Aktuality

Informace č.: 55 - 2018 (Access City Award 2019 - Evropské město bez bariér)

Vážení přátelé, 

posíláme Vám propozice pro soutěž Evropské město bez bariér. Doposud byla tato soutěž omezena na města, která měla více než 50 000 obyvatel. To znamená, že v našich podmínkách se soutěž vztahovala prakticky na krajská města a samozřejmě na Prahu. Od letošního roku je možné do soutěže přihlásit i menší města. To nepochybně zvýší atraktivitu soutěže a umožní se přihlásit i městům, která jsou menší, ale výrazně se zapojily do zpřístupňování prostředí. Budeme rádi, když oslovíte představitele ve Vašich městech a nabídnete jim možnost účasti v soutěži. 

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem osob se zdravotním postižením (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech. 

Soutěž Access City Award byla zahájena v roce 2010 s cílem propagovat bezbariérovou přístupnost v městském prostředí pro rostoucí evropskou populaci starších osob a osob se zdravotním postižením. Od té doby se do soutěže každoročně hlásí města z celé Evropy, která usilují o zlepšení přístupnosti pro své obyvatele i návštěvníky. Toto ocenění pomáhá zdůraznit příklady inovativního myšlení a osvědčených postupů, jež mohou inspirovat další města, která se případně potýkají se stejnými výzvami. 

Přihlášku mohou podat města s vyšším počtem obyvatel než 50 000 z některého členského státu Evropské unie. Od tohoto ročníku se nově mohou zúčastnit i města s nižším počtem obyvatel, a to v některé z kategorií speciální ceny kulturního dědictví. Přihlášky musí být vyplněny a předány v angličtině (akceptována bude příp. i francouzština a němčina) na online formuláři nejpozději do 17. září 2018

Proces výběru je rozdělen do dvou fází: předvýběr na národní úrovni a finální výběr na evropské úrovni. 

Vítěz ocenění Access City Award 2019 bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který je součástí každoroční konference „Evropský den osob se zdravotním postižením“ konané v Bruselu. Ta se letos uskuteční 4. prosince. 

Podrobné informace i odkazy na online přihlašovací formuláře najdete na těchto stránkách: https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_cs 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 54 - 2018 (Vyhlášení XXV. ročníku Ceny VVZPO)

Vážení přátelé,

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany opět vyhlásil Cenu za publicistické práce na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž na téma Navzdory bariérám.

Cena VVZPO za publicistické práce

Cena je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2018 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.

Nebo je možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na email .

Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Propozicích Ceny VVZPO.

Fotografická soutěž na téma Navzdory bariérám

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email do 15. října 2018. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace pro přihlášení naleznete v Propozicích fotografické soutěže.

Propozice k soutěžím naleznete na stránkách Vládního výboru: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/cena-za-publicisticke-prace/slavnostni-vecer-k-mezinarodnimu-dni-osob-se-zdravotnim-postizenim-151498/

Informace k soutěžím podává Petra Nováková, tel.: 224 002 316, e-mail: .

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 53 - 2018 (Příspěvek na mobilitu, zdravotnické prostředky, poukázky)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna projednala další novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novelu podali senátoři, byla již schválena Senátem a v současné době byla také projednána ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Zákon se dotýká pouze příspěvku na mobilitu. Navrhovatelé z řad senátorů odstraňují dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce, jejichž jediná rozdílnost za stávajícího stavu je v tom, že jeden příjemce je uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a pouze z tohoto důvodu musí dokladovat použití příspěvku na mobilitu, přičemž úhrada za pobyt v tomto pobytovém zařízení sociálních služeb nezahrnuje bezplatné zabezpečení dopravy pro tohoto uživatele sociálních služeb, oproti druhému příjemci, který dokladuje použití pouze čestným prohlášením. Úřady práce v současné době odnímají již přiznané příspěvky na mobilitu uživatelům sociálních služeb z pobytových sociálních služeb s odkazem na to, že důvody hodné zvláštního zřetele pro přiznání příspěvku na mobilitu i jim se týkají pouze cest do zdravotnických zařízení, do zaměstnání nebo do školy. 

Navrhovanou změnou se tak odstraní neodůvodnitelná nespravedlnost a zjevná diskriminace jedné skupiny příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině druhé. Pokud bude novela přijata, a my předpokládáme, že v Poslanecké sněmovně je vůle zákon schválit, umožní tato novela jednotlivým sociálním zařízením rozšířit cestování klientů k nákupům, návštěvě kulturních akcí, případně pořádání výletů. NRZP ČR proto tento návrh podpořila. 

Vážení přátelé, v Poslanecké sněmovně bylo ukončeno druhé čtení poslaneckého návrhu, který řeší systém poukázek při výplatě dávek v hmotné nouzi. Všechny návrhy, které zpracovala legislativa NRZP ČR, byly poslankyněmi a poslanci podány a je možné, že ještě na červencové schůzi Poslanecké sněmovny bude o nich hlasováno. 

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny by měl zahájit projednávání novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Je to zásadní změna zákona, která nově upravuje zdravotnické prostředky. NRZP ČR se účastnila od začátku přípravy a projednávání tohoto zákona. Bohužel některé naše náměty nebyly akceptovány, proto jsme připravili konkrétní pozměňovací návrhy, které chceme na jednání výboru prosadit. Naše pozměňovací návrhy najdete na webu NRZP ČR, www.nrzp.cz, složka poradenství a služby, kde je uvedena legislativa pro OZP. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel