Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR generálnímu řediteli ČT

Vážený pane generální řediteli,

 

obracím se na Vás v souvislosti s odvysílanou reportáží v Událostech z neděle 13. března 2011.

 

 

Paní redaktorka Olga Málková se ve svém příspěvku, který se věnoval zneužívání průkazek ZTP a ZTP/P, neuvedla přesné informace. Především však použila záběry paní Ing. Jany Hrdé, mimo jiné držitelky ceny Olgy Havlové, v souvislosti s komentářem o tom, jak lidé se zdravotním postižením zneužívají různé průkazy a výhody, které mají k dispozici. Považuji tuto skutečnost za velmi neseriózní a paní Ing. Jana Hrdá pravděpodobně bude podávat stížnost Radě ČT. Celá reportáž byla nesena v tom duchu, že lidé se zdravotním postižením v zásadě celý systém zneužívají. Je zajímavé, že paní redaktorka natočila rozhovor také se mnou, přičemž do reportáže použila pasáž, která se ve skutečnosti vůbec nevztahovala k tématu reportáže. Pravděpodobným cílem mého vystoupení bylo, aby reportáž nemohla být napadena z nevyváženosti, neboť opticky dostalo jak MPSV ČR, tak i Národní rada osob se zdravotním postižením ČR slovo.

 

Vážený pane generální řediteli, považuji za velmi nešťastné, že jsme neměli možnost vyjádřit se k hlavnímu tématu reportáže, průkazkám ZTP a ZTP/P. Rozumíme tomu tak, že ČT umožnila MPSV ČR odvysílat nepravdivé a zkreslující údaje ve sporu, který vede s NRZP ČR o pojetí sociální reformy. Velmi bych přivítal, kdybychom mohli na tyto zkreslující údaje v ČT vystoupit. České televize si velmi vážíme, protože věnuje problematice zdravotního postižení velkou pozornost. Byli bychom velmi neradi, kdybychom se stali nyní předmětem jakési podivné kampaně proti osobám se zdravotním postižením. Věřím, že to byla nezkušenost paní redaktorky Olgy Málkové v oblasti sociální péče, neboť sama mi při rozhovoru přiznala, že o této oblasti nemá dostatek informací.

 

Vážený pane generální řediteli, věřím, že i nadále bude pokračovat vzájemná spolupráce mezi ČT a NRZP ČR a byl bych nerad, kdyby tato reportáž byla příčinou nezájmu ČT o problematiku lidí se zdravotním postižením.

 

V úctě

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci novely zákona o zaměstnanosti

Vážení přátelé,

 

dnes se uskutečnilo jednání s MPSV ČR a Charty sociálního podnikání o návrhu novely zákona o zaměstnanosti, a to v části, která se týká problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. NRZP ČR se účastnila jednání jako podporovatel Charty sociálního podnikání. Písemně byly ztvrzeny dohodnuté body, které máte uvedeny v přiloženém zápisu z tohoto jednání. Jediným nedořešeným bodem zůstává otázka osob zdravotně znevýhodněných. Příští týden mají proběhnout další jednání k této věci.

 

Vážení přátelé, i když jsme se v jedné dílčí záležitosti více méně dohodli na kompromisu, neznamená to však, že bychom měli polevit v přípravě naší demonstrace. Otázka zaměstnanosti osob se zdravotním postižením je hodně důležitá, ale stejně důležité jsou i otázky sociálních služeb a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Tyto věci zatím vůbec nejsou dohodnuty. Proto prosím, pokračujte dál ve stejné intenzitě v přípravě na demonstraci. Připravujte transparenty, plakáty, zajistěte si nějaké nástroje. Příští týden budete podrobně informování o organizaci dopravy v Praze a případných možnostech parkování aut.

 

Přeji Vám klidný víkend. Věřím, že příští týden se uvidíme na Mostech v Kroměříži a 22. března 2011 na manifestaci.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Závěry pracovního setkání zástupců MPSV ČR (doc)

 

Prohlášení odborových organizací

Zastavme hazard s osudy lidí!

PROHLÁŠENÍ

Protestního shromáždění zástupců

odborových organizací

Praha – 19. února 2011

 

 • Posledních deset let zažívá ČR nepřetržitě reformy veřejných financí s cílem snížit zadlužování. Výsledkem je loňský deficit 200 miliard korun! Za poslední tři roky vzrostl státní dluh dokonce o 650 miliard korun!
 • ČMKOS ve všech svých analýzách odhalovala, že nejde o žádné reformy, které sníží zadlužování, zabrání daňovým únikům, ale jde o závody ve snižování daní nejbohatším občanům a firmám. ČMKOS varovala, že v tzv. reformách, které spočívaly jen ve škrtech na příjmech státu, byly nebezpečně skryty i nevratné kroky – privatizace veřejných služeb, zdravotnictví, důchodů.
 • Vládní koalice chce převahou 118 hlasů všechny restriktivní záměry co nejrychleji dokonat.
 • Prvním důkazem jsou vládní restrikce, které vážně dopadají na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva: zdravotně postižené, rodiny s dětmi, občany s nižšími příjmy a  nezaměstnané!

 

Před čím odbory varují? Před další zradou na voličích!

Ve volebních programech koaličních stran se nedočtete nic o tom, že:

 • Důchodový systém, který byl poslední jistotou ve stáří, se změní na povinné placení do fondů v držení soukromého byznysu, navíc se ztrátou záruky! Významní ekonomové tyto záměry označují za podvod tisíciletí.
 • Zdravotnictví se má změnit na poskytování nejisté úrovně standardní péče. Na velkou část dnešní zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění si bude muset každý připlatit. V souvislosti s reformou zdravotnictví se hovoří o tom, že základní péče bude dokonce částečně řešena svépomocí. Na zdravotní péči, kterou si budeme nuceni nakupovat, naše peněženka stačit nebude.
 • Zaměstnanecké výhody mají být likvidovány.
 • Právní ochrana zaměstnanců, ale i občanů se zhorší. Nový občanský zákoník chce výrazně zvýšit závislost občanů na pomoci advokátů. Odbory mají být degradovány na spolek.

 

Odmítáme platit dluhy za špatné vládnutí!

 

  

Účastníci Protestního shromáždění

zástupců odborových organizací

vyzývají

vládu ČR, poslance a senátory

Parlamentu ČR, prezidenta ČR:

 

 • Nemrhejte penězi za předražené státní zakázky, zastavte konečně státní  korupci!
 • Neschvalujte takové reformy, které přivedou většinu občanů do nejistoty v práci, v nemoci a ve stáří!
 • Zastavte cílený rozvrat veřejných služeb se záměrem je privatizovat!
 • Nesměrujte Českou republiku na cestu nízkých mezd a platů!
 • Zachovejte evropský sociální model!
 • Nevládněte jen ve prospěch privilegovaných skupin!
 • Nelžete, že restrikce jsou ve prospěch všech!

 

veřejnost:

Každá vláda se chová tak, jak ji občané dovolí!

 

 • Nedopusťme zneužívání krize k dalším restrikcím na občanech!
 • Braňme úroveň svých mezd a platů!
 • Postavme se proti likvidaci dostupného zdravotnictví a důchodového systému!
 • Nepodléhejme mediálnímu zkreslování situace v ČR a snahám rozpoutat mezi jednotlivými skupinami občanů závist a nenávist!

 

Podpořte snahy ČMKOS zastavit hazard s osudy lidí!

V Praze 19. února 2011

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel