Aktuality

Informace č.: 87 - 2018 (Výjimky z EET a poukázky v Senátu)

Vážení přátelé,

v pondělí 5. 11. 2018 jsem opět jednal s paní ministryní financí Alenou Schillerovou o výjimce z elektronické evidence tržeb, která byla přiznána držitelům průkazu ZTP/P, kteří mají drobné podnikání a z důvodů praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty nemohou obsluhovat zařízení EET, a to v rámci první a druhé vlny. Do konce roku 2018 tuto výjimku ošetřuje Nařízení vlády č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. 

Jak víte, Ústavní soud rozhodl o zrušení tohoto nařízení, protože je nezbytné, aby výjimky byly součástí zákona. Paní ministryně mi opět potvrdila, že problém není se třetí a čtvrtou vlnou EET, protože až budou realizovány, tak zároveň vejde v účinnost zákon upravující výjimky pro výše uvedené osoby. Dnes je již jisté, že novela zákona o EET, která je v Poslanecké sněmovně, a která zahrnuje výjimky pro všechny fáze náběhu EET, nebude do konce roku schválena. Tím vzniká problém s Nařízením vlády, které 31. 12. 2018 pozbývá svojí platnosti a do doby přijetí již zmíněné novely zákona není možné ošetřit výjimku pro držitele průkazu ZTP/P, kteří podnikají a jsou prakticky nevidomí anebo hluchoslepí. 

Paní ministryně mi opakovaně sdělila, že ona opravdu nemůže ve své kompetenci nijak ovlivnit Finanční úřady, jak se budou chovat v období po 1. 1. 2019, kdy skončí platnost Nařízení vlády o výjimce a než začne platit novela zákona o EET. 

Vážení přátelé, v úterý 6. 11. 2018 projednával Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o poslanecký návrh paní poslankyně Jany Pastuchové a dalších, který částečně upravuje výjimky pro určité osoby z výplaty dávek hmotné nouze v poukázkách. Pan senátor Lumír Kantor přednesl návrh, aby do výčtu těchto osob, které nebudou nuceny odebírat poukázky, pokud jsou jim vypláceny dávky hmotné nouze, byly zahrnuty i osoby pečující, které pečují o osoby ve II. – IV. stupni míry závislosti. Výbor tento návrh, který byl iniciován NRZP ČR, těsnou většinou přijal. Nyní záleží na tom, zda tento návrh schválí také Senát, který by měl návrh zákona projednávat v polovině měsíce listopadu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

Informace č.: 86 - 2018 (Ceny Mosty za rok 2018)

Vážení přátelé, 

jak víte, tak NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašujeme a udělujeme ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob. Na cenu bylo od té doby navrženo bezmála tisíc projektů, počinů nebo osobností, z nichž více jak dvě stě padesát převzalo ocenění. 

Za rok 2018 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích:

1.            cena pro instituci veřejné správy,

2.            nestátní subjekt,

3.            osobnost hnutí osob se zdravotním postižením,

4.            zvláštní cena.

 

Vážení přátelé, prosíme Vás, abyste navrhli a nominovali na cenu MOSTY 2018 aktivity, projekt či osobnost z Vašeho okolí. Návrh na udělení ceny se podává na předepsaném formuláři, který naleznete společně se soutěžním řádem ceny v odkaze pod textem. 

Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, nebo elektronicky na emailovou adresu . Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2018. Výsledky ceny MOSTY 2018 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny příští rok v březnu v Třebíči. Podrobnosti o akci naleznete v časopisu MOSTY a na stránkách www.nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 85 - 2018 (Výjimka z EET ohrožena)

Vážení přátelé,

stále častěji nás kontaktujete ve věci výjimky v elektronické evidenci tržeb, která je přiznána držitelům průkazů ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Tato výjimka je platná na základě Nařízení vlády ČR č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Toto Nařízení vlády vzniklo na základě jednání NRZP ČR a SONS s Ministerstvem financí ČR. Vzhledem k rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, který rozhodl o zrušení ustanovení zakládajícího oprávnění vlády stanovit nařízením tržby z evidence tržeb vyňaté. Tím toto nařízení pozbývá platnost 31. 12. 2018. Smyslem rozhodnutím Ústavního soudu bylo, aby výjimky z evidence tržeb byly dány zákonem a nikoliv pouze nařízením vlády. 

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, ve které je zapracováno vynětí z evidence tržeb držitele průkazu ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Bohužel, projednávání zákona v Poslanecké sněmovně naráží na řadu problémů a hrozí nebezpečí, že nebude včas přijat. Tím pozbude po nějaký čas platnost i vynětí z evidence tržeb především pro OSVČ, které jsou prakticky nevidomé nebo hluchoslepé. Jedná se především o nevidomé maséry a pracovníky vyrábějící drobné předměty. 

Vážení přátelé, v odkaze pod textem Vám posílám znění dopisu ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, který jsme obdrželi na základě naší vzájemné komunikace. V současnosti nemůže NRZP ČR v této věci výše zmíněným osobám příliš pomoci. Zákon je určité politikum. Je jisté, že bude přijat, ale obáváme se, že až v průběhu začátku příštího roku. Prosím, abyste všichni, kterých se Vás to týká, na to pamatovali. Pokusíme se s paní ministryní ještě dojednat možnost nějakého „pardónu“ do doby, než začne být zákon účinný. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel