Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 87 - 2017 (Senátní novela zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

dnes jsme se dozvěděli, že skupina Senátorů podala rozsáhlou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o Senátní tisk č. 208. Domníváme se, že se jedná o nestandartní postup, když skupina senátorů předkládá takto rozsáhlý návrh zákona, který významně mění znění zákona o sociálních službách. Problém je v tom, že k návrhu zákona se nevyjádřila Vláda ČR, neuskutečnilo se připomínkové řízení a relevantní subjekty jako je např. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nebyly v této věci dotazovány na jejich názor. Návrh zákona se hodně podobá novele zákona o sociálních službách, kterou předložila Vláda na počátku tohoto roku, ale zákon se již nestihl projednat. Senát by měl návrh zákona projednávat v 1. čtení na svém jednání 6. prosince 2017.

Vážení přátelé, prosíme Vás o zaslání Vašich připomínek k návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že naše legislativa musí do konce listopadu 2017 připravit soubor pozměňovacích návrhů, prosíme Vás o zaslání Vašich připomínek nejdéle do středy 29. listopadu 2017. Připomínky posílejte na adresu . Prosíme Vás, abyste posílali konkrétní návrhy úpravy paragrafů k podkladu, který naleznete pod tímto textem.

Přeji Vám všechno dobré

S pozdravem

Václav Krása

předseda NRZP ČR

logo_opz
 

Informace č.: 86 - 2017 (Senátní návrh zákona - tisk 207)

Vážení přátelé,

v odkazu pod textem najdete senátní návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tisk 207. Návrh podali páni senátoři Vladimír Plaček a Jiří Vosecký. 

Navrhovaná změna odstraní dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce, jejichž jediná rozdílnost za stávajícího stavu je v tom, že jeden příjemce je uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a pouze z tohoto důvodu musí dokladovat použití příspěvku na mobilitu, přičemž úhrada za pobyt v tomto pobytovém zařízení sociálních služeb nezahrnuje bezplatné zabezpečení dopravy pro tohoto uživatele sociálních služeb, oproti druhému příjemci, který dokladuje použití pouze čestným prohlášením. Úřady práce v současné době odnímají již přiznané příspěvky na mobilitu uživatelům sociálních služeb z pobytových sociálních služeb s odkazem na to, že důvody hodné zvláštního zřetele pro přiznání příspěvku na mobilitu i jim se týkají pouze cest do zdravotnických zařízení, do zaměstnání nebo do školy. 

Navrhovanou změnou se tak odstraní neodůvodnitelná nespravedlnost a zjevná diskriminace osob se zdravotním postižením - příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině druhé, která není jeho příjemcem.

NRZP ČR nebyla informována o této senátní aktivitě, ale pan senátor Plaček, už při projednávání zákona, který prosadila NRZP ČR, informoval předsedu NRZP ČR Václava Krásu, že s touto zákonnou iniciativou přijde. Domníváme se, že největším smyslem předkládaného návrhu změny zákona je umožnit, aby ústavní zařízení mohla organizovat více různých zájezdů pro své klienty.  Klienti by z příspěvku na mobilitu mohli na tyto zájezdy přispívat. Proto se domníváme, že případné schválení zákona bude v zásadě prospěšné. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 85 - 2017 (Připomínky k vyhlášce č. 277/2004 Sb.)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme návrh vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů). 

Smyslem novely vyhlášky je především zapracování Směrnice Evropské komise a dalších předpisů Evropské unie. Vyhláška upravuje způsobilost k řízení motorových vozidel především u osob s nemocí diabetes mellitus a dále u osob s nemocemi, vadami nebo stavy oběhové soustavy.

Vážení přátelé, prosíme o zaslání Vašich případných připomínek nejdéle do pondělí 20. 11. 2017 na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel