Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci prohlášení Republikového výboru NRZP ČR

Vážení přátelé,

 

dnes zasedal Republikový výbor NRZP ČR. Projednal situaci kolem sociální reformy. Konstatoval, že MPSV ČR nevypořádalo zásadní připomínky NRZP ČR k zákonům tvořících sociální reformu. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou již zákony předány do Legislativní rady vlády, rozhodli se členové RV NRZP ČR oslovit otevřeným dopisem předsedu Vlády ČR Petra Nečase. V příloze Vám posílám tento otevřený dopis, který byl již na Úřad Vlády ČR doručen.

 

Dnešního dne proběhlo také jednání Tripartity, kde odbory přerušily její jednání. Odborářům vadí, že některé reformy byly již schváleny bez konzultací a budou žádat další mimořádné zasedání. Na 21. května 2011 plánují odbory velkou demonstraci. Je možné, že NRZP ČR se k této demonstraci připojí. Tuto věc musím napřed projednat s orgány NRZP ČR.

 

Vážení přátelé, přeji Vám pěkné a požehnané velikonoční svátky.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Prohlášení (doc)

 

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci dopisu prezidenta EDF panu Petru Nečasovi

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám na vědomí dopis prezidenta Evropského fóra zdravotně postižených předsedovi vlády ČR, panu Petru Nečasovi na podporu našich požadavků v rámci připravovaných zákonů tzv. „sociální reformy“.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Dopis prezidenta EDF předsedovi vlády ČR Patru Nečasovi (doc)

 

Otevřený dopis předsedy NRZP ČR panu ministru zdravotnictví MUDr. Leoši Hegerovi

Pane ministře,

reagujeme na Vaše následující výroky, jež jste zveřejnil prostřednictvím České televize.

"Problém je, že jestliže medicína jde níž a snaží se zachraňovat ještě méně zralé děti, tak někdy některého toho novorozence zachrání, ale je to velmi náhodná záležitost. Je to nejenom strašně drahé, ale ty děti jsou do života hrozně poškozené." … "To není jenom odborné rozhodnutí, ale i rozhodnutí etické, které když je uděláno špatně, tak může způsobit strašné tragédie a velké utrácení peněz. Ty potom chybí pro některé stavy, které je možné léčit efektivněji a účinněji a mít z toho zdravější populaci."

Se vší rozhodností protestujeme proti Vašim snahám jako člena vlády uplatnit své pravomoci způsobem, který přímo ohrožuje životy nevinných lidských bytostí a diskriminuje celé rodiny.

 

Považujeme za nepřijatelné, že ačkoliv úřad, který vedete, má za úkol chránit lidské životy, Vy hodláte vybídnout své podřízené k neposkytnutí pomoci, jež má za přímý následek smrt.

Nechápeme, jak to že Vy, zvolený zástupce svých voličů, zneužíváte jejich důvěry a šíříte nepravdivé zprávy o tom, že tyto zachráněné děti mají pokaždé postižení a vždy jsou zdrojem neštěstí pro své blízké i pro okolí.

Je neetické, že jako důvod tohoto počínání uvádíte, že léčba dětí narozených pod oficiální uměle stanovenou hranicí životaschopnosti je příliš drahé. 

 

Postoj k lidem, který je založen na ryze ekonomickém hledisku a dokládán lží je u jakéhokoliv reprezentanta vlády nebezpečný.

Pouze ekonomický pohled na zachraňování předčasně narozených dětí popírá jednak jeden ze základních úkolů státu, totiž že stát má své občany chránit, jednak že jeho řízení je založeno na rovnosti práv občanů.

Pouze ekonomický pohled na pomoc těmto dětem (a tím také jejich rodinám) popírá základní mravní principy, jako je například solidarita, zachování života, ochrana dětí a pravda.

Pouze ekonomický pohled na dostupnou a potřebnou léčbu nedonošených dětí popírá lékařské i rodičovské rozhodovací kompetence.

 

Ekonomický pohled nepočítá s individuálním potenciálem novorozeněte. Nepočítá, že by bylo odsouzeno k smrti 85% dětí, jež mají naději se vyléčit. Nepočítá, že těch asi 15% s případným postižením může vyléčit rozvíjející se lékařská věda. Že život těchto jedinců a rodin může být šťastný, pro mnoho dalších lidí obohacující, a to i uplatněním nadání, o něž by se jinak přišlo (Beethoven). Ekonomický pohled nepočítá se svědomím lékařů ani s láskou rodičů, jež by vynucováním plnění takového strašlivého rozhodnutí byly těžce zraňovány.  

 

Předchozími popřeními týkajícími se státu, mravních principů, kompetencí a dalšími uvedenými nejen že ukazujete, jaké je Vaše smýšlení, ale také, jaká by byla vláda, jež by s tím souhlasila.

 

Nejhorší ze všeho je překročení určitých hranic, které je samo o sobě ohrožující. Jak se zabezpečí, aby se smrt nerozšiřovala dál a rovněž se neuvolňovaly podmínky, za nichž se k ní smí "beztrestně" nechat dojít, bude-li demokratická většina v parlamentu pro? Za několik let by se třeba našich vnuků mohl zeptat lékař: "Chcete ještě mít svou starou babičku nebo už se vám nehodí, aby žila?"

Pod rouškou eugeniky a euthanasie osob, jejichž kvalita života byla považována za nízkou, začínalo vyvražďování, jež končilo v plynových komorách. Sunt certi denique fines...

 

Jsme připraveni o této záležitosti s Vámi i dále hovořit.

 

předsednictvo Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR)

Bc. Václav Krása

Otmar Cvrkal

Ing. Jana Hrdá

Mgr. Jiří Morávek

Mgr. Jan Uherka

 

V Praze dne 18. dubna 2011

 

Za NRZP ČR: Bc. Václav Krása, předseda

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel