Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 2 - 2017 (Směrnice EU 2016-2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102 ze dne 26. 10. 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Tato směrnice upravuje podobu webových stránek a aplikací pro veřejný sektor. Netýká se soukromých a komerčních subjektů. Směrnice musí být ještě implementována do našeho národního zákonodárství. 

Vážení přátelé, posíláme Vám její znění pouze na vědomí ve formátu PDF s tím, že je možné si směrnici dohledat i v jiném formátu na následujícím odkazu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A327%3ATOC na stránkách EU, kde je potřeba zadat správnou jazykovou verzi směrnice. 

Samozřejmě budeme dbát na to, aby směrnice byla co nejdříve transponována a byla účinná i na našem území. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 1 - 2017 (Otevřený dopis - omezení práv neslyšících TV diváků)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

nejprve nám dovolte, abychom Vám na začátku roku 2017 popřáli mnoho štěstí, zdraví a splnění všech Vašich přání.

V příloze Vám posíláme otevřený dopis České unie neslyšících, který byl adresován Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento dopis Vám posíláme pro informaci. V současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o televizním a rozhlasovém vysílání, která také upravuje zpřístupňování televizního vysílání lidem s poruchou sluchu. Je logické, že jednotlivé televize reagují na projednávanou novelu různě. Považujeme za důležité, abyste byli o této situaci informováni. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

 

Informace č.: 124 - 2016 (daší novela zákona o sociálních službách)

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

MPSV ČR poslalo do připomínkového řízení výše uvedenou novelu a připomínky je nutné podat do 5. 1. 2017. 

Bohužel o rozeslání novely jsme se dověděli až dnes, protože máme dovolené a nikdo ani nepředpokládal, že by k něčemu takovému došlo, protože vláda má dovolenou a příprava této novely nebyla dopředu avízována.

Považujeme postup MPSV ČR v této věci za neseriózní, pohrdající partnery k diskusi. Zákon o sociálních službách je veřejností hodně sledován a rozeslání novely zákona o vánočním období je zcela nepochopitelné, protože je zřejmě, že řada subjektů velmi obtížně zvládne v tomto období připomínky. 

Prosíme Vás, abyste nám případné připomínky poslali do 4. 1. 2017 na adresu

Přeji Vám šťastný vstup do roku 2017. 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel