Aktuality

Informace č.: 75 - 2019 (Prohlášení delegátů RS NRZP ČR)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem vám posíláme Prohlášení delegátů Republikového shromáždění NRZP ČR ze dne 17. 10. 2019. Republikové shromáždění se velmi intenzivně zabývalo problémem financování sociálních služeb. NRZP ČR nikdy nesouhlasila s převodem financování služeb na kraje. Důvodem tohoto nesouhlasu je nerovnoměrnost sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích, rozdílné preference krajů v oblasti sociálních služeb a nekompatibilita způsobu hodnocení žádostí jednotlivých subjektů poskytujících sociální služby. 

V současné době se připravuje rozsáhlá novela zákona o sociálních službách, jejímž hlavním bodem by měla být změna financování sociálních služeb. Ministryně MPSV ČR paní Jana Maláčová předložila návrh, aby sociální služby byly financovány prostřednictvím tříletých grantů s tím, že by se jednalo o předstupeň při přípravě zákonného pojištění na dlouhodobou péči. S tímto návrhem zásadně nesouhlasí Ministerstvo financí, které prosazuje, aby prostředky na dotace poskytovatelů sociálních služeb byly prostřednictvím rozpočtového určení daní poskytnuty přímo krajům. S tím NRZP ČR nemůže souhlasit. Pokud by kraje měly dotační prostředky na sociální služby v daňové výnosnosti, nelze již jakýmkoliv způsobem regulovat síť sociálních služeb. Kraje se dostanou do velkého střetu zájmů, protože budou financovat sociální služby, jsou zároveň největším zřizovatelem sociálních služeb a zároveň jsou registrujícím orgánem poskytovatelů sociálních služeb. 

Vážení přátelé, posíláme tyto informace na vědomí. O způsobu financování sociálních služeb se bude pravděpodobně rozhodovat v následujících týdnech. 

Přeji vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 74 - 2019 (Pozvánka na seminář ERÚ Brno 30. 10. 2019)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme pozvánku na konferenci, kterou pořádá NRZP ČR, společně s ERÚ a Výstavištěm Brno. Konference se uskuteční v rámci veletrhu REHAPROTEX ve středu 30. 10. 2019 v pavilonu A3, sál Morava od 11 hodin. Je to druhá konference, kterou připravujeme v rámci veletrhu REHAPROTEX. 

Paní Mgr. Lenka Ferčáková, ředitelka Odboru právní ochrany spotřebitele Energetického regulačního úřadu seznámí účastníky semináře s těmito tématy: 

  • Jak změnit dodavatele elektřiny nebo plynu?
  • Jak se nenechat napálit?
  • Na co si dát pozor při výběru nového dodavatele elektřiny nebo plynu?
  • Jaké jsou nejčastější triky nepoctivých prodejců elektřiny a plynu?

NRZP ČR podepsala Memorandum s Energetickým regulačním úřadem o spolupráci k boji proti tzv. „šmejdům“. To je nepoctivých prodejců elektřiny a plynu. Paní ředitelka L. Ferčáková podrobně seznámí přítomné, jaké metody využívají nepoctiví prodejci a na co si mají dát občané pozor. 

Věříme, že vás toto téma zaujme, a že se účastníte tohoto semináře. Prosím, nezapomeňte se přihlásit do pátku 25. 10. 2019 na adresu . V rámci semináře bude samozřejmě tlumočení do znakového jazyka a bude také simultánní přepis mluveného slova. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 73 - 2019 (Přechod na nový formát digitálního televizního vysílání DVB)

Vážení přátelé, 

od listopadu 2019 se budou postupně vypínat vysílače DVB-T a vysílání bude nahrazeno kvalitnější frekvencí DVB-T2, která bude umožňovat lepší přenos televizního signálu s kvalitnějším obrazem a možností příjmu více programů. Úplné vypnutí starého formátu DVB-T proběhne v půlce roku 2020. Pokud je vlastník televizního přijímače odkázán na vlastní televizní anténu – a to jak vnitřní nebo venkovní, je pravděpodobné, že se ho nový vysílací systém dotkne. 

V případě společné televizní antény, a to pouze kabelové či satelitní televize, nebo příjmu televize přes internet se pro diváky nic nemění. Pokud jde o společné antény, tak je nezbytné, abyste se informovali, jakým způsobem společná anténa přijímá signál a zda budete nový DVB – T2 setobox potřebovat. 

V přiloženém dokumentu máte podrobný popis i s nákresy, jak máte postupovat v jednotlivých případech, a to, pokud máte televizní signál kabelem, satelitem, nebo jej přijímáte prostřednictvím antény. Materiál nám poskytl pan Tomáš Tampier, Business Unit Manager, SW&S a umožnil nám, abychom jej mohli rozeslat veřejně. 

Věřím, že tento materiál vás zbaví obav, že přijdete o televizní signál. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel