Aktuality

Článek iDnes: Sociální karta, nebo sociální průšvih?

Sociální karta, nebo sociální průšvih?

 

 

Sociální karta - takový hezký Yetti české sociální reformy. Nebo spíš takové 'čecháčkovské reformičky'. Slýcháme a čteme o ní mnoho, většinou negativního. Kde se bere ten odpor proti zdánlivě dobré myšlence? Kde jsou ty největší problémy? Pojmenoval je někdo? Zabývá se jimi někdo? A hlavně: Neměly být již dávno vyřešené?

 

 

Ano, potřebujeme elektronický doklad osoby, která je klientem sociálního systému. Ano, potřebujeme elektronický doklad osoby se zdravotním postižením. A konečně - ano, potřebujeme vyřešit dohled nad účelným čerpáním adresných účelových dávek. Až potud je koncept sociální karty tak, jak ho připravuje ministerstvo dobrý. Ale to je asi tak všechno. Celý projekt takzvané 'sociální karty' je poměrně nepropracovaný a nedomyšlený průnik několika zájmů a několika výstupů ze systémů. Sama elektronická kartička (ať už s čipem, či bez něj) ještě problém nedělá. Dělá ho to, co je (respektive dosud není) za ní.

 

Rozdělme to na dvě oblasti. Na chviličku odsuňme stranou samotné využívání této kartičky jako platebního média. K tomu, abychom hned v počátcích dokázali identifikovat řadu problémů totiž tuhle funkci vůbec nepotřebujeme. Je sice na první pohled hezké vytvořit kartičku navázanou na sociální systém, ale v praxi se už při těchto úvahách dostáváme do rozporu s mnohými věcmi. Například stále není tak úplně jasné, kdo vlastně sociální kartu bude mít a proč? Argument ministerstva, že 'osoby vstupující do sociálního systému' - tedy stručně řečeno všichni jeho klienti, je totiž prakticky nesmyslný. Kdybychom využívali sociální kartu pouze pro autentizaci a identifikaci klienta sociálního systému (což je jedna z funkcí), pak by to bylo jistě fajn. Ale kromě toho chce ministerstvo tuto kartičku brát i jako doklad potvrzující oprávněnost k určitým věcem. Například osvědčující to, že její držitel je zdravotně postižený. A tady narážíme už na první veliký problém - ať se to vezme jakkoliv, jde o stigmatizaci. Buď na jednu stranu je nepřípustné, aby na dokladu o zdravotním postižení nebylo jasné, že se jedná o doklad o zdravotního postižení, nebo na stranu druhou lze pokyvovat oprávněným výtkám zdravotně postižených, že nechtějí stejný doklad, jako například nezaměstnaní či důchodci. Ostatně - o vzhledu sociální karty, která je zároveň průkazem zdravotního postižení jsem i já osobně vedl řadu jednání - a hrdě přiznávám, nakonec bude stejně tak, či tak po mém (ono to ostatně ani jinak nepůjde, pokud to ministerstvo myslí vážně a nechce se hned od počátku dostat do křížku s lidskými právy).

 

A s tím jde ruku v ruce jiná, neméně zásadní otázka: Potřebujeme vůbec jako průkaz tuto sociální kartu? Nebylo by lepší celý tenhle problém vyřešit prostě tak, že ponecháme jiné (dosavadní, třeba) průkazy zdravotně postižených a onu sociální kartu k účelu prokazování nároku na určité výhody prostě nebudeme používat? Ministerstvo o této variantě (zatím) nechce ani slyšet, no uvidíme, jak se budou prohlubovat argumenty samotných handicapovaných.

 

Ale s prominutím, nezabředávejme do čehosi mazlavého hned s prvním šlápnutím a pokusme se udělat ještě jeden krůček. I kdybychom vyřešili vyznačování zdravotního postižení na samotné kartičce, stojíme před dalším problémem. Jedna kartička pro všechno. Zdá se vám to logické? No mně by se to zdálo logické také, kdyby to fungovalo. Představme si držitele takové sociální karty, který je aktuálně nezaměstnaný, jedná se o samoživitele a ještě je zdravotně handicapovaný. Má jen jednu jedinou kartičku pro všechno a tu při různých příležitostech ukazuje. Samozřejmě, podle principu 'vyšší bere', je na ní vyznačeno i to, že je tedy zdravotně postižený. A otázkou je, kdo se první ozve, že se jedná o stigmatizaci zase z druhé strany?

 

Četl jsem nedávno blog Jirky Hrebenara (škoda že nefungovala pod článkem diskuse, jistě bych se zase o nás handicapovaných dočetl leccos zajímavého) a i když nesouhlasím s jeho trochu zapšklým stylem, v jedné věci má on i ostatní 'reptalové' pravdu. Proč by měli zdravotně postižení - respektive jejich karty - být velmi snadno zaměnitelné za jiné klienty sociálního systému? S prominutím, copak nezaměstnaný potřebuje průvodce? Nebo mladá maminka potřebuje vodícího psa? Možná si řeknete, že to příliš zjednodušuji a dávám zbytečně ikony tam, kde nejsou. Ale ruku na srdce, copak nevíte, jak tato společnost (prakticky jakákoliv společnost) přemýšlí? Jsme z mnoha důvodů v době ikon a symbolů. Symbol vozíčkáře známe jistě všichni. Stejně tak symbol člověka s 'bílým klackem'. A teď si představte ten problém úplně z druhé strany. Jak by Vám bylo, kdybyste jako postižený cestoval tramvají a požádal jste o volné místo sedícího člověka a jako důkaz o svém handicapu byste mu ukázal sociální kartu - tu samou kartu, co je zvyklý vídat u nezaměstnaných nepřizpůsobivých (pozor, souhlasím, že je jich naprosto zlomková menšina, ale to je přesně o tom ikonizování)?

 

Napadá mne (a nejen mne) mnoho a mnoho otázek, které souvisí s touto sociální kartou - a to jsem se úplně záměrně vyhnul problematice plateb, protože to je jistě na samostatný nejen článek, ale především na samostatnou diskusi. Jestlipak ministerstvo - namátkou - by dokázalo odpovědět na mnohé otázky s kartou spojené? Třeba: Jak bude řešeno poskytnutí kopie průkazu zdravotně postiženého, když z jakékoliv platební karty se nesmí pořizovat obrazová, či jiná kopie? Kdo všechno na straně státu a veřejné správy bude mít přístup k informacím o klientech a pohybech na sociální kartě? Jak to bude zabezpečeno a ošetřeno procesně a právně? Jak bude prostřednictvím sociální karty vyplácen důchod? Jak se bude řešit použití sociální karty pro nezletilé děti? Od jakého věku bude nezletilé dítě mít sociální kartu? Jak chce Ministerstvo řešit problematiku zastupitelnosti při zacházení se sociální kartou?

 

Jedno je jisté. Ať už válka o sociální kartu dopadne jakkoliv, neslyšíme o tom zdaleka poprvé a já jsem si jist, že tenhle počin bude trápit nejen ministerstvo, ale i politiky a nejspíš i ústavní soudce. A trápení to bude asi pořádné.

 

 

Do databáze zařazeno 13. května 2011 k periodiku iDnes: Komentáře s autorstvím Michal Rada

 

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci jednání s panem premiérem Petrem Nečasem a ministrem práce a sociálních věcí panem Jaromírem Drábkem

Vážení přátelé,

 

včera jsem jednal s předsedou Vlády ČR Petrem Nečasem a s ministrem práce a sociálních věcí J. Drábkem. Pan premiér vyjádřil názor, že určitě dojde ke změnám navržených zákonů o sociální reformě. Podrobně jsme diskutovali problematiku sociální karty jako platební karty, návrh, aby příjemcem příspěvku na péči byl přímo poskytovatel a dále otázku nového posuzování míry závislosti. Předseda vlády vyjádřil názor, že chápe naše pochybnosti o navržených úpravách zákonů, a že je připraven na jednání vlády o těchto zákonech dále jednat a provést jejich úpravy. Pan premiér uvedl, že vláda začne o zákonech sociální reformy pravděpodobně jednat 18. května 2011, ale jednání o nich neuzavře. Konečné projednání by bylo až na příštím jednání vlády. Zbude tak ještě prostor pro konzultaci jak se sociálními partnery, tak i případně s NRZP ČR. Postoj předsedy vlády se mi zdál vstřícný k našim požadavkům.

 

V pozdních odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání s MPSV ČR v čele s panem ministrem J. Drábkem. Jednání se současně účastnil prezident Unie zaměstnavatelských svazů  Ing. Pavel Dušek. Dohodli jsme se na tom, že se jedná o konzultaci a nikoliv o jednání, které by mělo vést k závěrům. Postupně jsme projednali tyto otázky:

 

-          sociální kartu jako platební kartu

-          posílání příspěvku na péči přímo poskytovatelům

-          nový způsob posuzování nároku na příspěvek na péči

-          krácení dávek, finanční základna roku 2010

-          poskytování kompenzačních pomůcek v souvislosti s návrhem na 6ti násobek životního minima, dále s návrhem na neposkytování příspěvků u prostředků, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění

-          požadavek, aby zákon upravoval poskytování slev ve veřejné dopravě u držitelů průkazek ZTP a ZTP/P

-          poskytování kapesného obyvatel ústavních zařízení při nedostatku finančních prostředků

-          sociální příplatek pro rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením nebo pro rodiny, kde jeden z rodičů je osobou se zdravotním postižením

 

U všech výše uvedených témat jsme vedli diskuzi, která ani u jednoho bodu nebyla ukončena. Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2011 v podvečerních hodinách.

 

Vážení přátelé, na středu jsem svolal mimořádné jednání Předsednictva NRZP ČR, které projedná další postup při jednání s MPSV ČR o reformních zákonech. S diskuze s vedením ministerstva je zřejmé, že jsou připraveni k určitému kompromisu. Tento kompromis však nesmí být takového charakteru, který by poškozoval osoby se zdravotním postižením. Dovoluji si Vás ještě informovat, že jsme ukončili sběr podpisů pod petici. Pod peticí je určitě shromážděno více jak 20 tisíc podpisů. Chtěl bych Vám touto cestou moc poděkovat za Vaši aktivitu. V současné době podpisy sčítáme. Současně bylo shromážděno více jak 24 tisíc podpisů pod petici ASNEPU ve věci průkazek ZTP. Jsme dohodnuti s paní Mgr. Věrou Strnadovou, že obě petice předáme předsedovi vlády na jednání vlády 18. května 2011, kdy by vláda měla začít jednat o zákonech sociální reformy.

 

V současné době jednám s Českomoravskou komorou odborových svazů o účasti NRZP ČR na jejich demonstraci, která se připravuje na sobotu 21. května 2011 od 13:00 hodin na Václavském náměstí. Na Václavském náměstí naštěstí není žádný problém s dopravou z Hlavního nádraží, protože to je vzdálenost asi 200 m pěšky. Jednáme s odbory zda by nás podpořily, abychom mohli vypravit nějaké autobusy. Byli bychom rádi, kdyby se Vás účastnilo co nejvíce. I když je možné, že dojdeme k nějakému kompromisu při jednáních s MPSV ČR, přesto se domnívám, že naše účast na demonstraci je důležitá k podpoření našich požadavků. Bližší podrobnosti Vám ještě včas sdělím a budou také uvedeny na webových stránkách NRZP ČR.

 

Vážení přátelé, myslím si, že teď jen vhodná doba, abyste se obraceli písemně na jednotlivé členy vlády a na základě manuálu, který jsme Vám poslali je žádali, aby při projednávání návrhů zákonů ve vládě vzali v úvahu naše zásadní připomínky. E-mailové adresy členů vlády jsou uvedeny zde:

 

Ministr zahraničí:

Karel Schwarzenberg-

Ministr vnitra:

Jan Kubice-

Ministr financí:

Ing. Miroslav Kalousek-

Ministr obrany:

Alexander Vondra-

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Martin Kocourek-

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Jaromír Drábek-

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Jiří Pospíšil-

Ministr dopravy:

JUDr. Radek Šmerda Ph.D.-

Ministr zdravotnictví:

Doc. MUDr. Leoš Heger-

Ministerstvo školství:

Mgr. Josef Dobeš-

Ministr kultury:

MUDr. Jiří Besser-

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Kamil Jankovský-

Ministr životního prostředí:

Mgr. Tomáš Chalupa-

Ministr zemědělství:

Ing. Ivan Fuksa-

 

 

Pokuste se vlastními slovy apelovat na jednotlivé ministry jak je pro nás zásadně důležité, aby nebyly přijaty některé návrhy MPSV ČR.

Pokud byste chtěli psát písemnou formou, adresy najdete na webových stránkách jednotlivých ministerstev.

 

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši aktivitu a přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci projednání tzv. Sociální reformy Legislativní radou vlády

Vážení přátelé,

 

včera projednala Legislativní rada vlády balík zákonů tzv. sociální reformy a doporučila je vládě k projednání. Je to špatná zpráva pro nás pro všechny. Legislativní rada vlády neudělala žádné zásadní změny v navržených zákonech. Všechny ty důležité věci, které my rozporujeme, tam nechala.

 

Vážení přátelé, neznamená to však, že bychom se měli vzdát. V pondělí 9. května 2011 mám domluvenou schůzku s předsedou vlády a dále v odpoledních hodinách s ministrem J. Drábkem. Budu se snažit, aby ještě vláda udělala některé úpravy v zákonech.

 

V současné době končíme naši petiční akci a petici pravděpodobně předáme vládě v den, kdy bude projednávat sociální reformu. Je důležité, abychom všichni teď napnuli síly a snažili se teď ovlivňovat politiky. Vláda pravděpodobně návrhy v nějaké podobě schválí, potom půjdou do Poslanecké sněmovny. Musíme vytvořit co největší tlak na poslance, aby si uvědomili, že jsou odpovědni svým voličům a ne svým stranám.

 

Přeji Vám pěkný víkend.

 

Příští týden Vás budu informovat o jednáních, která budu mít s jednotlivými politiky.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel