Aktuality

Informace č.: 24 - 2018 (novela zákona č. 48/1997)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem naleznete příslušné dokumenty návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

Zákon reaguje na nález ústavního soudu, kterým byla zrušena část zákona, která určovala, že nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků je realizován v provedení ekonomicky nejméně náročném. V důsledku toho dojde k 1. 1. 2019 ke zrušení této části zákona. Cílem předkládaného zákona je zajistit dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků. Bohužel MZ ČR zkrátilo lhůtu pro projednání zákona. O návrhu zákona bude jednat 4. 4. 2018 Odborná komise NRZP ČR pro zdravotnictví. Bylo by dobré, pokud by se Vám podařilo, poslat nám Vaše zásadní připomínky do data jednání odborné komise, to je do 4. 4. 2018. Pokud to nestihnete, prosím, abychom Vaše pozměňovací návrhy obdrželi nejpozději v pátek 6. 4. 2018, abychom je stačili zapracovat do našeho návrhu. Připomínky zasílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 23 - 2018 (Vyhlášení ceny MOSTY za rok 2017)

Vážení přátelé,

22. 3. 2018 se v Top Hotelu Praha uskutečnil 15. Ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR za rok 2017.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

...

Předávání cen se účastnila patronka ceny paní velvyslankyně Livia Klausová. Dále se účastnili významné osobnosti, a to Václav Krása, předseda NRZP ČR, ministryně financí Alena Schillerová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PS Radka Maxová, náměstkyně ministryně MPSV ČR Jana Hanzlíková, poslanec PS Vít Kaňkovský, představitelé krajů, sponzorů a spolupracujících organizací.

Vítězové ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2017

Vítězem v I. kategorii – Instituce veřejné správy – se stal Střední odborné učiliště Uherský Brod za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami

Vítězem v II. kategorii - Nestátní subjekt – se stal Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary za projekt Kino bez bariér

Vítězem v III. kategorii – Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – se stal Jan Popelář za celoživotní přínos osobám s tělesným postižením v České republice

Vítězem v IV. kategorii – Zvláštní cena – se stal Aplikace Záchranka, z.ú. za vytvoření aplikace Záchranka vhodné i pro osoby se zdravotním postižením

Celým programem předávání cen opět velmi vtipně provázel Aleš Cibulka. O hudební vystoupení se postarali Hanka Křížková, Laďa Kerndl a skupina Hudební ateliér Zbůch.

 

Přeji Vám všechno dobré

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása,
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 22 - 2018 (Dotazník zdravotní péče)

Vážení přátelé,

od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 mají pacienti v České republice opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic - Nejlepší nemocnice ČR 2018 (v roce 2017 se celostátního průzkumu zúčastnilo celkem 54 tis. hospitalizovaných pacientů, 33 tis. ambulantních pacientů a 7 tis. zaměstnanců českých nemocnic). Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích směrem k potřebám pacientů. 

Hlasovat můžete rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komunikaci zdravotních pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměřené na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení nemocnic). 

Vážení přátelé,

Aktuální dotazník pro HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=1

Aktuální dotazník pro AMBULANTNÍ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=1

 

Vážení přátelé, věříme, že využijete této možnosti, protože právě takovéto hlasování pacientů je důležité k vytváření tlaků na lepší kvalitu zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel