Aktuality

Informace č.: 41 - 2019(Výzva k podpoře jednání NRZP ČR ve věci tzv. bílého programu)

Vážení přátelé,

i když je dovolenková sezóna, tak některá jednání neustále probíhají a NRZP ČR na ně musí reagovat. Asi největším problémem, který neustále řešíme, je úhrada některých zdravotnických prostředků, které jsou součástí tzv. bílého programu z veřejného zdravotního pojištění. Do tzv. bílého programu spadají například klozetová křesla, sprchová křesla, sprchové sedačky do vany nebo na vanu. Tyto zdravotnické prostředky jsou dosud hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale pojišťovny odmítají nadále tyto prostředky hradit. Největší problém je v tom, že úhrada těchto prostředků končí 1. 8. 2019. Pokud se nepodaří, aby v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se nyní připravuje, zpět zařadit zdravotnické prostředky tzv. bílého programu, tak všechny tyto věci si budou muset pacienti hradit sami. Považujeme to za zásadní problém. Zdravotní pojišťovny a ministerstvo argumentují tím, že se nejedná o zdravotnické prostředky, ale že se jedná o pomůcky, které by měly být hrazeny z dávek MPSV ČR. Ústupová varianta ministerstva zdravotnictví je, že by se na úhradě tzv. bílého programu měly podílet obě ministerstva. 

NRZP ČR s touto argumentací zásadně nesouhlasí, protože výše uvedené prostředky jsou dlouhodobě placeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jejich argument, že se jedná o prostředky, které mají sociální charakter, a nikoliv zdravotnický neobstojí, protože takto můžeme posoudit téměř každý zdravotnický prostředek, ať se jedná o vozík, protézy, ortopedická obuv a další. Pokud bychom přistoupili na argumentaci, že se mají MPSV ČR a MZ ČR spolupodílet na úhradě těchto prostředků, tak se dostaneme do bludného kruhu, protože takové vyjednávání by trvalo roky. 

NRZP ČR trvá na tom, že když doposud byly prostředky bílého programu uznány jako zdravotnické, tak nevíme a nechápeme, co se změnilo, že najednou bílý program není zařazen jako zdravotnické prostředky. Distributoři těchto prostředků zaslali dokumentaci o tom, že v jiných státech EU jsou tyto prostředky uznané jako zdravotnické. 

Vážení přátelé, obracíme se na vás s výzvou, abyste psali ministru zdravotnictví, abyste psali na vedení zdravotních pojišťoven a žádali je, aby v této věci ustoupili a ponechali současný stav, kdy bílý program je uznán jako zdravotnické prostředky a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Nebojte se psát, piště co nejvíce dopisů, aby bylo vidět, že to není jenom výmysl NRZP ČR, ale že i lidé, kteří tyto prostředky nutně potřebují, mají stejný názor a trvají na tom, že tyto prostředky musí být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Prosíme, abyste předávali tyto informace dál. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Vyhlášení XXVI. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže Navzdory bariérám

Vážené autorky, vážení autoři,

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany opět vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám.

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Cena VVZPO za publicistické práce

Cena je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2019 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.

Nebo je možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na email .

Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v Propozicích Ceny VVZPO.

Fotografická soutěž na téma Navzdory bariérám

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email do 15. října 2019. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace pro přihlášení naleznete v Propozicích fotografické soutěže.

Vše je také uvedeno na internetových stránkách Výboru.

 

Informace č.: 40 - 2019 (Schválení novely zákona č. 329/2011Sb.)

Vážení přátelé,

dnes Poslanecká sněmovna schválila ve III. čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, sněmovní tisk 267. Návrh novely zákona iniciovala NRZP ČR a byl vypracován za spolupráce pana poslance Víta Kaňkovského. Návrh zákona však podepsali poslankyně a poslanci napříč politickými stranami. Tisk 267 rozšiřuje spektrum zdravotních postižení, na která bude moci být přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku.

Návrh zákona rozšiřuje spektrum diagnóz o další skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu.

V rámci projednávání zákona byly přijaty další pozměňovací návrhy. Do výčtu onemocnění, která rozšiřují spektrum osob s nárokem na přiznání dávky, byly zařazeny ještě osoby bez obou horních končetin. Dále byl přijat pozměňovací návrh na zvýšení koeficientu pro přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, a to na 16 - ti násobek životního minima společně posuzovaných osob. Tento návrh směřuje k tomu, aby nárok na příspěvek zůstal také lidem s těžkým zdravotním postižením, kteří jsou schopni si zároveň vydělávat svou prací. Poslanecká sněmovna odmítla ve III. čtení návrh na zvýšení příspěvku na schodišťové plošiny ze 400 000,- Kč na 500 000,- Kč.

Novelu zákona bude nyní projednávat Senát a to pravděpodobně přibližně v polovině měsíce srpna. Pokud Senát zákon schválí, mohl by být legislativní proces ukončen po podpisu pana prezidenta v měsíci září 2019. Jeho účinnost, by pravděpodobně byla od 1. 1. 2020.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel