Aktuality

Pozvánka na konferenci Zaměstnávání osob se zdravotním postižením aneb diverzita po česku

POZVÁNKA

Mezinárodní rozvojové partnerství projektu OP LZZ „Diverzita pro OZP“ a přípravný výbor konference si Vás dovolují pozvat na konferenci

„ZAAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ANEB DIVERZITA PO ČESKU“

Záštitu nad konferencí přezvali: předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. předseda výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky PhDr. Martin Vacek

Místo konání:

Konferenční sál Rezidence primátora hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 1, Praha 1

Termín konání:

14. 04. 2011 od 9,00 hod.

Registrace účastníků on-line na adrese: www.diverzitaproozp.cz/konference

Webové stránky projektu: www.diverzitaproozp.cz Součástí konference budou mj. audiovisuální ukázky výstupů projektu „Diverzita pro OZP“.

Konference je pořádána bez vložného.

 

Oficiální pozvánka (PDF)

Program (doc)

 

 

Den otevřených dveří v domově pro dospělé občany s autismem

Domeček – domov pro dospělé občany s autismem ve spolupráci s občanským sdružením AUTISTIK si vás dovolují pozvat na den otevřených dveří u příležitosti druhého výročí otevření domova a u příležitosti Světového dne autismu.

 

5.4. 2011 od 13 hodin.

Lahovičky, Na Staré 148 , 159 00 PRAHA 5

 

Doprava: 

MHD:  Metro B: Smíchovské nádraží, dále bus: 129, 241, 243, 314, 318 do zastávky Lahovičky (na znamení), projít podchodem, na konci ulice mírně vlevo najdete Domeček.

Autem: po Strakonické silnici, odbočit na Lahovičky

 

Těšíme se na vás.

 

Ing. Josef Bútora                                                              Ing. Miroslava Jelínková, CSc

Vedoucí Domečku                                                            Statutární zástupce AUTISTIKU  

Tel.  724 062 269                                                              tel. 605 400 865

      

 

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci II. jednání s náměstkem ministra MPSV ČR Vladimírem Šiškou

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám zápis z dalšího dne jednání s 1. náměstkem MPSV ČR, s panem Vladimírem Šiškou. Jednání trvalo do 21:00 hodin.

 

MPSV ČR je připraveno v některých věcech vyjít našim požadavkům vstříc, ale zatím jsme nedokázali najít shodu způsobu posuzování míry závislosti na sociální péči, na způsobu platby sociálního příspěvku,  odložení převodu kompetencí ve financování sociálních služeb z MPSV ČR na kraje a v několika dalších oblastech.

 

I když některé věci kolem průkazek ZTP se významným způsobem posunuly, obáváme se, že bude velmi problematické je legislativně ukotvit do nového zákona o dávkách pro zdravotně postižené.

 

Pokud jde o naše shromáždění 22. března 2011 před MPSV ČR, nic se nemění, vše zůstává tak jak je. Shromáždění se koná.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Zápis z jednání (doc)
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel