krajských kanceláří, mailových adres a telefonních čísel do poslanecké sněmovny. Považoval bych však za nešťastné, kdybyste poslali poslancům pouze mail a v něm tento materiál. To můžeme udělat ze sídla NRZP ČR. Důležité je s poslanci osobně hovořit. Proto máte uvedeny adresy krajských kanceláří. Poslanecký cyklus je pravidelně takový, že vždy v pondělí by měli být poslanci alespoň část dne ve svých regionálních kancelářích. Proto je důležité, abyste si telefonicky s nimi domluvili schůzku v jejich regionálních kancelářích. Myslím si, že to je jedinečná možnost jak přímo oslovit poslance a manuál pana JUDr. Hutaře je zpracován tak, abyste dokázali poslancům vysvětlit o co nám jde.

 

Hlavními tématy jsou:

-       sociální karta jako platební karta

-       poskytování příspěvku na péči poskytovatelům péče

-       návaznost přiznávání průkazky ZTP a ZTP/P na přiznání příspěvku na péči či mobilitu

-       posuzování míry závislosti

-       zrušení některých kompenzačních příspěvků

-       objem finančních prostředků

-       podmínky žádostí o dávky

 

Budu velmi rád, když mi dáte vědět na moji adresu s kým jste jednali a jaký byl výsledek tohoto jednání.

 

Vážení přátelé, jak jsem již v minulé zprávě uvedl, uskuteční se v sobotu 7. května 2011 od 14:00 hodin na náměstí Jana Palacha v Praze demonstrace s názvem „Vláda proti lidem, lidé proti vládě“. Tuto demonstraci připravuje iniciativa Pro Alt a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je jejich partnerem při pořádání této demonstrace. Na demonstraci budou přítomni tlumočníci do znakového jazyka. Za NRZP ČR na demonstraci vystoupím s krátkým projevem. Pokud budete mít zájem se demonstrace účastnit, posílám Vám informace o bezbariérové dopravě na místo konání demonstrace.

Doprava

1. Metrem ze stanice HLAVNÍ NÁDRAŽÍ (trasa C http://www.dpp.cz/2134/ do stanice FLORENC http://www.dpp.cz/2121/  - je to pouze jedna stanice metrem. 

2. Ve stanici metra FLORENC lze snadno přestoupit na bezbarierový BUS č 133 (blízko autobusového nádraží Florenc) - jízdní řád:  http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/133/20110421/133_(689_3)Z.pdf Vystoupit ve stanici autobusu STAROMĚSTSKÁ (šestá zastávka – je to konečná, dál to stejně nejede – nedá se přejet:-) 

DOPRAVA ZPĚT: Staroměstská - Florenc - Hlavní nádraží: stejným způsobem, tedy:

  1. BUS 133 –  jízdní řád zpět: http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/133/20110421/133_(703_4)T.pdf do stanice FLORENC, zde přestoupit na metro (traca C) a jet jednu stanici na Hlavní nádraží.

 

 

Další podrobnosti k demonstraci najdete na webu www.proalt.cz. Bohužel NRZP ČR nemá již finanční prostředky na zajištění bezbariérové dopravy po Praze. Takže Vám nemůžeme tuto službu nabídnout. Proto prosím, abyste zvážili Vaše možnosti a těším se s Vámi, kteří přijedete na demonstraci na shledanou.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Seznam poslanců Parlamentu ČR (XLS)

Základní systémová pochybení sociální reformy (doc)

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci lékové politiky a ve věci odpovědi ministra zdravotnictví ČR MUDr. Leoše Hegera na dopis předsedy NRZP ČR ohledně péče o nedonošené děti

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám dva dokumenty, které se týkají zdravotnictví. Prvním dokumentem je zápis z pracovní schůzky s ředitelem SUKLU PharmDr. Martinem Benešem a našim právníkem JUDr. Zdeňkem Žižkou. Považujeme za nezbytné, abychom se pokusili porozumět důkladně lékové politice a zabránili tak neúměrnému zvyšování doplatků za léky, které nejvíce dopadají na nás osoby se zdravotním postižením.

 

Druhým dokumentem je odpověď pana ministra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera na náš otevřený dopis ve věci péče o nedonošené děti.

 

Nadále vyjednáváme i o zákonech, které jsou součástí tzv. sociální reformy. Navržené zákony byly včera projednány na poradě ekonomických ministrů vlády. Výsledek tohoto projednání nevím. Pan ministr J. Drábek mi oznámil, že má z této porady mandát k dalšímu jednání s NRZP ČR. Jednání se uskuteční 9. května 2011 v 16:00 hodin.

 

Současně se také domlouvá schůzka s předsedou vlády Petrem Nečasem. Navržené zákony nyní projednává Legislativní rada vlády. Do tohoto projednávání nemáme možnost jakýmkoliv způsobem vstoupit. Musíme počkat na jejich stanovisko. Příští týden připravíme manuál k jednání s poslanci a senátory tak, abyste měli podklady k projednání s jednotlivými politiky. Bude to druhá fáze naší snahy zvrátit navržené zákony tzv. sociální reformy.

 

Stále můžete posílat petiční archy s podpisy pod naši petici. V současné době bylo sebráno již přibližně 20 tisíc podpisů. Prosím, abyste dále sbírali podpisy. Předpokládám, že kolem poloviny měsíce května bychom petiční archy předali předsedovi vlády, panu Petru Nečasovi.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Jednání s ředitelem SUKLu PharmDr. Martinem Benešem (doc)

Dopis ministra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera (PDF)

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel