Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci hlavních připomínek k navrženým zákonům tzv. sociální reformy

Vážení přátelé,

 

posílám Vám první naše základní připomínky k navrženým zákonům tzv. sociální reformy. Považujeme obecně předkládaný koncept sociální reformy za nepřijatelný. Dochází de facto k likvidaci všech nástrojů podpory osob se zdravotním postižením. Tam kde nedochází k likvidaci jednotlivých nástrojů, tak se navrhuje značná restrikce jednotlivých dávek. Současně se zhoršuje dostupnost sociálních služeb, poskytovanou v sousedskou výpomocí, nebo poskytovaných jinými fyzickými osobami. Podrobnější rozbor jednotlivých ustanovení bude k dispozici až koncem příštího týdne. Prosím, abyste ve svém okolí, pokud možno informovali své známé co se chystá a připravuje. V naší snaze o zabránění přijetí těchto návrhů budeme potřebovat podporu veřejnosti.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Hlavní problémy OZP (doc)

 

Tisková zpráva: Práva cestujících v autobusové dopravě

Práva cestujících v autobusové dopravě vstoupí v platnost v roce 2013

Chybějící článek v evropské legislativě týkající se práv cestujících byl schválen v úterý 15. února na plenárním zasedání ve Štrasburku. Europoslanci schválili posílení práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Po dvou letech složitého vyjednávání se Evropský parlament a členské státy shodly na pravidlech pro veškerou pravidelnou dálkovou autobusovou dopravu (250 a více km), národní či mezinárodní, s platností od jara 2013.

Celý článek...

 

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci reformních zákonů MPSV ČR

Vážení přátelé,

v přílohách Vám posílám soubor tzv. reformních zákonů MPSV ČR.

Pro nás jsou hlavně důležité tři zákony.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek se novelizuje především zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je mimo jiné

 

Novela zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  1. způsob výplaty příspěvku na péči je zmatečný, nesmírně administrativně náročný a v důsledku likviduje model Independent Living pro poskytování osobní asistence v ČR.
  2. způsob posuzování míry závislosti se významně mění - stává se nepřehledný a bude záležet na posudkovém lékaři. Obáme se velkých komplikací.
  3. prakticky se likviduje tzv. sousedská výpomoc, protože se ruší výplata peněz do ruky, ale každý bude vyúčtovávat vykonané úkony a ÚP bude odesílat peníze přímo těmto osobám.

 

Zákonem o poskytování  dávek osobám se zdravotním postižením a o změně  souvisejících zákonů se ruší vyhláška č. 182/1991 Sb.

  1. Navrženým zákonem se snižují výdaje na mobilitu více než o 50 %, přičemž od roku 2013 lze očekávat další snížení výdajů.
  2. Ruší se všechny benefity pro OZP spojené s průkazy TP, ZTP, ZTP/P, a to bez náhrady. Přičemž se v důvodové zprávě uvádí, že jiné resorty do 1. 1. 2013 připraví úpravy zákonů, které budou tyto benefity stanovovat. To je nepřijatelné. Není například zřejmé, na základě čeho bude přiznáváno označení vozidel O 1, které bylo vázáno na průkazku ZTP a ZTP/P.
  3. Každé tři měsíce bude muset příjemce dávky na mobilitu předkládat krajské pobočce ÚP příjem všech společně posuzovaných osob. Při přiznané částce 200,- Kč měsíčně to je neuvěřitelný nesmysl.
  4. Dosud bylo více než 400 pracovišť, kde občané mohli vyřizovat dávky pro OZP, nyní se celý systém redukuje na 226. Tím se pro OZP stává méně dostupný.

 

V zákoně, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony dochází k vážným změnám.
 

  1. Ruší se statut osoby zdravotně znevýhodněné
  2. Navrhuje se zrušení tzv. náhradního plnění
  3. Snižuje se částka podpory podle § 78 na 6 000,- Kč a ruší se podpora podle § 76 a navrhují se další změny.

Vážení přátelé, všechny tyto změny jsou pro nás nepřijatelné. MPSV ČR nesplnilo sliby, které nám dalo - že nedojde ke snížení podpory, systém nebude administrativně náročný, a další. Žádám Vás o Vaše připomínky a názory k navrženým zákonům, a to co nedříve. Připomínky posílejte na adresu . Na pátek 4. března 2011 svolávám mimořádné zasedání předsednictva NRZP ČR a na pondělí 7. března 2011 svolávám mimořádné jednání Republikového výboru NRZP ČR. Musíme se dohodnout jak v této situaci postupovat dále.  Lze však předpokládat, že se dohodneme na protestních akcích.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Návrhy Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ZIP soubor)

Návrhy Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZIP soubor)

Návrhy Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (ZIP soubor)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek (ZIP soubor)

V případě, že Vám přiložené soubory nepůjdou "rozbalit" tak si prosím stáhněte program IZArc: http://www.slunecnice.cz/sw/izarc/stahnout/

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel