Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 66 - 2016 (Dotazník o přeshraniční zdravotní péči + zadávání listin do Sbírky listin)

Vážení přátelé, 

prosíme Vás o vyplnění online dotazníku týkajícího se o přeshraniční zdravotní péče, který naleznete na webové stránce: https://www.surveymonkey.com/r/PreshranicniZdravotniPece.

Tento dotazník vznikl společným úsilím Mezinárodní Federace SBH (IF), Evropského fóra osob se zdravotním postižením (EDF) a Evropského fóra pacientů (EPF) za účelem změřit účinnost směrnice o zdravotní přeshraniční péči pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickými chorobami v EU. Má za cíl ovlivnit diskusi o zdravotní péči na úrovni EU a zabezpečit komplexnost implementace této směrnice ve všech členských státech. 

Přeshraniční zdravotní péče je péče o pacienty členských státu EU v jiné zemi než v té, v které je pacient/ka pojištěný/á. Pacienti často vyhledávají tuto péči mimo svůj stát, není-li specifická péče dostupná, je-li péče v jiném státě lepší, či na doporučení lékaře. Směrnice o přeshraniční zdravotní péči (2011/24/EU) je zásadní část legislativy EU, která přímo ovlivňuje životy lidí se zdravotním postižením a lidí s chronickými chorobami, kteří by mohli hledat zdravotní péči v jiném členském státě EU. 

Autoři dotazníku se snaží zjistit, kolik osob s postižením a chronickými chorobami má zkušenost se zdravotní přeshraniční péčí, jaká je tato zkušenost a jaká je pravděpodobnost, že by využili tuto možnost i v budoucnosti. Výsledky dotazníku plánuje IF prezentovat v Evropském Parlamentu a také zveřejnit svých webových stránkách www.ifglobal.org

Na vyplnění dotazníku nejsou nutné žádné specifické vědomosti, otázky se týkají zkušenosti se zdravotní péčí v zahraničí. Vyplnění dotazníku by mělo trvat 10-15 minut a je možné ho vyplnit od 20. června do 16. září 2016. 

Vážení přátelé, v informaci č. 63/2016 jsme Vás informovali o způsobu zadávání listin do Sbírky listin spolkového rejstříku, které každý spolek musí provést, pokud má nějakou ekonomickou činnost. 

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu stanoví některým neziskovým organizacím jejich základní právní předpis. Nicméně od 1. 1. 2016 stanoví povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu i zákon o účetnictví, a to pro všechny subjekty zapsané ve veřejném rejstříku. Z nestátních neziskových organizací jde o nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a ústavy, které tuto povinnost měly již doposud, a dále pak o zejména spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek. Organizace zveřejňují uložením do sbírky listin. 

Zákon o účetnictví uvedenou povinnost stanoví v § 21a odst. 1. tuto povinnost všem účetním jednotkám, které se zapisují do rejstříku (což jsou nepochybně i spolky). Zveřejňuje se účetní závěrka, nebo výkaz o majetku a závazcích (pokud spolek vede jednoduché účetnictví), a také výroční zpráva. Dokonce je stanovena povinnost zveřejnit i zpětně závěrku za rok 2014 a 2015. 

Upozorňujeme Vás na tuto skutečnost, abyste nezapomněli účetní uzávěrku do Sbírky listin Vaší organice vložit. V budoucnosti byste s tím mohli mít problém. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR
 

Informace č.: 65 - 2016 (Tarif O2 při přechodu na nový tarif pevné telefonní linky)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posíláme vysvětlení k modernizaci tarifů pevných telefonních linek u O2 v souvislosti s přechodem původních klientů, držitelů průkazů ZTP, ZTP/P na nový tarif „Volání Svět“, kterou vypracovalo naše legislativní oddělení, konkrétně pan JUDr. Zdeněk Žižka. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 64 - 2016 (vyjádření MPSV ČR k Prohlášení delegátů RS NRZP ČR)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí k Prohlášení delegátů XVII. Republikového shromáždění NRZP ČR k přípravě novely zákona o sociálních službách. Prohlášení bylo schváleno dne 31. 5. 2016 na Republikovém shromáždění NRZP ČR. 

Považujeme za velmi korektní, že MPSV ČR reagovalo na prohlášení RS NRZP ČR a vyjádřilo se k jednotlivým bodům. Bohužel, jak zjistíte z odpovědí k jednotlivým bodům Prohlášení, ministerstvo trvá na své verzi a obhajuje svoje pojetí novely zákona o sociálních službách. 

Předpokládáme, že MPSV ČR před konečnou verzí novely zákona o sociálních službách nám poskytne možnost další diskuse. Především otázka financování osobní asistence je zásadním problémem, protože navrhovaný model by skutečně vedl k tomu, že příjemce osobní asistence by byl významně omezen ve své volbě poskytovatele této služby. Obdobně nemůžeme souhlasit s argumentací ve věci zařazení paliativní péče do systému sociálních služeb. Uvedená věta, že převod paliativní péče do sociálních služeb se setkal i s jistou podporou Asociace krajů není podle našeho názoru pravdivá. Účastnili jsme se jednání sociální komise Asociace krajů, kde bylo zcela jasně řečeno, že Asociace krajů nepodporuje převedení paliativní péče do systému sociálních služeb. Na tomto jednání byli přítomni i zástupci MPSV ČR. 

Materiál Vám posíláme na vědomí, abyste byli informováni o tom, že NRZP ČR se snaží dosáhnout takové novely zákona o sociálních službách, která bude vyhovovat uživatelům sociálních služeb. Očekáváme, že po letních měsících bude toto téma velmi aktuální a spoléháme i na Vaši podporu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel