Aktuality

Informace č.: 67 - 2017 (Zvláštní vlak REHAEXPRES)

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám opět připomenout, že díky iniciativě NRZP ČR bude 19. 9. 2017 vypraven speciální vlak z Prahy do Brna na veletrh REHAPROTEX. Unikátní je, že vlak pojede přímo do areálu výstaviště. Ceny jízdného jsou velmi příznivé, proto je nutné, abyste se přihlásili co nejrychleji a zajistili si tak místa ve vlaku. Svoji účast si musíte objednat přímo u paní Nadi Bluďovské z Českých drah, a to na adrese , v mimořádných případech telefonicky na telefonu 972 232 387.

 

Ve speciálním vlaku REHAEXPRES nejsou již volná místa pro vozíčkáře, ale je dostatek volných míst pro lidi, kteří jsou schopni nastoupit do vlaku po plošině. Vyzýváme Vás, abyste se nebáli přihlásit, a můžete vzít Vaše příbuzné či známé. Důležité je pouze nahlásit jména u paní Nadi Bluďovské. Je to mimořádná služba ČD a rádi bychom, aby vlak byl co nejvíce plný. Proto neváhejte a přihlaste se ještě.

Zvláštní vlak s názvem REHAEXPRES bude vypraven z Hlavního nádraží v Praze dne 19. 9. 2017. Vlak vyjede z Hlavního nádraží Praha v 6:15 hodin a bude mít tyto zastávky: Praha Libeň 6:21, Kolín 6:56, Pardubice hlavní nádraží 7:22, Česká Třebová 8:02, Svitavy 8:15, Brno Dolní nádraží 9:15 a nakonec Brno Výstaviště 10:00. Vlak nebude zastavovat ve stanicích Blansko, ani na hlavním nádraží Brno. Odjezd zpět do Prahy bude z Brněnského Výstaviště v 16:30 hodin. Zastávky v jednotlivých nádražích na cestě zpět budou v tyto časy: Brno Dolní nádraží 17:05, Svitavy 18:27, Česká Třebová 18:42, Pardubice hlavní nádraží 19:21, Kolín 19:46, Praha Libeň 20:20 a Praha Hlavní nádraží 20:28.

Vlak bude uveden v informačních systémech stanice, aby cestující našli správné nástupiště a správný vlak. Hlášen bude jako Uzavřený zvláštní vlak pro předem objednanou skupinu osob. Pokud ovšem i tak nastoupí někdo, kdo objednán nebyl, a bude volná kapacita vlaku, tak mu bude jízda umožněna a uhradí standardní jízdné dle tarifu ČD, na které prokáže nárok.

Pokud jde o jízdné, tak jízdenky na vlak nebudou veřejně nabízeny k prodeji, vlaková četa bude mít k dispozici podklady z objednávkového systému.

Cestující tohoto speciálního vlaku budou platit jízdné přímo u průvodčího ČD během jízdy, který jim vydá zvláštní jízdenku, která bude současně platit jako vstupenka na veletrh REHAPROTEX v Brně.

 

Zvláštní jízdné

 

Cestující TP, ZTP

Cestující ZTP/P a průvodce

Spolucestující 1 
+ 2 bez průkazu TP, ZTP a ZTP/P

Praha – Česká Třebová – Brno výstaviště a zpět

99 CZK

99 CZK
(průvodce 0 CZK)

99 CZK

Česká Třebová – Brno výstaviště a zpět

59 CZK

59 CZK
(průvodce 0 CZK)

59 CZK

 

Cestující mimo vyhlášené zvláštní jízdné zaplatí jízdné dle tarifu TR 10.

Cestující uvedený jmenovitě na seznamu REHAEXPRES má nárok na přepravu za výše uvedené Zvláštní jízdné (průvodce ZTP/P standardně zdarma) a nehradí vstupné na veletrh REHAPROTEX (vstup zdarma pouze pro ty, kdo budou uvedeni na seznamu).

Z Brna Dolní nádraží (vlaková cesta mimo nástupiště!) do Brna Výstaviště bude InterPanter tažen diesel lokomotivou, částečně „po silnici“ ulicemi Brna za standardního doprovodu Policií ČR. Rychlost vlaku 10 km/h. Výstup/nástup cestujících a vozíčkářů na BVV je zajištěn přes provizorní dřevěné a pro tento účel speciálně postavené nástupiště. Prosím, abyste upřednostňovali objednávku e-mailem a telefon použili pouze v krajním případě. Paní Bluďovská má i jiné povinnosti a evidence účastníků vlaku je nad rámec jejích povinností. Proto je důležité, abychom ji evidenci účastníků co nejvíce usnadnili. Uvítáme, když tuto informaci budete šířit i dalším zájemcům.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 66 - 2017 (Definitivní zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Touto novelou dochází k jednoznačnému oddělení a pojmovému odlišení volného a chráněného trhu práce, s cílem zabezpečit, aby do systému podpory chráněného trhu práce vstoupily jen ty zaměstnavatelské subjekty, které budou řádně prověřeny, které systém podpory nezneužívaly. V souvislosti s touto změnou se zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP, a to formou dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. To znamená, že se již nebudou vymezovat jednotlivá chráněná místa a bude se posuzovat schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP (vracíme se vlastně k dříve používanému názvu „chráněná dílna“). 

Zároveň se snižuje dosavadní 36násobek poskytovaného plnění na 28násobek, protože tím se má právě eliminovat nežádoucí jev tzv. přefakturace výrobků nebo služeb poskytovaných v rámci limitů tzv. náhradního plnění. Zároveň se zavádí možnost odstranění tvrdosti zákona ve vztahu k poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, která spočívá v možnosti prominout splnění podmínky bezdlužnosti ve výjimečných případech. Dnes tato možnost není. 

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona v podobě, kterou schválil Senát. To znamená, že sněmovna odsouhlasila také navýšení částky podle § 78 zákona o zaměstnanosti. Tento paragraf upravuje příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením u zaměstnavatelů, zaměstnávající více než 50 % OZP. Od 1. 1. 2018 bude tento příspěvek činit 12 000,- Kč na mzdy. Zvýšení příspěvku je reakcí na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018, která bude činit 12 200,- Kč. Dále zaměstnavatel bude moci využít 1000,- Kč paušálních náhrad na vyšší náklady spojené se zaměstnáváním OZP, to znamená, že takový zaměstnavatel bude moci obdržet příspěvek v celkové výši 13 000,- Kč měsíčně, pokud splní všechny povinnosti, které mu ukládá zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Novela přispěje ke snížení administrativy v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, sníží určitým způsobem riziko tzv. přefakturace zboží a navýšením částky příspěvku na jednoho pracovníka se udrží současná zaměstnanost v tzv. chráněných dílnách.

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Pozvání na konferenci pod projektem Tichý svět blízkých sousedů

Vážená paní a vážený pane,

dovolujeme si Vás s touto cestou pozvat na konferenci pod patronátem Ministerstva zahraničních věcí Tichý svět blízkých sousedů. Pod programem Česko-polského fóra letos poprvé podpořilo MZV ČR začleňování skupin v rámci globální problematiky v oblasti neslyšících. Na konferenci budeme diskutovat o sociální oblasti, vzdělávání jak v ČR, tak v Polsku, především se zástupci různých institucí, fakult, asociací a resortů.

Dovolili bychom si proto Vás poprosit o podporu této konference. Budeme velice potěšeni Vaší účastí. Pokud by se ve Vašem časovém harmonogramu nenašel vhodný termín, může se místo Vás zúčastnit Váš kolega. Prosím dejte nám vědět na naši emailovou adresu, nejpozději do 22. 10. 2017.

S osobní úctou

Roman Lupoměský

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel