Aktuality

Informace č.: 90 - 2017 (Popis služby pro neslyšící a seniory)

Vážení přátelé, 

posíláme Vám „Popis služby Hovor bez bariér“. 

Ve spolupráci s firmou TextCom s.r.o. se NRZP ČR rozhodla umístit na svém webu službu pro online přepis telefonních hovorů. Služba telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči je určena osobám s poruchou sluchu, které preferují při komunikaci psanou češtinu a potřebují při telefonování zprostředkovat řeč slyšícího písemnou formou. Tuto službu nejefektivněji využijí lidé ohluchlí, nedoslýchaví, nositelé kochleárního implantátu či senioři, kteří, vzhledem k věku, trpí nedoslýchavostí. 

Komunikace pomocí online simultánního přepisu činí tyto osoby v rámci telefonické komunikace rovnoprávnými se slyšícími. Hovor probíhá v reálném čase, lidé se mohou kdykoli ptát, bezprostředně reagovat a předcházet tak nedorozuměním. Užití služby je velmi jednoduché. Na webu NRZP ČR www.nrzp.cz si klient otevře na horní liště záložku Poradenství a služby, dále otevře záložku Poradna NRZP ČR a zde najde nadpis Hovor s textovým přepisem. Otevře se speciální okno pro přepis, kam klient napíše telefonní číslo, z něhož bude následně poradnu kontaktovat. Poté se mu na webu objeví číslo, na které má zavolat. Po zadání tohoto čísla na svém telefonu vyčká na písemné sdělení přepisovatele, že může začít mluvit. Dále již klient sám mluví a doslovný přepis řeči poradce se mu zobrazuje v okně pro přepis. 

Tato služba je dostupná pro tři poradny NRZP ČR, a to pro poradnu v Ostravě, Pardubicích a v Brně. Každá poradna má svůj speciální odkaz, který je potřeba otevřít. 

Poradna Ostrava: http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=OSTRAVA

Poradna Brno http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=BRNO

Poradna Pardubice http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=PARDUBICE

 

Vážení přátelé, berte prosím na zřetel, že se jedná o pilotní projekt a děkujeme za Vaše případné připomínky.

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 89 - 2017 (Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací - pro OSGA)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posíláme návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „směrnice“) do českého právního řádu. Cílem směrnice je zajistit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací napříč celou Evropskou unií, čehož má být dosaženo na základě společných požadavků kladených na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací. Internetové stránky a mobilní aplikace by měly být přístupnější zejména pro osoby se zdravotním postižením, které bývají vzhledem ke svému hendikepu často znevýhodněny při práci s internetovými stránkami a mobilními aplikacemi. 

V současné době není v českém právním řádu komplexním způsobem upravena problematika přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. V § 5 odst. 2 písm. f) zákona o informačních systémech veřejné správy se sice zmiňuje povinnost uveřejňovat informace související s výkonem veřejné správy ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením, nicméně tato povinnost představuje pouze výseč problematiky přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), která zákon o informačních systémech veřejné správy provádí, se navíc jeví technologicky zastaralá, neboť nezohledňuje potřebu všech skupin osob se zdravotním postižením, a tedy neodpovídá požadavkům na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací na evropské úrovni. 

Vážení přátelé, prosíme Vás o případné připomínky do pondělí 27. 11. 2017. Upozorňujeme především představitelé organizací zastupující nevidomé a slabozraké, případně hluchoslepé, aby si zákon pořádně prostudovali a poslali nám svoje připomínky. Připomínky zasílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 88 - 2017 (návrh novely vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Vážení přátelé,

v odkazu pod tímto textem Vám posíláme návrh novely vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), je předkládán v souvislosti s přijetím zákona č. 327/2017 Sb., kterým se s účinností ode dne 1. ledna 2018 mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. 

V souvislosti s výše uvedenou novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o zaměstnanosti“), kterou došlo k úpravě charakteru pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, příspěvku na zřízení tohoto pracovního místa a změnám názvů jednotlivých příspěvků poskytovaných v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením vznikla potřeba změnit prováděcí právní předpis. 

Materiál jsme obdrželi ve čtvrtek 16. 11. 2017 v pozdních odpoledních hodinách, takže jsme jej dříve nemohli rozeslat. Vzhledem k tomu, že připomínkové řízení je pouze do pátku 24. 11. 2017, prosíme Vás, pokud budete mít nějaké připomínky, abyste je poslali nejpozději ve středu 22. 11. 2017, aby je mohla naše legislativa do stanoviska NRZP ČR zapracovat. Připomínky posílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel